Over/about

Dr. P. de Vries (23 april 1956) diende als gemeentepredikant diende hij de gemeenten van Zwartebroek-Terschuur, Opheusden, Elspeet, Waarder-Driebruggen en Boven-Hardinxveld. Van 2005 tot 2021 was hij  docent Bijbelse theologie en hermeneutiek van het Hersteld Hervormd Seminarie dat verbonden is met de Vrije Universiteit.  Van 2005 tot 2009 doceerde hij ook apologetiek. In 2018 beëindigde hij vanwege de gezondheid van zijn vrouw de combinatie van predikant en docent.

In september 2021 vertrok hij van het Hersteld Hervormd Seminarie. Voor de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ verzorgt hij sinds die tijd theologische toerustingscursussen op HB0- en academisch niveau. Een enkele cursus is gericht op een breder publiek. Meer informatie hierover vindt u op: http://www.godsvruchtenwetenschap.nl

In 1999 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn. De titel van zijn dissertatie luidde: Die mij heeft liefgehad. De gemeenschap met Christus in de theologie van John Owen (1616-1683). Op 24 maart 2010 promoveerde hij opnieuw, ditmaal over de heerlijkheid van JHWH in het Oude Testament, in het bijzonder in het boek Ezechiël. . Deze promotie vond plaats aan de Universiteit van Amsterdam.

Uitgangspunt van al zijn bijdragen is het absolute gezag van de Bijbel en de overtuiging dat Jezus Christus de enige weg is voor behoud.

Dr. P. de Vries is a Dutch theologian and former pastor. He is currently teaching at the seminary of the Reformed Church Continuing (Hersteld Hervormde Kerk) based at the Free University in Amsterdam.