James Waddel Alexander (1804-1859). Lessen uit het leven en de geschriften van een Amerikaanse prediker en theoloog

James Waddel Alexander (1804-1859). Lessen uit het leven en de geschriften van een Amerikaanse prediker en theoloog

Een paar feiten over zijn levensloop In het algemeen is naar mijn indruk ook onder hen die zich interesseren voor de kerkgeschiedenis, afgezien van de Pilgrim Fathers weinig bekend over het feit dat de Verenigde Staten van Amerika een rijke erfenis hebben als het gaat om Bijbels en gereformeerd kerkelijk en geestelijk leven. Met ere [...]