De prediking van het Evangelie en het gehoor geven daaraan

De prediking van het Evangelie en het gehoor geven daaraan

Niet vrijblijvend De verkondiging van het Evangelie is geen vrijblijvende mededeling van een stand van zaken. Zo wordt het wel eens voorgesteld, hoe verschillend de uitwerking dan ook is. Het komt voor dat de ver­­­kondi-ging van het Evangelie gezien wordt als de mededeling, dat, zo niet iedereen, dan toch zeker alle kerkgangers in de zaligheid [...]

Uit een brief van dr. H.F. Kohlbrugge aan een jonge predikant

Uit een brief van dr. H.F. Kohlbrugge aan een jonge predikant

Gij vraagt mij, wat de beste methode van prediken is. Is de predikant goed, dan ook zijn pre­di­king. Dat is een goede predikant, die voor de Heere zijn zonde en ellende met een oprecht hart belijdt, die voor Gods Woord en gebod uit de weg gaat (dat wil zeggen: zichzelf eraan onderwerpt; PdV) , uit [...]

Wijlen ds. H. Hofman over het kennen van Christus

Wijlen ds. H. Hofman over het kennen van Christus

De eerste aanblik die ik van de Middelaar des verbonds gehad heb, was op die tijd, dat ik niet anders vermeende dan dat God mij zou wegvagen. Maar in plaats dat dát gebeurde, is slechts het mijne maar weggevaagd; mijn werken, mijn doen, mijn overleggingen, mijn godsdienst. En openbaart God aan mijn ziel Zijn Zoon [...]

De klacht van een zondares

De klacht van een zondares

Catherine Parr was de laatste vrouw van koning Hendrik VIII. Toen zij met hem trouwde, was zij al tweemaal weduwe. Een half jaar na de dood van Hendrik VIII huwde zij Thomas Seymour, een oom van koning Edward VI, de stiefzoon van Catharine. Haar vierde huwelijk duurde slechts kort. Ze overleed aan de complicaties van [...]

Wijlen ds. H. Hofman over Wet en Evangelie

Wijlen ds. H. Hofman over Wet en Evangelie

Voelen wij nu niet, hoe Wet en Evangelie elkaar dekken? Nu moet de Wet zo scherp gepredikt worden, opdat er niets anders overblijft dan het Evangelie en de genadeleer. Door de Wet, komt juist de evangelieleer en de genade op prijs, op waarde. En die nu onder ons het meeste weet van zijn verwerpelijkheid: wie [...]

Een stem uit het verleden. Hoe moeten wij ons opstellen in de coronaepidemie?

Een stem uit het verleden. Hoe moeten wij ons opstellen in de coronaepidemie?

Behoren we Christus toe? De coronaepidemie heeft heel wat pennen en vooral tongen in beweging gebracht. Hoe moet men de ernst van deze ziekte inschatten? Op een gegeven moment buitelden overheidsmaatregelen over elkaar heen en was ten slotte het dringend advies om met slechts enkelen bij elkaar te komen. Later kwamen er weer versoepelingen. Zeker [...]

Geloven geen menselijke prestatie maar uit genade leunen op Christus alleen

Geloven geen menselijke prestatie maar uit genade leunen op Christus alleen

De Reformatie betekende een herontdekking van het Evangelie van Gods genade. We mogen niet zeg-gen dat er in de kerk van de Middeleeuwen geen ware gelovigen waren. Die waren er ongetwijfeld. Wie de preken van Bernard van Clairveaux leest of de werken van Anselmus wordt getroffen door de bevindelijke wijze waarop wordt getuigd van droefheid [...]