God is de Volzalige in Zichzelf en daarom kan  de Schrift die Hij ons heeft gegeven, het venster zijn op Hem

God is de Volzalige in Zichzelf en daarom kan  de Schrift die Hij ons heeft gegeven, het venster zijn op Hem

Inleiding Tot voor kort had ik nog nooit gehoord van de Canadese theoloog Craig A. Carter. Inmiddels heb ik twee boeken van hem gelezen. Boeken die een tweeluik vormen. Zonder dat ik Carter in alles bijval moet ik zeggen dat ik wat hij schrijft, bijzonder instructief vind. Zijn boeken reken ik onder de boeken waarvan [...]

Het kruis van Christus: het hart van het christelijk geloof

Het kruis van Christus: het hart van het christelijk geloof

Los van de kennis van de Heere Jezus Christus kan er sprake zijn van godsbesef en van religieuze ervaringen, maar niet van waarachtig geloof! Wie de Vader is en wie de Heilige Geest is leren wij in gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Zonder het zicht op de Heere Jezus Christus kan er geen recht [...]

De theologie van de Anglicaanse kerk

De theologie van de Anglicaanse kerk

De oorsprong van dit boek ligt in de module over Anglicaanse kerkgeschiedenis en theologie die J.I. Packer (1926-2020) gedurende een aantal jaren gaf aan Regent College in Vancouver. De lezingen die hij hield waren bedoeld voor hen die weinig of geen kennis hadden van het anglicanisme. Packer was én evangelical én welbewust anglicaan. In een [...]

Actuele thema’s uit de geloofsleer. Eerste serie

Actuele thema’s uit de geloofsleer. Eerste serie

Inleiding Na zijn vertrek bij het Hersteld Hervormd Seminarie werd dr. P. de Vries lector bij de stichting ‘Godvrucht en wetenschap’. Met haar naam geeft deze stichting aan dat wetenschap, en zeker theo-logische wetenschap, nooit neutraal is. Echte theologie heeft de Bijbel, als de stem van de levende God, als bron en norm. Zij wil [...]

Charles Hodge (1797-1878). Zijn kijk op de inhoud van het geestelijke leven

Charles Hodge (1797-1878). Zijn kijk op de inhoud van het geestelijke leven

Inleiding De grote Schotse theoloog John Kennedy bracht in 1873 een bezoek aan Amerika. Bij zijn thuiskomst vertelde hij dat twee zaken zijn ver­wach­tingen hadden overtroffen: de Niagara-watervallen en profes-sor Charles Hodge (1797-1878). Charles Hodge was één van de belang­rijkste gereformeer­de theo­logen van zijn tijd. Hij is in de Engelssprekende wereld vooral bekend door zijn [...]

De gekruisigde Koning. De relatie tussen de verzoening met God en het koninkrijk van God

De gekruisigde Koning. De relatie tussen de verzoening met God en het koninkrijk van God

Inleiding Sinds de negentiende eeuw is er binnen de theologie grote aandacht gekomen voor de notie van het koninkrijk van God. Daarbij werd de indruk gegeven dat deze aandacht zo goed als nieuw was. Echter nieuw was niet zozeer de aandacht, maar de wijze waarop het koninkrijk van God werd ingevuld. Het koninkrijk van God [...]

De christelijke kerk in Australië vanaf 1788

De christelijke kerk in Australië vanaf 1788

Inleiding Wie het voorrecht gehad heeft een lezing te mogen bijwonen van Iain M. Murray, directeur van "The Banner of Truth", komt onder de indruk van diens werkelijk fenomenale kennis van de kerkgeschie-denis. Murray bezit daarbij de gave om de actualiteit van de kerkgeschiedenis duidelijk te maken. Vanuit het verleden trekt hij lijnen naar het [...]

Tedere Majesteit. Omgang met God in gereformeerde spiritualiteit

Tedere Majesteit. Omgang met God in gereformeerde spiritualiteit

In 2015 trad dr. Jan Hoek terug als bijzonder hoogleraar gereformeerde spiritualiteit aan de PTHU te Groningen en hoofddocent aan de CHE. Ter gelegenheid daarvan zag het boek Tedere Majesteit het licht. Hoek ontvouwt hier zijn gedachten over Gods verhevenheid en na­bijheid. Terecht stelt hij dat die twee zaken kenmerkend zijn voor een bijbelse en [...]

Een overdenking met het oog op de jaarwisseling

Een overdenking met het oog op de jaarwisseling

Psalm 90 wordt wel de oudejaarspsalm genoemd. In menig christelijk gezin wordt hij even voor twaalf uur op oudejaarsavond gelezen. In deze Psalm lezen we dat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. Wie het van dit leven verwacht, komt teleurgesteld uit, zo niet in dit leven reeds, dan zeker in het toekomende [...]