De Christinnereis met kanttekeningen: Een prachtige uitgave van een klassiek werk

De Christinnereis met kanttekeningen: Een prachtige uitgave van een klassiek werk

In 2019 schreef ik in de Veluwse Kerkbode een recensie over de door prof. dr. A. Baars verzorgde uitgave van De Christenreis die in 2018 was verschenen. Ik had niet kunnen vermoeden dat mijn toen uitgesproken wens dat hij op een zelfde wijze een uitgave van De Christinnereis zou verzorgen zo spoedig zou worden vervuld. [...]

Campegius Vitringa (1659–1722) and his commentary on Isaiah

Campegius Vitringa (1659–1722) and his commentary on Isaiah

Campegius Vitringa was a leading scholar in 18th-century Biblical studies. He had a wide influence not only during his life but also afterwards, long into the 19th century. Franke, Bengel, Delitzsch, Gesenius and the Princeton theologians, among others, appreciated him greatly. In the 20th century Vitringa was largely overlooked. In the postmodern climate of recent [...]

De praktijk van de heiliging of heiligmaking

De praktijk van de heiliging of heiligmaking

Hoe kan in prediking en de opvoeding de heiliging op praktische wijze aan de orde worden stellen zonder moralistisch te worden? Bij het beantwoorden van deze vragen kan de kerk­geschiedenis ons wel helpen, maar uiteindelijk is de Schrift is voor ons de enige norm om deze vraag te beantwoorden. Allereerst iets over mensen die zeggen [...]

Twee boeken over Abraham Kuyper (1837-1920)

Twee boeken over Abraham Kuyper (1837-1920)

Vorig jaar was het honderd jaar geleden dat Abraham Kuyper overleed. Abraham Kuyper was een ‘wonderkind met tien hoofden en honderd armen’ en – volgens de huisarts van zijn ouders – begiftigd met veel hersens. Kor na zij geboorte raadpleegden zin vader en moeder de huisarts. Zij vreesden dat hun zoon een waterhoofd had. De [...]

Het boek Job. Conflict en overwinning

Het boek Job. Conflict en overwinning

Het boek Job heeft in  de Bijbel een bijzondere plaats. Het geeft ons onderwijs als wij ons afvragen waar­om de HEERE meer dan eens zulke donkere wegen gaat met Zijn kinderen. De HEERE gaat ons begrip te boven en laat Zich niet narekenen. De satan wilde weten om Job God wel om niet diende of [...]

Een getuigenis van een van de opstellers van de Nashville Statement over de terugkeer naar zijn Schepper Die in Christus zijn Vader werd

Een getuigenis van een van de opstellers van de Nashville Statement over de terugkeer naar zijn Schepper Die in Christus zijn Vader werd

Yuan is een Chinese Amerikaan. Hij groeide op in een gezin waar traditionele Chinese normen en waarden werden overgedragen. Toen hij ervoor uitkwam dat hij homoseksueel gericht was, leidde dit tot een breuk met zijn ouders. Zijn levensstijl had tot gevolg dat hij zijn opleiding tot tandarts niet kon voltooien. Om geld te verdienen was [...]

Wat is waarheid?

Wat is waarheid?

Deze vraag stelde Pilatus aan de Heere Jezus Christus. Pilatus ging ervan uit dat de waarheid uit-eindelijk voor een sterfelijk mens onkenbaar is. Als we afzien van Gods openbaring is dat nog waar ook. Het grote wonder is dat God aan verloren mensenkinderen Zichzelf heeft ge­open­baard. Dat begon al direct na de zondeval met de [...]

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (slot)

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (slot)

Welke richting wijst de bundel Spirituele oecumene? Zowel in de inleiding als in de slotbeschouwing van Spirituele oecumene geven de redacteuren aan waar zij zelf theologisch en geestelijk staan. Duidelijk is dat beiden zich gegrepen weten door de theo-logie van het Tweede Vaticaanse concilie. Weliswaar vallen in de slotbeschouwing de namen van Luther en Calvijn [...]

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (1)

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (1)

De gereformeerde belijdenis, geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid Wanneer de Heere Jezus heeft gebeden of al Zijn volgelingen één mogen zijn, gaat het niet allereerst om uiterlijke maar om innerlijke eenheid. Eenheid in leer en leven., in waarheid en godzaligheid. Echter die innerlijke eenheid moet toch ook met uiterlijke eenheid zijn verbonden. Sinds de Reformatie [...]

De dominee van Buchenwald. Het levensverhaal van Paul Schneider (1897-1939)

De dominee van Buchenwald. Het levensverhaal van Paul Schneider (1897-1939)

Een indrukwekkende biografie Weinig boeken die ik afgelopen jaar las, hebben op mij zoveel indruk gemaakt als De dominee van Buchenwald. Het levensverhaal van Paul Schneider. De auteur is A.B. Goedhart. Weinigen in Neder-land weten zoveel over de kerkstrijd in Duitsland tegen de nazi-ideologie als deze oud-directeur van een School met de Bijbel. Paul Schneider [...]