Impassibilitas Dei

Impassibilitas Dei

In hoofdstuk 2 van The Westminster Confession wordt aangaande God onder andere beleden dat hij ‘without passions’ (zonder hartstochten) is. De godgeleerden van de synode van West­minster ver-woorden hier een element uit de Godsleer dat al door de kerkvaders werd beleden. Een element ook dat in het bijzonder sinds de vorige eeuw zwaar onder vuur ligt. [...]

Is de ervaring dat wij Gods recht meer lief krijgen dan onze eigen zaligheid een Bijbelse en door de Heilige Geest gewerkte ervaring?

Is de ervaring dat wij Gods recht meer lief krijgen dan onze eigen zaligheid een Bijbelse en door de Heilige Geest gewerkte ervaring?

Wet en Evangelie Het juiste zicht op de verhouding van wet en Evangelie behoort tot de kern van het christelijke geloof. De wet kan ons niet verlossen of bevrijden. Daartoe gaf God Zijn Zoon. Van Hem getuigt het Evan-gelie. Wie in Hem gelooft, leert Gods geboden en rechten uit dankbaarheid te onderhouden. Moeten wij nu [...]

Waarom de Reformatie er nog altijd toe doet en niet als een vergissing kan worden gezien

Waarom de Reformatie er nog altijd toe doet en niet als een vergissing kan worden gezien

In de aanloop naar de herdenking van 500 jaar Reformatie zijn tal van boeken ver­sche­nen en er zullen er nog veel meer verschijnen. Dat loopt van hoog wetenschappelijke tot meer populaire publicaties. In de laatste categorie valt het boekje van Michael Reeves en Tim Chester. Zij willen duidelijk maken dat de Reformatie er nog altijd [...]

Tom Kroos. Zijn weg tot God: Een moeder vertelt over het sterven van haar zoon

Tom Kroos. Zijn weg tot God: Een moeder vertelt over het sterven van haar zoon

Inleiding Het is de bedoeling dat er dit jaar weer een herdruk zal verschijnen van Tom Kroos. Zijn weg tot God (uitgave Groen, Heerenveen). Sinds de verschijning ervan hebben velen dit boekje met stichting gelezen. Dat geldt voor mensen van allerlei kerkelijke achtergronden. Zelf heb ik het meer dan eens aan mensen die geen kerkelijke achtergrond [...]

Pascal over de noëtische gevolgen van de zondeval

Pascal over de noëtische gevolgen van de zondeval

William Wood, fellow en tutor in de theologie aan het Oriel College te Oxford, schreef al weer enige jaren geleden een studie over de visie van Blaise Pascal over de cognitieve gevolgen van de zondeval. Deze studie verscheen bij Oxford University Press in de serie Changing Paradigms in Historical and Systematic Theology. Wood werkt uit dat [...]

Een journalistieke reis door het evolutiedebat

Een journalistieke reis door het evolutiedebat

Tom Bethell was redacteur bij enkele gerenommeerde Amerikaanse tijdschriften en is bekend om zijn publicaties op de terreinen van politiek en wetenschap. In Darwins kaartenhuis  doet hij verslag over het evolutiedebat en dat vooral aan de hand van ontmoetingen met leidende wetenschappers en denkers. Hij laat zien dat het empirisch bewijsmateriaal voor evolutie vaak flinterdun [...]

Het Bijbelse zicht op de verhouding van man en vrouw

Het Bijbelse zicht op de verhouding van man en vrouw

Council of Biblical Manhood en Womanhood  Gemeengoed in de westerse samenleving is de gedachte dat man en vrouw volledig aan elkaar gelijk zijn en er geen onderscheid in taak en positie mag zijn. Het behoeft geen betoog dat deze zienswijze niet spoort met de klassiek christelijke visie op huwelijk en gezin. In de Verenigde Staten [...]