Christelijk geloof en kerkelijk besef

Christelijk geloof en kerkelijk besef

Kerkverlating en kerkelijke overgang De afgelopen tien jaar verlieten zo’n 20.000 mensen de Gereformeerde Gemeenten. In het RD werd dit ter sprake gebracht en er kwamen opiniestukken en ingezonden brieven die vooral betrekking hadden op de overgang van de ene naar de andere kerk. Reacties vooral van mensen die de Gereformeerde Gemeenten behoren of hebben [...]

Abraham Kuyper over de doodstraf en de kruisdood van de Heere Jezus Christus

Abraham Kuyper over de doodstraf en de kruisdood van de Heere Jezus Christus

Abraham Kuyper is één van de grootste figuren uit de negentiende eeuw. Tege­lij­kertijd is hij zeer omstreden. In zijn eerste gemeente Beesd kwam hij onder andere door het contact met eenvoudige, godvrezen­de mensen tot inkeer. Hij gaf zijn vrijzin­nige inzichten prijs en werd ge­wonnen voor de gereformeerde leer. Kuyper zette zich vanaf die tijd in [...]

De Christen- en Christinnereis. Literatuur in dienst van het evangelie

De Christen- en Christinnereis. Literatuur in dienst van het evangelie

Inleiding Reeds direct na de verschijning in 1678 was De Christenreis van John Bunyan een bestseller. Inmiddels is het boek in zo’n 200 talen vertaald. De eerste vertaling was die in het Nederlands en wel in 1682 met gravures van Jan Luyken. In 1684 publiceerde Bunyan een vervolg van op De Christenreis. In het Nederlands [...]

Hoe moet het Evangelie in deze veranderde samenleving worden doorgegeven?

Hoe moet het Evangelie in deze veranderde samenleving worden doorgegeven?

Inleiding Niemand zal ontkennen dat zowel maatschappelijk als kerkelijk zich in Nederland allerlei veranderingen hebben voltrokken en dat die veranderingen nog steeds doorgaan. Hoe moet temidden daarvan het Evangelie worden bewaard en doorgegeven? On­­ge­acht hoe mensen denken mag en moet worden verkondigen en doorgeven dat een mens sinds de zondeval vervreemd is van God en [...]

De relatie tussen doop, belijdenis en avondmaal

De relatie tussen doop, belijdenis en avondmaal

Hoe moeten we de relatie tussen die drie zien? Laat ik allereerst opmerken dat de genoemde volgorde ervan uitgaat dat de persoon die tot het avondmaal wenst toe te treden, reeds als kind is gedoopt. Anders moet de trits luiden: belijdenis, doop en avondmaal. Een levend lid van de Kerk wordt men door een waarachtig [...]