Een Schotse sage als verduidelijking voor het komen tot Christus

Een Schotse sage als verduidelijking voor het komen tot Christus

De achttiende-eeuwse Schotse predikant Lachlan Mackenzie (1754-1819) gebruikte eens in zijn preek een Schotse sage om duidelijk te maken hoe een zondig mens ertoe komt om op de Heere Jezus als de enige Zaligmaker te vertrouwen. Een hertog had maar één dochter. Hij wilde graag dat deze dochter met een goede en vermogende man in [...]

De Bijbel en homoseksualiteit. Een hermeneutiek van de relevante Bijbelteksten

De Bijbel en homoseksualiteit. Een hermeneutiek van de relevante Bijbelteksten

Een zeer belangrijke academische studie Onder deze titel verscheen in 2016 de Nederlandse vertaling van The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics. Robert Gagnon, de auteur van deze studie, is universitair hoofddocent Nieuwe Testament aan het Pittsburgh Theological Seminary. Bijbelwetenschappers – onder wie mannen van wereldfaam zoals James Barr, James Dunn en John Barton [...]

Genade: niet vanzelfsprekend en niet vrijblijvend

Genade: niet vanzelfsprekend en niet vrijblijvend

Ds. Hofman, die van 1929 tot aan zijn dood in 1975 een vrije gemeente in Schiedam diende, is tijdens zijn leven voor velen een wegwijzer naar Christus geweest. Dat gold niet alleen voor mensen die tot zijn eigen gemeente behoorden, maar ook voor vele anderen, die doordeweeks onder zijn gehoor kwamen, of op een andere [...]

In het verleden ligt het heden. Lessen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Bond

In het verleden ligt het heden. Lessen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Bond

Inleiding Velen, zowel binnen als buiten de Hervormde Kerk van vóór 2004 zetten een isgelijkteken tussen de hervormd-gereformeerde richting en de Gereformeerde Bond. Soms wordt ook de indruk ge­wekt dat er pas vanaf 1906 sprake zou zijn van een georganiseerde hervormd-gereformeerde beweging met de oprichting van de Gereformeerde Bond. Noch het een, noch het ander [...]

Katholiek en hervormd (gereformeerd)

Katholiek en hervormd (gereformeerd)

Inleiding Elke zondag belijden we dat we geloven in een heilige, algemene of katholieke christelijk kerk. Maar wat betekent deze belijdenis in de kerkelijke praktijk? En hoe zagen de Reformatoren zélf deze belij-denis? Wel, zij hebben zich  niet ook maar juist katholiek geweten. Zij verweten Rome namelijk een gebrek aan katholiciteit. Het eerste kenmerk van [...]

Bewogen  èn  belijnd. Een waardering van de Nashville Verklaring

Bewogen  èn  belijnd De publicatie van de Nashville Verklaring waarin niets anders werd gedaan dan dat het Bijbelse geluid over huwelijk en seksualiteit weergegeven, veroorzaakte een storm in de Nederlandse samenleving. Ook bij veel christenen werd opnieuw duidelijk dat zij zijn weggegroeid van het Bijbelse getuigenis. Velen zwegen ook en lieten niets van zich horen. [...]

Over de zekerheid van de schuldvergeving

Over de zekerheid van de schuldvergeving

De naam van ds. S.J. (Sam) de Hoest (1804-1877) komen we tegen in de correspondentie van H.F. Kohlbrugge (1803-1875). Evenals Kohlbrugge zag De Hoest in Amsterdam het levenslicht en groeide hij daar op. Zo al niet eerder dan zullen ze elkaar zeker hebben leren kennen bij hun studie aan het Amsterdams Athenaeum, de voorloper van [...]