De betekenis en invloed van Karl Barth (1886-1986)

De betekenis en invloed van Karl Barth (1886-1986)

Inleiding Karl Barth is ongetwijfeld in de twintigste eeuw de meest invloedrijke theoloog geweest. Zijn theo-logie riep echter niet alleen bijval maar ook tegenspraak op. Aan het einde van zijn leven begon zijn invloed te tanen. Men meende dat zijn theologie te weinig recht deed aan de eigen positie van de mens en aan de [...]

Op welke wijze geven we aandacht aan jongeren met homoseksuele gevoelens?

Op welke wijze geven we aandacht aan jongeren met homoseksuele gevoelens?

Een luisterend oor Hoe wordt aan jongeren die homoseksuele gevoelens hebben in het pastoraat aandacht gegeven? Wordt hen wel aandacht gegeven? Vanuit die insteek schreef Herman van Wijngaarden, stafmede-werker van de HGJB, het boekje Om het hart van homo’s. Al eerder schreef hij Oké, ik ben dus homo. De auteur die zelf homoseksueel gericht is, [...]

Terugblik op de studiedag over de Nashville verklaring

Terugblik op de studiedag over de Nashville verklaring

Een dag in de geest van de verklaring Donderdag 12 september jl. vond de studiedag naar aanleiding van de Nashville verklaring plaats. De dag bracht in overeenstemming met de oorspronkelijk Engelstalige verklaring een breed palet van voorgangers en geestelijke leiders bijeen die elkaar vinden in het vasthouden aan het Bijbelse getuige-nis over huwelijk en seksualiteit. [...]

Een verdrietig vertrek

Een verdrietig vertrek

De laatste decennia is er een wereldwijde beweging ontstaan die propageert dat de homoseksuele praxis volkomen legitiem is. Zeker op het noordelijke halfrond moeten kerken tegen de maatschappe-lijke trend ingaan als zij geen plaats willen geven aan duurzame homoseksuele relaties. In Nederland was de Remonstrantse Broederschap de eerste kerk die hieraan ruimte bood. Later volgden [...]

Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit

Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit

In onze samenleving is de visie op huwelijk en seksualiteit een open zenuw. Dat is wel gebleken toen de Nashville-verklaring onder de aandacht kwam van de Nederlandse samenleving. Wie hierin aan het getuigenis van de Schrift wil vasthouden roept tegenspraak op. Dat de aanduiding ‘huwe­lijk’ slechts voor de relatie tussen één man en één vrouw [...]

De plaats van de vrouw in de gemeente

De plaats van de vrouw in de gemeente

De betekenis van hermeneutiek De hermeneutiek is de wetenschap die de regels voor de uitleg van teksten analyseert In de theologie was hermeneutiek dat deel van de theologische wetenschap dat regels voor de uitleg van de Schrift analyseerde in de wetenschap dat God Zelf via de Schrift tot de mens spreekt. Door het losmaken van [...]

Nashville: verleden en toekomst van een Bijbels pleidooi

Nashville: verleden en toekomst van een Bijbels pleidooi

Zaterdag 5 januari 2019 werd de Nederlandse tekst van de zogenoemde Nashville-verklaring met een naschrift gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. De vervolgens ontstane ophef rondom deze verklaring was enorm. Op sociale media spraken duizenden Nederlanders zich afkeurend uit over de verklaring. Twee weken lang kreeg het thema in de media, inclusief de publieke omroepen, volop [...]