Welkom

Van harte welkom op mijn website waarop ik regelmatig bijdragen plaats. In mijn bijdragen belicht ik vanuit christelijk perspectief (actuele) thema’s.

De Bijbel heeft zeggenschap over alle terreinen van ons (dagelijks) leven. De artikelen en recensies zijn bedoeld voor bezinning en gedachtevorming rondom onderwerpen als schriftgezag, geloofsleer, kerk-geschiedenis en de christelijke levenspraktijk.

Het is mijn wens dat een ieder weet gered te zijn door het verzoenend bloed van Jezus Christus en leeft tot eer van Hem: 

    Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
T’was blind but now I see

(John Newton)

Welcome to my website where I regularly post articles mainly in Dutch, but also some in English. In my articles I highlight (current) themes from a Christian perspective.

The Bible has control over all areas of our (daily) life. The articles and reviews are intended for reflection and thought-forming around subjects such as Scriptural authority, Christian doctrine, church history and Christian life practice.

It is my wish that everyone who reads these article come to and is strengthened in the saving knowledge by the atoning blood of Jesus Christ and lives to the honor and glory of God