Artikelen

Het Evangelie volgens Jesaja 53

Het Evangelie volgens Jesaja 53

Niet ten onrechte wordt Jesaja 53 als het hoogtepunt van de oudtestamentische Godsopenbaring getypeerd met betrekking tot het plaatsvervangend lijden van de Messias. In het boek Handelingen lezen we hoe de kamerling in het lezen van de boekrol van Jesaja aan dit hoofdstuk was toegekomen, wanneer Filippus zich bij hem voegt. Op de vraag over [...]

Een grondig commentaar op het evangelie naar Marcus

Een grondig commentaar op het evangelie naar Marcus

In de serie Concordia Commentary heeft James W. Voelz het evangelie naar Markus in twee delen zeer uitvoerig van uitleg voorzien. Bij elkaar opgeteld kom je op een commentaar van krap 1400 blz. Het commentaar op het zogenaamde lange einde van Markus is van de hand van Christoffer W. Mitchell. Aan de eigenlijke uitleg gaat [...]

Not by Bread Alone. God’s Word on Present Issues

Not by Bread Alone. God’s Word on Present Issues

I would ask your attention for attention for a little book published already a couple of years ago, but still available and what is more important still very relevant. The author is David Broughton Knox, who was very many years Principal of Moore Theological College. After his retirement who served for several in the newly [...]

Izaäk Boot (1930-2000). Prediker van het koninkrijk der hemelen (2)

Izaäk Boot (1930-2000). Prediker van het koninkrijk der hemelen (2)

De prediking van dr. I. Boot Terecht zegt zijn biograaf Cees Hoogendoorn dat de blijvende betekenis van Boot vooral in zijn predi-king ligt. Daarnaast moet ook zijn catechetische arbeid worden genoemd. Dan denk ik aan onderwijs dat hij aan volwassenen op Bijbelkringen gaf. Hij deelde in het onderwijs dat hij gaf zijn grote kennis in [...]

Izaäk Boot (1930-2000). Prediker van het koninkrijk der hemelen (1)

Izaäk Boot (1930-2000). Prediker van het koninkrijk der hemelen (1)

Inleiding Wie dr. I. Boot heeft gekend, zal beamen dat de typering van een Schriftgeleerde die nieuwe en oude dingen uit de schat van het Woord van God voortbrengt, voluit op hem van toepassing was. Zelf hoorde ik al over hem in mijn middelbare schooltijd. Klasgenoten die behoorden tot een confessionele wijkgemeente in Alblasserdam vertelden [...]

Een Schriftgetrouwe Bijbelverklaring vanuit confessioneel-lutherse hoek

Een Schriftgetrouwe Bijbelverklaring vanuit confessioneel-lutherse hoek

De Lutheran Church Missouri Synod In ons vaderland kenden we, zeker tot 2004, het onderscheid tussen de nationale volkskerk, namelijk de Hervormde Kerk, en de daarvan afgescheiden kerken. De Verenigde Staten van Amerika hebben een heel andere geschiedenis. Er is daar nooit één nationale kerk geweest, al was er wel binnen de meeste kolonies tot [...]

Woorden van Herman Bavinck over de prediking van de gebroeders Erskine

Woorden van Herman Bavinck over de prediking van de gebroeders Erskine

in 1904 verscheen bij uitgeverij Kok te Kampen een heruitgave van de werken van Ralph en Ebenezer Erskine. Op zeer krachtige en indringende wijze hebben deze achttiende-eeuwse Schotse predikers het Evangelie verkondigd. Herman Bavinck kende deze geschriften van huis uit. De tonen van de prediking van de gebroeders Erskine hadden ook de prediking van zijn [...]

Een Engelstalige biografie over Herman Bavinck (1854-1921)

Een Engelstalige biografie over Herman Bavinck (1854-1921)

Herman Bavink is ongetwijfeld één van de grootste Nederlandse theologen. Zijn vierdelige Gere-formeerde Dogmatiek kan nog altijd als een niet geëvenaard standaardwerk worden gezien. In 2008 verscheen een volledige vertaling in het Engels (een gedeelte van het tweede deel was al in 1951 in het Engels vertaald). Inmiddels geldt dit ook voor het Koreaans en [...]