Dr. H.F. Kohlbrugge over Johannes 3:16

Dr. H.F. Kohlbrugge over Johannes 3:16

In het licht van het gebruik van het woord ‘liefhebben’ (āgāpāō) in het vierde evangelie is Joh. 3:16 een heel opmerkelijke tekst. Daar lezen we: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig-geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ In [...]

Een woord van John Elias (1774-1841)

Een woord van John Elias (1774-1841)

John Elias is predikant geweest in Wales (een deel van Groot-Brittannië­). Hij leefde aan het begin van de negentiende eeuw. Aan één van zijn vrienden schreef hij eens het volgende: ‘Iedere storm die ons dichter bij God brengt, is goed en nuttig. Voorspoed en rust in de wereld plegen een grote bedreiging voor het geestelijke [...]