Artikelen

Een Joodse geleerde over de Evangeliën

Een Joodse geleerde over de Evangeliën

Daniel Boyarin (geboren in 1946), die zowel Amerikaans als Israëlisch staatsburger is, is niet gemak-kelijk in een vakje te plaatsen. Hij is een zeer groot Talmoedgeleerde en beschouwt zichzelf als een ortho­doxe Jood. Zeker is dat hij zijn leven inricht volgens de Halacha. Omdat hij zeer kritisch staat ten opzichte van het zionisme, is hij [...]

Two Testaments, One Bible: The Theological Relationship Between the Old and New Testaments

Two Testaments, One Bible: The Theological Relationship Between the Old and New Testaments

The relevance and meaning of the Old Testament and its relation to the New Testament is the most important question in the field of hermeneutics. The answers we give to this question, determines the character of our faith. Do we think that we can build our faith only on the New Testament or are we [...]

Het jansenisme. Een rooms-katholieke ketterij?

Het jansenisme. Een rooms-katholieke ketterij?

De Reformatie is niet ten onrechte als een augustijns reveil getypeerd. In het nadrukkelijk onder­scheiden van rechtvaardiging en heiliging gaat de Reformatie boven Augustinus uit. Ook voor Rome is Augustinus een kerkvader, al heeft zij zijn erfenis niet geheel over­ge­no­men. Op het concilie van Trente heeft Rome de Reformatie afgewezen. Dat geldt niet alleen de reformatorische [...]

Een Schotse sage als verduidelijking voor het komen tot Christus

Een Schotse sage als verduidelijking voor het komen tot Christus

De achttiende-eeuwse Schotse predikant Lachlan Mackenzie (1754-1819) gebruikte eens in zijn preek een Schotse sage om duidelijk te maken hoe een zondig mens ertoe komt om op de Heere Jezus als de enige Zaligmaker te vertrouwen. Een hertog had maar één dochter. Hij wilde graag dat deze dochter met een goede en vermogende man in [...]

De Bijbel en homoseksualiteit. Een hermeneutiek van de relevante Bijbelteksten

De Bijbel en homoseksualiteit. Een hermeneutiek van de relevante Bijbelteksten

Een zeer belangrijke academische studie Onder deze titel verscheen in 2016 de Nederlandse vertaling van The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics. Robert Gagnon, de auteur van deze studie, is universitair hoofddocent Nieuwe Testament aan het Pittsburgh Theological Seminary. Bijbelwetenschappers – onder wie mannen van wereldfaam zoals James Barr, James Dunn en John Barton [...]

Genade: niet vanzelfsprekend en niet vrijblijvend

Genade: niet vanzelfsprekend en niet vrijblijvend

Ds. Hofman, die van 1929 tot aan zijn dood in 1975 een vrije gemeente in Schiedam diende, is tijdens zijn leven voor velen een wegwijzer naar Christus geweest. Dat gold niet alleen voor mensen die tot zijn eigen gemeente behoorden, maar ook voor vele anderen, die doordeweeks onder zijn gehoor kwamen, of op een andere [...]

In het verleden ligt het heden. Lessen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Bond

In het verleden ligt het heden. Lessen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Bond

Inleiding Velen, zowel binnen als buiten de Hervormde Kerk van vóór 2004 zetten een isgelijkteken tussen de hervormd-gereformeerde richting en de Gereformeerde Bond. Soms wordt ook de indruk ge­wekt dat er pas vanaf 1906 sprake zou zijn van een georganiseerde hervormd-gereformeerde beweging met de oprichting van de Gereformeerde Bond. Noch het een, noch het ander [...]