God wil dat wij kinderen van het licht zijn

God wil dat wij kinderen van het licht zijn

Al meer dan eens is mij opgevallen dat ook uit de mond van personen die zich tot de gereformeerde gezindte rekenen of ertoe worden gerekend, gehoord kan worden: God aanvaardt ons zoals we zijn en God wil dat je er bent. Dat wordt dan als de kern van de Bijbelse boodschap gezien. Bij het eerste [...]

Een krachtig appel vanuit het zuidelijk halfrond op de kerk van Europa

Een krachtig appel vanuit het zuidelijk halfrond op de kerk van Europa

Heel verdrietig is hoezeer grote delen van de christelijke kerk op het noordelijke halfrond afwijkt van de waarheid van het evangelie. Deze ontwikkeling gaat ook de gereformeerde gezindte niet voorbij. Meer dan eens blijkt genade goedkope genade zijn. Genade zonder navolging van Christus. Genade zonder berouw, bekering en zelfverloochening. Dat is een genade die ons [...]

Overwegingen en overdenkingen naar aanleiding van een bundel interviews met christenen die worstelen met homoseksuele gevoelens

Overwegingen en overdenkingen naar aanleiding van een bundel interviews met christenen die worstelen met homoseksuele gevoelens

Wat zegt de Bijbel over huwelijk en seksualiteit? Naast de uniciteit van het christelijk geloof roept het Bijbelse en klassiek christelijke getuigenis over huwelijk en seksualiteit breed in de samenleving niet alleen vragen, maar ook verzet op. Wij allen ademen de geest van de tijd in. Zo de Heere het niet verhoedt, wordt ons denken [...]

Lessen uit Psalm 45 voor verkering en huwelijk

Lessen uit Psalm 45 voor verkering en huwelijk

Hoor, o dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis. Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder. (Psalm 45:11-12) In het boek van de Psalmen komen we meerdere koningspsalmen tegen. Psalm 45 is er daar [...]

Is de Bijbel echt het gezicht van God of mogen we aannemen dat Hij anders is en anders zal oordelen dan in de Schrift wordt gezegd?

Is de Bijbel echt het gezicht  van God of mogen we aannemen dat Hij anders is en anders zal oordelen dan in de Schrift wordt gezegd?

Wanneer mensen buiten de kerk bezwaar maken tegen het christelijke geloof, komen vaak twee zaken naar voren. Het eerste is dat de kerk belijdt dat er buiten Christus geen behoud is en het tweede betreft het getuigenis over huwelijk en seksualiteit. Deze bezwaren leven ook binnen de kerk zelf. Getuigt het niet van hoogmoed, zo [...]

Het gezag van de Schrift en de vrouw in het ambt

Het gezag van de Schrift en de vrouw in het ambt

Inleiding In de vorige eeuw begonnen meerdere kerken de ambten voor vrouwen open te stellen. In Neder­land gingen de Doopsgezinde Broederschap en Remonstrantse Broederschap voorop. Beide kerken kunnen als vrijzinnig worden gekenmerkt. De Bijbel wordt niet als Gods Woord erkend, maar als bron van religieuze inspiratie. In 1931 volgde de Evangelisch Lutherse Kerk. Men meende [...]

Nieuwsbrief oktober 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Het tweede seizoen dat er vanuit de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ cursussen worden aangeboden is van start gegaan. De cursussen worden aange-boden op academisch-hbo niveau. Wie wat breder belezen is en mbo-niveau heeft, kan een groot deel van de cursussen met vrucht volgen. Temeer omdat er geen tentamen verplichting is. De cursus over ‘De boodschap [...]

Een buitengewoon teleurstellend boekje over de vrouw in het ambt

Een buitengewoon teleurstellend boekje over de vrouw in het ambt

Inleiding Vanaf de openstelling van de ambten voor de vrouw binnen de Hervormde Kerk hebben in de hervormd-gereformeerde kring tegenstemmen geklonken. Ds. W.L. Tukker, die later voorzitter werd van de Gereformeerde Bond, sprak over de zwartste dag van zijn leven toen de hervormde synode in 1958 met kleine meerderheid besloot de ambten van ouderling en [...]

Een Bijbelse visie op gender en omgaan met transgender gevoelens

Een Bijbelse visie op gender en omgaan met transgender gevoelens

Een omslag in de cultuur die breekt met de eeuwen ervoor In minder dan twee generaties is binnen de Westerse samenleving een totaal nieuwe visie op huwelijk en seksualiteit ontstaan. Eeuwenlang was in de samenleving het merendeel ervan overtuigd dat seksualiteit alleen binnen het huwelijk tussen een biologische man en biologische vrouw plaats hoort en [...]

De Catechismus van de Katholieke Kerk

De Catechismus van de Katholieke Kerk

In de pers en op de sociale media brak in januari 2019 als het ware een tsunami uit naar aanleiding van de Nederlandse vertaling Nashville Statement. Een verklaring die overigens al in 2017 was opgesteld. Een tsunami die ook vrijwel geheel voorbij ging aan het feit dat de Nashville Statement niets anders doet dan de [...]