Uitspraken die mijn geliefde vrouw Margreet (1960 – †2021) hebben geraakt

Als ik aan mijn geliefde vrouw Margreet denk, komt in herinnering met hoeveel vreugde zij Bijbelstu­dies voorbereidde voor de vrouwenvereniging. Voor het Bijbelboek dat aan de beurt was, nam zij dan een boek ter hand waarin die Bijbelboek werd uitgelegd en vatte zij dat samen. Keurig schreef zij deze samenvatting in een schrift.

Voor zichzelf bestudeerde zij boeken van schrijvers uit de Nadere Reformatie, van puriteinen en van hun geestelijke erfgenamen. Ook daarvan schreef ze samenvatting op in schriften. Zo maakte zij samenvattingen van het boekje Het ga zo ’t wil van de puritein John Hill en van meerdere werken van Octavius Winslow. De redelijke godsdienst van Wilhelmus à Brakel had een bijzondere plaats in haar hart. Hoofdstuk na hoofdstuk vatte zij samen. Vaak vertelde zij vervolgens aan mij van de zegen die zij daardoor had ontvangen. 

Daarnaast onderstreepte zij tekst in de boeken die zij las en schreef ze soms ook opmerkingen boven- en onderaan een bladzijde. Na haar overlijden merkte ik dat zij dit ook had gedaan in Het ABC des geloofs van Alexander Comrie. Zelf nam ik het boekje ter hand om wat na te kijken en toen zag ik dat. De laatste onderstrepingen en opmerkingen vond ik het hoofdstuk Bekennen van ongerechtigheid.

Dat maakte mij eerlijk gezegd verdrietig. Omdat ze door haar gezondheid niet meer in staat was het hele boek zo verder door te nemen, is ze gestopt bij dit hoofdstuk. Eerst werd lezen haar teveel. Ver-volgens ging het beluisteren van preken en geestelijke muziek steeds moeizamer, totdat ze het niet meer kon. Veel vreugde geeft het mij dat zij nu het aangezicht mag zien van Hem die ze met heel haar hart liefhad, omdat Hij haar eerst heeft liefgehad.  

Bij het opruimen van haar spullen vond ik onder haar schriften nog een schriftje met uitspraken die zij las en haar raakten. Uitspraken die zij in de maanden voordat zij eind november 2020 in het ziekenhuis werd opgenomen, heeft neergeschreven. De vindplaats vermeldde zij niet. Een enkele – zeker de laatste – heeft zijzelf zo geformuleerd. Ik deel een aantal van deze uitspraken:

*

De hemel is een plaats voor voorbereide mensen. Loop hand in hand met Jezus. Vertrouw alles aan Hem toe. Hij zal u leiden naar de eindeloze eeuwigheid.

*

Hij houdt alle dingen in Zijn hand: tegenspoed en voorspoed, leven en dood. Blijf dicht bij Hem. Leef voor de eeuwigheid.

*

Jezus is bij U. De nevels van de wereld en de duivel kunnen om ons heen liggen, maar roep tot Hem. Vraag om wijsheid en kracht. Houd het oog op Hem gericht.

*

Eén kerk gevormd door allen die uit de Geest geboren zijn, de bruid van Christus.

*

Denk dagelijks aan de plaats waar wij naar toe reizen en minder aan de plaats die wij verlaten. Onze God hoort en verhoort het gebed.

*

Wat zijn we overgelaten aan onszelf armzalige schepselen. Het is genade dat Eén ons vasthoudt en over ons waakt.

*

Leg uw hart voor Hem open. Nooit heeft hij iemand afgewezen. Ga tot Hem en geen Hem geen rust, voordat Hij tot uw ziel van vrede spreekt. Pleit op Zijn belofte om eeuwig met Hem te mogen zijn.

*

Wacht geduldig ziende op Jezus, Hem volledig vertrouwend voor alle dingen zowel in voorspoed als in tegenspoed. Geen aardse zorgen over aardse beslommeringen. Probeer niets te regelen. Vertrouw Hem volkomen, volkomen.

*

Door Jezus’ dood en opstanding is de Weg geopend. Blijf dicht bij Jezus. Oefen gemeenschap met Hem.

*

Het oog van de Heere is op mij. Hier is het een woestijn waar God Zelf een kerk aan het bereiden is.

*

Eerst aan de HEERE denken en dan pas aan het schepsel. God is jaloers op Zijn eer. Tot Hem gaan en uit Hem leven. Aanwezigheid van de Heere Jezus Christus voelen. Geen wolk tussen u en de Heere.

*

Hulp vragen aan de Heilige Geest voor de rest van de dag. ‘Deze ellendige riep, en de HEEERE hoorde; en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.’ (Psalm 34:7)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s