Artikelen

John Owen as Guide to Theology

John Owen as Guide to Theology

John Owen (1613-1683) is rightly regarded as one of the greatest theologians Britain ever produced. A.F Mitchell said that he was a genius and learning only se­cond to Cal­vin’s. In him we see the not atypical combination of fervent puritan piety and reformed ortho-doxy that uses scholastic terminology to clarify the message of the gospel. The [...]

God heeft gesproken

God heeft gesproken

De bron en norm van de christelijke geloofsleer is de Bijbel. Echter, de formuleringen van de geloofsleer zijn niet in ene vacuüm ontstaan. De anglicaan Gerald Bray, research professor godgeleerdheid, geschiedenis en geloofsleer aan de Beason Divinity School, heeft een uit­gebreid overzicht gegeven van de geschiedenis van de christelijke theologie. Na een inlei­ding volgen zes [...]

Devoted to God

Devoted to God

In a series of chapters full of Biblical teaching and then especially the teaching of the New Testament Sinclair B. Ferguson former professor of systematic theology at Westminster Theological Seminary and former minister of the First Presbyterian Church in Columbia unfolds what he calls blueprints for sanctification. He emphasizes the primary meaning of to be [...]

Is de evolutieleer verenigbaar met het klassiek christelijke geloof?

Is de evolutieleer verenigbaar met het klassiek christelijke geloof?

Inleiding In de jaren zestig werd de Evangelische Omroep opgericht en in de jaren zeventig de Evan­gelische Hogeschool. Een van de redenen was de steeds bredere aanvaarding van de evolutieleer in grote delen van de kerk. De Evangelische Omroep en de Evangelische Hoge­school wilde onder ander op dit terrein een tegengeluid geven en hebben dat [...]

Een zin die helaas vaak fout wordt begrepen

Een zin die helaas vaak fout wordt begrepen

Het  Evangelie is de boodschap dat God om Christus’ wil zondaren redt van de toekomende toorn. Daarom kan het Evangelie alleen waarde krijgen, als wij leren verstaan en beamen dat wij de toorn van God dubbel en dwars hebben verdiend. Een geloof zonder overtuiging en kennis van schuld heeft geen betekenis. Het omgekeerde is ook waar: [...]

Kunnen we ons direct op de Schrift beroepen voor onze geloofsovertuiging en levenswandel?

Kunnen we ons direct op de Schrift beroepen voor onze geloofsovertuiging en levenswandel?

Is het Bijbelse getuigenis incompleet? Wereldwijd zien wij al een aantal decennia dat er in kringen die vanouds Schriftgetrouw waren sprake is van een omkeer in de visie op het Schriftgezag niet in de laatste plaats als het gaat om vragen met de betrekking tot levensstijl in de brede zin van het woord. Zo klinkt [...]