Artikelen

Sterven is winst. Gods weg met zendingsechtpaar John en Betty Stam

Sterven is winst. Gods weg met zendingsechtpaar John en Betty Stam

In de serie Kroongetuigen van uitgeverij De Banier verscheen een tweede deel over martelaren voor het christelijk geloof uit de twintigste eeuw. Het eerste deel ging over de Duitse predikant Paul Schneider, die als eerste getuige tegen de nazi-ideologie vanuit het Evangelie de dood vond. Het tweede deel gaat over John en Betty Stam. Zij [...]

Het kennen van van de Zaligmaker van zondaren

Het kennen van van de Zaligmaker van zondaren

Kennis van zonde behoort bij de inhoud van de kennis van Christus als Zaligmaker Hoe verhouden zich kennis van zonde en kennis van Christus tot elkaar? Dat is niet alleen theo-logische, maar ook een pastorale vraag. Is er kennis van zonde nodig en zo ja hoe diep moet die kennis dan zijn? Het eerste wat [...]

Een mooie en handzame inleiding op het Oude Testament

Een mooie en handzame inleiding op het Oude Testament

De Bijbel is een boek waarin we in meer dan één opzicht niet uitgestudeerd raken. Om beter zicht te krijgen op de Bijbelse boodschap zijn er boeken die ons daarbij kunnen helpen. Boeken die zowel van academisch niveau zijn als van eerbied voor de Schrift getuigen, zijn in de Engelse taal veel breder voor handen [...]

Persbericht/nieuwsbrief van de stichting Godsvrucht en wetenschap

Persbericht/nieuwsbrief van de stichting Godsvrucht en wetenschap

De stichting Godsvrucht en wetenschap biedt de tweede helft van dit seizoen nog een drietal cursussen aan. Vanaf eind januari tot begin maart worden door dr. P. de Vries op een achttal zaterdagmorgens een aantal kernthema’s van het christelijke geloof behandeld. Deze cursus wordt gegeven in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente. Keizersmantel 1, [...]

Een groet die mijn overleden, geliefde vrouw in 2013 aan gemeenteleden gaf

Een groet die mijn overleden, geliefde vrouw in 2013 aan gemeenteleden gaf

In de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld die op 23 mei 2013 verscheen, werd een groet van mijn vrouw geplaatst. Toen was er bij haar en bij ons allemaal nog hoop op herstel. Gods wegen waren anders. Het is al weer meer dan een jaar gelden dat de Heere haar tot Zich [...]

Overwegingen en overdenkingen naar aanleiding van een bundel interviews met christenen die worstelen met homoseksuele gevoelens

Overwegingen en overdenkingen naar aanleiding van een bundel interviews met christenen die worstelen met homoseksuele gevoelens

Wat zegt de Bijbel over huwelijk en seksualiteit? Naast de uniciteit van het christelijk geloof roept het Bijbelse en klassiek christelijke getuigenis over huwelijk en seksualiteit breed in de samenleving niet alleen vragen, maar ook verzet op. Wij allen ademen de geest van de tijd in. Zo de Heere het niet verhoedt, wordt ons denken [...]

Een herinnering aan een christen uit mijn geboortedorp

Een herinnering aan een christen uit mijn geboortedorp

Tot mijn veertiende jaar heb ik in het dorp Kinderdijk ge­woond. De eerste vier jaar aan Molenstraat 72 en daarna aan Molen­straat 39. Achter Molenstraat 39 lagen volksak­ker­tjes. De akker direct achter ons huis behoorde toe aan een zekere Leeuwenburg, ouderling van de Hervorm­de ge­meente ter plaatse. Ik kan me zijn gestalte nog goed herin­neren. [...]

De eenheid van de kerk

De eenheid van de kerk

Verdeeldheid en eenheid Kerkelijke verdeeldheid is een van de zaken die afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de kerk. Dat geldt naar de wereld toe en naar de aankomende generatie binnen de kerk. Nu moeten wij als wij naar wegen zoeken voor meer kerkelijke eenheid en als wij beseffen dat verootmoediging en bekering nodig is, [...]

De boeken van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI over de Heere Jezus Christus

De boeken van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI over de Heere Jezus Christus

Joseph Ratzinger die bij zijn verkiezing tot paus in 2005 de naam Benedictus XVI aannam, is op 31 december van het afgelopen jaar overleden. Op DV 5 januari vindt zijn begrafenis plaats. In 2013 trad hij om gezondheidsredenen terug. Iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. Hij werd vanaf die tijd als emeritus-paus aangeduid. Joseph [...]