Waarom het onderscheid tussen salafisten en klassieke christenen ook voor de overheid belangrijk is.

Waarom het onderscheid tussen salafisten en klassieke christenen ook voor de overheid belangrijk is.

Münire Manisa vroeg zich in het Parool van 24 september 2019 waar de verontwaardiging blijft over reformatorisch onderwijs. Zij meent dat er sprake is van selectieve verontwaardiging ten opzichte van salafistische scholen. Nu zijn bij wat zij stelt belangrijke kanttekeningen te plaatsen. Tussen klassieke christenen en salafistische moslims bestaan in ethisch opzicht overeenkomsten, maar zeker [...]

Gemeenschap met de triomferende kerk

Gemeenschap met de triomferende kerk

Wanneer God een zondaar trekt, krijgt hij niet alleen een band met Christus maar ook een band met de heiligen, met Gods kinderen. In Hebreeën 12:23 wordt van de gelovigen op aarde onder andere gezegd dat zij gekomen zijn tot de geesten van de volmaakt rechtvaardigen. Dat slaat op de ontslapen kinderen God. Mede op [...]

Kunnen wij van John Wesley iets leren?

Kunnen wij van John Wesley iets leren?

Inleiding John Wesley (1703-1791) was evenals zijn jongere broer Charles (1707-1788) één van de vertegen-woordigers van de herleving van de prediking van het Evangelie van Gods genade in de achttiende eeuw. Een gebeu­ren dat bekend staat als de ‘Great Awaking’ of de ‘Evangelical Revival’. Wanneer de naam Wesley zonder enige toevoeging wordt gebruikt, gaat het [...]

Rectificatie n.a.v Lezen en laten lezen

Rectificatie n.a.v Lezen en laten lezen

In mijn  bespreking van het boek van Arnold Huijgen Lezen en laten lezen stond in de volgende pas-sage het Latijnse woord ‘increpat’. Dit moet zijn ‘obrepserit’. Het Latijns Nederlands woordenboek onder redactie van prof. dr. Harm Pinkster geeft bij het werkwoord obrēpo de volgende betekenis: ‘sluipend naderen, binnensluipen, verrassen.’ Inhoudelijk maakt het voor de zaak [...]

Lessen naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van een prekenserie

Lessen naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van een prekenserie

Het verschijnsel preeklezen De prediking is het centrum van de eredienst. Dat geldt zeker voor de protestantse eredienst. Al vanaf het begin van de geschiedenis van de Kerk onder de nieuwe bedeling heeft Christus haar herders en leraars gegeven. Dat zijn de Bijbelse benamingen voor predikanten. Zij zijn dienaren van het Woord en herders van [...]

Leven uit Christus en het werk dat Hij deed en doet

Leven uit Christus en het werk dat Hij deed en doet

Pas vroeg iemand of het waar is dat de heilsfeiten door Gods kinderen na elkaar worden beleefd. Dus eerst krijg je zicht op Christus’ geboorte, dan op Zijn kruisdood om te eindigen met Pinksteren. Het antwoord is dat deze zienswijze strijdig is met de Schrift en strijdig met de ware bevinding van Gods kinderen. Ongetwijfeld kunnen [...]