Waar moeten wij naar de kerk gaan?

Waar moeten wij naar de kerk gaan?

Deze vraag wordt heel verschillend beantwoord. Wat we er verder meer over zeggen, dit is wel het belangrijkste: waar het Brood des levens in de prediking wordt uitgedeeld. Dat brengt mij een vrouw die ik in mijn eerste gemeente leerde kennen in herinnering. Zij heette Geertje van de Kamp en kwam van de plaatselijke Gereformeerde [...]

Geloof, waarheid en godzaligheid

Geloof, waarheid en godzaligheid

De waarheid van het christelijke geloof Niet alleen buiten maar ook binnen de kerk kunnen mensen last hebben van twijfel aan het bestaan van God. Reeds in de achttiende eeuw schreef Wilhelmus à Brakel in de Redelijke godsdienst over de bestrijding van atheïsme. Hij blijkt ervan uit te gaan dat ook ware christenen overvallen kunnen worden door [...]

Een heel mooi boek over de theologie van Luther

Een heel mooi boek over de theologie van Luther

Van de boeken die ik de laatste jaren las en voor mij echt wat betekenden, heeft dat wat Carl R. Trueman over Luther direct een plaats gekregren. Van zijn hand verscheen in de serie On the Christian Life van Crossway Books een deel over de grote hervormer. Trueman is tegenwoordig als hoogleraar aan Grove City [...]

Twee boeken over Abraham Kuyper (1837-1920)

Twee boeken over Abraham Kuyper (1837-1920)

Vorig jaar was het honderd jaar geleden dat Abraham Kuyper overleed. Abraham Kuyper was een ‘wonderkind met tien hoofden en honderd armen’ en – volgens de huisarts van zijn ouders – begiftigd met veel hersens. Kor na zij geboorte raadpleegden zin vader en moeder de huisarts. Zij vreesden dat hun zoon een waterhoofd had. De [...]

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (1)

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (1)

De gereformeerde belijdenis, geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid Wanneer de Heere Jezus heeft gebeden of al Zijn volgelingen één mogen zijn, gaat het niet allereerst om uiterlijke maar om innerlijke eenheid. Eenheid in leer en leven., in waarheid en godzaligheid. Echter die innerlijke eenheid moet toch ook met uiterlijke eenheid zijn verbonden. Sinds de Reformatie [...]

Cornelius van Til (1895-1987). Een van de edelste vertegenwoordigers van het neocalvinisme

Cornelius van Til (1895-1987). Een van de edelste vertegenwoordigers van het neocalvinisme

Kennismaking met Cornelius van Til Zeker buiten de Verenigde Staten zal de naam Cornelius van Til alleen diegenen iets zeggen die be-hoorlijk goed thuis zijn op de terreinen van theologie en apologetiek. Zelf kwam ik zijn naam als student tegen. Ik las een bijdrage van zijn hand maar die maakte op mij geen bijzondere indruk. [...]

(On)aangepaste prediking. De preken van John en Charles Wesley in de universiteitskerk van Oxford

(On)aangepaste prediking. De preken van John en Charles Wesley in de universiteitskerk van Oxford

Aanpassen of niet? Moet of mag een prediker zich aanpassen aan zijn gehoor? Als het gaat om het taalkleed en de voor-beelden die worden gebruikt, is dat van belang. Ook in dit opzicht was de apostel Paulus de Joden een Jood en de Grieken een Griek om zowel Joden als Grieken voor Christus te winnen [...]

Een heraut van kruis. Gedachten bij de betekenis van Abraham Kuyper

Een heraut van kruis. Gedachten bij de betekenis van Abraham Kuyper

Een zeer begaafd man Dit jaar was het honderd jaar geleden dat Abraham Kuyper (1837-1920) overleed. Hij was theoloog, journalist, wetenschapper, politicus en staatman. En dan nog is de opsomming niet volledig. Zelf voel ik mij geestelijk meer thuis bij Luther, Calvijn, Flavel, Kohlbrugge, de gebroeders Erskines en J.C. Ryle – om maar wat namen [...]

De Turmerlebnis. Luthers verstaan van Christus en Zijn gerechtigheid

De Turmerlebnis. Luthers verstaan van Christus en Zijn gerechtigheid

De Amerikaanse lutheraan van Finse afkomst schreef in 1947 een studie over Luthers ont­dekking van het Evangelie. De oorspronkelijke studie was in het Fins geschreven. In 2005 ver­zorgde Concordia Publishing House een Engelstalige uitgave. Breed gedocumenteerd laat Saarnivaara dat de datering van de Turmerlebnis door Luther aan het einde van het jaar 1518 terecht is. [...]

Dan zingen zij in God verblijd. Herinneringen aan kinderen van God

Dan zingen zij in  God verblijd. Herinneringen aan kinderen van God

De nu volgende bijdrage is het woord vooraf in ds. P. de Vries, Dan zingen zij in God verblijd. Herinneringen aan kinderen van God (Houten: Den Hertog, 2020), hardcover 119 pp. €15,90 (ISBN 9789033130717) Noch over de gemeenschap met Christus, noch over die met de heiligen raken we ooit uitgesproken en uitgeschreven. Niet dat de [...]