Wie is een bekommerde?

Wie is een bekommerde?

Inleiding In het Standaard Nederlands worden de woorden ‘bekommerd’ en ‘bekommernis’ als ver­ou­derd ervaren. In het Vlaams is dat trouwens anders. Wie naar het nieuws op een Vlaamse zen­­der luistert, kan bijvoorbeeld horen dat een minister bekommerd is over de politieke in­sta­bi­liteit van België. Dat echter terzijde. In het kerkelijke spraakgebruik heeft het woord ‘be­kom­­merd’ [...]

Terugblik op de studiedag over de Nashville verklaring

Terugblik op de studiedag over de Nashville verklaring

Een dag in de geest van de verklaring Donderdag 12 september jl. vond de studiedag naar aanleiding van de Nashville verklaring plaats. De dag bracht in overeenstemming met de oorspronkelijk Engelstalige verklaring een breed palet van voorgangers en geestelijke leiders bijeen die elkaar vinden in het vasthouden aan het Bijbelse getuige-nis over huwelijk en seksualiteit. [...]

Wijlen ds. H. Hofman over de toeleidende weg, de kennis van Christus en de uitverkiezing

Wijlen ds. H. Hofman over de toeleidende weg, de kennis van Christus en de uitverkiezing

Inleiding Wij moeten allereerst leren zien op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof de Heer Jezus. Ons overtuigend van onze nood en schuld stelt de Heilige Geest ons in het uur van de wedergeboorte daartoe in staat. We gaan het oog buiten onszelf slaan op de door God gegeven Middelaar Die ons in [...]

Waarom het onderscheid tussen salafisten en klassieke christenen ook voor de overheid belangrijk is.

Waarom het onderscheid tussen salafisten en klassieke christenen ook voor de overheid belangrijk is.

Münire Manisa vroeg zich in het Parool van 24 september 2019 waar de verontwaardiging blijft over reformatorisch onderwijs. Zij meent dat er sprake is van selectieve verontwaardiging ten opzichte van salafistische scholen. Nu zijn bij wat zij stelt belangrijke kanttekeningen te plaatsen. Tussen klassieke christenen en salafistische moslims bestaan in ethisch opzicht overeenkomsten, maar zeker [...]

De Britse kroningseed

De Britse kroningseed

Helaas is het Verenigd Koninkrijk zeer geseculariseerd. Chris­te­nen hebben met beperkingen te ma-ken. Dat geldt zeker als zij het publiek voor de klassieke visie op het huwelijk opnemen. Dat neemt niet weg dat de eed die een vorst van het Verenigd Koninkrijk bij ambtsaan­vaarding moet afleggen niet alleen een uitgesproken christelijk, maar ook een uitgesproken [...]

Een aantal studies over de eerste hoofdstukken van de Bijbel

Een aantal studies over de eerste hoofdstukken van de Bijbel

C. John Collins, Did Adam and Eve Really Exist? Who They Were and Why You Should Care, (Wheaton: Crossway Books, 2011), paperback 192 pp., $16,99 (ISBN 9781433524257) Collins benadrukt dat de bijbelse openbaring ons mede gegeven is om de werkelijkheid om ons heen te verstaan. Dat maken de eerste hoofdstukken van Genesis ons al duidelijk. Hoe [...]

Gemeenschap met de triomferende kerk

Gemeenschap met de triomferende kerk

Wanneer God een zondaar trekt, krijgt hij niet alleen een band met Christus maar ook een band met de heiligen, met Gods kinderen. In Hebreeën 12:23 wordt van de gelovigen op aarde onder andere gezegd dat zij gekomen zijn tot de geesten van de volmaakt rechtvaardigen. Dat slaat op de ontslapen kinderen God. Mede op [...]