Close reading van Ezechiël

Voor de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ ga ik onder een andere een cursus Closer reading van Ezechiël geven. Deze cursus is onder andere bedoeld voor hen die hun vaardigheid in het Bijbelse Hebreeuws willen opfrissen, bijhouden en eventueel uitbreiden. De aspecten van de Hebreeuwse taal en de Hebreeuwse tekst worden aan de hand van Hebreeuwse tekst van Ezechiël belicht. Dan komen zaken naar voren als qetiv en qeré, de betekenis van de accenttekens en uiteraard het gebruik van het gebruik en betekenis van het perfectum, imperfectum en het perfectum en imperfectum consecu-tivum.

Vanuit de brontekst wordt de betekenis van Ezechiël belicht en een exegese gegeven van de in het Hebreeuws met elkaar gelezen verzen. Ezechiël is al door Jezus Sirach als de profeet van Gods heerlijkheid getypeerd. De heerlijkheid van de HEERE verschijnt aan de profeet die van priesterlijke afkomst is, in Babel. Dat laat al zien dat de HEERE ook in Babel – en wij mogen zelfs zeggen – juist in Babel met Zijn werk doorgaat. In Ezechiël 8-11 wordt het vertrek van de heerlijkheid van de HEERE uit de tempel van Jeruzalem beschreven. Een vertrek dat veroorzaak is door de zonden van het volk.

Het boek Ezechiël eindigt met het visioen van een nieuwe tempel. (Ezechiël 40-48). Een tempel waar-voor gaan aanwijzingen of aansporingen voor de bouw ervan worden gegeven. Deze tempel is een louter geschenk van de HEERE. In deze tempel zal de heerlijkheid van de HEERE weer haar intrek nemen om haar nooit meer te verlaten.

Ezechiël was een profeet die toch ook priester was. Dat blijkt trouwens ook uit de taal die hij hanteert. Vanwege de nadruk op het feit dat de HEERE Zelf aan het volk schenkt wat Hij van het volk vraagt, is Ezechiël wel de Calvijn van het Oude Testament genoemd. Ook taalkundig geeft de tekst van Ezechiël meerdere aanwijzingen voor de theocentrische karakter van de boodschap van de profeet.

Het  Nieuwe Testament toont ons dat visioen van Ezechiël haar fundamentele vervulling vond in de Heere Jezus Christus. Hij is Zelf de nieuw tempel en van Hem kon Johannes zeggen: ‘En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.’  (Joh. 1:14).

De volkomen vervulling van het slotvisioen van Ezechiël vinden in het slotvisioen van het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Daar betuigt de ziener op Patmos: ‘En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en het Lam.’ (Openb. 21:22). De volkomen vervulling blijkt de al zo rijke voorzegging nog ver te boven te gaan.

Bij de cursus ‘Close reading van Ezechiël’ gaat het om acht morgens die in overleg met de deelnemers worden vastgesteld. In principe komen we om de week bij elkaar,. De start is in principe dinsdag-morgen 21 september. Aanvang 9.00 uur of 9.30 uur (in overleg met deelnemers). Eventueel kan het aantal morgen uitgebreid worden naar tien. De kosten zijn €300 en bij tien morgens €350.

Inmiddels zijn er voldoende aanmeldingen om de cursus te laten doorgaan. Bij nog meer aanmeldin-gen (meer dan 25) wordt de cursus zelfs in tweeën gesplitst. Ik wil dan naast Gouda in Nunspeet of omgeving een cursus geven. Ik raad aan naar de cursus mee te nemen: J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbel Hebreeuws, elfde herziene editie (Brill: Leiden, 2000) (ISBN 9789004118096). Het is geen enkel bezwaar een eerder uitgave mee te nemen.

Elke deelnemer mag de commentaren raadplegen die hij wil. Het verdient aanbeveling thuis de verzen die op de morgen worden besproken door te nemen. Ik stel voor dat elke deelnemer in voor de eerste morgen in ieder geval Ezechiël 1:1-5 thuis vast doorneemt.

Van de eigentijdse commentaren die aanbevelenswaardig zijn noem ik de volgende:

Block, Daniel I. The Book of Ezekiel, Chapters 1-24, NICOT, Grand Rapids: Eerdmans 1997.

Block, Daniel I. The Book of Ezekiel, Chapters 25-48, NICOT, Grand Rapids: Eerdmans 1998.

Greenberg, Moshe. Ezekiel, 1-20, AB 20, Garden City: Double Day 1983.

Greenberg, Moshe. Ezekiel, 21-37, AB 20a, New York: Double Day 1997.

Hummel, Horace D. Ezekiel 1-20, Concordia Commentary, St. Louis: Concordia Publishing House 2005.

Hummel, Horace D. Ezekiel 21-48, Concordia Commentary, St. Louis: Concordia Publishing House 2007.

Maarsingh, B. Ezechiël, POT, drie delen, Nijkerk: Callenbach 1985-1991.

Paul, M.J.:, G. van den Brink en J.C. Bette (red.). Ezechiël- Dani

Wie deze cursus wil volgen, kan mij dat melden door te mailen naar dspdevries@solcon.nl.

De eerste cursusmorgen is DV dinsdag 22 september. De locatie is Hoornbeeck College, Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE Gouda. In overleg met de cursisten is de aanvangstijd 9.00 of 9.30 uur.

Omdat er meerdere belangstellenden voor deze cursus zijn uit het noorden en het oosten van het land wordt er niet alleen in  Gouda maar ook in Nunspeet een cursus gegeven. Deze begint op DV woensdag 22 september en dan in principe om de twee weken. Omdat de dankdag op een woensdag is, zit er een keer drie weken tussen en gaan we 10 november verder. Dan is 8 december de laatste keer in 2021. DV 12 januari is dan de eerste keer in 2022. Omdat in Nunspeet van 10 keer wordt uitgegaan is de laatste maal DV 23 februari. De exacte locatie wordt nog bekend gemaakt. In overleg met de cursisten is de aanvangstijd 19.30 of 20.00 uur.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s