Uit een preek van ds. H. Hofman over 1 Korinthe 2:2

Uit een preek van ds. H. Hofman over 1 Korinthe 2:2

In elke prediking, elke bediening van het Heilig Avondmaal, alsook in de bediening van de Heilige Doop, komt Christus tot ons.  Zodanig een Persoon is Christus. Nooit zal ik vergeten hoe ik, toen Christus mij als Borg en Middelaar is ontdekt geworden, heb aanschouwd, dat Zijn hart was als een vuurgloed waar de vonken van [...]

Woorden uit de laatste preek van dr. H.F. Kohlbrugge

Woorden uit de laatste preek van dr. H.F. Kohlbrugge

Op zondag 29 november 1874 hield dr. H.F. Kohlbrugge zijn laatste preek. Het uitgangspunt van deze preek was Ps. 28:6 en 7: 'Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft de stem mijner smekingen gehoord. De HEERE is mijn  Sterkte en mijn Schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd, en ik ben geholpen; dies springt mijn [...]

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (slot)

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (slot)

Vrede met God door het bloed van het kruis Er is alleen vrede met God door het bloed van het kruis van onze Heere Jezus Christus. Zijn komst is onder de oude bedeling toegezegd. Dat begon met de moederbelofte. Op Golgotha is metterdaad de hitte van Gods gramschap geblust. De zonde van de wereld is [...]

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (1)

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (1)

Geraakt door de prediking van ds. H. Hofman Zelf ben ik opgegroeid in de Gereformeerde Samenkomst van Alblasserdam. Ds. A.P. Verloop (1909-1991) heeft mij gedoopt. Dat ben ik me toen uiteraard niet be­wust geweest. Wel heb ik later veel met hem mogen spreken over de be­tekenis en troost van het sacrament van de Heilige Doop [...]

Susie. Het leven en de erfenis van Susannah Spurgeon de vrouw van Charles H. Spurgeon

Susie. Het leven en de erfenis van Susannah Spurgeon de vrouw van Charles H. Spurgeon

Dat de vrouw van Spurgeon veel voor hem betekend heeft en hij veel aan haar te danken had, was mij bekend. Echter, hoeveel zij voor haar man heeft betekend, is mij pas echt duidelijk geworden uit de biografie die de Amerikaanse predikant Ray Rodes jr. over haar schreef. De auteur is gepromoveerd op de spiritualiteit [...]

De brieven van John Newton aan zijn nichtje en pleegdochter Betsy Catlett

De brieven van John Newton aan zijn nichtje en pleegdochter Betsy Catlett

Het huwelijk van John Newton (1725-1807) en Mary Catlett (1729-1790) werd niet met de kinder-zegen bekroond. Twee nichtjes zijn echter door hen als hun eigen kinderen verzorgden. Dat noem ik eerst Eliza Cunningham (1771-1785). Zij was een dochter van James Cunning­ham en Elisabeth Catlett, een jongere zus van Mary. Op twaalfjarige leeftijd nam zij samen [...]

Nood en vreugde

Nood en vreugde

De grootste nood is de zondenood. Als we door het geloof op Christus mogen zien, God geopenbaard in ons mense­lijk vlees, dan hebben we het goed, ook al treft ons het felste verdriet. De grootste vreugde is de vreugde die gelegen is in de nabij­heid van God in Christus. Wanneer die vreugde gesmaakt wordt, wordt [...]

Het kruis van Christus: het hart van het christelijk geloof

Het kruis van Christus: het hart van het christelijk geloof

Los van de kennis van de Heere Jezus Christus kan er sprake zijn van godsbesef en van religieuze ervaringen, maar niet van waarachtig geloof! Wie de Vader is en wie de Heilige Geest is leren wij in gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Zonder het zicht op de Heere Jezus Christus kan er geen recht [...]

Het getuigenis van ‘de arme Joseph’

Het getuigenis van ‘de arme Joseph’

De gebeurtenis in deze bijdrage vermeld heeft zich afgespeeld in de zeventiende eeuw. Het was een verhaal dat de zeer geleerde negentiende-eeuwse Schotse theoloog John Duncan zeer aansprak. Zijn verstand en geleerdheid hadden hem meerdere jaren in de weg gestaan om het Evangelie van Gods genade in Christus gelovig te aanvaarden. Toen hij dit mocht [...]

Een gedicht van Jacobus Revius (1586-1658) over aanvechting

Een gedicht van Jacobus Revius (1586-1658) over aanvechting

Jacobus Revius was één van de revisoren van de Statenvertaling. Evenals de andere Statenvertalers kan hij niet tot de stroming van de Nadere Reformatie worden gerekend. Dat hij echter wel een man was die wist van geloofservaring en bevinding, blijkt heel duidelijk uit het volgende gedicht. De inhoud van dit gedicht kan en mag ook [...]