Verklaring van de kerkenraad van de gemeente van St. Martini over het besluit van de kerkvergadering van de Evangelische Kerk van Bremen om een tuchtprocedure te starten tegen dominee Olaf Latzel

Verklaring van de kerkenraad van de gemeente van St. Martini over het besluit van de kerkvergadering van de Evangelische Kerk van Bremen om een tuchtprocedure te starten tegen dominee Olaf Latzel

Tijdens haar bijeenkomst op 14 mei 2020 heeft het kerkbestuur van de Evangelische Kerk van Bremen (BEK), op voorstel van haar president, mevrouw Edda Bosse, de secretaris, pastor Dr. Bernd Kuschnerus, en het hoofd van de kerkelijke kanselarij, Dr. Johann Daniel Noltenius besloot een tucht-procedure te starten tegen de voorganger van de gemeente St. Martini, [...]

Jacob Jocz (1906-1983) en zijn boek The Jewish People and Jesus Christ

Jacob Jocz (1906-1983) en zijn boek The Jewish People and Jesus Christ

Jakob Jocz was een messiasbelijdende Jood – of zoals voor de Tweede Wereld­oor­log veelal werd gezegd een Hebreeuwse christen - van de derde generatie. Hij werd geboren op 18 oktober, 1906 in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, de zoon van een meubel­maker. Litouwen vormde toen nog een deel van het Russische kei­zer­rijk. Hij was nog [...]

An Outstanding Study on Leviticus

An Outstanding Study on Leviticus

Michael Morales, professor on Biblical Studies at Greenville Presbyterian Theological Seminary, Taylors, South Carolina wrote a impressive study on the book of Leviticus. This book of the Pentateuch is of utmost importance to understand not only the Pentateuch but finally the whole Bible.  Morales explains that the fundamental question of Old Testament cult is how [...]

Wat betekent ‘rechtvaardiging in de vierschaar van het geweten’?

Wat betekent ‘rechtvaardiging in de vierschaar van het geweten’?

Zekerheid van geloof en van gevoel Deze vraag werd mij al weer een aantal jaren geleden op een Bijbellezing gesteld. Ik wil het antwoord dat ik toen gegeven heb, ook op deze website vermelden. De leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen is het artikel waarmee de kerk staat of valt. Het karakter van [...]

Een commentaar op Mattheüs

Een commentaar op Mattheüs

Al enige jaren geleden startte uitgeverij Zondervan met een nieuwe reeks commentaren op het Nieuwe Testament. De opzet is van de Zonder­van Exegetical Commentary on the New Testament is dat allereerst aan de literaire context, de centrale geachte en de structuur van een passage aandacht wordt gegeven. Daarna volgt een uitleg waarbij de passage vers voor vers [...]

John Owen as a Guide to Theology

John Owen as a Guide to Theology

John Owen (1613-1683) is rightly regarded as one of the greatest theologians Britain ever produced. A.F Mitchell said that he was a genius and learning only se­cond to Cal­vin’s. In him we see the not atypical combination of fervent puritan piety and reformed orthodoxy that uses scholastic termino-logy to clarify the message of the gospel. [...]

De inwendige of krachtdadige roeping

De inwendige of krachtdadige roeping

Ιn het hoofdstuk over de roeping geeft Abraham Hellenbroek (1658-1731) in zijn vragenboekje Voor-beeld der goddelijke waarheden een vol­gende omschrijving van de inwen­dige roeping of weder-geboorte. We leren dan God kennen in Zijn algenoegzaamheid, Jezus in Zijn dierbaarheid en onszelf in onze vloekwaardigheid. Het is één van de ant­woorden uit Hellen­broek waarvan ik hoop dat [...]