De Heidelbergse Catechismus en Thomas Charles over de plaats en betekenis van kennis van zonde in het geestelijke leven

De Heidelbergse Catechismus en Thomas Charles over de plaats en betekenis van kennis van zonde in het geestelijke leven

Kun je geloven zonder kennis van zonde te hebben? Mij werd onlangs gevraagd of het mogelijk is te geloven zonder kennis van zonden te hebben. Bij de beantwoording van deze vraag is het van belang te weten dat er meer vormen van geloof zijn. In zijn vragenboekje spreekt Abraham Hellenbroek, één van de mannen van [...]

Lichtdrager

Lichtdrager

Inleiding In Mat. 5:14-16 lezen we: ‘Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de [...]

De prediking van het Evangelie en het gehoor geven daaraan

De prediking van het Evangelie en het gehoor geven daaraan

Niet vrijblijvend De verkondiging van het Evangelie is geen vrijblijvende mededeling van een stand van zaken. Zo wordt het wel eens voorgesteld, hoe verschillend de uitwerking dan ook is. Het komt voor dat de ver­­­kondi-ging van het Evangelie gezien wordt als de mededeling, dat, zo niet iedereen, dan toch zeker alle kerkgangers in de zaligheid [...]

Uit een brief van dr. H.F. Kohlbrugge aan een jonge predikant

Uit een brief van dr. H.F. Kohlbrugge aan een jonge predikant

Gij vraagt mij, wat de beste methode van prediken is. Is de predikant goed, dan ook zijn pre­di­king. Dat is een goede predikant, die voor de Heere zijn zonde en ellende met een oprecht hart belijdt, die voor Gods Woord en gebod uit de weg gaat (dat wil zeggen: zichzelf eraan onderwerpt; PdV) , uit [...]

Wijlen ds. H. Hofman over het kennen van Christus

Wijlen ds. H. Hofman over het kennen van Christus

De eerste aanblik die ik van de Middelaar des verbonds gehad heb, was op die tijd, dat ik niet anders vermeende dan dat God mij zou wegvagen. Maar in plaats dat dát gebeurde, is slechts het mijne maar weggevaagd; mijn werken, mijn doen, mijn overleggingen, mijn godsdienst. En openbaart God aan mijn ziel Zijn Zoon [...]

De klacht van een zondares

De klacht van een zondares

Catherine Parr was de laatste vrouw van koning Hendrik VIII. Toen zij met hem trouwde, was zij al tweemaal weduwe. Een half jaar na de dood van Hendrik VIII huwde zij Thomas Seymour, een oom van koning Edward VI, de stiefzoon van Catharine. Haar vierde huwelijk duurde slechts kort. Ze overleed aan de complicaties van [...]

Wijlen ds. H. Hofman over Wet en Evangelie

Wijlen ds. H. Hofman over Wet en Evangelie

Voelen wij nu niet, hoe Wet en Evangelie elkaar dekken? Nu moet de Wet zo scherp gepredikt worden, opdat er niets anders overblijft dan het Evangelie en de genadeleer. Door de Wet, komt juist de evangelieleer en de genade op prijs, op waarde. En die nu onder ons het meeste weet van zijn verwerpelijkheid: wie [...]