Woorden van Herman Bavinck over de prediking van de gebroeders Erskine

Woorden van Herman Bavinck over de prediking van de gebroeders Erskine

in 1904 verscheen bij uitgeverij Kok te Kampen een heruitgave van de werken van Ralph en Ebenezer Erskine. Op zeer krachtige en indringende wijze hebben deze achttiende-eeuwse Schotse predikers het Evangelie verkondigd. Herman Bavinck kende deze geschriften van huis uit. De tonen van de prediking van de gebroeders Erskine hadden ook de prediking van zijn [...]

Ds. H. Hofman (1902-1975) over de kennis van de Heere Jezus Christus

Ds. H. Hofman (1902-1975) over de kennis van de Heere Jezus Christus

Als het nog nooit gebeurd is, dat er in de ellende van uw zonde uw ogen geo­pend zijn voor de Schoonste aller men­senkinderen, och bedel erom. Dan zult gij zien dat de eerste aanblik die gij van Christus krijgt zo zal zijn, dat gij de vonken van eeuwi­ge, goddelijke liefde uit Zijn Midde­laarshart ziet spatten. [...]

Uitspraken en brieven van John Duncan (1796-1870)

Uitspraken en brieven van John Duncan (1796-1870)

John Duncan is een van de kleurrijkste Schotse theologen uit de negentiende eeuw. Vanwege zijn grote kennis van het niet alleen het Bijbelse maar ook het na-Bijbelse Hebreeuws is hij bekend gewor-den als 'rabbi Duncan'. Hij was in staat in zo’n veertien talen te communiceren en kon daarnaast nog ande­re talen lezen. Vanaf 1844 tot [...]

Over het doel en het onderscheid van wet en evangelie. Hoe de boodschap van de vergeving van zonden betekenis krijgt in ons leven

Over het doel en het onderscheid van wet en evangelie. Hoe de boodschap van de vergeving van zonden betekenis krijgt in ons leven

De boodschap van de vergeving van zonden kan alleen maar echt functioneren in het licht van de tweeslag van wet en evangelie. Niet wij maken uit wat zonde is naar God. Gods wet is de maatstaf van goed en kwaad. Sinds de zondeval is het eerste doel van de wet ons kennis van zonde te [...]

De persoon, de gaven en de vrucht van de Heilige Geest

De persoon, de gaven en de vrucht van de Heilige Geest

Inleiding Sinds de vorige eeuw is er wereldwijd binnen de christelijke kerk sprake een bijzondere aandacht voor de gaven van de Heilige Geest en wel in het bijzonder voor de buitengewone gaven van profetie, tongentaal en genezing. Aan het begin van de twintigste eeuw ontstonden de pinkstergemeenten. De tweede helft van de twintigste eeuw verwierf [...]

Waar moeten wij naar de kerk gaan?

Waar moeten wij naar de kerk gaan?

Deze vraag wordt heel verschillend beantwoord. Wat we er verder meer over zeggen, dit is wel het belangrijkste: waar het Brood des levens in de prediking wordt uitgedeeld. Dat brengt mij een vrouw die ik in mijn eerste gemeente leerde kennen in herinnering. Zij heette Geertje van de Kamp en kwam van de plaatselijke Gereformeerde [...]

Geloof, waarheid en godzaligheid

Geloof, waarheid en godzaligheid

De waarheid van het christelijke geloof Niet alleen buiten maar ook binnen de kerk kunnen mensen last hebben van twijfel aan het bestaan van God. Reeds in de achttiende eeuw schreef Wilhelmus à Brakel in de Redelijke godsdienst over de bestrijding van atheïsme. Hij blijkt ervan uit te gaan dat ook ware christenen overvallen kunnen worden door [...]

Een instructief boek over toegewijd zijn aan Gods kerk

Een instructief boek over toegewijd zijn aan Gods kerk

Sinclair B. Ferguson is niet alleen een begaafd en begenadigd prediker, maar ook een begaafd en begenadigd schrijver. Bij de uitgeverij The Banner of Truth, waarvan Ferguson een van de trustees is, zijn inmiddels al heel wat boeken van hem verschenen. Boeken met een niet al te grote omvang, maar wel met een diepe inhoud [...]