En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Mattheüs 1:21)

En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Mattheüs 1:21)

Wat alle ware Chris­tenen gemeenschappelijk hebben is dat zij geloven dat Jezus de Zaligmaker of Redder is. In het eerste boek van het Nieuwe Testament (het tweede deel van de Bijbel) staat: ‘Gij zult Zijn Naam heten Jezus.’ De naam Jezus is de Griekse vorm van de Joodse of Hebreeuwse naam Jozua. Die naam betekent [...]

Het verborgen leven. Gedenkteken voor het leven en de vroege dood van mijn zoon John Whitmore Winslow

Het verborgen leven. Gedenkteken voor het leven en de vroege dood van mijn zoon John Whitmore Winslow

Octavius Winslow (1808-1878) is een Engels predikant die vele boeken op zijn naam heeft staan. Al tijdens zijn leven werden er vijftien daarvan in het Nederlands vertaald. Zeer bekend is hij geworden door het boek dat hij samenstelde ter nagedachtenis van zijn moeder Mary Winslow met als titel Life in Jesus. In 1997 en 1999 [...]

De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan

De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan

Het is heel moeilijk uit te maken hoe weinig kennis en zicht iemand kan hebben op de Bijbelse boodschap en toch een ware christen zijn. Deze vraagt speelt onder andere als mensen met een niet-christelijke achtergrond zich bij de kerk voegen. We kunnen echter ook denken aan hen die mochten opgroeien in een christelijk gezin, [...]

Ds. H Hofman (1902-1975) over het ene geloof en trappen in het geloof

Ds. H Hofman (1902-1975) over het ene geloof en trappen in het geloof

Hermanus Hofman heeft van 1929 tot 1975 een vrije gemeente in Schiedam gediend. Hij werd op 5 juni 1902 te Sliedrecht geboren. Daar had ds. Bogaard, die aanvankelijk godsdienstonderwijzer was geweest in de Hervormde Kerk, rond 1905 een vrije gemeente om zich heen gevormd. Zijn ouders voegden zich bij deze groep. Zij vreesden beide de [...]

Geerit (Gerard) van Dam (1940-2021). Een christen die zich geroepen wist niet zijn bekering maar Christus uit te stallen (1)

Geerit (Gerard) van Dam (1940-2021). Een christen die zich geroepen wist niet zijn bekering maar Christus uit te stallen (1)

Hoe ik Gerard leerde kennen Bij onze laatste ontmoeting zo’n drie weken vóór zijn sterven op 10 mei dit jaar vroeg Gerard van Dam mij of ik op zijn graf wilde spreken, zoals ik dat ook bij zijn vriend Arie de Graaf had gedaan, die in zijn leven ouderling in de Oud Gereformeerde Gemeente van [...]