Het gezag en de uitleg van de Schrift (2)

Het gezag en de uitleg van de Schrift (2)

Een verblijdende publicatie In het licht van de ontwikkelingen geschetst in de vorige bijdrage vind ik het verblijdend dat vanuit de kring van de Gereformeerde Gemeenten in de serie Semper Reformanda twee delen zijn verschenen waarin vastgehouden wordt aan de klassieke visie op het gezag en de uitleg van de Schrift: Het onfeilbare Woord. Een [...]

Het gezag en de uitleg van de Schrift (1)

Het gezag en de uitleg van de Schrift (1)

Ontwikkelingen in visie op het Schriftgezag in Nederland De puritein John Owen begint zijn werk The Causes, Ways, and Means of Under­standing the Mind of God as Revealed in His Word with Assurance Therein als volgt: ‘Ons geloof dat de Schriften het Woord van God zijn, of een godde­lijke openba­ring, en ons verstaan van de [...]

Een woord van John Elias (1774-1841)

Een woord van John Elias (1774-1841)

John Elias is predikant geweest in Wales (een deel van Groot-Brittannië­). Hij leefde aan het begin van de negentiende eeuw. Aan één van zijn vrienden schreef hij eens het volgende: ‘Iedere storm die ons dichter bij God brengt, is goed en nuttig. Voorspoed en rust in de wereld plegen een grote bedreiging voor het geestelijke [...]

Tussen Wittenberg en Genéve

Tussen Wittenberg en Genéve

Als in de zestiende eeuw de Reformatie plaatsvindt, blijft die helaas geen eenheid. Laten we de doopsgezinden buiten beschouwing dan zijn er twee hoofdstromen: het lutheranisme en het gerefor-meerde protestantisme. Bij de vorming van de PKN is een belangrijke factor voor het niet meegaan van hervormden in de PKN geweest dat de gereformeerde belijdenis niet [...]

Citaten uit preken van ds. H. Hofman (1902-1975) over de rijkdom van Gods genade in Christus

Citaten uit preken van ds. H. Hofman (1902-1975) over de rijkdom van Gods genade in Christus

Wij zijn krachtens onze natuur zo dat dit werk­verbond in ons bloed in het merg van ons gebeente zit. Laten we maar eens goed acht slaan op ons hart. Wij kunnen daar telkens opmerken: Wat moet ik doen, wat moet ik laten, hoe moet ik zijn? We zijn zo dwaas, Ik zelf heb wel geprobeerd, [...]

Woorden van Herman Bavinck over de prediking van de gebroeders Erskine

Woorden van Herman Bavinck over de prediking van de gebroeders Erskine

in 1904 verscheen bij uitgeverij Kok te Kampen een heruitgave van de werken van Ralph en Ebenezer Erskine. Op zeer krachtige en indringende wijze hebben deze achttiende-eeuwse Schotse predikers het Evangelie verkondigd. Herman Bavinck kende deze geschriften van huis uit. De tonen van de prediking van de gebroeders Erskine hadden ook de prediking van zijn [...]

Ds. H. Hofman (1902-1975) over de kennis van de Heere Jezus Christus

Ds. H. Hofman (1902-1975) over de kennis van de Heere Jezus Christus

Als het nog nooit gebeurd is, dat er in de ellende van uw zonde uw ogen geo­pend zijn voor de Schoonste aller men­senkinderen, och bedel erom. Dan zult gij zien dat de eerste aanblik die gij van Christus krijgt zo zal zijn, dat gij de vonken van eeuwi­ge, goddelijke liefde uit Zijn Midde­laarshart ziet spatten. [...]

Uitspraken en brieven van John Duncan (1796-1870)

Uitspraken en brieven van John Duncan (1796-1870)

John Duncan is een van de kleurrijkste Schotse theologen uit de negentiende eeuw. Vanwege zijn grote kennis van het niet alleen het Bijbelse maar ook het na-Bijbelse Hebreeuws is hij bekend gewor-den als 'rabbi Duncan'. Hij was in staat in zo’n veertien talen te communiceren en kon daarnaast nog ande­re talen lezen. Vanaf 1844 tot [...]