John Newton en de betekenis van vriendschappen

John Newton en de betekenis van vriendschappen

Geestelijke en maatschappelijke noden zowel binnen als buiten zijn gemeente kunnen een predikant neerdrukken. Vooral omdat hij merkt dat hij aan die noden en zorgen niet de aandacht kan geven die hij zou willen geven. De Amerikaanse predikant Michael Morgan heeft vanuit deze optiek het leven van de achttiende-eeuwse predikant John Newton beschreven waarbij hij [...]

Een uitgave van De Heilige Oorlog met een toegevoegde waarde

Een uitgave van De Heilige Oorlog met een toegevoegde waarde

Toen in 2018 door prof. dr. A. Baars de verzorgde uitgave van De Christenreis verscheen in een nieuwe en zeer goede vertaling van zijn hand sprak ik de wens uit dat ook van De Christinnereis een dergelijke uitgave het licht zou zien. De uitvoerige inleiding en de voetnoten gaven naast de hoge kwaliteit van de [...]

De receptie van Karl Barth in Nederland

De receptie van Karl Barth in Nederland

De betekenis en invloed van Barth Karl Barth (1886-1968) is een van de meest invloedrijke, zo niet de invloedrijkste, theoloog van de twintigste eeuw geweest. Hij heeft niet alleen wereldwijd op het protestantisme invloed gehad, maar ook op de rooms-katholieke kerk. Verschillende leidinggevende theologen van Vaticanum II wisten zich schatplichtig aan Barth. In de documenten [...]

Godsvrucht en wetenschap. Terugblik op de afgelopen maanden

Cursus ‘Kernthema’s uit de geloofsleer’ Aan de cursus kernthema’s over de geloofsleer deden 32 personen mee. Het aantal lag iets boven het gebruikelijke maximum van 25, omdat 12 personen in het kader van de opleiding tot evangelist die de Hersteld Hervormde Kerk aanbiedt meededen. Twee morgens werden aan de Godsleer gewijd, twee aan de persoon [...]

De evangelicals – hun ontstaan en hun geschiedenis

De evangelicals – hun ontstaan en hun geschiedenis

Evangelisch en evangelical. Een begrip met verschillende ladingen, in de loop der eeuwen gevormd. Wat is het verschil? En wat is de oorsprong en zijn de kenmerken van evangelicals? In Nederland kennen wij sinds de tweede helft van de twintigste eeuw de begrippen ‘gereformeerd’ en ‘evangelisch’ als tegenstelling. In plaats van ‘gereformeerd’ zou ik ook [...]

Het kerkelijke  jaar. De waarde en beperktheid ervan

Het kerkelijke  jaar. De waarde en beperktheid ervan

Hoe ontstond het kerkelijke jaar? Houden we ons aan het kerkelijke jaar dan is de lijdenstijd aangebroken. In het verleden waren er onder gereformeerde belijders in Nederland nog bezwaren tegen het kerkelijke jaar. Deze bezwaren zijn inmiddels verdwenen, al kent de één meer betekenis toe aan het kerkelijke jaar dan de ander. Het kerkelijke jaar [...]