Een eerlijk en indringend appel tot kerkelijke eenheid

Een eerlijk en indringend appel tot kerkelijke eenheid

Reeds eerder verscheen onderstaande recensie in het Kerkblad (uitgave Hersteld Hervormde Kerk) In 2019 verscheen van de hand van ds. G. Hoogerland een klein boekje in de vorm van een brief. Hij doet daarin een appel op allen die van hartelijke de gereformeerde belijdenis onderschrijven uit te zien naar kerkelijke eenheid en de verdeeldheid als [...]

First Theology: God, Scripture & Hermeneutics

First Theology: God, Scripture & Hermeneutics

When doing theology must we start with God, the Bible or hermeneutics? For postmodernism we must start with hermeneutics. God and the Bible as his Word are not seen as objective realities but only as realities with can only be discussed in the context of faith- and reading-communities. Already some years ago Kevin VanHoozer in [...]

Archibald Alexander. Een getuige van Christus en een vriend en metgezel van allen die Gods Naam ootmoedig vrezen

Archibald Alexander. Een getuige van Christus en een vriend en metgezel van allen die Gods Naam ootmoedig vrezen

Een getuige van Christus Archibald Alexander (1772-1851)) was de eerste hoog­leraar van het in 1812 gestichte Princeton Theological Seminary. Charles Hodge was één van de drie eerste studenten van Alexander uit 1812. Hij was ongetwijfeld zijn bekendste student. In een toespraak die Hodge in 1874 hield bij de her-opening van de kapel van Princeton Theological [...]

Een Bijbels, eenvoudig en toegankelijk boekje over het vieren van het Heilig Avondmaal

Een Bijbels, eenvoudig en toegankelijk boekje over het vieren van het Heilig Avondmaal

In 2019 gaf de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente van Nieuwe Tonge een boekje uit van ds. S. J. de Hoest (1803-1875) over de zekerheid van de schuldvergeving. Voor dit boekje met een heel Bijbelse inhoud bleek grote belangstelling. Het is dan een zeer goede zaak dat de kerkenraad van Hersteld Hervormde Gemeente van [...]

Geruisloze revolutie. Een analyse van ds. J.H. Velema uit 1961

Geruisloze revolutie. Een analyse van ds. J.H. Velema uit 1961

In 1961 schreef de christelijke gereformeerde predikant ds. J.H. Velema in De Wekker een artikel waarin  hij de vinger legde bij ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Een kerk-verband dat in 2004 opging in de PKN. De ontwikkelingen waarover Velema toen zijn verontrusting uitte, voltrekken zich nu in andere delen van de gereformeerde gezindte waaronder [...]

Uit leven van ds. D.Th. Keck (1878-1945)

Uit leven van ds. D.Th. Keck (1878-1945)

Inleiding Een christen heeft in ieder geval liefde voor de Bijbelse geschiedenis. Liefde tot de kerk­ge­schie­­­denis ligt in het verlengde ervan. Het is waar: wij mogen de kerkgeschiedenis niet op één lijn stellen met de geschiedenis verhaald in de Bijbel. Alleen op de laatste staat het stem­pel van de Heilige Geest. De Bijbel is de [...]

De oudtestamentische wetgeving. Een tweetal studies

De oudtestamentische wetgeving. Een tweetal studies

William S. Morrow, hoogleraar Hebreeuws en Oude Testament aan Queen’s University in Kingston, Ontario schreef een studie over de wetgeving in het Oude Testament. Hij geeft zelf aan dat zijn behandeling niet uitputtend is, maar illustratief. Morrow verdeelt de mozaïsche wetgeving in vier categorieën die hij successievelijk behandelt. Allereerst zijn dat de Tien Geboden, vervolgens [...]

Een pastorale herinnering

Een pastorale herinnering

In mijn eerste gemeente Zwartebroek-Terschuur leerde ik meerdere kinderen van God kennen zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Een van hen was dhr. H.A. Seisveld. Met hem kwam ik in contact via mijn gemeenteleden Maartje en Mina van der Meiden. Vele jaren heeft deze tweeling die maar door een enkeling van elkaar konden worden onderscheiden, [...]

Een leerzame, eigentijdse dogmatiek

Een leerzame, eigentijdse dogmatiek

In de dogmatiek wordt op systematische wijze de inhoud van de Schrift weergegeven en geanaly­seerd met het oog op het doorgeven van de Bijbelse boodschap. Vanwege het feit dat de doorden­king allereerst systematisch is en niet als focus de  voortgang van de openbaring heeft spreekt met daarom ook wel van systematische theologie. Een benaming die [...]

Hoe moeten we de Bijbelse boodschap samenvatten?

Hoe moeten we de Bijbelse boodschap samenvatten?

Hoe moeten we de Bijbelse boodschap samenvatten? Uit het antwoord op die vraag blijkt vaak of iemand de kracht van het Evangelie wel of niet kent. Het valt mij op hoe vaak er wordt gezegd: ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’. Om maar direct met de deur in huis te vallen. Wie [...]