Over/about

Dr. P. de Vries (23 april 1956) diende als gemeentepredikant diende hij de gemeenten van Zwarte-broek-Terschuur, Opheusden, Elspeet, Waarder-Driebruggen en Boven-Hardinxveld. Van 2005 tot 2021 was hij  docent Bijbelse theologie en hermeneutiek van het Hersteld Hervormd Seminarie dat verbonden is met de Vrije Universiteit.  Van 2005 tot 2009 doceerde hij ook apologetiek. In 2018 be-eindigde hij vanwege de gezondheid van zijn vrouw de combinatie van predikant en docent.  Zijn vrouw overleed in 2021.

In september 2021 vertrok hij van het Hersteld Hervormd Seminarie. Voor de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ verzorgt hij sinds die tijd theologische toerustingscursussen op HB0- en academisch niveau. Een enkele cursus is gericht op een breder publiek. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.godsvruchtenwetenschap.nl

In 1999 promoveerde hij aan de Theolo-gische Universiteit van Apeldoorn. De titel van zijn dissertatie luidde: Die mij heeft lief-gehad. De gemeenschap met Christus in de theologie van John Owen (1616-1683). Op 24 maart 2010 promoveerde hij opnieuw, ditmaal over de heerlijkheid van JHWH in het Oude Testament, in het bijzonder in het boek Ezechiël.  Deze promotie vond plaats aan de Universiteit van Amsterdam.

Uitgangspunt van al zijn bijdragen is het ab-solute gezag van de Bijbel als de stem en het gelaat van de levende God en de overtuiging dat Jezus Christus de enige weg is voor behoud.

Dr. P. de Vries is a Dutch theologian and former pastor. He is taught  from 2005 to 20121 biblical theology, hermeneutics and apologetics at the seminary of the Reformed Church Continuing (Hersteld Hervormde Kerk) based at the Free University in Amsterdam. Currently he is a lecturer for the foundation ”Godsvrucht en wetenschap” (Piety and  Scholarship). This foundation aims to equip Christians on a academic level  to understand and defend the classical  Christian  faith in the convinction that the Reformed faith  is the  deepest  expression of the Christan faith. Besides that  dr. De Vries preaches every Lord’s Day as a guest speaker in  several congregations.