Artikelen

Kunnen wij van John Wesley iets leren?

Kunnen wij van John Wesley iets leren?

Inleiding John Wesley (1703-1791) was evenals zijn jongere broer Charles (1707-1788) één van de vertegen-woordigers van de herleving van de prediking van het Evangelie van Gods genade in de achttiende eeuw. Een gebeu­ren dat bekend staat als de ‘Great Awaking’ of de ‘Evangelical Revival’. Wanneer de naam Wesley zonder enige toevoeging wordt gebruikt, gaat het [...]

Herder in de noodkerk. De betekenis van ds. L. Boone

Herder in de noodkerk. De betekenis van ds. L. Boone

Inleiding Dhr. Vermeulen heeft aan meerdere oud-gereformeerde predikanten een biografie gewijd. Naar hij zelf aangaf, is zijn jongste biografie over ds. L. Boone de laatste. Dat is een waardige afsluiting van een reeks die begon met ds. P. van Dijke, een ledeboeriaans predikant die al lang overleden was, voordat het overgrote deel van de ledeboerianen [...]

DIETRICH BONHOEFFER AND CONFESSION OF CHRIST TODAY

DIETRICH BONHOEFFER AND CONFESSION OF CHRIST TODAY

Introduction On July 27, 1945—over 75 days after the surrender of Germany—an elderly couple in Berlin was listening to a BBC broadcast. One of their sons had perished in the First World War; the life of a second son, and those of two sons-in-law, had been claimed by the war just past. They were still [...]

Een verdrietig vertrek

Een verdrietig vertrek

De laatste decennia is er een wereldwijde beweging ontstaan die propageert dat de homoseksuele praxis volkomen legitiem is. Zeker op het noordelijke halfrond moeten kerken tegen de maatschappe-lijke trend ingaan als zij geen plaats willen geven aan duurzame homoseksuele relaties. In Nederland was de Remonstrantse Broederschap de eerste kerk die hieraan ruimte bood. Later volgden [...]

Rectificatie n.a.v Lezen en laten lezen

Rectificatie n.a.v Lezen en laten lezen

In mijn  bespreking van het boek van Arnold Huijgen Lezen en laten lezen stond in de volgende pas-sage het Latijnse woord ‘increpat’. Dit moet zijn ‘obrepserit’. Het Latijns Nederlands woordenboek onder redactie van prof. dr. Harm Pinkster geeft bij het werkwoord obrēpo de volgende betekenis: ‘sluipend naderen, binnensluipen, verrassen.’ Inhoudelijk maakt het voor de zaak [...]