De ethiek van seksualiteit

De ethiek van seksualiteit

De schrijvers van de bijdragen in Ethics of Sex behoren allen tot de Lutheran Church Missouri Synod. Dat is wat in de Verenigde Staten een mainline church wordt genoemd. Een kerk die niet is ontstaan door afsplitsing uit andere kerken. Het opmerkelijke van de Lutheran Church Missouri Synod is dat zij nog onverkort wil vasthouden aan de [...]

De plaats van de vrouw in de gemeente

De plaats van de vrouw in de gemeente

De betekenis van hermeneutiek De hermeneutiek is de wetenschap die de regels voor de uitleg van teksten analyseert In de theologie was hermeneutiek dat deel van de theologische wetenschap dat regels voor de uitleg van de Schrift analyseerde in de wetenschap dat God Zelf via de Schrift tot de mens spreekt. Door het losmaken van [...]

George Whitefield (1714-1770). Een welsprekend prediker vol passie voor het Evangelie

George Whitefield (1714-1770). Een welsprekend prediker vol passie voor het Evangelie

Welsprekendheid in dienst van het evangelie Mag welsprekendheid worden gebruikt in dienst van het Evangelie? Met een beroep op 1 Korinthe 2:4 wordt deze vraag nogal eens ontkennend beantwoord. Daar stelt Paulus na­me­lijk: ‘En mijn rede, en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijs­heid, maar in betoning des geestes en der kracht’. [...]

Leven uit Christus en het werk dat Hij deed en doet

Leven uit Christus en het werk dat Hij deed en doet

Pas vroeg iemand of het waar is dat de heilsfeiten door Gods kinderen na elkaar worden beleefd. Dus eerst krijg je zicht op Christus’ geboorte, dan op Zijn kruisdood om te eindigen met Pinksteren. Het antwoord is dat deze zienswijze strijdig is met de Schrift en strijdig met de ware bevinding van Gods kinderen. Ongetwijfeld kunnen [...]

De canon als bron en norm van het geloof

De canon als bron en norm van het geloof

Kevin J. Vanhoozer is een begaafd theoloog. Hij is als research professor systematische theologie verbonden aan Trinity Evangelical Divinity School. Zijn expertise ligt niet in de laatste plaats op het terrein van de hermeneutiek. Zijn in 2005 verschenen werk The Drama of Doctrine is nog altijd de moeite waard, ook voor hen die op een [...]