Waarom in kerken met een gereformeerde belijdenis geen beelden staan

Een van de kenmerken van de kerken van gereformeerde belijdenis is dat er geen beelden in hun kerkgebouwen te vinden zijn. Zelfs geen beeld van de gekruisigde Christus, laat staan van Maria of een van de andere heiligen. De reden waarom dit zo is, heeft de negentiende Amerikaanse theoloog Charles Hodge (1797-1878) heel duidelijk verwoord in een toespraak die hij in 1874 hield bij de her-opening van de kapel van Princeton Theological Seminary. Hij verwijst dan naar de eerste profes-soren van Princeton Theological Seminary, namelijk Archibald Alexander en Samuel Miller en merkt dan het volgende op:

‘Zijn waren in eerste plaats op eminente wijze heilige mannen. Zij hadden die niet te beschrijven, maar toch zo krachtige invloed die altijd uitgaat van hen die dichtbij God leven. Hun godsvrucht was uniform en sereen zonder enig spoor van geestdrijverij of fanatisme. Ze was ook bijbels. Christus had in hun godsdienstige ervaring, in hun prediking en in hun geschriften een even prominent plaats als in de Bijbel. De persoon van Christus, Zijn heerlijkheid, Zijn rechtvaardigheid, Zijn liefde, Zijn tegen-woordigheid, Zijn kracht vulden het gehele gebied van hun godsdienstige leven.

Wanneer men een rooms-katholieke kerk binnengaat, ziet men en beeld van Christus aan het kruis. Men ziet mensen voor dit beeld knielen. Als studenten dit seminarie binnengingen, toen de eerste professoren nog leefden , hielden deze professoren de studenten het beeld van Christus voor, niet gehouwen door kunst of menselijke bedenksels, maar zoals de Heilige Geest Hem uitschildert op de bladzijden van het Woord van God.

En het is door het zien van dat beeld dat mensen veranderd worden naar de gelijkheid ervan en wel van heerlijkheid tot heerlijkheid. De geheiligde invloed van de vaders van dit seminarie is in grote mate toe te schrijven aan dit gedurig omhoog houden van Christus in de heerlijkheid van Zijn persoon en van de algenoegzaamheid van Zijn werk .’

Deze woorden van Hodge laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Aan theologisch onderwijs en prediking in deze kracht is dringend behoefte. Wanneer Christus zo onderwezen en gepredikt wordt, komt het verlangen naar van beelden in de kerk niet in onze gedachten op. Immers wij wat horen en horend in geloof aanschouwen gaat daar ver en ver bovenuit. Laat ons gebed zijn dat de Heere Nederland met Zijn heil bezoekt en prediking en theologisch onderwijs Christus alleen centraal komt te staan en blijft staan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s