Troost uit de schat van liederen van de Kerk der eeuwen

Mijn geliefde vrouw Margreet heeft toen wij nog in Boven-Hardinxveld woonden, gezegd dat als zij zou overlijden zij de woorden ‘Hij voor mij’ op haar rouwkaart vermeld wilde hebben. In Nunspeet vertelde zij dat zij vóór de aanvang van de rouwdienst onder andere de melodie van ‘Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijne dood’ gespeeld wilde zien. Na haar sterven ontdekt ik dat zij in mijn exemplaar van de Hervormde Bundel van 1938 een cirkel om het getal van dit lied (gezang 49 had gezet evenals bij gezang 45: ‘Mijn Verlosser hangt aan het kruis.’

Zelf heb ik de jaren de Gezangenbundel van Gadsby (Gadsby’s Hymns) ter meditatie gelezen. Deze gezangen worden gebruikt in de kring van de Strict and Particular Baptists. De gezangen zijn zowel bijbels als bevindelijk. Bij bevinding gaat het hierbij om het kennen van Jezus Christus en de genade door Hem verworven en toegepast.

Naar aanleiding van het sterven van mijn vrouw Margreet wil ik in deze bijdrage twee gezangen van Isaac Watts (1674-1748) weergegeven. Zij hebben mij na haar ontslapen in Christus zeer getroost. Een van deze gezangen is ook herdicht in het Nederlands, dat betreft zijn bekendste gezang ‘When I survey the wondrous cross’ (‘Als ik het wond’re kruis aanschouw). De dichter betuigt dat hij door het kruis van Christus aan de wereld is gekruisigd en de wereld aan hem (Gal. 6:14). Van dit gezang geef ik daarom naast de originele Engelse versie ook de Nederlandse herdichting door.

When I survey the wondrous cross

On which the Prince of Glory died,

My richest gain I count but loss,

And pour contempt on all my pride.

*

Forbid it, Lord, that I should boast,

Save in the death of Christ, my God;

All the vain things that charm me most,

I sacrifice them to his blood.

*

See! from his head, his hands, his feet,

Sorrow and love flow mingled down;

Did e’er such love and sorrow meet,

Or thorns compose so rich a crown?

*

His dying crimson, like a rove,

Spreads o’er His body on the tree:

Then am I dead to all the globe,

And all the globe is dead to me.

*

Were the whole realm of nature mine,

That were an offering far too small;

Love so amazing, so divine,

Demands, my soul, my life, my all.

*

Nederlandse vertaling

Als ik het wond’re kruis aanschouw,

 waar Christus stierf, die ’t al volbracht,

 dan voel ik, hoe ‘k mijn trots berouw

 en ’t rijkst gewin slechts schade acht.

*

 Verbied mij dan elk pralend woord

 voor al wat niet uw kruis is, Heer,

 en laat mij, wat m’ op aard bekoort,

 ten offer leggen voor U neer!

*

 Te klein is ’t offer, dat ik bood,

 al waar’ al ’t goed der aard’ mijn deel.

 Uw wond’re liefde, godd’lijk groot,

 eist alles, ja mijzelf geheel.

*

Lof Hem, die door zijn kruis en dood

 Genâ voor zondaars heeft bereid!

 Lof Hem en zijne liefde groot,

 alom en tot in eeuwigheid!

In het tweede lied zinspeelt Isaac Watts op 1 Korinthe 13: 12 en Hooglied 2:9 en verwoordt hij het verlangen eeuwig met Christus te zijn:

I love the windows of thy grace,

Through which my Lord is seen,

And long to meet my Saviour’s face,

Without a glass between.

*

O that the happy hour were come,

To change my faith to sight!

I shall behold my Lord at home,

In a diviner light.

*

Haste, my Beloved, and remove

These interposing days;

Then shall my passions all be love,

And all my powers be praise.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s