Lichtdrager

Lichtdrager

Inleiding In Mat. 5:14-16 lezen we: ‘Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de [...]

Nieuwsbrief juni 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Nieuwsbrief juni 2022  van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

De stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ organiseert ook het komende seizoen een aantal cursussen met dr. P. de Vries als docent. Er is een lint aan te wijzen door de aangeboden cursussen, maar dat neemt niet weg dat elk van de cursussen afzonderlijk met vrucht kan worden gevolgd. Het is mogelijk tentamen te doen, maar dit [...]

Nieuwsbrief mei 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Nieuwsbrief mei 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Inleiding bijbelse theologie Afgezien van een persbericht met het oog op het komende seizoen, is dit de laatste nieuwsbrief die vóór de zomer uitkomt In de afgelopen maanden werd op een achttal donderdagmorgens de cursus ‘Inleiding bijbelse theologie’ gegeven. Er waren ongeveer twintig deelnemers. Deze hebben kennis gemaakt met bijbelse theologie als een discipline binnen [...]

De cursus ‘Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus’ wordt het komende seizoen opnieuw aangeboden

De cursus ‘Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus’ wordt het komende seizoen opnieuw aangeboden

Augustinus: ‘Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U.’ * Pascal: ‘Er ligt in het hart van ieder mens een door God gevormd vacuüm, , dat door niets  of niemand kan worden vervuld dan door God Zelf.’ Afgelopen seizoen gaf ik de cursus voor de stichting Godsvrucht en wetenschap onder andere de cursus 'Verantwoording van het geloof in het [...]

Hoe behoort theologie te worden beoefend? (1)

Hoe behoort theologie te worden beoefend? (1)

Het ontstaan en het doel van theologie Theologie betekent letterlijk Godgeleerdheid. Aan de laatste uitdrukking gaf Abraham Kuyper trou-wens heel nadrukkelijk de voorkeur. In de theologie moet het om God en de eer van Zijn Naam gaan. De uitdrukking Godgeleerdheid maakt ook voor de gewone man duidelijk waar het bij theologie om gaat, of in [...]

Nog een paar open plaatsen voor de cursus Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus

Nog een paar open plaatsen voor de cursus Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus

Op DV zaterdagmorgen 27 november hoop ik voor de stichting Godsvrucht en wetenschap de eerste morgen van de cursus Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus te verzorgen. Het gaat om ook morgens in totaal. De laatste is 12 februari. De morgens beginnen om 9.30 uur en eindigen ±12.15 uur. De plaats van [...]

Persbericht oktober 2021: Cursussen stichting Godsvrucht en wetenschap

We willen u in dit persbericht nader informeren over de voortgang van de cursussen. Zoals u op onze website godsvruchtenweteschap.nl kunt lezen worden in dit cursusjaar 2021/2022 de volgende cursussen gegeven: Close reading van EzechiëlHermeneutiek Inleiding in de Bijbelse theologieThema’s uit de geloofsleer De cursussen Close reading van Ezechiël en Hermeneutiek worden nu gegeven. Er [...]

Aanvaardt God ons zoals we zijn of verzoent God vijanden met Zichzelf?

Aanvaardt God ons zoals we zijn of verzoent God vijanden met Zichzelf?

De enige Parel in Gods hand Als het gaat om de Bijbelse boodschap hoor ik tegenwoordig steeds meer mensen beweren dat de kern daarvan is dat ieder mens waardevol is in Gods ogen en God ieder mens aanvaardt zoals hij is. Echter, voor deze boodschap heb je de Bijbel in ieder geval niet nodig. Ook [...]

Het onfeilbare Woord

Het onfeilbare Woord

Herdruk bij voldoende belangstelling In 2018 werd ten behoeve van de studenten van het Hersteld Hervormd Seminarie ruim vijfentwintig jaar na het verschijnen, het herdruk verzorgd  van het door mij in 1991 geschreven boek Het onfeil-bare Woord. Dit boek is een studie op het terrein van dogmatiek of, zoals men tegenwoordig veelal zegt, op het [...]

Het karakter van de theologie van Old Princeton

Het karakter van de theologie van Old Princeton

Tot 1929 hebben theologen verbonden aan Princeton Theological Seminary een belangrijk aan­­­deel gehad in de verdediging van het klassiek christelijke geloof in het algemeen en het ab­­solute gezag van de Schrift in het bijzonder. Dan moeten we denken aan mannen als C. Hodge, B.B. Warfield en J. Gresham Machen. Tot ver buiten presbyteriaanse kringen hebben [...]