Billy Graham, Wolfhart Pannenberg en John Piper over homoseksueel gedrag en onze houding ten opzichte van hen die homoseksueel geaard zijn

Billy Graham, Wolfhart Pannenberg en John Piper over homoseksueel gedrag en onze houding ten opzichte van hen die homoseksueel geaard zijn

De erfenis van Billy Graham Op 21 februari 2018 overleed Billy Graham in de leeftijd van ruim 99 jaar. Ongetwijfeld is Graham de bekendste evangelist van de twintigste eeuw. De lichamen van Ame-rikaanse presi­denten wor­den na hun dood opgebaard in het Capitool. Graham was de vierde Amerikaanse gewone burger en de eerste predikant aan wie [...]

Christelijk geloof en kerkelijk besef

Christelijk geloof en kerkelijk besef

Kerkverlating en kerkelijke overgang De afgelopen tien jaar verlieten zo’n 20.000 mensen de Gereformeerde Gemeenten. In het RD werd dit ter sprake gebracht en er kwamen opiniestukken en ingezonden brieven die vooral betrekking hadden op de overgang van de ene naar de andere kerk. Reacties vooral van mensen die de Gereformeerde Gemeenten behoren of hebben [...]

The Jewish People and Jesus Christ. Biographical sketch of Jakob Jocz (1906-1983)

The Jewish People and Jesus Christ. Biographical sketch of Jakob Jocz (1906-1983)

Jakob Jocz was a Messianic Jew – or what was before World War II the usual designation: a Hebrew Christian - of the third generation. Both his parents and grandparents were Jewish believers. He was born on 18th of October, 1906 in Vilnius, Lithuania, as the son of cabinet­maker; Lithuania being then a part of [...]

Can we tolerate homosexual relationships on the basis that polygamy was tolerated under the Old Testament dispensation?

Can we tolerate homosexual relationships on the basis that polygamy was tolerated under the Old Testament dispensation?

How are we to evaluate it that appeals are being made to the fact that polygamy was accepted under the old dispensation to cast homosexual relationships as acceptable? We have to do here with a stance which regards homosexual relationships as still sinful but which fudges the issue of whether or not this sin is [...]

Abraham Kuyper over de doodstraf en de kruisdood van de Heere Jezus Christus

Abraham Kuyper over de doodstraf en de kruisdood van de Heere Jezus Christus

Abraham Kuyper is één van de grootste figuren uit de negentiende eeuw. Tege­lij­kertijd is hij zeer omstreden. In zijn eerste gemeente Beesd kwam hij onder andere door het contact met eenvoudige, godvrezen­de mensen tot inkeer. Hij gaf zijn vrijzin­nige inzichten prijs en werd ge­wonnen voor de gereformeerde leer. Kuyper zette zich vanaf die tijd in [...]