De overeenkomst tussen de Nashville Statement en de leer van de rooms-katholieke kerk over huwelijk en (homo)seksualiteit

In de pers en op de sociale media is als het ware een tsunami uitgebroken naar aanleiding van het onder de aandacht brengen van de Nashville Statement. Al aan het begin van het initiatief is mij vraag gesteld: wat doen wij als ook rooms-katholieke geestelijken en opinieleiders willen ondertekenen. Mijn antwoord was, zij die het met de Nashville Statement zijn, zullen toch niet ondertekenen. Dat is voor rooms-katholieken overbodig wat de inhoud ervan stemt overeen met de officiële leer van de rooms-katholieke kerk. Juist in ethische kwesties reiken Rome en de Reformatie elkaar op de meeste punten de hand. Verschil is er over de vraag of een ambtsdrager ongehuwd moet zijn. Hier zegt Rome ja en de Reformatie nee.

Als in regeringskringen en bij parlementariërs ongerust is over de inhoud van de Nashville Statement zal men ook aan de pauselijke nuntius hier in Nederland die ongerust over de leer van de rooms-katholieke kerk ter sprake moeten brengen en moet de Nederlandse ambassadeur bij de heilige stoel die doen aan de paus. Anders wordt er wel heel erg met twee maten gemeten.

 

 

De Catechismus van de Katholieke Kerk over man en vrouw en homoseksualiteit

2333: “…Iedereen, man en vrouw, heeft als opgave zijn geslachtelijke identiteit te erkennen en te aanvaarden. Het fysiek, moreel en geestelijk verschil tussen man en vrouw en de complementariteit zijn afgestemd op de waarden van het huwelijk en op de ontplooiing van het gezinsleven. Het harmonieuze leven van het echtpaar en van de samenleving hangt gedeeltelijk af van de wijze waarop tussen de geslachten de wederzijdse aanvulling, de behoefte en de steun aan elkaar beleefd worden…”

2357: “…Kuisheid en homoseksualiteit

Onder homoseksualiteit verstaat men de betrekkingen tussen mannen of tussen vrouwen die zich seksueel exclusief of overwegend aangetrokken voelen tot personen van hetzelfde geslacht. Homoseksualiteit kent, door de eeuwen heen en binnen de veelheid van culturen, verschillende verschijningsvormen. De psychische oorsprong is moeilijk op te helderen. Steunend op de Heilige Schrift, die deze betrekkingen voorstelt als een ernstige ontaarding, heeft de Overlevering steeds verklaard dat “homoseksuele daden intrinsiek ongeordend zijn”. Ze zijn in strijd met de natuurwet. Homoseksuele handelingen sluiten de seksualiteit af voor de gave van het leven. Ze komen niet voort uit een ware affectieve en seksuele complementariteit. Daarom kunnen ze in geen geval goedgekeurd worden.”

Prof. Dr. Eduardo Echeverria wees er na het verschijnen van de  Nashville Statement op dat deze overstemt met Salzburg Declaration vanf2015, meerdere uitspraken van pausen uit de laatste tientallen jaren over huwelijk en (homo)seksualiteit

https://www.catholicworldreport.com/2017/09/03/the-nashville-statement-is-part-of-an-ecumenical-ecology-of-man/?fbclid=IwAR0wN_uBxmSYM9YVetywUUN9H8f81fLrGOWJVOau-sYykAtV5OO0CX_agm8

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s