De Heilige Geest is Heere en maakt levend

De Heilige Geest is Heere en maakt levend

En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zon­de en van ge­rechtigheid, en van oordeel”. (Johannes 16:8). De Heilige Geest is Heere en maakt levend. De zaligheid is door de Vader verordi­neerd. Hij heeft de Zij­nen tot eeuwige zaligheid verkoren. De Zoon heeft de losprijs be­taald. Gods liefde gaat niet ten koste van Zijn [...]

Een uitgave van De Heilige Oorlog met een toegevoegde waarde

Een uitgave van De Heilige Oorlog met een toegevoegde waarde

Toen in 2018 door prof. dr. A. Baars de verzorgde uitgave van De Christenreis verscheen in een nieuwe en zeer goede vertaling van zijn hand sprak ik de wens uit dat ook van De Christinnereis een dergelijke uitgave het licht zou zien. De uitvoerige inleiding en de voetnoten gaven naast de hoge kwaliteit van de [...]

Op weg naar de bruiloft van het Lam

Op weg  naar de bruiloft van het Lam

“Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij”. (Hooglied 2 vers 4) Het boek Hooglied is een parel onder de Bijbelboeken. Salomo schreef het naar aanleiding van zijn huwelijk met de dochter van Farao. Hooglied is eigenlijk een verzameling van brui­lofts­lie­deren. Welis-waar was het huwelijk tussen Salomo en de [...]

De voorrede van een preek van H. Hofman, evangeliedienaar te Schiedam, over Jes. 11:1-2

De voorrede van een preek van H. Hofman, evangeliedienaar te Schiedam,  over Jes. 11:1-2

Mijne vrienden, wij zongen zo even uit die bekende 89e Psalm, waar ook dit woord in voor komt: Wat man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van het graf. Als de Psalmdichter zegt: Wie is er, dan geeft hij daarmee te kennen dat wij allen [...]

Een boek dat iedere predikant of aanstaande predikant zou moeten lezen

Een boek dat iedere predikant of aanstaande predikant zou moeten lezen

De synode van Westminster is vooral bekend door het belijdenisgeschrift dat daar werd opgesteld, namelijk The Westminster Confession of Faith. Aan deze belijdenis waren een tweetal catechismi gekoppeld: The Larger Catechism en The Shorter Catechism. Met name de laatste is heel bekend geworden. In Schotland, Noord-Ierland en de Verenigde Staten hebben velen als kind reeds [...]

De plaatsvervanging. De kern van het christelijk geloof

De plaatsvervanging. De kern van  het christelijk geloof

“En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aange­zicht, bid­dende en zeggende: Mijn Vader, indien het moge­lijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.” (Mattheüs 26:39) De kern van het christelijke geloof is dat Jezus Christus in plaats van anderen leed en stierf. Zijn lijden [...]

Een nadere toelichting op de uitspraak van Kohlbrugge over troost en huichelarij

Een nadere toelichting op de uitspraak van Kohlbrugge over troost en huichelarij

Mij werd door meerderen gevraagd nog enige toelichting te geven op de uitspraak van Kohlbrugge: ‘Een huichelaar is makkelijk te troosten, maar met Zijn kinderen heeft God Zelf nog moeite.’ Mijn eerste reactie is dat geen enkele theoloog – en dat geldt ook Kohlbrugge – het einde van alle tegensprak. We hebben als het goed [...]