De Tweede Wereldoorlog toen en navolging van Christus en schuldbelijdenis nu

De Tweede Wereldoorlog toen en navolging van Christus en schuldbelijdenis nu

Inleiding Als kind las ik jeugdboeken over de Tweede Wereldoorlog. Je kreeg uit die boeken het idee dat zo goed als alle Nederlanders helden waren geweest en de meeste Duitsers grote sufferds. Je wilde dan dat je ook zelf de oorlog had meegemaakt om aan de kant van de vele helden te staan. Later werd [...]

Liefde die boven alles uitgaat. Wat zegt de Bijbel over (homo)seksualiteit en identiteit?

Liefde die boven alles uitgaat. Wat zegt de Bijbel over (homo)seksualiteit en identiteit?

Samen met dr. M. Klaassen schreef ik het boek Liefde die boven alles uitgaat. Wat zegt de Bijbel over (homo)seksualiteit en identiteit? Hier volgt het woord vooraf waarmee wij deze studie inleiden. De studie die uw in handen hebt, is een uitwerking van de lezingen die wij hielden op de studiedag die 12 september 2019 [...]

Schuldbelijdenis

Schuldbelijdenis

Op zondag 15 november jl is in tal van gemeenten schuld beleden over de nalatigheid van de kerken in de Tweede Wereldoog en daarvoor om tegen de nazi-ideologie stelling te nemen en te waarschuwen tegen antisemitisme. Ook de houding van de overheid na de Tweede Wereldoorlog tegenover Joden die de Shoa hadden overleefd was beschamend [...]

De vrijheid om God in overeenstemming met Zijn Woord te dienen. Wat is die ons waard?

De vrijheid om God in overeenstemming met Zijn Woord te dienen. Wat is die ons waard?

In onze Tweede Kamer werd een belangrijke debat gevoerd die de vrijheid van onderwijs en in het verlengde daarvan de vrijheid van godsdienst raakt. Een debat dat helaas ook werd gekenmerkt door begripsverwarring. Inzet van het debat was de klassiek christelijke visie van dat reformatorische scholen op huwelijk en seksualiteit. Onterecht was dat werd beweerd, [...]

Wulfert Floor. Oefenaar bij de gratie van God

Wulfert Floor. Oefenaar bij de gratie van God

Wulfert Floor is ongetwijfeld de bekendste oefenaar uit de Nederlandse kerkgeschiedenis. Een oefe-naar was een gemeentelid (hij kon eventueel ouderling zijn, maar dat hoefde niet) die in samenkom-sten stichtelijk werk sprak. Floor werd op 7 april 1818 geboren in Driebergen. Tot zijn vijftiende jaar volgde de jonge Wulfert onderwijs, daarna werkte hij op het boerenbedrijf [...]

Gedachten over vrijheid van godsdienst

Gedachten over vrijheid van godsdienst

Nog voordat de discussie in de Tweede Kamer werd gevoerd over de vrijheid om op te komen voor de Bijbelse visie op huwelijk en gezin, vroeg een journalist van een seculiere kant mij hem enige gedach-ten aan te reiken hoe klassiek-orthodoxe christenen aankijken tegen vrijheid van godsdienst. Ik geef hier bij de overwegingen die ik [...]

Jacob Jocz (1906-1983) en zijn boek The Jewish People and Jesus Christ

Jacob Jocz (1906-1983) en zijn boek The Jewish People and Jesus Christ

Jakob Jocz was een Messiasbelijdende jood – of zoals voor de Tweede Wereld­oor­log veelal werd gezegd een Hebreeuwse christen - van de derde generatie. Hij werd geboren op 18 oktober, 1906 in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, de zoon van een meubel­maker. Litouwen vormde toen nog een deel van het Russische kei­zer­rijk. Hij was nog [...]

Eenheid in hoofdzaken, verdraagzaamheid in andere zaken, in alles de liefde

Eenheid in hoofdzaken, verdraagzaamheid in andere zaken, in alles de liefde

Tijdens de catechisatielessen heb ik meer dan eens bemerkt dat jongelui te weinig zicht hebben op de lagen in ons geloofsgoed. Dat geldt dan zowel de leer als het leven. Er zijn wezenlijke zaken, middel-matige zaken, zaken van betrekkelijk gering gewicht en cultureel bepaalde zaken. Ik zeg niet dat de overgangen tussen de vier categorieën [...]

An excellent commentary on the epistle to the Hebrews

An excellent commentary on the epistle to the Hebrews

The New International Greek Testament Commentary is a series of high academic quality. Already a couple of years ago Paul Ellingworth wrote in this series an excellent commentary on the Epistle to the Hebrews. In 2015 a paperback edition was published. The commentary of Ellingworth starts with a broad introduction in in which the circumstances in which [...]

Dan zingen zij in God verblijd. Herinneringen aan kinderen van God

Dan zingen zij in  God verblijd. Herinneringen aan kinderen van God

De nu volgende bijdrage is het woord vooraf in ds. P. de Vries, Dan zingen zij in God verblijd. Herinneringen aan kinderen van God (Houten: Den Hertog, 2020), hardcover 119 pp. €15,90 (ISBN 9789033130717) Noch over de gemeenschap met Christus, noch over die met de heiligen raken we ooit uitgesproken en uitgeschreven. Niet dat de [...]