Een bundel met lezenswaardige artikelen over het laatste boek van de Pentateuch

Een bundel met lezenswaardige artikelen over het laatste boek van de Pentateuch

Als het gaat om discussies met betrekking tot de samenstelling en interpretatie van de boeken in het Oude Testament, zijn er maar weinig andere boeken die meer omstreden zijn dan Deuteronomium, het laatste boek van de Pentateuch. Sepher Torath Mosheh: Studies in the Composition and Inter-pretation of Deuteronomy (is een verzameling essays over Deuteronomium waarin [...]

Een gedegen uitleg van een fundamenteel oudtestamentisch Bijbelboek

Een gedegen uitleg van een fundamenteel oudtestamentisch Bijbelboek

Adolph L. Harstad, professor exegetische theologie aan het Bethany Lutheran Theological Seminary, Mankato, Minnesota, verzorgde in de serie Concordia Commentary het deel op Deuteronomium. De kracht van de Concordia Commentary is dat de daarin geboden uitleg zonder reserve uitgaat van de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en daarbij zowel van hoog academisch niveau [...]

Een mooie en handzame inleiding op het Oude Testament

Een mooie en handzame inleiding op het Oude Testament

De Bijbel is een boek waarin we in meer dan één opzicht niet uitgestudeerd raken. Om beter zicht te krijgen op de Bijbelse boodschap zijn er boeken die ons daarbij kunnen helpen. Boeken die zowel van academisch niveau zijn als van eerbied voor de Schrift getuigen, zijn in de Engelse taal veel breder voor handen [...]

De boeken van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI over de Heere Jezus Christus

De boeken van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI over de Heere Jezus Christus

Joseph Ratzinger die bij zijn verkiezing tot paus in 2005 de naam Benedictus XVI aannam, is op 31 december van het afgelopen jaar overleden. Op DV 5 januari vindt zijn begrafenis plaats. In 2013 trad hij om gezondheidsredenen terug. Iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. Hij werd vanaf die tijd als emeritus-paus aangeduid. Joseph [...]

Het Bijbelboek Prediker. Leven in een gevallen wereld

Het Bijbelboek Prediker. Leven in een gevallen wereld

Dat het boek Prediker een Bijbelboek is dat bij de uitleg vragen oproept, zal niemand ontkennen. Meerdere Bijbelwetenschappers beschouwen het als een soort indringer onder de boeken van het Oude Testament. Het wordt ook gezien als een boek dat geen werkelijke waarde heeft voor een gelovige onder de nieuwe bedeling. Er zijn ook voorbeelden van [...]

Hoe kunnen we 2 Samuël 21:19 en 1 Kronieken 20:5 met elkaar rijmen?

Hoe kunnen we 2 Samuël 21:19 en  1 Kronieken 20:5 met elkaar rijmen?

2 Samuël 21:19 וַתְּהִי־עֹ֧וד הַמִּלְחָמָ֛ה בְּגֹ֖וב עִם־פְּלִשְׁתִּ֑ים וַיַּ֡ךְ אֶלְחָנָן֩ בֶּן־יַעְרֵי֙ אֹרְגִ֜ים בֵּ֣ית הַלַּחְמִ֗י אֵ֚ת גָּלְיָ֣ת הַגִּתִּ֔י וְעֵ֣ץ חֲנִיתֹ֔ו כִּמְנֹ֖ור אֹרְגִֽים׃ ס Statenvertaling: 'Voorts was er nog een krijg te Gob tegen de Filistijnen; en Elhanan, de zoon van Jaare-Oregim, sloeg Beth-halachmi, dewelke was met Goliath, den Gethiet, wiens spiesenhout was als een weversboom.' In de uitdrukking אֵ֚ת [...]

Een waardevolle commentaar op het evangelie naar Lukas.

Een waardevolle commentaar op het evangelie naar Lukas.

In de serie Concordia Commentary schreef Arthur A. Just Jr. al weer ruim vijfentwintig jaar geleden in twee delen een uitleg op het evangelie naar Lukas. De auteur is hoogleraar exegetische theologie aan Concordia Theological Seminary, Fort Wayne en is daarnaast als zendeling werkzaam in Latijns Amerika en het Carïbische gebied. Een combinatie die laat [...]

Een commentaar op Spreuken dat grondige filologie en theologische diepgang met elkaar combineert

Een commentaar op Spreuken dat grondige filologie en theologische diepgang met elkaar combineert

Al meerdere jaren geleden verscheen in de serie Concordia Commentary een uitleg op het boek Spreuken van de hand van Andrew E. Steinmann. De auteur is al sinds 2000 hoogleraar theologie en Hebreeuws aan Concordia University Chicago. Evenals bij de andere delen uit deze serie gaat aan de eigenlijke uitleg een uitvoerige inleiding vooraf. Ook [...]

Een commentaar op de zo rijke brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen

Een commentaar op de zo rijke brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen

Al bijna twintig jaar geleden verscheen in de serie Concordia Commentary een uitleg van de brief van Paulus aan de Kolossenzen. De auteur Paul E. Deterding is predikant binnen de Lutheran Church Missouri Synod en heeft als gastdocent zowel aan Concordia Theological Seminary in Fort Wayne als St. Louis les gegeven. In het woord vooraf [...]