Dan zingen zij in God verblijd. Herinneringen aan kinderen van God

Dan zingen zij in  God verblijd. Herinneringen aan kinderen van God

De nu volgende bijdrage is het woord vooraf in ds. P. de Vries, Dan zingen zij in God verblijd. Herinneringen aan kinderen van God (Houten: Den Hertog, 2020), hardcover 119 pp. €15,90 (ISBN 9789033130717) Noch over de gemeenschap met Christus, noch over die met de heiligen raken we ooit uitgesproken en uitgeschreven. Niet dat de [...]

Voor wie zijn Gods beloften?

Voor wie zijn Gods beloften?

Inleiding Al zo’n twintig jaar geleden schreef ik een bijdrage in de Veluwse Kerkbode over ds. R. Kok, Een pre-dikant die in 1950 vanwege zijn prediking van het aanbod der genade geschorst wordt door de synode van de Gereformeerde Gemeenten. Zijn gemeente in Veenendaal bleef haar predikant trouw. Na zes jaar heeft hij zich met [...]

De geschiedenis van Southern Baptist Theological Seminary

De geschiedenis van Southern Baptist Theological Seminary

Inleiding De Southern Baptists vormen de grootste protestantse kerkformatie niet alleen in de Verenigde Staten. Deze kerk telt veel meer predikanten dan tal van andere kerkgemeenschappen leden hebben. De mannen die aan de wieg stonden van de Southern Baptists waren allen gereformeerd in hun genadeleer. Dat geldt niet van al de huidige predikanten onder hen. [...]

Gij zijt hun roem

Gij zijt hun roem

De eeuwen door heeft de HEERE mensen gebruikt om Zijn Kerk te bewaren en te vermeer­deren. Dan denken we uiteraard allereerst aan dienaren van het Woord. Daarnaast kunnen ouderlingen en diakenen worden genoemd. Het geldt ook mensen die nooit een ambt heb­ben bekleed. Dat wordt ook in deze bundel duidelijk. Contacten met Zijn kinderen wil [...]

Interview bij het vijftigjarig ambtsjubileum van Gerald Hamsta met hem en zijn vrouw

Interview bij het vijftigjarig ambtsjubileum van Gerald Hamsta met hem en zijn vrouw

Als student kwam ik in contact met ds. G. Hamstra die toen de Christelijke Gereformeerde Kerk van Alphen aan de Rijn diende. Hij sprak toen op een studentenkring en vertelde over zijn opleiding aan Westminster Theological Seminary te Philadephia en de betekenis die het onderwijs van mannen als Corne­lius van Til, John Murray (afkomstig uit [...]

De autobiografie van John Newton. Dichter van Amazing Grace

De autobiografie van John Newton. Dichter van Amazing Grace

Met de publicatie in augustus 1764 van An Authentic Narrative werd John Newton (1725-1807), de schrijver ervan, een nationale bekendheid. Het was zowel een liefdesverslag, een het verslag van een zeereis als een verslag van het ingrijpen van God in het leven van een mens. Dat laatste was veruit het belangrijkste. Evenals Paulus wist Newton [...]

Wat kunnen we van de theologen van Princeton leren?

Wat kunnen we van de theologen van Princeton leren?

Het lezen van boeken om geestelijk en theologisch te worden gevormd. In de wetenschap dat het lezen van goede boeken één van de middelen is die God gebruikt om zicht te geven op de betekenis van het evangelie stimuleer ik gemeenteleden graag om te lezen. Zijn zij dat niet gewend, dan pleeg ik hen te [...]

Een dienaar van het Evangelie die heilig gevat was

Een dienaar van het Evangelie die heilig gevat was

Op deze website vindt u meerdere bij over ds. Hofman (1902-1975). Hofman kon zeer gevat zijn. Door genade was deze gevatheid ge­heiligd om eigengerechtigen terecht te wijzen en vooral om zondaren voor voor Christus te winnen. Ik vermeld drie voor­val­len waaruit dat blijkt. Het eerste voorval laat zien hoe Hofman met spanningen en meningsverschillen in [...]

Gezanten van Gods lof

Gezanten van Gods lof

De Bijbel is het onfeilbare Woord van God. Hij is ook de enige bron en norm van ons geloof. Alle inzich-ten die niet rechtstreeks uit de Bijbel voortkomen, moeten wij aan de Bijbel toetsen. Om de Bijbel op de juiste wijze te verstaan, hebben wij allereerst en bovenal de verlichting door de Heilige Geest nodig. [...]

Herinneringen aan kinderen van God

Herinneringen aan kinderen van God

De jaren door heb ik na het overlijden van geestelijke vrienden iets over hen in de kerkbode meege-deeld. Voor Zwartebroek-Terschuur en Elspeet was dat de Veluwse Kerkbode. In de tijd dat ik de gemeente van Opheusden diende, hadden de Hervormde Gemeenten van Opheusden, Kesteren, Lienden en Ochten een gemeenschappelijke kerkbode. In Waarder en Boven-Har­dinxveld ging [...]