God wil dat wij kinderen van het licht zijn

God wil dat wij kinderen van het licht zijn

Al meer dan eens is mij opgevallen dat ook uit de mond van personen die zich tot de gereformeerde gezindte rekenen of ertoe worden gerekend, gehoord kan worden: God aanvaardt ons zoals we zijn en God wil dat je er bent. Dat wordt dan als de kern van de Bijbelse boodschap gezien. Bij het eerste [...]

Een krachtig appel vanuit het zuidelijk halfrond op de kerk van Europa

Een krachtig appel vanuit het zuidelijk halfrond op de kerk van Europa

Heel verdrietig is hoezeer grote delen van de christelijke kerk op het noordelijke halfrond afwijkt van de waarheid van het evangelie. Deze ontwikkeling gaat ook de gereformeerde gezindte niet voorbij. Meer dan eens blijkt genade goedkope genade zijn. Genade zonder navolging van Christus. Genade zonder berouw, bekering en zelfverloochening. Dat is een genade die ons [...]

Lichtdrager

Lichtdrager

Inleiding In Mat. 5:14-16 lezen we: ‘Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de [...]

Een stem uit het verleden. Hoe moeten wij ons opstellen in de coronaepidemie?

Een stem uit het verleden. Hoe moeten wij ons opstellen in de coronaepidemie?

Behoren we Christus toe? De coronaepidemie heeft heel wat pennen en vooral tongen in beweging gebracht. Hoe moet men de ernst van deze ziekte inschatten? Op een gegeven moment buitelden overheidsmaatregelen over elkaar heen en was ten slotte het dringend advies om met slechts enkelen bij elkaar te komen. Later kwamen er weer versoepelingen. Zeker [...]

De hoed en de rand. Over hoofdbedekking (en nog veel meer…)

De hoed en de rand. Over hoofdbedekking (en nog veel meer…)

Inleiding In Nederland dragen in een deel van de kerken van de gereformeerde gezindte meisjes en vrouwen een hoofdbedekking in de kerk. Hier en daar geldt dat ook nog altijd voor evangelische christenen. Dan is het nooit een hoed, maar een sjaal of een hoofddoekje. In evangelische kringen zie je dan dat vrouwen dat ook [...]

Stervenskunst bij Luther. Luthers visie op leven, dood en sterven als antwoord op ‘voltooid leven’

Stervenskunst bij Luther. Luthers visie op leven, dood en sterven als antwoord op ‘voltooid leven’

Arthur Alderliesten schreef een boekje waarin hij een aantal teksten van Luther over de voorberei­ding op de dood samenbracht met als kern het 'sermoen over de voorbereiding op het sterven' uit 1519. In een afsluitend essay gaat hij in op de relevantie van Luthers gedachten met betrekking tot het actuele ethische vraagstuk van een voltooid [...]

Een Bijbelse visie op gender en omgaan met transgender gevoelens

Een Bijbelse visie op gender en omgaan met transgender gevoelens

Een omslag in de cultuur die breekt met de eeuwen ervoor In minder dan twee generaties is binnen de Westerse samenleving een totaal nieuwe visie op huwelijk en seksualiteit ontstaan. Eeuwenlang was in de samenleving het merendeel ervan overtuigd dat seksualiteit alleen binnen het huwelijk tussen een biologische man en biologische vrouw plaats hoort en [...]

Wat zijn de wortels van de nieuwtestamentische rustdag?

Wat zijn de wortels van de nieuwtestamentische rustdag?

Al een aantal malen bereikte mij de laatste tijd de vraag hoe het ligt met de eerste dag van de week als rustdag. De eeuwen door heeft de christelijke kerk haar samenkomsten op de eerste dag van de week gehouden. Echter, hoe verhoudt zich dat met het oudtestamentische gebod om na zes dagen van arbeid [...]

Krijgen de kerken met een gedragscode voor pastoraat te maken?

Krijgen de kerken met een gedragscode voor pastoraat te maken?

Naar aanleiding van het feit dat kerken met een gedragscode voor pastorale zorg aan lhbti’ers te maken krijgen, legde CIP (Christelijk Informatieplatvorm mij een aantal vragen voor. Omdat men maar weinig ruimte beschikbaar had, werd een verkorte versie van mijn antwoorden geplaatst. Daarom plaats ik nu de volledige versie hier. 1 Minister Hugo de Jonge [...]