De onfeilbaarheid van de Schrift

De onfeilbaarheid van de Schrift

De leer van de onfeilbaarheid van de Schrift is niet alleen klassiek gereformeerd, maar ook klassiek christelijk. Helaas merken we dat in steeds bredere kring bij het volstrekte gezag van de Schrift vraagtekens worden gezet. Meer dan eens wordt opgemerkt dat het niet om de Bijbel gaat, maar om Christus. Echter, we kunnen en mogen Christus [...]

Thomas Scott en zijn Bijbelverklaring

Thomas Scott en zijn Bijbelverklaring

Om de Bijbel te begrijpen hebben we uitleg nodig. Dan gaat het onder andere om toelichting met betrekking tot historische gebeurtenissen en achtergronden en culturele gewoonten. De eerste hoorders en lezers waren dingen direct duidelijk die ons door de kloof in tijd en cultuur ontgaan. We moeten Bijbelpassages ook in hun context verstaan en tenslotte [...]

From the Mouth of God

From the Mouth of God

Why should we believe that – as Jesus our Lord and Savior – that the Bible is the mouth of God. In From the Mouth of God Sinclair Ferguson, a former minister of the First Presbyterian Church in Colombia, South Carolina and a former professor of systematic theology at Westminster Theological Seminary in Philadelphia, answers this question. [...]

Augustinus over de schepping en het paradijs

Augustinus over de schepping en het paradijs

De Bijbelse visie op de schepping staat onder zware druk. Wij zijn echter niet de eersten in de geschiedenis die worstelen met de vraag naar de relatie tussen God en onze werkelijkheid. Die worsteling is er ook in de eerste eeuwen na Christus in de Vroege Kerk geweest. De christelijke kerk beleed namelijk de schepping [...]

Een christelijk perspectief op homoseksualiteit

Een christelijk perspectief op homoseksualiteit

De serie A Christian Perspective on  is een uitgave van Concordia Publishing House, de huisuitgeverij van de Lutheran Church Missouri Synod. Deze lutherse kerk met meer dan vier miljoen leden houdt voluit vast aan de confessioneel lutherse erfenis zoals die is vastgelegd in de Concordia van 1580.  Al meer dan twintig jaar geleden schreef Daniel [...]

Gods Woord alleen. Het gezag van de Schrift

Gods Woord alleen. Het gezag van de Schrift

De Schrift alleen is de ware heer en meester van alle geschriften en leer op aarde. Als we daar niet mee instemmen, waar is de Schrift dan feitelijk goed voor. ‘Hoe meer we haar verwerpen, hoe meer we tevreden raken met boeken van mensen en menselijke leer­meesters’, aldus de hervormer Maarten Luther. Sola Scriptura of [...]

The Hairstyle and the Head-covering of Women in the Congregation

The Hairstyle and the Head-covering of Women in the Congregation

Introduction In America we have since a few years the so called head covering movement. This movement wants to restore the apostolic practice to women and girls practice the head covering during corporate worship. The website of the head-covering movement is:http://www.headcoveringmovement.com. I heartily agree with the aim of this movement. When the former century began, all over [...]