Een instructief boek over toegewijd zijn aan Gods kerk

Sinclair B. Ferguson is niet alleen een begaafd en begenadigd prediker, maar ook een begaafd en begenadigd schrijver. Bij de uitgeverij The Banner of Truth, waarvan Ferguson een van de trustees is, zijn inmiddels al heel wat boeken van hem verschenen. Boeken met een niet al te grote omvang, maar wel met een diepe inhoud en geschreven in een zeer toegankelijke stijl. De titel van een vorig jaar verschenen boek Devoted to God’s Church sluit aan bij een eerder boek dat de titel heeft Devoted to God.

In dit laatste boekje maakt Ferguson duidelijk dat een christen die zijn leven wijdt aan God, ook dienstbaar wil zijn voor Gods kerk. Het ware christen-zijn is een heel persoonlijke zaak, maar echt geloven doe je nooit alleen maar samen met anderen. Een christen behoort niet alleen God toe, maar behoort ook bij Gods kerk.

Ferguson gaat niet op de vraag in naar de vele kerkverbanden. Het gaat om de plaatselijke gemeente. Elke christen behoort deel uit te maken van een plaatselijke gemeente. Dan mag niet de vraag zijn – aannemend dat het Evangelie er echt wordt verkondigd –  wat heeft deze gemeente mij te bieden, maar hoe kan ik in deze gemeente voor anderen dienstbaar zijn.

Verfrissend en nog belangrijker en heel Bijbels is de wijze waarop Ferguson de doop aan de orde stelt. Hij gaat voorbij aan allerlei twistpunten rond de doop, maar stelt de lezer de vraag wat voor hem of haar de doop betekent. Hoe vaak denken we er concreet aan dat wij gedoopt zijn. De doop is het teken en zegel dat wij toegewijd zijn aan Christus.

De doop betuigt ons dat dit onze diepste identiteit is. Dagelijks moet het ons leven stempelen dat wij de toevlucht nemen tot het reinigende bloed van Christus en dagelijks moeten we in Zijn kracht en door de werking van Zijn Geest onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. De doop betuigt ons dat wij alles wat wij nodig hebben in Christus kunnen vinden. Luther kon daarom – vooral ook als hij werd aangevochten – betuigen: ‘Baptizatus sum’ (Ik ben gedoopt).

Als het gaat om het avondmaal gaat Ferguson voorbij aan de vragen hoe vaak het avondmaal moet worden bediend of op welke wijze (rond een tafel of, dat avondmaalgangers naar voren komen en geknield brood en wijn ontvangen enz.). Het belangrijkste van het avondmaal is dat de Heere Jezus Zelf als Gastheer aanwezig is. Het avondmaal verzegelt ons de verzoening met God door Christus’ bloed, maar ook de verzoening met elkaar. Zelfonderzoek is nodig om het avondmaal op waardige wijze te vieren.

Ik noteer nog twee aspecten van het christen-zijn die in Devoted to God’s Church aan de orde komen. Allereerst is dat het gebed en dan niet alleen het persoonlijke gebed maar juist ook het gezamenlijke bidden. Het bidden niet alleen voor elkaar maar ook met elkaar. In de Engelssprekende wereld is er de wijd verbreide traditie dat er wekelijks een gebedssamenkomst is. Daarin wordt door meerderen personen gebeden. Wij zijn dat niet zo gewend en in de Engelssprekende wereld, zo constateert Ferguson, zijn het vaak slecht bezochte samenkomsten.

Ik zou er op willen wijzen dat bidden met elkaar een goede zaak is. We moeten er een gewoonte van maken om als het even kan een bezoek aan elkaar zo af te sluiten. Een Bijbelstudiegroep kan afsluiten met een kringgebed. Als we elkaar horen bidden, weten we meer van elkaars noden en verhouding tot God. Bij alles geldt dat het niet alleen zaak is dat het gebeurt, maar vooral ook hoe het gebeurt. Een echt gebed is een gebed uitgesproken in kinderlijke vrijmoedigheid maar ook met een gebroken hart.

Ferguson eindigt met het feit dat elke christen een getuige behoort te zijn. Hij wijst erop dat dit woord oorspronkelijk functioneerde in de rechtspraak. Een getuige droeg bewijsmateriaal aan. Ons hele leven dient een getuigenis te zijn dat wij Christus toebehoren. Dat is de reden dat wij voor Hem leven. Als het goed is roept onze hele uitstraling bij de buitenwacht vragen op. Dan hebben we aanleiding om te spreken over Hem Die wij liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.


Sinclair B. Ferguson, Devoted to God’s Church: Core Values for Christian Fellowship (Edinburgh: Banner of Truth, 2020), paperback 200 pp., £6,– (ISBN 9781848719767)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s