Welkom

Van harte welkom op mijn website waarop ik regelmatig bijdragen plaats. In mijn bijdragen belicht ik vanuit christelijk perspectief (actuele) thema’s.

De Bijbel heeft zeggenschap over alle terreinen van ons (dagelijks) leven. De artikelen en recensies zijn bedoeld voor bezinning en gedachtevorming rondom onderwerpen als schriftgezag, geloofsleer, kerkgeschiedenis en de christelijke levenspraktijk.

Het is mijn wens dat een ieder weet gered te zijn door het verzoenend bloed van Jezus Christus en leeft tot eer van Hem: 

    Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
T’was blind but now I see

(John Newton)