Artikelen

Een Bijbelse geschiedenis van Israël

Een Bijbelse geschiedenis van Israël

Sinds de negentiende eeuw slaat menig bijbelwetenschapper de historische betrouwbaarheid van de bijbelse gegevens over de geschiedenis van Israël niet hoog aan. Sommige eigentijdse wetenschappers gaan zelfs zover dat zij menen dat het bijbelse Israël nooit heeft bestaan, maar een fictie is uit de tijd na de Babylonische ballingschap. In A Biblical History of Israel [...]

Abraham Kuyper (1837-1920). Een korte evaluatie van zijn betekenis

Abraham Kuyper (1837-1920). Een korte evaluatie van zijn betekenis

Inleiding Op 10 februari 1874 besloot Abraham Kuyper het lidmaatschap van de Tweede Kamer te aan­vaarden. Een maand, op 15 maart, later nam hij afscheid van de Hervormd Gemeente van Amsterdam die hij sinds 1870 diende. Deze gebeurtenis kan als een markeringspunt in Kuy­pers levensgang worden gezien. Kuyper had in de Hervormde Kerk als steeds [...]

Is de reformatorische leer van de rechtvaardiging exegetisch houdbaar?

Inleiding Volgens Luther is de rechtvaardiging door het geloof alleen het artikel waarmee de kerk staat of valt. Is het reformatorische verstaan van de boodschap van de rechtvaardiging door het geloof gebaseerd op wat in het bijzonder Paulus daarover schreef in zijn brieven exegetisch wel houdbaar? Dat wordt door meerdere toonaangevende nieuwtestamentici ontkend. Men spreekt [...]

Paulus en de kritiek op hem geuit in de loop van de eeuwen

Paulus en de kritiek op hem geuit in de loop van de eeuwen

Zoals de ondertitel van zijn studie duidelijk maakt namelijk The Apostle and His Critics through the Centuries , vraagt Patrick Gray, associate professor religieuze studie aan Rhodes College, de aandacht voor kritiek op Paulus gedurende de eeuwen. Een kritiek die al klonk bij zijn leven. Vandaar ook dat hij zijn studie de titel gaf Paul [...]

Waarom Rosaria Champagne Butterfield de Nashville Verklaring ondertekende

Waarom Rosaria Champagne Butterfield de Nashville Verklaring ondertekende

Inleiding Op de Nederlandse vertaling van de  Nashville Verklaring kwam veel af.  Feitelijk is zij niets meer dan een ontvouwing van de twee Bijbelse basisbeginselen ten aanzien van huwelijk en seksualiteit. In de gereformeerde belijdenis vinden we deze twee beginselen  verwoord in zondag 41 van de Heidel-bergse Catechismus. Seksualiteit kan en mag alleen een plaats [...]

De kerkvaders over Genesis 1

De kerkvaders over Genesis 1

Wij lezen de Schrift met de Kerk van alle eeuwen. Inzichten uit de kerkgeschiedenis hebben nooit het laatste woord, maar het is wel van belang er kennis van te nemen. De vraag naar de uitleg van de eerste hoofdstukken van Genesis staat volop in de belangstelling. Craig D. Allert die als universitair hoofddocent religieuze studies [...]

We mogen niet zwijgen. De noodzaak van belijdend spreken over huwelijk en seksualiteit

We mogen niet zwijgen. De noodzaak van belijdend spreken over huwelijk en seksualiteit

Albert Mohler Jr. We Cannot Be Silent. Speaking truth to a culture redefining sex, marriage, & the very meaning of right and wrong (Nashville: Nelson Books, 2015) hardcover 213 pp., $8,99 (ISBN 978-0718032487) In deze studie laat Mohler zien dat aan de herdefinitie van het huwelijk door de over­heid waarbij het huwelijk niet uitsluitend een [...]