Oud-Hervormd. Ds. Jan Wouter Felix (1824-1904), het Réveil in Friesland, en de strijd om de Nederlandse Hervormde Kerk

Oud-Hervormd. Ds. Jan Wouter Felix (1824-1904), het Réveil in Friesland, en de strijd om de Nederlandse Hervormde Kerk

Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Friese Réveil Ds. Jan Wouter Felix was predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Friese Réveil. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan in de Friese dorpjes Longerhouw en Schettens. Hij stond daar van 1848 tot 1851, terwijl hij van 1853 tot 1860 [...]

James Waddel Alexander (1804-1859). Lessen uit het leven en de geschriften van een Amerikaanse prediker en theoloog

James Waddel Alexander (1804-1859). Lessen uit het leven en de geschriften van een Amerikaanse prediker en theoloog

Een paar feiten over zijn levensloop In het algemeen is naar mijn indruk ook onder hen die zich interesseren voor de kerkgeschiedenis, afgezien van de Pilgrim Fathers weinig bekend over het feit dat de Verenigde Staten van Amerika een rijke erfenis hebben als het gaat om Bijbels en gereformeerd kerkelijk en geestelijk leven. Met ere [...]

De cursus ‘Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus’ wordt het komende seizoen opnieuw aangeboden

De cursus ‘Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus’ wordt het komende seizoen opnieuw aangeboden

Augustinus: ‘Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U.’ * Pascal: ‘Er ligt in het hart van ieder mens een door God gevormd vacuüm, , dat door niets  of niemand kan worden vervuld dan door God Zelf.’ Afgelopen seizoen gaf ik de cursus voor de stichting Godsvrucht en wetenschap onder andere de cursus 'Verantwoording van het geloof in het [...]

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (slot)

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (slot)

Vrede met God door het bloed van het kruis Er is alleen vrede met God door het bloed van het kruis van onze Heere Jezus Christus. Zijn komst is onder de oude bedeling toegezegd. Dat begon met de moederbelofte. Op Golgotha is metterdaad de hitte van Gods gramschap geblust. De zonde van de wereld is [...]

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (1)

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (1)

Geraakt door de prediking van ds. H. Hofman Zelf ben ik opgegroeid in de Gereformeerde Samenkomst van Alblasserdam. Ds. A.P. Verloop (1909-1991) heeft mij gedoopt. Dat ben ik me toen uiteraard niet be­wust geweest. Wel heb ik later veel met hem mogen spreken over de be­tekenis en troost van het sacrament van de Heilige Doop [...]

Susie. Het leven en de erfenis van Susannah Spurgeon de vrouw van Charles H. Spurgeon

Susie. Het leven en de erfenis van Susannah Spurgeon de vrouw van Charles H. Spurgeon

Dat de vrouw van Spurgeon veel voor hem betekend heeft en hij veel aan haar te danken had, was mij bekend. Echter, hoeveel zij voor haar man heeft betekend, is mij pas echt duidelijk geworden uit de biografie die de Amerikaanse predikant Ray Rodes jr. over haar schreef. De auteur is gepromoveerd op de spiritualiteit [...]

De brieven van John Newton aan zijn nichtje en pleegdochter Betsy Catlett

De brieven van John Newton aan zijn nichtje en pleegdochter Betsy Catlett

Het huwelijk van John Newton (1725-1807) en Mary Catlett (1729-1790) werd niet met de kinder-zegen bekroond. Twee nichtjes zijn echter door hen als hun eigen kinderen verzorgden. Dat noem ik eerst Eliza Cunningham (1771-1785). Zij was een dochter van James Cunning­ham en Elisabeth Catlett, een jongere zus van Mary. Op twaalfjarige leeftijd nam zij samen [...]

Uit een toespraak van wijlen ds. J.H. Koster

Uit een toespraak van wijlen ds. J.H. Koster

Ds. J.H. Koster (1881-1949) was een markant hervormd-gereformeerd predikant uit de vorige eeuw. In zijn eerste gemeente Wijckel in Friensland kwam hij tot waarachtige bekering. Vele jaren heeft hij de Hervormde gemeente van Montfoort gediend. Daarom werd vaak over hem gesproken als ds. Koster van Montfoort. Hij moest eens een ring-predikant toespreken die net z’n [...]

Het getuigenis van ‘de arme Joseph’

Het getuigenis van ‘de arme Joseph’

De gebeurtenis in deze bijdrage vermeld heeft zich afgespeeld in de zeventiende eeuw. Het was een verhaal dat de zeer geleerde negentiende-eeuwse Schotse theoloog John Duncan zeer aansprak. Zijn verstand en geleerdheid hadden hem meerdere jaren in de weg gestaan om het Evangelie van Gods genade in Christus gelovig te aanvaarden. Toen hij dit mocht [...]

De theologie van de Anglicaanse kerk

De theologie van de Anglicaanse kerk

De oorsprong van dit boek ligt in de module over Anglicaanse kerkgeschiedenis en theologie die J.I. Packer (1926-2020) gedurende een aantal jaren gaf aan Regent College in Vancouver. De lezingen die hij hield waren bedoeld voor hen die weinig of geen kennis hadden van het anglicanisme. Packer was én evangelical én welbewust anglicaan. In een [...]