Artikelen

Sterven is winst. Gods weg met zendingsechtpaar John en Betty Stam

Sterven is winst. Gods weg met zendingsechtpaar John en Betty Stam

In de serie Kroongetuigen van uitgeverij De Banier verscheen een tweede deel over martelaren voor het christelijk geloof uit de twintigste eeuw. Het eerste deel ging over de Duitse predikant Paul Schneider, die als eerste getuige tegen de nazi-ideologie vanuit het Evangelie de dood vond. Het tweede deel gaat over John en Betty Stam. Zij [...]

Judgment according to Works in Romans

Judgment according to Works in Romans

How must we understand what Paul writes in his letter about judgment according to work? How can we relate that to his message of justification by faith and not by the works of the law? In the last century several monographs were devoted to this subject. In the former century in New Testament scholarship a [...]

Tedere Majesteit. Omgang met God in gereformeerde spiritualiteit

Tedere Majesteit. Omgang met God in gereformeerde spiritualiteit

In 2015 trad dr. Jan Hoek terug als bijzonder hoogleraar gereformeerde spiritualiteit aan de PTHU te Groningen en hoofddocent aan de CHE. Ter gelegenheid daarvan zag het boek Tedere Majesteit het licht. Hoek ontvouwt hier zijn gedachten over Gods verhevenheid en na­bijheid. Terecht stelt hij dat die twee zaken kenmerkend zijn voor een bijbelse en [...]

Eredienst volgens de Reformatoren

Eredienst volgens de Reformatoren

Na Reading the Scriptures with the Reformers en Doing Theology with the Reformers verscheen bij IVP Academic in 2021 Worshipping with the Reformers. De auteur is Karin Maag is professor en directeur van het Henry Meeter Center for Calvin Studies verbonden met Calvin University. Het die-nen en eren van God vormt het centrum van het [...]

Een mooi, grondig en toegankelijk commentaar op Micha

Een mooi, grondig en toegankelijk commentaar op Micha

Inleiding De profeet Micha leefde in de achtste eeuw vóór Chr. en was een tijdgenoot van Jesaja. Vooral om de woorden uit Micha 5:1 is hij bij menig Bijbellezer bekend. Op tal van kerstvieringen werden de woor-den opgezegd: ‘En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u [...]

Waarom in kerken met een gereformeerde belijdenis geen beelden staan

Waarom in kerken met een gereformeerde belijdenis geen beelden staan

Een van de kenmerken van de kerken van gereformeerde belijdenis is dat er geen beelden in hun kerkgebouwen te vinden zijn. Zelfs geen beeld van de gekruisigde Christus, laat staan van Maria of een van de andere heiligen. De reden waarom dit zo is, heeft de negentiende Amerikaanse theoloog Charles Hodge (1797-1878) heel duidelijk verwoord [...]

We hebben niet alleen een lichaam maar ook een ziel

We hebben niet alleen een lichaam maar ook een ziel

Al bijna twee jaar is de wereld en ook onze Nederlandse samenleving in de greep van de coronacrisis. Wie alleen al het boek Openbaring leest, zal in deze pandemie een appel van God op de mensheid tot verootmoediging en bekering vernemen. Verdrietig is dat van die verootmoediging naar buiten toe weinig is te merken. De [...]

Inleiding tot de Bijbelse theologie van het Oude en Nieuwe Testament

Inleiding tot de Bijbelse theologie van het Oude en Nieuwe Testament

Inmiddels geef ik een aantal maanden les voor de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’. We zijn nu in de maand januari van het 1e cursusjaar van onze stichting. De cursus ‘Hermeneutiek’ is helemaal afgerond en de cursussen ‘Close reading van de Hebreeuwse tekst van Ezechiël’ en de cursus ‘Verant-woording van het christelijk geloof in het voetspoor [...]

Boeken en brochures over de genderideologie en genderdysforie

Boeken en brochures over de genderideologie en genderdysforie

Sharon James, Gender Ideology: What Do Christians Need to Know? (Fearn: Christian Focus Publi-cations, 2018), paperback 132 pp., £7,99 (ISBN 9781527104815) Sharon James is de vrouw van Bill James, de principal (rector) van London Seminary. Zij heeft dit boek geschreven om christenen te wapenen tegen de gedachte dat het verschil tussen man en vrouw vloeiend [...]