Artikelen

Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit

Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit

In onze samenleving is de visie op huwelijk en seksualiteit een open zenuw. Dat is wel gebleken toen de Nashville-verklaring onder de aandacht kwam van de Nederlandse samenleving. Wie hierin aan het getuigenis van de Schrift wil vasthouden roept tegenspraak op. Dat de aanduiding ‘huwe­lijk’ slechts voor de relatie tussen één man en één vrouw [...]

Lessen naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van een prekenserie

Lessen naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van een prekenserie

Het verschijnsel preeklezen De prediking is het centrum van de eredienst. Dat geldt zeker voor de protestantse eredienst. Al vanaf het begin van de geschiedenis van de Kerk onder de nieuwe bedeling heeft Christus haar herders en leraars gegeven. Dat zijn de Bijbelse benamingen voor predikanten. Zij zijn dienaren van het Woord en herders van [...]

Handzaam commentaar op het vierde evangelie

Handzaam commentaar op het vierde evangelie

In de serie Exegetical Guide to the Greek New Testament wordt gebruikt gemaakt van de beschikbare lexicale en grammaticale gereedschappen om de Griekse tekst van het Nieuwe Testament beter te verstaan. Deze serie staat onder redactie van Andreas J. Kösten­berger en Robert W. Yarbrough. De serie Exegetical Guide to the Greek New Testament  biedt commentaren [...]

Human Na­ture in its Fourfold State

Human Na­ture in its Fourfold State

If there is one book that stands out more than others as rep­re­sen­tati­ve of the best of the Scottish religious classics it is Human Na­ture in its Fourfold State. It met wide accept­ance not only in Scot­land, but also abroad. Already in the eighteenth cen­tury it was trans­lated into Dutch. In this work Thomas Boston (1676-1732) [...]

De ethiek van seksualiteit

De ethiek van seksualiteit

De schrijvers van de bijdragen in Ethics of Sex behoren allen tot de Lutheran Church Missouri Synod. Dat is wat in de Verenigde Staten een mainline church wordt genoemd. Een kerk die niet is ontstaan door afsplitsing uit andere kerken. Het opmerkelijke van de Lutheran Church Missouri Synod is dat zij nog onverkort wil vasthouden aan de [...]

De plaats van de vrouw in de gemeente

De plaats van de vrouw in de gemeente

De betekenis van hermeneutiek De hermeneutiek is de wetenschap die de regels voor de uitleg van teksten analyseert In de theologie was hermeneutiek dat deel van de theologische wetenschap dat regels voor de uitleg van de Schrift analyseerde in de wetenschap dat God Zelf via de Schrift tot de mens spreekt. Door het losmaken van [...]