Over/about

Dr. P. de Vries (23 april 1956) is docent Bijbelse theologie en hermeneutiek van het Hersteld Hervormd Seminarie dat verbonden is met de Vrije Universiteit. Als gemeentepredikant diende hij de gemeenten van Zwartebroek-Terschuur, Opheusden, Elspeet, Waarder-Driebruggen en Boven-Hardinxveld.

In 1999 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn. De titel van zijn dissertatie luidde: Die mij heeft liefgehad. De gemeenschap met Christus in de theologie van John Owen (1616-1683). Op 24 maart 2010 promoveerde hij opnieuw, ditmaal over de heerlijkheid van JHWH in het Oude Testament, in het bijzonder in het boek Ezechiël. . Deze promotie vond plaats aan de Universiteit van Amsterdam.

Uitgangspunt van al zijn bijdragen is het absolute gezag van de Bijbel en de overtuiging dat Jezus Christus de enige weg is voor behoud.

Dr. P. de Vries is a Dutch theologian and former pastor. He is currently teaching at the seminary of the Reformed Church Continuing (Hersteld Hervormde Kerk) based at the Free University in Amsterdam.