My dear wife Margret went home to be with the Lord

My dear wife Margret went home to be with the Lord

Dear friends, On the 16th of September my dear wife Margreet went home to be with the Lord, following years of illness. We were married for almost 40 years and have known each other almost 42 years. Margreet had a fragile health, and the past nine years were years of increasing suffering. Especially the last [...]

Geerit (Gerard) van Dam (1940-2021). Een christen die zich geroepen wist niet zijn bekering maar Christus uit te stallen (2)

Geerit (Gerard) van Dam (1940-2021). Een christen die zich geroepen wist niet zijn bekering maar Christus uit te stallen (2)

Een getuige van Gods lof Net als elke christen had Gerard had zijn fouten, gebreken en eigenaardigheden. Hij was ongeremd. Dat zat in zijn karakter. Hij was zijn zwakte. In gezelschap moest je hem meer dan eens afremmen. Had Gerard eenmaal het woord genomen, dan kon hij niet meer stoppen. Dat wist hij overigens ook [...]

Geerit (Gerard) van Dam (1940-2021). Een christen die zich geroepen wist niet zijn bekering maar Christus uit te stallen (1)

Geerit (Gerard) van Dam (1940-2021). Een christen die zich geroepen wist niet zijn bekering maar Christus uit te stallen (1)

Hoe ik Gerard leerde kennen Bij onze laatste ontmoeting zo’n drie weken vóór zijn sterven op 10 mei dit jaar vroeg Gerard van Dam mij of ik op zijn graf wilde spreken, zoals ik dat ook bij zijn vriend Arie de Graaf had gedaan, die in zijn leven ouderling in de Oud Gereformeerde Gemeente van [...]

Persbericht: Cursussen stichting Godsvrucht en wetenschap

In eerdere berichten is meegedeeld dat dr. P. de Vries met ingang van het jaar 2021/2022 (vanaf sep-tember) cursussen voor de St. Godsvrucht en wetenschap gaat verzorgen. Het gaat om de volgende cursussen waarvoor u zich nog kunt aanmelden, zie hieronder: Close reading van EzechiëlHermeneutiek (voor dit seizoen volgeboekt)Geloofsverantwoording in het voetspoor van AugustinusInleiding in [...]

R.C. Sproul (1939-2017). Theoloog en prediker van de heiligheid van God (2)

R.C. Sproul (1939-2017). Theoloog en prediker van de heiligheid van God (2)

Het gezag van de Schrift Sproul was vanaf zijn bekering diep overtuigd van het volstrekte gezag van de Schrift. Tijdens zijn verblijf in Nederland merkte hij dat Berkouwer hierin zijn positie had verschoven en dat deze verandering steeds meer ingang kreeg in Nederlandse kerken. Aansluitend bij de positie die tot aan de Verlichting alom in [...]

R.C. Sproul (1939-2017). Theoloog en prediker van de heiligheid van God (1)

R.C. Sproul (1939-2017). Theoloog en prediker van de heiligheid van God (1)

Inleiding R.C. Sproul is in de Engelssprekende wereld allereerst bekend als oprichter en president van Ligonier Ministries, een studiecentrum gericht op toerusting en nascholing. Daar was Sproul lange tijd welis-waar niet de enige maar wel de belangrijkste docent. Doel van dit studiecentrum was en is de kerk te dienen door christenen toe te rusten om [...]

In memoriam Willem van ‘t Spijker (1926-2021). Een man die wel en niet dezelfde is gebleven

In memoriam Willem van ‘t Spijker (1926-2021). Een man die wel en niet dezelfde is gebleven

Het groeien van innerlijk verbondenheid Met ontroering vernam ik vorige week vrijdag 23 juli het overlijden van mijn oudpromotor prof. dr. Willem van ’t Spijker. Ik heb hem nooit bij de voornaam aangesproken en hij sprak mij altijd aan als ds. De Vries. Niet dat wij voornamen vermeden om afstand te creëren, want wij voelden [...]

Het onfeilbare Woord

Het onfeilbare Woord

Herdruk bij voldoende belangstelling In 2018 werd ten behoeve van de studenten van het Hersteld Hervormd Seminarie ruim vijfentwintig jaar na het verschijnen, het herdruk verzorgd  van het door mij in 1991 geschreven boek Het onfeil-bare Woord. Dit boek is een studie op het terrein van dogmatiek of, zoals men tegenwoordig veelal zegt, op het [...]

Het karakter van de theologie van Old Princeton

Het karakter van de theologie van Old Princeton

Tot 1929 hebben theologen verbonden aan Princeton Theological Seminary een belangrijk aan­­­deel gehad in de verdediging van het klassiek christelijke geloof in het algemeen en het ab­­solute gezag van de Schrift in het bijzonder. Dan moeten we denken aan mannen als C. Hodge, B.B. Warfield en J. Gresham Machen. Tot ver buiten presbyteriaanse kringen hebben [...]