Citaten uit preken van ds. H. Hofman (1902-1975) over de bediening van het Evangelie en de kerk van Christus

Citaten uit preken van ds. H. Hofman (1902-1975) over de bediening van het Evangelie en de kerk van Christus

Als er geplant is, dienen de dode loten van eigengerechtigheid, deugden, plichten en eigen werken van de mens met het scherpe snoeimes van Gods woord te worden afgesneden. Daarom wordt een dienaar begenadigd om dat alles te doen. Daarom is ook dat werk, al is het zwaar, nochtans heerlijk en verheven. Want als een dienaar [...]

R.C. Sproul (1939-2017). Theoloog en prediker van de heiligheid van God (2)

R.C. Sproul (1939-2017). Theoloog en prediker van de heiligheid van God (2)

Het gezag van de Schrift Sproul was vanaf zijn bekering diep overtuigd van het volstrekte gezag van de Schrift. Tijdens zijn verblijf in Nederland merkte hij dat Berkouwer hierin zijn positie had verschoven en dat deze verandering steeds meer ingang kreeg in Nederlandse kerken. Aansluitend bij de positie die tot aan de Verlichting alom in [...]

R.C. Sproul (1939-2017). Theoloog en prediker van de heiligheid van God (1)

R.C. Sproul (1939-2017). Theoloog en prediker van de heiligheid van God (1)

Inleiding R.C. Sproul is in de Engelssprekende wereld allereerst bekend als oprichter en president van Ligonier Ministries, een studiecentrum gericht op toerusting en nascholing. Daar was Sproul lange tijd welis-waar niet de enige maar wel de belangrijkste docent. Doel van dit studiecentrum was en is de kerk te dienen door christenen toe te rusten om [...]

Hoe moeten we de Bijbelse boodschap samenvatten?

Inleiding Hoe moeten we de Bijbelse boodschap samenvatten? Uit het antwoord op die vraag blijkt vaak of iemand de kracht van het Evangelie wel of niet kent. Het valt mij op hoe vaak er wordt gezegd: ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’. Om maar direct met de deur in huis te vallen. [...]

Aanvaardt God ons zoals we zijn of verzoent God vijanden met Zichzelf?

Aanvaardt God ons zoals we zijn of verzoent God vijanden met Zichzelf?

De enige Parel in Gods hand Als het gaat om de Bijbelse boodschap hoor ik tegenwoordig steeds meer mensen beweren dat de kern daarvan is dat ieder mens waardevol is in Gods ogen en God ieder mens aanvaardt zoals hij is. Echter, voor deze boodschap heb je de Bijbel in ieder geval niet nodig. Ook [...]

Ds. H. Hofman (1902-1975) over het gelovig gebruik van het Heilig Avondmaal

Ds. H. Hofman (1902-1975) over het gelovig gebruik van het Heilig Avondmaal

Al meer dan een schreef ik op deze website over ds. H. Hofman (1902-1975) uit Schiedam. Nu wil ik iets over hem doorgeven met betrekking tot het Heilig Avondmal. Hofman droeg de kinderen, aan wie hij het sacrament van de Heilige Doop bediende, vurig aan de Heere op. Meer dan eens kreeg hij de zekerheid, [...]

Rowland Hill (1744-1833). Een tweede Whitefield

Rowland Hill (1744-1833). Een tweede Whitefield

Aan het einde van zijn driedaagse bezoek aan de pastorie van James Spurgeon nam Richard Knill, een deputaat van de London Missionary Society diens toen tienjarige kleinzoon Charles Haddon op zijn knie en zei: ‘Dit kind zal eens het evangelie prediken en hij zal het prediken tot grote menigten. En ik ben ervan overtuigd dat [...]

Wat kunnen we als kerk leren van het verleden – en dan ook het verleden van vóór de Reformatie?

Wat kunnen we als kerk leren van het verleden – en dan ook het verleden van vóór de Reformatie?

Het wordt steeds gebruikelijker onder protestantse theologen zich te verontschuldigen voor het feit dat zij protestant zijn en een zekere verlegenheid uit spreken. Vooral denk ik dan aan de verdeeldheid van de kerk. Een verdeeldheid die overigens niet met de Reformatie is begonnen. Ik wijs op schisma tussen de Kerk van Westen en die van [...]

Alles dat in God is. Het belang van de klassieke Godsleer

Alles dat in God is. Het belang van de klassieke Godsleer

De klassieke Godsleer staat onder zware kritiek. Ook theologen die bepaald niet als vrijzinnig of libe-raal kunnen worden getypeerd, blijken toch meer dan eens de klassieke Godsleer niet voor hun rekening te willen nemen. Dat zou teveel een filosofische constructie zijn. Te denken valt dan aan de onveranderlijkheid en eenvoudigheid van God en dat God [...]