Nieuwsbrief oktober 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Het tweede seizoen dat er vanuit de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ cursussen worden aangeboden is van start gegaan. De cursussen worden aange-boden op academisch-hbo niveau. Wie wat breder belezen is en mbo-niveau heeft, kan een groot deel van de cursussen met vrucht volgen. Temeer omdat er geen tentamen verplichting is. De cursus over ‘De boodschap [...]

De afscheidsbrief van mijn vrouw die ik namens haar heb voorgelezen in de afscheidsdienst van Boven-Hardinxveld op 16 september 2018

De afscheidsbrief van mijn vrouw die ik namens haar heb voorgelezen in de afscheidsdienst van Boven-Hardinxveld op 16 september 2018

Het is nu precies een jaar geleden dat mijn geliefde vrouw Margreet overleed. Vier jaar geleden namen we op dezelfde datum afscheid van de (Hersteld) Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld. In de afscheidsdienst heb ik namens mijn vrouw een brief voorgelezen. Ik geef deze brief hieronder weer. Gemeente, Kort wil ik mij op deze wijze tot [...]

Een opwekking in Oud-Beijerland aan het begin van de negentiende eeuw met lessen voor nu

Een opwekking in Oud-Beijerland aan het begin van de negentiende eeuw met lessen voor nu

Inleiding Dhr. B. Hooghwerff uit Klaaswaal heeft al meerdere kerkhistorische publicaties op zijn naam staan. De meeste belichten de zogenaamde kleine kerkgeschiedenis en dan vooral van de Hoeksche Waard, de geboortestreek van de auteur. Hooghwerff is geen historicus van professie maar hij doet grondig onderzoek naar de bronnen en kan bovendien toegankelijk schrijven. Duidelijk is [...]

Uitspraken die mijn geliefde vrouw Margreet (1960 – †2021) hebben geraakt

Uitspraken die mijn geliefde vrouw Margreet (1960 – †2021) hebben geraakt

Als ik aan mijn geliefde vrouw Margreet denk, komt in herinnering met hoeveel vreugde zij Bijbelstu­dies voorbereidde voor de vrouwenvereniging. Voor het Bijbelboek dat aan de beurt was, nam zij dan een boek ter hand waarin die Bijbelboek werd uitgelegd en vatte zij dat samen. Keurig schreef zij deze samenvatting in een schrift. Voor zichzelf [...]

Nothing in my hand I bring, Simply to Thy cross I cling

Nothing in my hand I bring, Simply to Thy cross I cling

In colleges aan het Hersteld Hervormd Seminarie heb ik meer dan eens de woorden aangehaald die boven deze bijdrage staan: ‘Nothing in my hand I bring, Simply to Thy cross I cling.’ Ze komen voor in lied ‘Rock of Ages cleft for me’ van de Anglicaanse predikant Toplady en verwoorden wel heel kern-achtig het houvast [...]

Waarom in kerken met een gereformeerde belijdenis geen beelden staan

Waarom in kerken met een gereformeerde belijdenis geen beelden staan

Een van de kenmerken van de kerken van gereformeerde belijdenis is dat er geen beelden in hun kerkgebouwen te vinden zijn. Zelfs geen beeld van de gekruisigde Christus, laat staan van Maria of een van de andere heiligen. De reden waarom dit zo is, heeft de negentiende Amerikaanse theoloog Charles Hodge (1797-1878) heel duidelijk verwoord [...]

Gods zegen toegewenst voor het nieuwe jaar

Gods zegen toegewenst voor het nieuwe jaar

Van harte wil ik alle lezers van mijn weblog Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar dat komt. Voor mij en mijn kinderen waren de afgelopen jaren - en zeker het laatste jaar - niet gemakkelijk. Mijn geliefde vrouw Margreet is gestorven. Velen van jullie hebben je medeleven op allerlei wijzen getoond. Daarvoor nogmaals hartelijk [...]

De betekenis van de Reformatie (slot)

De betekenis van de Reformatie (slot)

Luthers houvast Luther heeft telkens naar voren gebracht dat een waar geloof een beleefd geloof is. Een geloof dat vanuit de diepten wordt beoefend en in de diepten wordt geboren. In zijn preken heeft hij zich echter nooit uitgelaten over zijn eigen weg tot het licht. Hij plaatste zijn hoorders voor Gods rechterstoel en wees [...]

De betekenis van de Reformatie (1)

De betekenis van de Reformatie (1)

Inleiding Elk jaar herdenken we op 31 oktober de kerkhervorming. Aan de Reformatie is onlosmakelijk de naam van Luther verbonden. Onwetend van de gevolgen die zouden komen, maakt Luther op 31 oktober 1517 die dag 95 stellingen publiek naar aanleiding van zijn kritiek op de aflaathandel. Zo begon een proces waarop Luther ook zelf geen [...]