Artikelen

Sterven is winst. Gods weg met zendingsechtpaar John en Betty Stam

Sterven is winst. Gods weg met zendingsechtpaar John en Betty Stam

In de serie Kroongetuigen van uitgeverij De Banier verscheen een tweede deel over martelaren voor het christelijk geloof uit de twintigste eeuw. Het eerste deel ging over de Duitse predikant Paul Schneider, die als eerste getuige tegen de nazi-ideologie vanuit het Evangelie de dood vond. Het tweede deel gaat over John en Betty Stam. Zij [...]

John Newton en de betekenis van vriendschappen

John Newton en de betekenis van vriendschappen

Geestelijke en maatschappelijke noden zowel binnen als buiten zijn gemeente kunnen een predikant neerdrukken. Vooral omdat hij merkt dat hij aan die noden en zorgen niet de aandacht kan geven die hij zou willen geven. De Amerikaanse predikant Michael Morgan heeft vanuit deze optiek het leven van de achttiende-eeuwse predikant John Newton beschreven waarbij hij [...]

Systematic Theology: Grounded in Holy Scripture and understood in the light of the Church

Systematic Theology: Grounded in Holy Scripture and understood in the light of the Church

Douglas F. Kelly is an American theologian. He was brought up in the Presbyterian Church in the United States (the old Southern Presbyterian Church. When the Presbyterian Church in America in 1975 was formed, he joined this denomination. The invading of liberalism in the Southern Presby-terian Church, of which the acceptation of women in office [...]

Een eigentijdse driedelige dogmatiek in de Engelse taal

Een eigentijdse driedelige dogmatiek in de Engelse taal

Douglas F. Kelly is een Amerikaanse theoloog. Hij groeide op in de Presbyterian Church in de Verenigde Staten (de oude Southern Presbyterian Church). Toen in 1975 de Presbyterian Church in Amerika werd opgericht, sloot hij zich aan bij deze denominatie. Het binnendringen van het liberalisme in de Southern Presbyterian Church, waarvan de acceptatie van vrouwen [...]

Ruth. Een Bijbelboek met een veelzijdige boodschap

Ruth. Een Bijbelboek met een veelzijdige boodschap

Inleiding Ruth is met Esther een Bijbelboek dat de naam draagt van een vrouw. Het opmerkelijke bij Ruth is dat zij niet een Israëlitische maar een Moabitische vrouw is. Twaalfmaal komt haar naam in het boek voor en het is onwaarschijnlijk dat dit getal toevallig is. Ruth mag gaan behoren bij het volk van Israël [...]

De Heilige Geest is Heere en maakt levend

De Heilige Geest is Heere en maakt levend

En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zon­de en van ge­rechtigheid, en van oordeel”. (Johannes 16:8). De Heilige Geest is Heere en maakt levend. De zaligheid is door de Vader verordi­neerd. Hij heeft de Zij­nen tot eeuwige zaligheid verkoren. De Zoon heeft de losprijs be­taald. Gods liefde gaat niet ten koste van Zijn [...]

R.B. Kuyper over liefdeloosheid

R.B. Kuiper is een twintigste-eeuwse Amerikaanse theoloog. Zijn voor­ge­slacht - dat blijkt wel uit zijn naam - was van Nederlandse afkomst. Jaren lang was hij hoogleraar aan Westminster Theo­logical Seminary te Philadelphia. Mijn goede vriend wijlen ds. Gerald Hamstra heeft nog les van hem gehad Van R.B. Kui­per las ik eens de vol­gende uitspraak: "Het [...]

Een uitgave van De Heilige Oorlog met een toegevoegde waarde

Een uitgave van De Heilige Oorlog met een toegevoegde waarde

Toen in 2018 door prof. dr. A. Baars de verzorgde uitgave van De Christenreis verscheen in een nieuwe en zeer goede vertaling van zijn hand sprak ik de wens uit dat ook van De Christinnereis een dergelijke uitgave het licht zou zien. De uitvoerige inleiding en de voetnoten gaven naast de hoge kwaliteit van de [...]

Een uitleg van Jona die zowel aan het historische als het literaire karakter van dit Bijbelboek recht doet

Een uitleg van Jona die zowel aan het historische als het literaire karakter van dit Bijbelboek recht doet

In de serie Zondervan Exegetical Commentary on the Old Testament verscheen in 2019 een twede editie van de uitleg van Kevin J. Youngblood op het boek Jona. De auteur is hoofdocent Biblical Studies aan Harding University. De serie heeft een aantal onderscheidende kenmerken: de hoofgedachte van de besproken passage wordt weergegeven de literaire context van [...]

Jona een historische persoon of literaire fictie? Het belang van het antwoord op deze vraag

Jona een historische persoon of literaire fictie? Het belang van het antwoord op deze vraag

Jona’s verlossing uit de vis een voorafschaduwing van de opstanding van de Heere Jezus Christus Is Jona wel een historisch figuur of is hij een literaire fictie en moet het boek dat zijn naam draagt als een allegorie of gelijkenis worden gezien? Voor de Vroege Kerk leed dit geen enkele twijfel dat Jona werkelijk had [...]