Een Bijbels-theologische en dogmatische studie over de gemeenschap met Christus

Een Bijbels-theologische en dogmatische studie over de gemeenschap met Christus

Robert A. Peterson, hoogleraar dogmatiek aan het Covenant Theological Seminary te St. Louis schreef al weer meerdere jaren geleden een uitgebreide studie over de vereniging/gemeenschap (unio) met Christus. Hij geeft een uitgebreide analyse van de relevante nieuwtestamentische gegevens. Daarbij krijgt Paulus de meeste aandacht. In de brieven van Paulus heeft de uitdrukking ‘in Christus’ een [...]

Wijlen ds. Hofman over de toeleidende weg, de kennis van Christus en de uitverkiezing

Wijlen ds. Hofman over de toeleidende weg, de kennis van Christus en de uitverkiezing

Inleiding Wij moeten allereerst leren zien op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof de Heer Jezus. Ons overtuigend van onze nood en schuld stelt de Heilige Geest ons in het uur van de wedergeboorte daartoe in staat. We gaan het oog buiten onszelf slaan op de door God gegeven Middelaar Die ons in [...]

Het kennen van van de Zaligmaker van zondaren

Het kennen van van de Zaligmaker van zondaren

Kennis van zonde behoort bij de inhoud van de kennis van Christus als Zaligmaker Hoe verhouden zich kennis van zonde en kennis van Christus tot elkaar? Dat is niet alleen theo-logische, maar ook een pastorale vraag. Is er kennis van zonde nodig en zo ja hoe diep moet die kennis dan zijn? Het eerste wat [...]

De boeken van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI over de Heere Jezus Christus

De boeken van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI over de Heere Jezus Christus

Joseph Ratzinger die bij zijn verkiezing tot paus in 2005 de naam Benedictus XVI aannam, is op 31 december van het afgelopen jaar overleden. Op DV 5 januari vindt zijn begrafenis plaats. In 2013 trad hij om gezondheidsredenen terug. Iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. Hij werd vanaf die tijd als emeritus-paus aangeduid. Joseph [...]

Wat betekent kerstfeest?

Wat betekent kerstfeest?

Wat betekent kerstfeest? Vaak wordt het alleen verbonden met een heerlijke maaltijd, een paar dagen vrij en met de donkere dagen aan het einde van het jaar. Echter, het woord ‘kerst’ komt van Christus. Kerstfeest is het Christusfeest. Het feest waarop al vele eeuwen lang christenen wereldwijd de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van [...]

De kennis der zaligheid: De Kleine Catechismus van Westminster toegelicht in vragen en antwoorden

De kennis der zaligheid: De Kleine Catechismus van Westminster toegelicht in vragen en antwoorden

In 1971 verscheen voor het eerst een Nederlandse vertaling van de uitleg die de gebroeders Erskine en James Fisher aan de Korte Catechismus van Westminster hebben gegeven. Wijlen ds. P.H. van Harten, die later op de Erskines zou promoveren, schreef een woord vooraf. Hij voltooide en redigeerde de vertaling die door wijlen dhr. J.H. den [...]

Het lezen en onderzoeken van de Bijbel

Het lezen en onderzoeken van de Bijbel

De Bijbel de stem van de levende God en het gelaat van God Luther schreef twee dagen vóór zijn sterven dat wij vijf jaar met herders moeten verkeren om de herdersgedichten van Vergilius te verstaan. Wij moeten wel vijfentwintig jaar in de politiek hebben gezeten om de redevoeringen van Cicero op hun juiste waarde te [...]