Reformatie vandaag

Reformatie vandaag

In 2017 verscheen bij uitgeverij De Banier een lijvige uitgave van de hand van dr. Klaas van der Zwaag, kerknieuwsredacteur van het RD. Deze publicatie verscheen naar aanleiding van het feit dat in 2017 de herdenking van 500 jaar Reformatie heeft plaatsgevonden. De Reformatie keerde zich zowel tegen Rome als tegen het doperse en spiritualistische [...]

Is de evolutieleer verenigbaar met het klassiek christelijke geloof?

Is de evolutieleer verenigbaar met het klassiek christelijke geloof?

Inleiding In de jaren zestig werd de Evangelische Omroep opgericht en in de jaren zeventig de Evan­gelische Hogeschool. Een van de redenen was de steeds bredere aanvaarding van de evolutieleer in grote delen van de kerk. De Evangelische Omroep en de Evangelische Hoge­school wilde onder ander op dit terrein een tegengeluid geven en hebben dat [...]

Statenvertaling A.D. 2019. Behouden naar de letter of de geest

Statenvertaling A.D. 2019. Behouden naar de letter of de geest

eeBijbelvertalingen Als het gaat om de talen van de Bijbel dan heeft de Heere ons het Oude Testament in het Hebreeuws of voor een heel klein deel in het Aramees (SV: Chaldeeuws) gegeven en het Nieuwe Testament in het Grieks. Terwijl de kerk van het Westen eeuwenlang de Bijbel in het Latijn had gelezen, greep [...]

Het blijvende gezag van de Schrift

Het blijvende gezag van de Schrift

Als jong theoloog redigeerde Donald Carson samen met John Woodbridge een tweetal bun­dels over Schriftgezag en hermeneutiek. De bijdragen in deze bundels zijn nog altijd het lezen waard. Carson zelf is bij zijn overtuiging gebleven dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Echter er zijn naast de vragen die in de jaren tachtig [...]

Het getuigenis van een evangeliedienaar

Het getuigenis van een evangeliedienaar

Inleiding Ds. H. Hofman  (1902-1975) diende ruim 45 jaar een vrije gemeente in Schiedam. Dominee wilde hij niet worden genoemd. Hij sprak over zichzelf als een schippersjongen aan wie de nood was opgelegd om het Woord uit te dragen. Op uitgave van zijn preken stond: H. Hofman, evangeliedienaar te Schiedam. Al had Hofman geen academische [...]

Heimwee naar een beter vaderland

Heimwee naar een beter vaderland

Vele jaren heeft weleerw. dhr. L. van der Sluys (1915-1995) als hulpprediker de Hervormde evangeli-satie van Kollum gediend. In de tijd dat hij in Kollum stond, kwam Van der Sluys ook in contact met de Gemeente van Gedoopte Christenen in Franeker. Qua ligging was dit een Philpot-achtige ge­meen­te. Onder andere diens preken werden daar gelezen. [...]

Overtuigend gezag. De Schriftvisie en wijze van omgang met de Schrift van Alvin Plantinga

Overtuigend gezag. De Schriftvisie en wijze van omgang met de Schrift van Alvin Plantinga

Inleiding Alvin Plantinga (1932-heden) is een filosoof die christen is. Als vakfilosoof met als spe­cialisatie de kenleer heeft hij christenen willen helpen door hen te laten zien dat het christelijke ge­loof bepaald niet onredelijk hoeft te zijn. Onder andere bracht hij heeft naar voren dat als God bestaat, het geloof in Hem waarschijnlijk redelijk is [...]