Lichtdrager

Lichtdrager

Inleiding In Mat. 5:14-16 lezen we: ‘Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de [...]

Gebed voor het behoud van de kroningseed van het Verenigd Koninkrijk

Gebed  voor het behoud van de  kroningseed van het Verenigd Koninkrijk

Na het overlijden van Elisabeth II is haar zoon Charles koning van het Verenigd Koninkrijk geworden. Het zal nog enige tijd duren vóór de officiële kroning plaats vindt. Als vorst krijgt hij onder andere de titel ‘Defensor Fideï’ (Beschermer van het geloof). Als eerste droeg Hendrik VIII deze titel. Hij ontving hem op 11 oktober [...]

De HEERE blijft Dezelfde en houdt Zijn kerk in stand

De HEERE blijft Dezelfde en houdt Zijn kerk in stand

Een van de manieren waardoor wij kennen merken dat de Heere Zijn kerk in stand houdt zijn geloofs-getuigenissen die worden gepubliceerd. Nu valt van het ene geloofsgetuigenis meer te leren dan van het andere. Van groot belang is dat in de beschrijving van het leven van de betrokkene de Bijbel als norm wordt gehanteerd. Dat [...]

Actuele thema’s uit de geloofsleer. Eerste serie

Actuele thema’s uit de geloofsleer. Eerste serie

Inleiding Na zijn vertrek bij het Hersteld Hervormd Seminarie werd dr. P. de Vries lector bij de stichting ‘Godvrucht en wetenschap’. Met haar naam geeft deze stichting aan dat wetenschap, en zeker theo-logische wetenschap, nooit neutraal is. Echte theologie heeft de Bijbel, als de stem van de levende God, als bron en norm. Zij wil [...]

We hebben niet alleen een lichaam maar ook een ziel

We hebben niet alleen een lichaam maar ook een ziel

Al bijna twee jaar is de wereld en ook onze Nederlandse samenleving in de greep van de coronacrisis. Wie alleen al het boek Openbaring leest, zal in deze pandemie een appel van God op de mensheid tot verootmoediging en bekering vernemen. Verdrietig is dat van die verootmoediging naar buiten toe weinig is te merken. De [...]

Boeken en brochures over de genderideologie en genderdysforie

Boeken en brochures over de genderideologie en genderdysforie

Sharon James, Gender Ideology: What Do Christians Need to Know? (Fearn: Christian Focus Publi-cations, 2018), paperback 132 pp., £7,99 (ISBN 9781527104815) Sharon James is de vrouw van Bill James, de principal (rector) van London Seminary. Zij heeft dit boek geschreven om christenen te wapenen tegen de gedachte dat het verschil tussen man en vrouw vloeiend [...]

Een overdenking met het oog op de jaarwisseling

Een overdenking met het oog op de jaarwisseling

Psalm 90 wordt wel de oudejaarspsalm genoemd. In menig christelijk gezin wordt hij even voor twaalf uur op oudejaarsavond gelezen. In deze Psalm lezen we dat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. Wie het van dit leven verwacht, komt teleurgesteld uit, zo niet in dit leven reeds, dan zeker in het toekomende [...]

Het wordt avond, de dag loop ten einde

Het wordt avond, de dag loop ten einde

Wie is Robert Sarah? In februari dit jaar konden we in de media lezen dat kardinaal Robert Sarah (1945-heden) was teruggetreden als prefect van de Congregatie van de goddelijke eredienst. Duidelijk is dat de huidige paus Franciscus deze conservatieve kardinaal op een zijspoor wilde hebben. Wie is deze Sarah en wat is zijn achtergrond? Hij [...]

En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot (Lukas 1:46)

En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot (Lukas 1:46)

In het huis van haar nicht Elizabeth vloeide de mond van Maria, de moeder van de Heere Jezus Christus, over van Gods lof. Zij kon niet bevatten waarom de Heere haar had uitgekozen om de Christus voort te brengen. Hoe veelzeggend is dan ook het begin van haar lofzang: "Mijn ziel maakt groot den Heere." [...]