Een Schotse sage als verduidelijking voor het komen tot Christus

Een Schotse sage als verduidelijking voor het komen tot Christus

De achttiende-eeuwse Schotse predikant Lachlan Mackenzie (1754-1819) gebruikte eens in zijn preek een Schotse sage om duidelijk te maken hoe een zondig mens ertoe komt om op de Heere Jezus als de enige Zaligmaker te vertrouwen. Een hertog had maar één dochter. Hij wilde graag dat deze dochter met een goede en vermogende man in [...]

In het verleden ligt het heden. Lessen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Bond

In het verleden ligt het heden. Lessen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Bond

Inleiding Velen, zowel binnen als buiten de Hervormde Kerk van vóór 2004 zetten een isgelijkteken tussen de hervormd-gereformeerde richting en de Gereformeerde Bond. Soms wordt ook de indruk ge­wekt dat er pas vanaf 1906 sprake zou zijn van een georganiseerde hervormd-gereformeerde beweging met de oprichting van de Gereformeerde Bond. Noch het een, noch het ander [...]

Katholiek en hervormd (gereformeerd)

Katholiek en hervormd (gereformeerd)

Inleiding Elke zondag belijden we dat we geloven in een heilige, algemene of katholieke christelijk kerk. Maar wat betekent deze belijdenis in de kerkelijke praktijk? En hoe zagen de Reformatoren zélf deze belij-denis? Wel, zij hebben zich  niet ook maar juist katholiek geweten. Zij verweten Rome namelijk een gebrek aan katholiciteit. Het eerste kenmerk van [...]

Over de zekerheid van de schuldvergeving

Over de zekerheid van de schuldvergeving

De naam van ds. S.J. (Sam) de Hoest (1804-1877) komen we tegen in de correspondentie van H.F. Kohlbrugge (1803-1875). Evenals Kohlbrugge zag De Hoest in Amsterdam het levenslicht en groeide hij daar op. Zo al niet eerder dan zullen ze elkaar zeker hebben leren kennen bij hun studie aan het Amsterdams Athenaeum, de voorloper van [...]

De Schrift als venster op de glorie van God

De Schrift als venster op de glorie van God

In zijn boek A Peculiar Glory geeft John Piper meer dan alleen een theologische en exe­ge­tische onder­bouwing van het gezag van de Schrift. Hij laat ook zien hoe wij in de omgang met God door Schriftonderzoek en gebed van dit gezag worden overtuigd. Zonder enige reserve belijdt hij de on­feil­baarheid en de verbale inspiratie van de [...]