Nood en vreugde

Nood en vreugde

De grootste nood is de zondenood. Als we door het geloof op Christus mogen zien, God geopenbaard in ons mense­lijk vlees, dan hebben we het goed, ook al treft ons het felste verdriet. De grootste vreugde is de vreugde die gelegen is in de nabij­heid van God in Christus. Wanneer die vreugde gesmaakt wordt, wordt [...]

Het kruis van Christus: het hart van het christelijk geloof

Het kruis van Christus: het hart van het christelijk geloof

Los van de kennis van de Heere Jezus Christus kan er sprake zijn van godsbesef en van religieuze ervaringen, maar niet van waarachtig geloof! Wie de Vader is en wie de Heilige Geest is leren wij in gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Zonder het zicht op de Heere Jezus Christus kan er geen recht [...]

Het getuigenis van ‘de arme Joseph’

Het getuigenis van ‘de arme Joseph’

De gebeurtenis in deze bijdrage vermeld heeft zich afgespeeld in de zeventiende eeuw. Het was een verhaal dat de zeer geleerde negentiende-eeuwse Schotse theoloog John Duncan zeer aansprak. Zijn verstand en geleerdheid hadden hem meerdere jaren in de weg gestaan om het Evangelie van Gods genade in Christus gelovig te aanvaarden. Toen hij dit mocht [...]

Een gedicht van Jacobus Revius (1586-1658) over aanvechting

Een gedicht van Jacobus Revius (1586-1658) over aanvechting

Jacobus Revius was één van de revisoren van de Statenvertaling. Evenals de andere Statenvertalers kan hij niet tot de stroming van de Nadere Reformatie worden gerekend. Dat hij echter wel een man was die wist van geloofservaring en bevinding, blijkt heel duidelijk uit het volgende gedicht. De inhoud van dit gedicht kan en mag ook [...]

De doortocht van Christen door de doodsjordaan. Een overdenking naar aanleiding van De Christenreis van John Bunyan

De doortocht van Christen door de doodsjordaan. Een overdenking naar aanleiding van De Christenreis van John Bunyan

De Christenreis van John Bunyan heeft sinds de verschijning ervan velen geboeid. Na de Bijbel is dit boek het wijdst verbreide christelijke boek. Hoe komt dat? Wel, niet alleen zeventiende-eeuwse Engelse christenen herkenden zich in datgene wat in dit boek werd geschreven, maar wereldwijd was en is dat het geval. De Christenreis weerspiegelt de ervaringen [...]

Joseph Alleine over de dierbare beloften van het Evangelie

Joseph Alleine over de dierbare beloften van het Evangelie

De puritein Joseph Alleine (1634-1668) is vooral bekend door zijn boek A Sure Guide to Heaven (Betrouwbare gids naar de hemel), ook wel bekend als Alarm to the Unconverted (Alarm tot onbekeer-den). Ondanks dat hij maar dertien jaar in de bediening stond, heeft hij niet alleen tijdens zijn leven, maar ook na zijn dood grote [...]

Stervenskunst bij Luther. Luthers visie op leven, dood en sterven als antwoord op ‘voltooid leven’

Stervenskunst bij Luther. Luthers visie op leven, dood en sterven als antwoord op ‘voltooid leven’

Arthur Alderliesten schreef een boekje waarin hij een aantal teksten van Luther over de voorberei­ding op de dood samenbracht met als kern het 'sermoen over de voorbereiding op het sterven' uit 1519. In een afsluitend essay gaat hij in op de relevantie van Luthers gedachten met betrekking tot het actuele ethische vraagstuk van een voltooid [...]

De christelijke kerk in Australië vanaf 1788

De christelijke kerk in Australië vanaf 1788

Inleiding Wie het voorrecht gehad heeft een lezing te mogen bijwonen van Iain M. Murray, directeur van "The Banner of Truth", komt onder de indruk van diens werkelijk fenomenale kennis van de kerkgeschie-denis. Murray bezit daarbij de gave om de actualiteit van de kerkgeschiedenis duidelijk te maken. Vanuit het verleden trekt hij lijnen naar het [...]

Gedachten over bevinding

Gedachten over bevinding

In februari 1982 in de tijd tussen de voltooiing van mijn studie en mijn bevestiging en intrede als predikant in de Hervormde Gemeente van Zwartebroek-Terschuur kocht ik Thoughts on Religious Experience. Van dit boek is inmiddels een Nederlandse vertaling in handen die als titel kreeg Gedach-ten over bevinding. Thoughts on Religious Experience  is één van [...]

Ds. H Hofman (1902-1975) over het ene geloof en trappen in het geloof

Ds. H Hofman (1902-1975) over het ene geloof en trappen in het geloof

Hermanus Hofman heeft van 1929 tot 1975 een vrije gemeente in Schiedam gediend. Hij werd op 5 juni 1902 te Sliedrecht geboren. Daar had ds. Bogaard, die aanvankelijk godsdienstonderwijzer was geweest in de Hervormde Kerk, rond 1905 een vrije gemeente om zich heen gevormd. Zijn ouders voegden zich bij deze groep. Zij vreesden beide de [...]