De essentie van het Oude Testament

De essentie van het Oude Testament

In The Essence of the Old Testament wordt na een viertal inleidende hoofdstukken een over­zicht geboden van de inhoud van alle boeken die tot het Oude Testament behoren. Heel na­drukkelijk richten de auteurs, die allen uit de kring van de Southern Baptist Convention af­kom­stig zijn, zich op een breed publiek. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aanbeve­ling [...]

Wat kunnen wij van J.C. Ryle (1816-1900) leren?

Wat kunnen wij van J.C. Ryle (1816-1900) leren?

Inleiding In 2016 was het tweehonderd jaar geleden dat John Charles Ryle, de eerste Anglicaanse bisschop van Liverpool werd geboren. Ryle werd door genade een belijder van Jezus Christus en een dienaar van het Evangelie. De Heere had hem de gave gegeven om de boodschap van het Evangelie op eenvoudige wijze te verwoorden. Daarop legde [...]

De Schrift als venster op de glorie van God

De Schrift als venster op de glorie van God

In zijn boek A Peculiar Glory geeft John Piper meer dan alleen een theologische en exe­ge­tische onder­bouwing van het gezag van de Schrift. Hij laat ook zien hoe wij in de omgang met God door Schriftonderzoek en gebed van dit gezag worden overtuigd. Zonder enige reserve belijdt hij de on­feil­baarheid en de verbale inspiratie van de [...]

Is de reformatorische leer van de rechtvaardiging exegetisch houdbaar?

Is de reformatorische leer van de rechtvaardiging exegetisch houdbaar?

  Inleiding Volgens Luther is de rechtvaardiging door het geloof alleen het artikel waarmee de kerk staat of valt. Is het reformatorische verstaan van de boodschap van de rechtvaardiging door het geloof gebaseerd op wat in het bijzonder Paulus daarover schreef in zijn brieven, exegetische wel houdbaar? Dat wordt door meerdere toonaangevende nieuwtestamentici ontkend. Men [...]

Een mooi commentaar op de postexilische profeten

Een mooi commentaar op de postexilische profeten

In de serie Apollos Old Testament Commentary verzorgde de Australische oudtestamenticus Antony R. Petterson het deel over de drie postexilische profeten. Het format van deze reeks is als volgt. Na een introductie zijn er steeds per behandelde perikoop de volgende rubrieken: 1. een geannoteerde vertaling van de auteur; 2. ‘vorm en structuur’ waarin de context [...]

Wat kunnen wij leren van kinderen van God?

Wat kunnen wij leren van kinderen van God?

De jaren door heb ik na het overlijden van geestelijke vrienden iets over hen in de kerkbode meegedeeld. Voor Zwartebroek-Terschuur en Elspeet was dat de Veluwse Kerkbode. In de tijd dat ik de gemeente van Opheusden diende, hadden de Hervormde Gemeenten van Opheusden, Kesteren, Lienden en Ochten een gemeenschappelijke kerkbode. In Waarder en Boven-Har­dinxveld ging het [...]

Een Bijbelse visie op hermeneutiek

Een Bijbelse visie op hermeneutiek

Het gaat om de Engelse versie van een boek dat oor­spronkelijk in het Duits verscheen. Deze studie laat ons onder andere zien dat niet alle Duitse Bijbelwetenschappers Bijbelkritisch zijn. Maiers boek gaat niet over in de eerste plaats over de regels van de Schriftuitleg (al komen ook die ter sprake vooral als het gaat om [...]