Ds. H Hofman (1902-1975) over het ene geloof en trappen in het geloof

Ds. H Hofman (1902-1975) over het ene geloof en trappen in het geloof

Hermanus Hofman heeft van 1929 tot 1975 een vrije gemeente in Schiedam gediend. Hij werd op 5 juni 1902 te Sliedrecht geboren. Daar had ds. Bogaard, die aanvankelijk godsdienstonderwijzer was geweest in de Hervormde Kerk, rond 1905 een vrije gemeente om zich heen gevormd. Zijn ouders voegden zich bij deze groep. Zij vreesden beide de [...]

Zie Christus’ liefde rijk en vrij. Vertaalde hymnes

Zie Christus’ liefde rijk en vrij. Vertaalde hymnes

Mijn liefde voor Engelstalige gezangen dateert vanaf mijn middelbare schooltijd. Dan denk ik aan ‘Rock Ages cleft for me’ (Vast rots van mijn behoud’) en ‘Amazing Grace’ (Genade Gods onein­digheid groot). In de tijd dat ik in Opheusden stond schafte ik de Gadsby’s Hymns aan. William Gadsby (1773-1844) was een predikant uit de kring van [...]

Wat kunnen wij van de puriteinen leren? Over John Flavel en zijn werk De Fontein des levens

Wat kunnen wij van de puriteinen leren? Over John Flavel en zijn werk De Fontein des levens

Niet alleen theologiestudenten maar ook gemeenteleden heb ik de jaren door het lezen van de puri-teinen aanbevolen. In dit artikel wil ik duidelijk maken wat daarvan de reden is. Ik zal daarbij concreet ingaan op een geschrift van John Flavel (±1630-1691), namelijk De Fontein des levens. Een geschrift dat op een voortreffelijke wijze in het [...]

Geerit (Gerard) van Dam (1940-2021). Een christen die zich geroepen wist niet zijn bekering maar Christus uit te stallen (2)

Geerit (Gerard) van Dam (1940-2021). Een christen die zich geroepen wist niet zijn bekering maar Christus uit te stallen (2)

Een getuige van Gods lof Net als elke christen had Gerard had zijn fouten, gebreken en eigenaardigheden. Hij was ongeremd. Dat zat in zijn karakter. Hij was zijn zwakte. In gezelschap moest je hem meer dan eens afremmen. Had Gerard eenmaal het woord genomen, dan kon hij niet meer stoppen. Dat wist hij overigens ook [...]

Gerijptheid. Over opwas en voortgang in de genade

Gerijptheid. Over opwas en voortgang in de genade

Sinclair B. Ferguson is niet alleen een vruchtbare maar ook heel toegankelijke schrijver. Belangrijker nog is dat hij op heldere wijze de Bijbelse boodschap dichtbij brengt. Dit is een geheel nieuwe bewerking van zijn eerste boek Add to Your Faith dat in 1980 verscheen. Meer dan eens is de auteur gevraagd om een herdruk van [...]

Vaders. Inspirerende voorbeelden uit de (kerk)geschiedenis

Vaders. Inspirerende voorbeelden uit de (kerk)geschiedenis

B. Hoogwerff heeft inmiddels meerdere kerkhistorische publicaties op zijn naam staan. In zijn laatste pennenvrucht worden een aantal vaders voor het voetlicht gehaald die hun kinderen een geestelijke erfenis achterlieten. De auteur begint met Cors Stevensz., een diaken van een gemeente onder het kruis in Naaldwijk, die in de zestiende eeuw als martelaar stief. Uit [...]

Ds. H. Hofman (1902-1975) over het gelovig gebruik van het Heilig Avondmaal

Ds. H. Hofman (1902-1975) over het gelovig gebruik van het Heilig Avondmaal

Al meer dan een schreef ik op deze website over ds. H. Hofman (1902-1975) uit Schiedam. Nu wil ik iets over hem doorgeven met betrekking tot het Heilig Avondmal. Hofman droeg de kinderen, aan wie hij het sacrament van de Heilige Doop bediende, vurig aan de Heere op. Meer dan eens kreeg hij de zekerheid, [...]

John Newton (1725-1807) spreekt nog door zijn gezangen en brieven

John Newton (1725-1807) spreekt nog door zijn gezangen en brieven

Inleiding John Newton (1725-1807) is de dichter van het meest gezongen gezang ter wereld Amazing grace (Genade Gods oneindig groot). Samen met zijn gemeentelid en vriend William Cowper dichtte hij de Olney-hymns waarvan Amazing grace er één was. Naast zijn gedichten heeft deze Angli­caanse predi-kant méér dan door zijn preken door zijn brieven betekenis gehad. [...]

Gemeenschap tussen de strijdende en de triomferende kerk

Gemeenschap tussen de strijdende en de triomferende kerk

Is er gemeenschap tussen de strijdende kerk hier op aarde en de triomferende kerk in de hemel? De Schrift geeft daarop in Hebreeën 12:23 een duidelijk antwoord. We lezen daar dat Gods kerk hier op aarde ook gekomen is tot ‘de geesten der volmaakte rechtvaardigen.’ Dat is een aanduiding voor de in Christus ontslapen heiligen [...]

De eerste ontmoeting van Lady Anne Agnes Erskine (1739-1804) met Rowland Hill (1744-1833)

De eerste ontmoeting van Lady Anne Agnes Erskine (1739-1804) met Rowland Hill (1744-1833)

Graag wil de eerste ontmoeting doorgeven van lady Anne Agnes Erskine met de Engelse prediker Rowland Hill. Een ontmoeting die ertoe leidde dat  Anne Agnes Erskine zich toevertrouwde aan de Heere Jezus Christus. Rowland Hill was een excentriek  maar ook begaafd en vooral bewogen prediker. Hoewel hij formeel lid bleef van Anglicaanse kerk werd hij [...]