Jonathan Edwards (1703-1758) over het christelijke leven

Jonathan Edwards (1703-1758) over het christelijke leven

Jonathan Edwards wordt als de grootste Amerikaanse theoloog gezien. Bij een breder publiek is hij vooral bekend om zijn preek ‘Zondaren in de hand van een toornend God’  over Deut. 32:35. Met grote ernst spreekt Edwards daar over de realiteit van de eeuwige rampzaligheid. Minder bekend is dat hij ook een preek heeft gehouden met [...]

Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus

Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus

Voor de stichting godsvrucht en wetenschap hoop ik op een aantal zaterdagmorgens vanaf eind november 2021 tot en met begin februari 2022 een cursus te geven onder de titel ‘Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus’ (zie de website: http://www.godsvruchtenwetenschap.nl. Naast de kerkvader wordt ook aan de middeleeuwer Anselmus, de zeventiende-eeuwse Fransman Blaise [...]

Dr. H.F. Kohlbrugge over Johannes 3:16

Dr. H.F. Kohlbrugge over Johannes 3:16

In het licht van het gebruik van het woord ‘liefhebben’ (āgāpāō) in het vierde evangelie is Joh. 3:16 een heel opmerkelijke tekst. Daar lezen we: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig-geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ In [...]

Het gezag en de uitleg van de Schrift (2)

Het gezag en de uitleg van de Schrift (2)

Een verblijdende publicatie In het licht van de ontwikkelingen geschetst in de vorige bijdrage vind ik het verblijdend dat vanuit de kring van de Gereformeerde Gemeenten in de serie Semper Reformanda twee delen zijn verschenen waarin vastgehouden wordt aan de klassieke visie op het gezag en de uitleg van de Schrift: Het onfeilbare Woord. Een [...]

Het gezag en de uitleg van de Schrift (1)

Het gezag en de uitleg van de Schrift (1)

Ontwikkelingen in visie op het Schriftgezag in Nederland De puritein John Owen begint zijn werk The Causes, Ways, and Means of Under­standing the Mind of God as Revealed in His Word with Assurance Therein als volgt: ‘Ons geloof dat de Schriften het Woord van God zijn, of een godde­lijke openba­ring, en ons verstaan van de [...]

Een woord van John Elias (1774-1841)

Een woord van John Elias (1774-1841)

John Elias is predikant geweest in Wales (een deel van Groot-Brittannië­). Hij leefde aan het begin van de negentiende eeuw. Aan één van zijn vrienden schreef hij eens het volgende: ‘Iedere storm die ons dichter bij God brengt, is goed en nuttig. Voorspoed en rust in de wereld plegen een grote bedreiging voor het geestelijke [...]

Tussen Wittenberg en Genéve

Tussen Wittenberg en Genéve

Als in de zestiende eeuw de Reformatie plaatsvindt, blijft die helaas geen eenheid. Laten we de doopsgezinden buiten beschouwing dan zijn er twee hoofdstromen: het lutheranisme en het gerefor-meerde protestantisme. Bij de vorming van de PKN is een belangrijke factor voor het niet meegaan van hervormden in de PKN geweest dat de gereformeerde belijdenis niet [...]

Citaten uit preken van ds. H. Hofman (1902-1975) over de rijkdom van Gods genade in Christus

Citaten uit preken van ds. H. Hofman (1902-1975) over de rijkdom van Gods genade in Christus

Wij zijn krachtens onze natuur zo dat dit werk­verbond in ons bloed in het merg van ons gebeente zit. Laten we maar eens goed acht slaan op ons hart. Wij kunnen daar telkens opmerken: Wat moet ik doen, wat moet ik laten, hoe moet ik zijn? We zijn zo dwaas, Ik zelf heb wel geprobeerd, [...]