Een getuigenis van een van de opstellers van de Nashville Statement over de terugkeer naar zijn Schepper Die in Christus zijn Vader werd

Yuan is een Chinese Amerikaan. Hij groeide op in een gezin waar traditionele Chinese normen en waarden werden overgedragen. Toen hij ervoor uitkwam dat hij homoseksueel gericht was, leidde dit tot een breuk met zijn ouders. Zijn levensstijl had tot gevolg dat hij zijn opleiding tot tandarts niet kon voltooien. Om geld te verdienen was hij inmiddels in drugs gaan handelen. Dit leidde dat zijn arrestatie en een gevangenisstraf. De eerste dag in de gevangenis hoorde hij dat hij een HIV besmetting had.

Het feit dat hun zoon homoseksueel gericht was, veroorzaakte bij zijn ouders een diepe schok. Hun huwelijk bevond zich al op een dieptepunt. Yuans moeder neemt het besluit zelfmoord te plegen. Voordat zij dit doet, wil zij haar zoon nog eenmaal ontmoeten. Op reis naar haar zoon ontvang zij een evangelisatietraktaat.

Dat is het begin van een allesomvattende omkeer. Haar man bemerkt dat zij vrouw totaal veranderd is en de geplande echtscheiding gaat niet door. Enige tijd later leerde ook zijn vader Christus belijden. Vanaf dat zij christen werden, konden Yuans ouders hun zoon weer aanvaarden zonder zijn gedrag goed te keuren. Voor hen was nu de grootste zorg niet dat hun zoon homoseksueel gericht was, maar dat hij Christus niet kende.

Acht jaar lang bad de moeder van Yuan voor haar zoon. Gedurende die acht jaar vastte zij elke maandag. In de gevangenis kwam Yuan tot de kennis van de Heere Jezus in Christus. Hij ging nu zijn homo-seksuele gedrag als zonde zien. In het licht dat hij de Heere Jezus Christus toebehoorde begreep dat zijn homoseksuele gevoelens niet beantwoorden aan Gods bedoeling met de mens.

Homoseksuele gevoelens moeten we relateren aan de zondeval. Ze zijn geen natuurlijk gevolg van de zondeval, maar een moreel gevolg zoals dat bijvoorbeeld ook geldt voor overspelige gevoelens. Zondige gevoelens moeten gedood worden en dat is een levenslange opdracht en strijd.

Samen met zijn moeder Angela schreef Christoffer Yuan Out of a Far Country: A Gay Son’s Journey to God, a Broken Mother’s Search for Hope (Uit een vergelegen land: De reis van een zoon die gay is naar God, het zoeken van een gebroken moeder naar hoop), Inmiddels is Yuan als weer een zo’n twaalf jaar les het Moody Bible Institute in Chicago. Zijn boek Holy Sexuality and the Gospeli laat ons zien dat een bekwaam en bijbels theoloog is.

Samen met Rosaria Champagne Butterfield behoort tot de kring van opstellers en eerste ondertekenaars van de Nashville Statement die in 2017 uitkwam. De verklaring is een reactie is op het besluit van het Amerikaanse hooggerechtshof een nieuwe definitie van het huwelijk goed te keuren waarin het huwelijk niet langer een verbintenis is tussen één man en één vrouw. In het boek Holy Sexuality and the Gospel maakt Yuan duidelijk dat Bijbels gezien de eerste vraag niet is of wij heteroseksueel of homoseksueel gericht zijn maar of wij in seksueel opzicht heilig voor God begeren te leven. Dat betekent dat man en vrouw elkaar trouw zijn in het huwelijk en tegen over-spelige gevoelens strijden. Buiten het huwelijk betekent dat kuisheid. Dat houdt in dat men zich niet overgeeft aan pornografie, niet vooruitgrijpt op het huwelijk en homoseksuele gevoelens in de kracht van Christus bestrijdt.

Voor een christen behoort niet zijn seksuele gevoelens maar zijn begeerte voor Christus te leven tot zijn diepste identiteit. Seksuele en ook andere gevoelens zeggen wel wat we zijn maar niet wie zij zijn maar hoe wij zijn. Wie wij zijn komt naar voren in het feit hoe wij met onze gevoelens omgaan. Dat moet Gods grote geschiedenis zijn van schepping, zondeval en verlossing door Jezus Christus. Als het gaat om het ontstaan van homoseksuele gevoelens, is er wetenschappelijk geen eenduidig antwoord te geven. Yuan wijst erop dat door de oorzaak bij de opvoeding of de rol van de vader te leggen ouders met onterechte schuldgevoelens worden belast.

Yuan geeft ook aanwijzingen hoe een gesprek met hen die met homoseksuele praxis geen moeite hebben, moet worden gevoerd. ‘Op de vraag is gay zijn zonde?’ kan worden geantwoord: Hoe zie jij zonde?’ Of ‘Wat houdt voor jou gay zijn in?’

Om mensen duidelijk dat homoseksuele praxis zonde is moeten we allereerst de schoonheid van het Evangelie in ons dagelijkse leven tonen en van daaruit getuigen van het Evangelie dat Jezus Christus het verlorene zoekt. Mensen moeten merken dat wij hen liefhebben en hun eeuwig behoud zoeken. Daarom roept hij er ook toe op geen vriendschappelijke contacten uit de weg te gaan met hen die een homoseksuele praxis hebben.

Wanneer gesteld wordt dat het liefhebben van Jezus kan samengaan met een homoseksuele relatie moeten we eerlijk zeggen dat dit wijst op een ander Evangelie. Er is sprake van een visie op het beeld van God, op de zonde, op identiteit, op heiligmaking die strijdig is met het Wood van God. Vertelt een christelijke kennis dat hij homoseksuele gevoelens heeft, dan is onze eerste taak met hem mee te leven. Niet als een expert maar als een vriend. We moeten beseffen dat al een hele stap is dit te vertellen. Vraag hem bovenal, zo zegt Yuan, wie de Heere Jezus Christus voor hem is. Maak ook duidelijk dat echt christen zijn altijd strijd en zelfverloochening betekent en dat het hele leven lang.

Yuan eindigt zijn boek Holy Sexuality and the Gospel: als volgt: ‘Onze eindstreep Christus. Voor deze realiteit leef ik. Voor deze realiteit ben ik bereid te sterven. En het is voor deze realiteit dat ik dit boek schreef.’ Ik spreek de wens uit dat er een Nederlandse uitgever is die bereid is dit boek te laten vertalen en uit te geven en dat eventueel samen met het autobiografische getuigenis van Yuan.

Christopher Yuan, Holy Sexuality and the Gospel: Sex, Desire, and Relationships Shaped by God’s Grant Story met een woord vooraf van Rosaria Butterfield(Colorado Springs: Multnomah, 2018), paperback 240 pp. $10,99 (ISBN 9780735290914)

Angela en Christoffer Yuan Out of a Far Country: A Gay Son’s Journey to God, a Broken Mother’s Search for Hope (Colorado Springs: Multnomah, 2011), paperback 240 pp. $14,99 (ISBN: 9780307729354)

NB Yuan heeft ook een eigen website http://www.christopheryuan.com met artikelen en video’s. Onder andere een video waarin zijn ouders vertellen hoe zij verwerkten dat hun zoon gay was en het tot hun behoud leidde en vervolgens tot dat van hun zoon. Yuan is niet alleen vaardig schrijver maar ook een begaafd en begenadigd spreker.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s