Een heel mooi boek over de theologie van Luther

Een heel mooi boek over de theologie van Luther

Van de boeken die ik de laatste jaren las en voor mij echt wat betekenden, heeft dat wat Carl R. Trueman over Luther direct een plaats gekregren. Van zijn hand verscheen in de serie On the Christian Life van Crossway Books een deel over de grote hervormer. Trueman is tegenwoordig als hoogleraar aan Grove City [...]

Wat betekent ‘Christus alleen’? (slot)

Wat betekent ‘Christus alleen’? (slot)

In het vorige artikel zagen we dat we deel krijgen aan Christus door de werking van Gods Geest. Ook hebben we aandacht besteed aan het onderscheid tussen schepping, verzoening en voleinding. Volgens de daar genoemde theologen (Barth, Noordmans, Miskotte)  is de staat der rechtheid geen historische realiteit. Het is manier van spreken om aan te [...]

Wat betekent ‘Christus alleen’? (1)

Wat betekent ‘Christus alleen’? (1)

Alleen toegang tot God door Christus Als het gaat om de betekenis van de Reformatie is een van de typeringen die wordt gebruikt Christus alleen (so­lus Christus). Daarmee wordt bedoeld dat de Reformatie heeft onderstreept dat wij alleen door Christus toegang tot God krijgen. Zijn offer is de enige en volkomen grond van onze zaligheid. [...]

De Christinnereis met kanttekeningen: Een prachtige uitgave van een klassiek werk

De Christinnereis met kanttekeningen: Een prachtige uitgave van een klassiek werk

In 2019 schreef ik in de Veluwse Kerkbode een recensie over de door prof. dr. A. Baars verzorgde uitgave van De Christenreis die in 2018 was verschenen. Ik had niet kunnen vermoeden dat mijn toen uitgesproken wens dat hij op een zelfde wijze een uitgave van De Christinnereis zou verzorgen zo spoedig zou worden vervuld. [...]

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (slot)

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (slot)

Welke richting wijst de bundel Spirituele oecumene? Zowel in de inleiding als in de slotbeschouwing van Spirituele oecumene geven de redacteuren aan waar zij zelf theologisch en geestelijk staan. Duidelijk is dat beiden zich gegrepen weten door de theo-logie van het Tweede Vaticaanse concilie. Weliswaar vallen in de slotbeschouwing de namen van Luther en Calvijn [...]

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (1)

Geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid (1)

De gereformeerde belijdenis, geestelijke herkenning en kerkelijke eenheid Wanneer de Heere Jezus heeft gebeden of al Zijn volgelingen één mogen zijn, gaat het niet allereerst om uiterlijke maar om innerlijke eenheid. Eenheid in leer en leven., in waarheid en godzaligheid. Echter die innerlijke eenheid moet toch ook met uiterlijke eenheid zijn verbonden. Sinds de Reformatie [...]

Is er een tweede wonder van genade nodig?

Is er een tweede wonder van genade nodig?

In Nederland heeft vanaf de negentiende eeuw de gedachte ingang gevonden dat naast en na het wonder van de inwendige roeping en verzoening met God door geloof in Jezus Christus nog een tweede wonder van genade nodig is. Niet alleen vinden we dit in Nederland, maar ook in de Engels­sprekende wereld. Alleen daar wordt het [...]

(On)aangepaste prediking. De preken van John en Charles Wesley in de universiteitskerk van Oxford

(On)aangepaste prediking. De preken van John en Charles Wesley in de universiteitskerk van Oxford

Aanpassen of niet? Moet of mag een prediker zich aanpassen aan zijn gehoor? Als het gaat om het taalkleed en de voor-beelden die worden gebruikt, is dat van belang. Ook in dit opzicht was de apostel Paulus de Joden een Jood en de Grieken een Griek om zowel Joden als Grieken voor Christus te winnen [...]

Een heraut van kruis. Gedachten bij de betekenis van Abraham Kuyper

Een heraut van kruis. Gedachten bij de betekenis van Abraham Kuyper

Een zeer begaafd man Dit jaar was het honderd jaar geleden dat Abraham Kuyper (1837-1920) overleed. Hij was theoloog, journalist, wetenschapper, politicus en staatman. En dan nog is de opsomming niet volledig. Zelf voel ik mij geestelijk meer thuis bij Luther, Calvijn, Flavel, Kohlbrugge, de gebroeders Erskines en J.C. Ryle – om maar wat namen [...]