Sir Marcus Loane (1911-2009). Een protestantse aartsbisschop en liefhebber van de puriteinen

Op 14 april 2009 overleed op de hoge leeftijd van 97 jaar sir Marcus Loane, voormalig Anglicaans aartsbisschop van Sydney en primaat van Australië. Er is alle reden om ook in Protestants Nederland hieraan aandacht te geven. Nog altijd heeft het aartsbisdom van Sydney een bijzondere plaats binnen de Anglicaanse gemeenschap. Al vanaf de vorming kunnen de aartsbisschoppen ervan als evangelical worden getypeerd. Helaas is dat voor Anglicaanse aarts­bisdommen binnen de Westerse wereld een unieke situatie. De Anglicanen van het aartsbisdom Sydney relateren hun staan in de Anglicaanse gemeenschap aan hun gehoor­zaam­heid aan het Book of Common Prayer en de Negenendertig Artikelen, het officiële belij­de­nis­geschrift van de Anglicaanse Kerk dat in de leer van de verkiezing en van de sacramenten een gereformeerd geluid laat horen.

Loane was een Anglicaan in de lijn van Ryle. Niet alleen Anglicaanse evangelicals maar ook de zeventiende Engelse puriteinen en Schotse theologen als Samuel Rutherford beschouwde hij als zijn geestelijke leermeesters. Met liefde diende hij de Anglicaanse kerk maar bovenal wist hij zich verbonden met allen die het evangelie van Gods genade belijden. Als student beluisterde hij met vreugde meer dan eens ds. George MacKay, een predikant van de Free Church of Scotland die een twaalftal maanden een gemeente in Sydney diende.

In 1939 werd Loane vicepresident van Moore College, de theologische opleiding van het aarts­bisdom van Sydney. Van 1942-1944 werd deze arbeid onderbroken omdat hij in die jaren als legerpredikant in Papua Nieuw-Guinea was gestationeerd. In 1954 werd hij president van Moore College en in 1958 volgde zijn wijding tot hulpbisschop van Sydney. In 1966 bekleedde hij als eerste geboren Australiër het ambt van aartsbisschop van Sydney. Van 1978 tot aan zijn emeritaat in 1982 was hij bovendien primaat van Australië. Zij titel ‘sir’ die hij overigens zelf nooit gebruikte dankte hij aan het feit dat hij in 1975 verheven werd tot ridder van de Orde van het Britse Imperium.

De wetenschappelijke interesses van Loane lagen op het terrein van de kerkgeschiedenis en wel in het bijzonder van de Reformatie in Engeland, de puriteinen en hun geestelijke nazaten. De afgelopen jaren verzorgde de bekende Britse uitgeverij Banner of Truth een heruitgave van Masters of the English Reformation en van They were Pilgrims (een uitgave waarin Loane een aantal personen beschrijft wier leven werd gestempeld door ijver voor de ver­brei­ding van het evangelie). Bij Christian Focus Publications in Fearn, Schotland ver­scheen ijn 2008 Let God Arise. In deze bundel begint Loane bij de middeleeuwse Britse en eindigt hij via de Reformatie en Whitefield bij Elizabth Clephane, een godvruchtige vrouw uit de negen­tiende eeuw die tot de Free Church of Schotland behoorde.

Niet alleen theologisch maar ook in schrijfwijze leek Loane op Ryle. Zijn eerste doel met zijn kerkhistorische publicaties was bij het kerkvolk liefde tot de kerkgeschiedenis te wekken en dan wel in het bijzonder daar waar de kerkgeschiedenis door het evangelie van vrije genade is gestempeld. Mijn diepe wens is dat het geluid dat Loane bij zijn leven in de toekomst niet alleen in het aartsbisdom van Sydney maar ook daarbuiten binnen de Anglicaanse gemeenschap wordt gehoord.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s