My dear wife Margret went home to be with the Lord

My dear wife Margret went home to be with the Lord

Dear friends, On the 16th of September my dear wife Margreet went home to be with the Lord, following years of illness. We were married for almost 40 years and have known each other almost 42 years. Margreet had a fragile health, and the past nine years were years of increasing suffering. Especially the last [...]

Wat kunnen wij van de puriteinen leren? Over John Flavel en zijn werk De Fontein des levens

Wat kunnen wij van de puriteinen leren? Over John Flavel en zijn werk De Fontein des levens

Niet alleen theologiestudenten maar ook gemeenteleden heb ik de jaren door het lezen van de puri-teinen aanbevolen. In dit artikel wil ik duidelijk maken wat daarvan de reden is. Ik zal daarbij concreet ingaan op een geschrift van John Flavel (±1630-1691), namelijk De Fontein des levens. Een geschrift dat op een voortreffelijke wijze in het [...]

De benadering van John Duncan als het gaat om de prediking van het Evangelie en de verantwoordelijkheid van de mens

De benadering van John Duncan als het gaat om de prediking van het Evangelie en de verantwoordelijkheid van de mens

John Duncan (1796-1870) is een van de kleurrijkste Schotse theologen uit de negentiende eeuw. Van-wege zijn grote kennis van het niet alleen het Bijbelse maar ook het na-Bijbelse Hebreeuws is hij bekend geworden als 'rabbi Duncan'. Hij was in staat in zo’n veertien talen te communiceren en kon daarnaast nog ande­re talen lezen. Vanaf 1844 [...]

Twee commentaren op Ezra en Nehemia

Twee commentaren op Ezra en Nehemia

De boeken Ezra en Nehemia volgen niet alleen op elkaar in onze Bijbels maar zijn qua thematiek nauw met elkaar verbonden. De synagoge telt deze beide boeken trouwens als één boek in. Het zijn beide boeken van de ballingschap die het leven van de teruggekeerde ballingen in Judea, de Perzische provincie Yehud, beschrijven. Een provincie [...]

Citaten uit preken van ds. H. Hofman (1902-1975) over de bediening van het Evangelie en de kerk van Christus

Citaten uit preken van ds. H. Hofman (1902-1975) over de bediening van het Evangelie en de kerk van Christus

Als er geplant is, dienen de dode loten van eigengerechtigheid, deugden, plichten en eigen werken van de mens met het scherpe snoeimes van Gods woord te worden afgesneden. Daarom wordt een dienaar begenadigd om dat alles te doen. Daarom is ook dat werk, al is het zwaar, nochtans heerlijk en verheven. Want als een dienaar [...]

Een gedegen commentaar op de brieven van Paulus aan de gemeente van Kolosse en aan Filemon

Een gedegen commentaar op de brieven van Paulus aan de gemeente van Kolosse en aan Filemon

Onder de commentarenreeksen die ik als docent bijbelse theologie en ambachtelijke exegese mijn studenten heb aanbevolen behoort ook de Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Kracht van deze reeks is dat zij door de opzet ervan zowel geraadpleegd kan worden door hen die dieper zicht willen krijgen op de Griekse brontekst van het Nieuwe [...]

Geerit (Gerard) van Dam (1940-2021). Een christen die zich geroepen wist niet zijn bekering maar Christus uit te stallen (2)

Geerit (Gerard) van Dam (1940-2021). Een christen die zich geroepen wist niet zijn bekering maar Christus uit te stallen (2)

Een getuige van Gods lof Net als elke christen had Gerard had zijn fouten, gebreken en eigenaardigheden. Hij was ongeremd. Dat zat in zijn karakter. Hij was zijn zwakte. In gezelschap moest je hem meer dan eens afremmen. Had Gerard eenmaal het woord genomen, dan kon hij niet meer stoppen. Dat wist hij overigens ook [...]

Geerit (Gerard) van Dam (1940-2021). Een christen die zich geroepen wist niet zijn bekering maar Christus uit te stallen (1)

Geerit (Gerard) van Dam (1940-2021). Een christen die zich geroepen wist niet zijn bekering maar Christus uit te stallen (1)

Hoe ik Gerard leerde kennen Bij onze laatste ontmoeting zo’n drie weken vóór zijn sterven op 10 mei dit jaar vroeg Gerard van Dam mij of ik op zijn graf wilde spreken, zoals ik dat ook bij zijn vriend Arie de Graaf had gedaan, die in zijn leven ouderling in de Oud Gereformeerde Gemeente van [...]

Persbericht: Cursussen stichting Godsvrucht en wetenschap

In eerdere berichten is meegedeeld dat dr. P. de Vries met ingang van het jaar 2021/2022 (vanaf sep-tember) cursussen voor de St. Godsvrucht en wetenschap gaat verzorgen. Het gaat om de volgende cursussen waarvoor u zich nog kunt aanmelden, zie hieronder: Close reading van EzechiëlHermeneutiek (voor dit seizoen volgeboekt)Geloofsverantwoording in het voetspoor van AugustinusInleiding in [...]