Artikelen

Want de mond des HEEREN heeft het gesproken. Een relevantie studie over de Schriftleer

Want de mond des HEEREN heeft het gesproken. Een relevantie studie over de Schriftleer

Guy Prentiss Waters is hoogleraar Nieuwe Testament aan het Reformed Theological Seminary te Jackson, Mississippi. Zijn boek over de leer van de Schrift is een heldere en goed geschreven studie over dit zeker in onze tijd zo belangrijke thema. Temeer omdat hij ook de inzichten van Karl Barth en Peter Enns met betrekking tot de [...]

Hoe hecht is het beroep in het Nieuwe Testamant op Psalm 110 verankerd in Psalm 110 zelf?

Hoe hecht is het beroep in het Nieuwe Testamant op Psalm 110 verankerd in Psalm 110 zelf?

Inleiding Naar geen tekst uit het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament zo vaak verwezen dan wel op gezinspeeld als Psalm 110. In 2020 promoveerde C.P de Boer, predikant van de Christelijke Gerefor-meerde Kerk te Sliedrecht, op een dissertatie over deze Psalm. Eerst analyseert hij de Psalm zelf en de vertaling ervan in de [...]

Een gedicht van Jacobus Revius (1586-1658) over aanvechting

Een gedicht van Jacobus Revius (1586-1658) over aanvechting

Jacobus Revius was één van de revisoren van de Statenvertaling. Evenals de andere Statenvertalers kan hij niet tot de stroming van de Nadere Reformatie worden gerekend. Dat hij echter wel een man was die wist van geloofservaring en bevinding, blijkt heel duidelijk uit het volgende gedicht. De inhoud van dit gedicht kan en mag ook [...]

Een commentaar van David A. deSilva op de brief aan de Galaten

Een commentaar van David A. deSilva op de brief aan de Galaten

De brief aan de Galaten is een brief die fundamentele vragen oproept. Wat wordt ermee bedoelt dat Christus ons heeft verlost van de vloek van de wet? In welke zin is de wet een pedagoog/tuchtmeester tot Christus? Hoe verhoudt zich de boodschap van Paulus over rechtvaardiging door het geloof tot het leven door de Geest [...]

De doortocht van Christen door de doodsjordaan. Een overdenking naar aanleiding van De Christenreis van John Bunyan

De doortocht van Christen door de doodsjordaan. Een overdenking naar aanleiding van De Christenreis van John Bunyan

De Christenreis van John Bunyan heeft sinds de verschijning ervan velen geboeid. Na de Bijbel is dit boek het wijdst verbreide christelijke boek. Hoe komt dat? Wel, niet alleen zeventiende-eeuwse Engelse christenen herkenden zich in datgene wat in dit boek werd geschreven, maar wereldwijd was en is dat het geval. De Christenreis weerspiegelt de ervaringen [...]

Joseph Alleine over de dierbare beloften van het Evangelie

Joseph Alleine over de dierbare beloften van het Evangelie

De puritein Joseph Alleine (1634-1668) is vooral bekend door zijn boek A Sure Guide to Heaven (Betrouwbare gids naar de hemel), ook wel bekend als Alarm to the Unconverted (Alarm tot onbekeer-den). Ondanks dat hij maar dertien jaar in de bediening stond, heeft hij niet alleen tijdens zijn leven, maar ook na zijn dood grote [...]

De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan

De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan

Het is heel moeilijk uit te maken hoe weinig kennis en zicht iemand kan hebben op de Bijbelse boodschap en toch een ware christen zijn. Deze vraagt speelt onder andere als mensen met een niet-christelijke achtergrond zich bij de kerk voegen. We kunnen echter ook denken aan hen die mochten opgroeien in een christelijk gezin, [...]

The Form Function of the Tricolon in the Psalms of Ascent

The Form Function of the Tricolon in the Psalms of Ascent

What Robert Lowth named ‘parallelism’ is, as every student of Biblical Hebrew poetry knows, the main characteristic of this poetry. Most poetic lines in the Hebrew Bible consist of two cola, but for quite a number of lines we must acknowledge the existence of tricola. In works on Hebrew poetry tricola use to receive little [...]

De hoed en de rand. Over hoofdbedekking (en nog veel meer…)

De hoed en de rand. Over hoofdbedekking (en nog veel meer…)

Inleiding In Nederland dragen in een deel van de kerken van de gereformeerde gezindte meisjes en vrouwen een hoofdbedekking in de kerk. Hier en daar geldt dat ook nog altijd voor evangelische christenen. Dan is het nooit een hoed, maar een sjaal of een hoofddoekje. In evangelische kringen zie je dan dat vrouwen dat ook [...]

Uitspraken die mijn geliefde vrouw Margreet (1960 – †2021) hebben geraakt

Uitspraken die mijn geliefde vrouw Margreet (1960 – †2021) hebben geraakt

Als ik aan mijn geliefde vrouw Margreet denk, komt in herinnering met hoeveel vreugde zij Bijbelstu­dies voorbereidde voor de vrouwenvereniging. Voor het Bijbelboek dat aan de beurt was, nam zij dan een boek ter hand waarin die Bijbelboek werd uitgelegd en vatte zij dat samen. Keurig schreef zij deze samenvatting in een schrift. Voor zichzelf [...]