Een dienaar van het Evangelie die heilig gevat was

Een dienaar van het Evangelie die heilig gevat was

Op deze website vindt u meerdere bij over ds. Hofman (1902-1975). Hofman kon zeer gevat zijn. Door genade was deze gevatheid ge­heiligd om eigengerechtigen terecht te wijzen en vooral om zondaren voor voor Christus te winnen. Ik vermeld drie voor­val­len waaruit dat blijkt. Het eerste voorval laat zien hoe Hofman met spanningen en meningsverschillen in [...]

Devoted tot God

Devoted tot God

In a series of chapters full of Biblical teaching and then especially the teaching of the New Testament Sinclair B. Ferguson, former professor of systematic theology at Westminster Theo-logical Seminary and former minister of the First Presbyterian Church in Columbia, unfolds what he calls blueprints for sanctification. He emphasizes the primary meaning of to be [...]

Gezanten van Gods lof

Gezanten van Gods lof

De Bijbel is het onfeilbare Woord van God. Hij is ook de enige bron en norm van ons geloof. Alle inzich-ten die niet rechtstreeks uit de Bijbel voortkomen, moeten wij aan de Bijbel toetsen. Om de Bijbel op de juiste wijze te verstaan, hebben wij allereerst en bovenal de verlichting door de Heilige Geest nodig. [...]

Een theologische inleiding op het Oude Testament

Een theologische inleiding op het Oude Testament

In onze taal zijn er bij mijn weten de laatste tientallen jaren maar twee inleidingen op het Oude Testament gepubliceerd. De bekendst is Literatuur van Oud-Israël van Th.C. Vriezen en A.S. van der Woude. Daarnaast is er Inleiding in het Oude Testament onder redactie van H. Jagersma en M. Vervenne. Geen van deze beide inleidingen gaat uit van de [...]

Boeken die mij hebben gevormd

Boeken die mij hebben gevormd

Er zijn boeken die mij hebben gevormd en een diepe indruk op mij hebben gemaakt. Boeken die door Gods genade in samenhang met de Bijbel als Zijn onfeilbare Woord mijn leven richting hebben gege-ven. Ga ik terug naar mijn kinderjaren dan denk ik aan De Christenreis van John Bunyan. Bunyan tekent het leven van een [...]

En God zag dat het goed was

En God zag dat het goed was

De discussie over schepping en/of evolutie is opnieuw aangewakkerd Recent verscheen de bundel En God zag dat het goed was. In deze bundel delen 25 personen vanuit een verschillende invalshoek hun visie over hoe het christelijk geloof zich verhoudt tot de evolutie-theorie. De redactie wijst evolutionisme als levensbeschouwing van de hand, maar meent dat de [...]

Herinneringen aan kinderen van God

Herinneringen aan kinderen van God

De jaren door heb ik na het overlijden van geestelijke vrienden iets over hen in de kerkbode meege-deeld. Voor Zwartebroek-Terschuur en Elspeet was dat de Veluwse Kerkbode. In de tijd dat ik de gemeente van Opheusden diende, hadden de Hervormde Gemeenten van Opheusden, Kesteren, Lienden en Ochten een gemeenschappelijke kerkbode. In Waarder en Boven-Har­dinxveld ging [...]