Abraham Kuyper (1837-1920). Een korte evaluatie van zijn betekenis

Abraham Kuyper (1837-1920). Een korte evaluatie van zijn betekenis

Inleiding Op 10 februari 1874 besloot Abraham Kuyper het lidmaatschap van de Tweede Kamer te aan­vaarden. Een maand, op 15 maart, later nam hij afscheid van de Hervormd Gemeente van Amsterdam die hij sinds 1870 diende. Deze gebeurtenis kan als een markeringspunt in Kuy­pers levensgang worden gezien. Kuyper had in de Hervormde Kerk als steeds [...]

Uit de memoires van Thomas Halyburton (1664-1712)

Uit de memoires van Thomas Halyburton (1664-1712)

Thomas Halyburton was een Schotse godgeleerde die leefde van 1664 tot 1712. Hij heeft meerdere geschriften nagelaten; onder andere een autobiografie waarin hij vertelt hoe de Heere hem trok uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. Met het lezen van zogenaamde bekerings­geschiedenissen moeten wij naar mijn overtuiging een zekere voorzichtigheid betrachten. Als wij willen weten [...]

Geloof, waarheid en godzaligheid

Geloof, waarheid en godzaligheid

De waarheid van het christelijke geloof Niet alleen buiten maar ook binnen de kerk kunnen mensen last hebben van twijfel aan het be­staan van God. Reeds in de achttiende eeuw schreef Wilhelmus à Brakel in de Redelijke gods­dienst over de bestrijding van atheïsme. Hij blijkt ervan uit te gaan dat ook ware chris­te­nen over­­vallen kunnen worden door [...]

Sir Marcus Loane (1911-2009). Een protestantse aartsbisschop en liefhebber van de puriteinen

Sir Marcus Loane (1911-2009). Een protestantse aartsbisschop en liefhebber van de puriteinen

Op 14 april 2009 overleed op de hoge leeftijd van 97 jaar sir Marcus Loane, voormalig Anglicaans aartsbisschop van Sydney en primaat van Australië. Er is alle reden om ook in Protestants Nederland hieraan aandacht te geven. Nog altijd heeft het aartsbisdom van Sydney een bijzondere plaats binnen de Anglicaanse gemeenschap. Al vanaf de vorming [...]

Abraham Kuyper over de doodstraf en de kruisdood van de Heere Jezus Christus

Abraham Kuyper over de doodstraf en de kruisdood van de Heere Jezus Christus

Abraham Kuyper is één van de grootste figuren uit de negentiende eeuw. Tege­lij­kertijd is hij zeer omstreden. In zijn eerste gemeente Beesd kwam hij onder andere door het contact met eenvoudige, godvrezen­de mensen tot inkeer. Hij gaf zijn vrijzin­nige inzichten prijs en werd ge­wonnen voor de gereformeerde leer. Kuyper zette zich vanaf die tijd in [...]