Not by Bread Alone. God’s Word on Present Issues

Not by Bread Alone. God’s Word on Present Issues

I would ask your attention for attention for a little book published already a couple of years ago, but still available and what is more important still very relevant. The author is David Broughton Knox, who was very many years Principal of Moore Theological College. After his retirement who served for several in the newly [...]

Woorden van Herman Bavinck over de prediking van de gebroeders Erskine

Woorden van Herman Bavinck over de prediking van de gebroeders Erskine

in 1904 verscheen bij uitgeverij Kok te Kampen een heruitgave van de werken van Ralph en Ebenezer Erskine. Op zeer krachtige en indringende wijze hebben deze achttiende-eeuwse Schotse predikers het Evangelie verkondigd. Herman Bavinck kende deze geschriften van huis uit. De tonen van de prediking van de gebroeders Erskine hadden ook de prediking van zijn [...]

Uitspraken en brieven van John Duncan (1796-1870)

Uitspraken en brieven van John Duncan (1796-1870)

John Duncan is een van de kleurrijkste Schotse theologen uit de negentiende eeuw. Vanwege zijn grote kennis van het niet alleen het Bijbelse maar ook het na-Bijbelse Hebreeuws is hij bekend gewor-den als 'rabbi Duncan'. Hij was in staat in zo’n veertien talen te communiceren en kon daarnaast nog ande­re talen lezen. Vanaf 1844 tot [...]

Hoe wordt onze volksvertegenwoordiging samengesteld? Gebed en een stem uitbrengen die Bijbels verantwoord is

Hoe wordt onze volksvertegenwoordiging samengesteld? Gebed en een stem uitbrengen die Bijbels verantwoord is

Aanstaande woensdag zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer, terwijl vanaf vandaag bepaalde kwetsbare groepen al hun stem kunnen uitbrengen. In het licht van de Bijbel is gebed voor de overheid belangijker dan stemmen. Het feit dat gebed belangrijker is, maakt stemmen niet onbelangrijk. Het is niet onbelangrijk hoe onze volksvertegenwoordiging is samengesteld. Met het [...]

Een onwaarschijnlijke bekering.

Een onwaarschijnlijke bekering.

De stichtende waarde van bekeringsgeschiedenissen De eeuwen door zijn er autobiografische bekerings­geschie­denissen ge­schre­ven. De bekendste is wel de Belijdenissen van de kerkvader Augustinus. Ik weet dat de Belijdenissen méér is dan een bekerings-geschiedenis, maar dat neemt niet weg dat het toch ook een bekerings­geschiedenis is. Ik denk ook aan Genade overvloeiende voor de voornaamste der [...]

Geloof, waarheid en godzaligheid

Geloof, waarheid en godzaligheid

De waarheid van het christelijke geloof Niet alleen buiten maar ook binnen de kerk kunnen mensen last hebben van twijfel aan het bestaan van God. Reeds in de achttiende eeuw schreef Wilhelmus à Brakel in de Redelijke godsdienst over de bestrijding van atheïsme. Hij blijkt ervan uit te gaan dat ook ware christenen overvallen kunnen worden door [...]

A Review of Two Theologies of the New Testament

A Review of Two Theologies of the New Testament

Introduction When Christian people hear about biblical theology, most of them understand this expres­­sion to mean theology that has the Bible as its ultimate standard and source. In this sense all theology ought to be biblical. In theology as an academic discipline, bibli­cal theology has a somewhat different meaning. In theology as an academic discipline [...]

Charles Hodge on the Epistle to the Hebrews

Charles Hodge on the Epistle to the Hebrews

Charles Hodge (1797-1878) must be seen as on the greatest Reformed theologians from the nine-teenth century. He was a very gifted man and both an able exegete and systematic theologian. In 1820 he started his academic carrier at Princeton Theological Seminary as instructor in Biblical languages. Two years later he was appointed as professor of [...]