Artikelen

Een overdenking met het oog op de jaarwisseling

Een overdenking met het oog op de jaarwisseling

Psalm 90 wordt wel de oudejaarspsalm genoemd. In menig christelijk gezin wordt hij even voor twaalf uur op oudejaarsavond gelezen. In deze Psalm lezen we dat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. Wie het van dit leven verwacht, komt teleurgesteld uit, zo niet in dit leven reeds, dan zeker in het toekomende [...]

Het wordt avond, de dag loop ten einde

Het wordt avond, de dag loop ten einde

Wie is Robert Sarah? In februari dit jaar konden we in de media lezen dat kardinaal Robert Sarah (1945-heden) was teruggetreden als prefect van de Congregatie van de goddelijke eredienst. Duidelijk is dat de huidige paus Franciscus deze conservatieve kardinaal op een zijspoor wilde hebben. Wie is deze Sarah en wat is zijn achtergrond? Hij [...]

En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot (Lukas 1:46)

En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot (Lukas 1:46)

In het huis van haar nicht Elizabeth vloeide de mond van Maria, de moeder van de Heere Jezus Christus, over van Gods lof. Zij kon niet bevatten waarom de Heere haar had uitgekozen om de Christus voort te brengen. Hoe veelzeggend is dan ook het begin van haar lofzang: "Mijn ziel maakt groot den Heere." [...]

Gods zegen toegewenst voor het nieuwe jaar

Gods zegen toegewenst voor het nieuwe jaar

Van harte wil ik alle lezers van mijn weblog Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar dat komt. Voor mij en mijn kinderen waren de afgelopen jaren - en zeker het laatste jaar - niet gemakkelijk. Mijn geliefde vrouw Margreet is gestorven. Velen van jullie hebben je medeleven op allerlei wijzen getoond. Daarvoor nogmaals hartelijk [...]

Gedachten over bevinding

Gedachten over bevinding

In februari 1982 in de tijd tussen de voltooiing van mijn studie en mijn bevestiging en intrede als predikant in de Hervormde Gemeente van Zwartebroek-Terschuur kocht ik Thoughts on Religious Experience. Van dit boek is inmiddels een Nederlandse vertaling in handen die als titel kreeg Gedach-ten over bevinding. Thoughts on Religious Experience  is één van [...]

Lopend vuur. Hoe de Amerikaanse Revo­lutie de wereld in vlam zette, 1775-1848

Lopend vuur. Hoe de Amerikaanse Revo­lutie de wereld in vlam zette, 1775-1848

Jonathan Israel (1946-heden) is emeritus-hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan het Institute for Advance Study in Princeton. Eerder was hij hoogleraar Nederlandse geschiedenis en instituties aan de Universiteit van Londen. In die hoedanigheid schreef hij het magistrale standaard-werk De Republiek, 1477-1816. Een standaardwerk dat in vertaling bij Van Wijnen verscheen. Inmiddels heeft Israel ook een aantal [...]

Het gezag van de Schrift (slot)

Het gezag van de Schrift (slot)

De heilige kus en over slavernij Ter onderbouwing van de zienswijze dat ook het Nieuwe Testament niet direct relevant kan zijn, wordt bijvoorbeeld gewezen op de opdracht elkaar een heilige kus te geven. Iets wat in de kerken van de gereformeerde gezindte niet gebeurd. Nu kan daar een­voudig op worden geantwoord dat wij gehoor geven [...]

Het gezag van de Schrift (1)

Het gezag  van de Schrift (1)

Inleiding Op grond van het zelfgetuigenis van de Schrift en in overeenstemming met de gere­formeerde be­lijdenis behoren wij te belijden dat de Bijbel de uiteindelijke bron en norm van ons geloof is. In­zichten, overtuigingen uit welke bron zij ook komen, dienen ge­toetst te worden aan de Schrift. In onze tijd leeft breed de gedachte dat [...]

Sterven is winst. Gods weg met zendingsechtpaar John en Betty Stam

Sterven is winst. Gods weg met zendingsechtpaar John en Betty Stam

In de serie Kroongetuigen van uitgeverij De Banier verscheen een tweede deel over martelaren voor het christelijk geloof uit de twintigste eeuw. Het eerste deel ging over de Duitse predikant Paul Schneider, die als eerste getuige tegen de nazi-ideologie vanuit het Evangelie de dood vond. Het tweede deel gaat over John en Betty Stam. Zij [...]

Ds. H Hofman (1902-1975) over het ene geloof en trappen in het geloof

Ds. H Hofman (1902-1975) over het ene geloof en trappen in het geloof

Hermanus Hofman heeft van 1929 tot 1975 een vrije gemeente in Schiedam gediend. Hij werd op 5 juni 1902 te Sliedrecht geboren. Daar had ds. Bogaard, die aanvankelijk godsdienstonderwijzer was geweest in de Hervormde Kerk, rond 1905 een vrije gemeente om zich heen gevormd. Zijn ouders voegden zich bij deze groep. Zij vreesden beide de [...]