De overeenkomst tussen de Nashville Statement en de leer van de rooms-katholieke kerk over huwelijk en (homo)seksualiteit

De overeenkomst tussen de Nashville Statement en de leer van de rooms-katholieke kerk over huwelijk en (homo)seksualiteit

In de pers en op de sociale media is als het ware een tsunami uitgebroken naar aanleiding van het onder de aandacht brengen van de Nashville Statement. Al aan het begin van het initiatief is mij vraag gesteld: wat doen wij als ook rooms-katholieke geestelijken en opinieleiders willen ondertekenen. Mijn antwoord was, zij die het [...]

Kunnen we ons direct op de Schrift beroepen voor onze geloofsovertuiging en levenswandel?

Kunnen we ons direct op de Schrift beroepen voor onze geloofsovertuiging en levenswandel?

Is het Bijbelse getuigenis incompleet? Wereldwijd zien wij al een aantal decennia dat er in kringen die vanouds Schriftgetrouw waren sprake is van een omkeer in de visie op het Schriftgezag niet in de laatste plaats als het gaat om vragen met de betrekking tot levensstijl in de brede zin van het woord. Zo klinkt [...]