Een introductie op het leven, de theologie en de brieven van Paulus

Een introductie op het leven, de theologie en de brieven van Paulus

Bruce W. Longenecker en Todd D. Still, die beiden verbonden zijn aan Baylor University, schreven een buitengewoon aantrekkelijke introductie op het leven, de brieven en de theologie van Paulus. De uitgave is voorzien van kaarten, overzichten en foto’s. Elk hoofdstuk heeft een lijst van belang­rijke personen, plaatsen en uitdrukkingen, discussievragen, hedendaagse theologische reflec­tie en een bibliografie [...]

De evangelicals – hun ontstaan en hun geschiedenis

De evangelicals – hun ontstaan en hun geschiedenis

Evangelisch en evangelical. Een begrip met verschillende ladingen, in de loop der eeuwen gevormd. Wat is het verschil? En wat is de oorsprong en zijn de kenmerken van evangelicals? In Nederland kennen wij sinds de tweede helft van de twintigste eeuw de begrippen ‘gereformeerd’ en ‘evangelisch’ als tegenstelling. In plaats van ‘gereformeerd’ zou ik ook [...]

De gemeenten door Paulus gesticht en Joden in de diaspora

Pauline Churches and Diaspora Jews is een bundel met artikelen van John M.G. Barclay, hoogleraar godgeleerdheid aan Durham University. Sommigen zijn al eerder gepubliceerd, ter­wijl anderen voor het eerst in deze bundel verschijnen. Barclay gaat in op de sociaal-maat­schap­pelijke context van de gemeenten die door middel van de zendingsarbeid van Paulus ont­ston­den. Tussen deze gemeenten [...]

Woorden die mijn vrouw mij in 2019 meegaf om als het zo ver was mee te geven op haar begrafenis

Woorden die mijn vrouw mij in 2019 meegaf om als het zo ver was mee te geven op haar begrafenis

Wij zijn intens verdrietig om het sterven van mijn lieve vrouw Margreet en onze lieve moeder, maar zijn ook dankbaar voor de tijd dat ze in ons midden was. Haar leven was een leven vol zorg, verdriet, pijn. Toch waren er ook zegeningen. In het bijzonder in de eerste jaren van ons huwelijk. Daar wees [...]

Een bundel met lezenswaardige artikelen over het laatste boek van de Pentateuch

Een bundel met lezenswaardige artikelen over het laatste boek van de Pentateuch

Als het gaat om discussies met betrekking tot de samenstelling en interpretatie van de boeken in het Oude Testament, zijn er maar weinig andere boeken die meer omstreden zijn dan Deuteronomium, het laatste boek van de Pentateuch. Sepher Torath Mosheh: Studies in the Composition and Inter-pretation of Deuteronomy (is een verzameling essays over Deuteronomium waarin [...]

Biddag

Biddag

Als kerken van Nederland houden we elk jaar in het voorjaar een nationale biddag. Wat moet dat voor een dag zijn? Als wij  een biddag hou­den, zonder dat het element van ver­ootmoe­di­ging naar voren wordt gebracht, is er iets grondig mis. Er kan geen Gode wel­behage­lijk gebed zijn zonder veroot-moediging. "Hij ge­neest de gebrokenen van [...]

Het belang van het Aramees voor de studie van het Oude en Nieuwe Testament

Het belang van het Aramees voor de studie van het Oude en Nieuwe Testament

Een klein deel van het Oude Testament is in het Aramees geschreven, terwijl we ook in het Nieuwe Testament een aantal Aramese woorden tegenkomen. Het vierde kruiswoord wordt ons zowel door Mattheüs als Markus niet alleen in het Grieks maar ook in het Aramees overgeleverd. Men voelde zich kennelijk gedrongen dit kruiswoord letterlijk weer te [...]