Geloven geen menselijke prestatie maar uit genade leunen op Christus alleen

Geloven geen menselijke prestatie maar uit genade leunen op Christus alleen

De Reformatie betekende een herontdekking van het Evangelie van Gods genade. We mogen niet zeg-gen dat er in de kerk van de Middeleeuwen geen ware gelovigen waren. Die waren er ongetwijfeld. Wie de preken van Bernard van Clairveaux leest of de werken van Anselmus wordt getroffen door de bevindelijke wijze waarop wordt getuigd van droefheid [...]

Een opwekking in Oud-Beijerland aan het begin van de negentiende eeuw met lessen voor nu

Een opwekking in Oud-Beijerland aan het begin van de negentiende eeuw met lessen voor nu

Inleiding Dhr. B. Hooghwerff uit Klaaswaal heeft al meerdere kerkhistorische publicaties op zijn naam staan. De meeste belichten de zogenaamde kleine kerkgeschiedenis en dan vooral van de Hoeksche Waard, de geboortestreek van de auteur. Hooghwerff is geen historicus van professie maar hij doet grondig onderzoek naar de bronnen en kan bovendien toegankelijk schrijven. Duidelijk is [...]

Wijlen ds. H. Hofman over het leven uit de zegen van de aanneming tot kinderen

Wijlen ds. H. Hofman over het leven uit de zegen van de aanneming tot kinderen

Het is al begonnen toen ik 21 jaar was en God bij mij thuis bracht wat mijn staat was voor Zijn aan-gezicht. Een staat van oordeel en vloek. Men zei toen, dat ik nogal wat wist. Van mijn jeugd aan heb ik Gods Woord geëerbiedigd, dus in mijn hoofd had ik nogal wat. Maar wat [...]

Oud-Hervormd. Ds. Jan Wouter Felix (1824-1904), het Réveil in Friesland, en de strijd om de Nederlandse Hervormde Kerk

Oud-Hervormd. Ds. Jan Wouter Felix (1824-1904), het Réveil in Friesland, en de strijd om de Nederlandse Hervormde Kerk

Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Friese Réveil Ds. Jan Wouter Felix was predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Friese Réveil. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan in de Friese dorpjes Longerhouw en Schettens. Hij stond daar van 1848 tot 1851, terwijl hij van 1853 tot 1860 [...]

Een boekje dat ons helpt om na te denken en te mediteren over de eigenschappen van God.

Een boekje dat ons helpt om na te denken en te mediteren over de eigenschappen van God.

In de serie Short Studies in Systematic Theology van uitgeverij Crossway Books schreef Gerald Bray, hoogleraar theologie aan Beeson Divinity School en directeur van de anglicaanse Latimer Trust, een deeltje over de eigenschappen van God. Voor een christen is het antwoord op de vraag wie God is van het hoogste belang. In dat licht is [...]

Augustinus über Die Vorherbestimmung der Heiligen

Augustinus  über Die Vorherbestimmung der Heiligen

Zurecht wird Augustinus als Kirchenvater des Westens bezeichnet. In Bezug auf seine Größe über-trifft sein OEuvre das aller anderen Kirchenväter. Wer die Werke des Augustinus liest, ist von seiner großen Vielseitigkeit beeindruckt. Die größte Bedeutung seines Schaffens liegt zweifellos im tiefen Verständnis der Bedeutung der Gnade Gottes. Genau aus diesem Grund wurde die Reformation als [...]

Wijlen ds. H. Hofman over de vergeving van zonden

Wijlen ds. H. Hofman over de vergeving van zonden

Tot de weldaden die Christus Zijn kerk in dit leven schenkt behoort ook de vergeving der zonden. Nu wordt ons hier gevraagd wat wij daarvan geloven, want de vraag luidt: Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Niet: wat wij ervan denken, hoe wij de zaak bezien, of dat wij hoop hebben. Neen, de [...]

Nieuwsbrief mei 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Nieuwsbrief mei 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Inleiding bijbelse theologie Afgezien van een persbericht met het oog op het komende seizoen, is dit de laatste nieuwsbrief die vóór de zomer uitkomt In de afgelopen maanden werd op een achttal donderdagmorgens de cursus ‘Inleiding bijbelse theologie’ gegeven. Er waren ongeveer twintig deelnemers. Deze hebben kennis gemaakt met bijbelse theologie als een discipline binnen [...]

Uit een preek van ds. H. Hofman over 1 Korinthe 2:2

Uit een preek van ds. H. Hofman over 1 Korinthe 2:2

In elke prediking, elke bediening van het Heilig Avondmaal, alsook in de bediening van de Heilige Doop, komt Christus tot ons.  Zodanig een Persoon is Christus. Nooit zal ik vergeten hoe ik, toen Christus mij als Borg en Middelaar is ontdekt geworden, heb aanschouwd, dat Zijn hart was als een vuurgloed waar de vonken van [...]

De cursus ‘Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus’ wordt het komende seizoen opnieuw aangeboden

De cursus ‘Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus’ wordt het komende seizoen opnieuw aangeboden

Augustinus: ‘Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U.’ * Pascal: ‘Er ligt in het hart van ieder mens een door God gevormd vacuüm, , dat door niets  of niemand kan worden vervuld dan door God Zelf.’ Afgelopen seizoen gaf ik de cursus voor de stichting Godsvrucht en wetenschap onder andere de cursus 'Verantwoording van het geloof in het [...]