Katholiek en hervormd (gereformeerd)

Katholiek en hervormd (gereformeerd)

Inleiding Elke zondag belijden we dat we geloven in een heilige, algemene of katholieke christelijk kerk. Maar wat betekent deze belijdenis in de kerkelijke praktijk? En hoe zagen de Reformatoren zélf deze belij-denis? Wel, zij hebben zich  niet ook maar juist katholiek geweten. Zij verweten Rome namelijk een gebrek aan katholiciteit. Het eerste kenmerk van [...]

Over de zekerheid van de schuldvergeving

Over de zekerheid van de schuldvergeving

De naam van ds. S.J. (Sam) de Hoest (1804-1877) komen we tegen in de correspondentie van H.F. Kohlbrugge (1803-1875). Evenals Kohlbrugge zag De Hoest in Amsterdam het levenslicht en groeide hij daar op. Zo al niet eerder dan zullen ze elkaar zeker hebben leren kennen bij hun studie aan het Amsterdams Athenaeum, de voorloper van [...]

De Schrift als venster op de glorie van God

De Schrift als venster op de glorie van God

In zijn boek A Peculiar Glory geeft John Piper meer dan alleen een theologische en exe­ge­tische onder­bouwing van het gezag van de Schrift. Hij laat ook zien hoe wij in de omgang met God door Schriftonderzoek en gebed van dit gezag worden overtuigd. Zonder enige reserve belijdt hij de on­feil­baarheid en de verbale inspiratie van de [...]

Is de reformatorische leer van de rechtvaardiging exegetisch houdbaar?

Is de reformatorische leer van de rechtvaardiging exegetisch houdbaar?

  Inleiding Volgens Luther is de rechtvaardiging door het geloof alleen het artikel waarmee de kerk staat of valt. Is het reformatorische verstaan van de boodschap van de rechtvaardiging door het geloof gebaseerd op wat in het bijzonder Paulus daarover schreef in zijn brieven, exegetische wel houdbaar? Dat wordt door meerdere toonaangevende nieuwtestamentici ontkend. Men [...]

Is de reformatorische leer van de rechtvaardiging exegetisch houdbaar?

Inleiding Volgens Luther is de rechtvaardiging door het geloof alleen het artikel waarmee de kerk staat of valt. Is het reformatorische verstaan van de boodschap van de rechtvaardiging door het geloof gebaseerd op wat in het bijzonder Paulus daarover schreef in zijn brieven exegetisch wel houdbaar? Dat wordt door meerdere toonaangevende nieuwtestamentici ontkend. Men spreekt [...]