Een christelijk perspectief op homoseksualiteit

De serie A Christian Perspective on  is een uitgave van Concordia Publishing House, de huisuitgeverij van de Lutheran Church Missouri Synod. Deze lutherse kerk met meer dan vier miljoen leden houdt voluit vast aan de confessioneel lutherse erfenis zoals die is vastgelegd in de Concordia van 1580.  Al meer dan twintig jaar geleden schreef Daniel W. Puls in de genoemde serie een boekje over homoseksualiteit. Deze predikantszoon voelde in zijn puberteit homoseksuele gevoelens bij zichzelf ontwaken. Dat gaf bij hem diepe gevoelens van schaamte en ook van zelfhaat. Meer dan eens bezweek hij voor de verleiding van pornografie.

Heel lang durfde hij met niemand over zijn homoseksuele gevoelens te spreken. Mede uit angst afge-wezen en niet begrepen te worden. Dat maakte zijn strijd extra zwaar. Hij laat daarmee zien hoe belangrijk het is dat een christen die worstelt met homoseksuele gevoelens die worsteling met anderen kan delen. In zijn boekje onderstreept hij dat wij als wij spreken over homoseksualiteit de mens die worstelt met homoseksuele gevoelens niet uit het oog mogen verliezen. Het moet ons erom gaan hen bij de boodschap van de Bijbel te bewaren of ervoor te winnen. Helder spreken over wat God gebiedt wordt dan verbonden met het getuigenis van vergevende en vernieuwende genade in Christus.

Puls heeft een aantal jaren als zendeling en leraar Engels in Japan gewerkt. In die jaren ging hij corres-ponderen met een meisje waarmee hij als student al eens contact had gehad. Dit meisje schreef hem over traumatische ervaringen die zij had gehad. Dat gaf de auteur de vrijmoedigheid haar zijn worsteling met zijn homoseksualiteit te delen. De diepe verbondenheid die zo tussen hen beiden ontstond, leidde tenslotte ook bij de auteur tot romantische gevoelens. Ze zijn tenslotte getrouwd. De auteur suggereert niet dat zijn worsteling met homoseksuele gevoelens geheel is verdwenen. Wel dat die gevoelens op de achtergrond zijn geraakt.

Zijn boodschap is dat een christen zijn diepste identiteit in Christus behoort te vinden. Daarbij behoort ook de bede om Zijn beeld te mogen dragen. Deze realiteit is in het sacrament van de Heilige Doop verzegeld. Echt luthers spreekt hij over de grote betekenis die het dragen van het sacrament van de Heilige Doop met zich meebrengt. Als het goed is valt een gereformeerd christen dit aspect van de lutherse doopleer helemaal bij.

De Heilige Doop is het teken en zegel dat ons betuigt dat wij niet van onszelf maar van Christus zijn en dat wij daarom ons leven lang onze oude natuur moeten doden. En dan weet iedereen die de Bijbelse taal kent dat daarmee een levenslange strijd wordt bedoeld. Een christen kan zijn diepste identiteit niet vinden in gevoelens die volgens de Schrift zondig zijn. Bij de auteur weken zijn homoseksuele gevoelens heel sterk naar de achtergrond. Hij zegt niet dat God met anderen dezelfde weg zal gaan als met hem.  Wel dat elke christen  verlangt het beeld van Christus te dragen en zo God wenst te dienen.

Hij wijst er nog op dat het feit dat het christelijk geloof geen homoseksueel gedrag en homoseksuele relaties rechtvaardigt, niet betekent dat christenen in de samenleving geen rekening zouden moeten houden met die realiteit. Het christelijk geloof en de daarbij behorende levensstijl is een zaak van het hart en kan juist daarom niet aan anderen worden opgedrongen. Samenwerken met hen die geen moeite hebben met homoseksueel gedrag betekent echter niet dat opvatting en gedragingen worden geaccepteerd. Dan is er verschil tussen het accepteren van de mens en van zijn opvattingen en gedrag.

De boekjes in de serie A Christian Perspective on zijn zowel voor persoonlijk gebruik als voor bespreking in kleine groepen geschikt.  Elk hoofdstuk wordt besloten met een aantal gespreksvragen.

Daniel W. Puls, A Christian Perspective on Homosexuality (St. Louis: Concordia Publishing House, 1996), paperback 71 pp., $8,99

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s