De gekruisigde Christus. De betekenis van de verzoening

De gekruisigde Christus. De betekenis van de verzoening

Donald Macleod was van 1978 tot 2011 als hoogleraar systematische theologie aan het Free Church College te Edinburgh verbonden. Na zijn emeritaat schreef hij een uiterst belangrijke studie over de verzoening. Het is een voorbeeld van een geslaagde synthese van een bijbels-theo­lo­gische en syste-matische benadering. Dat maakt dit werk bijzonder belangwekkend. Macleod onderstreept dat de [...]

De gekruisigde Koning. De relatie tussen de verzoening met God en het koninkrijk van God

De gekruisigde Koning. De relatie tussen de verzoening met God en het koninkrijk van God

Inleiding Sinds de negentiende eeuw is er binnen de theologie grote aandacht gekomen voor de notie van het koninkrijk van God. Daarbij werd de indruk gegeven dat deze aandacht zo goed als nieuw was. Echter nieuw was niet zozeer de aandacht, maar de wijze waarop het koninkrijk van God werd ingevuld. Het koninkrijk van God [...]