Een bruikbare en grondige uitleg van 1 Koningen

In de Concordia Commentary neemt Walter A. Maier III de boeken van de Koningen voor zijn rekening. Eigenlijk gaat het immers om één boek dat vanwege zijn lengte in twee delen is verdeeld. In 2018 kwam het eerste deel op 1 Koningen van de Concordia Commentary uit  en in 2019 het tweede deel.

In het eerste deel worden de eerste elf hoofdstukken van 1 Koningen besproken en wordt een uit-voerige inleiding geboden op de boeken van de Koningen. Het tweede deel opent met het einde van de verenigde monarchie en het begin van de geschiedenis van het tienstammenrijk en tweestammenrijk en eindigt in 1 Koningen 22 met de uitleg van de korte beschrijving van het begin van het koningschap van Josafat over het tweestammenrijk en van Ahazia over het tienstammenrijk

Wat in het algemeen de kracht is van de Concordia Commentary zien we ook in het twee deel op 1 Koningen. Een diepe eerbied voor de Schrift wordt gecombineerd met uitleg van hoge academische kwaliteit. Deze uitleg is toegankelijk van karakter en is zeer bruikbaar als voorbereiding op de pre-diking. Maier gaat in zijn uitleg uitvoerig in op historische, tekstuele, filologische en exegetische vragen.

De excursen – onder andere over de uitdrukkingen ‘de naam van JHWH’ en ‘hij ontsliep met zijn vaderen’ in het eerste deel en over ‘de Heilige Geest in het Oude Testament’ in het tweede deel verhogen de waarde van de Concordia Commentary. Aansluitend bij de Joodse traditie neemt Maier aan dat Jeremia een zeer groot aandeel heeft gehad in de totstandkoming van de boeken van Koningen. De auteur gebruikte de hofannalen van het tien- en tweestammenrijk en beschikte daar-naast over een profetische bron.

Maier onderstreept dat Koningen meer biedt dan de geschiedenis van Israël van de tiende tot de zesde eeuw vóór Chr. Heel duidelijk wordt een theologische boodschap ontvouwd. Dat verklaart ook het selectieve karakter van de geboden geschiedschrijving. Het oordeel over de koningen van het tienstammenrijk is zonder uitzondering negatief, al wordt er wel verschil gemaakt. Zo deed Omri meer kwaad dan de koningen die vóór hem hadden geregeerd en geen koning wordt zo negatief beoordeeld als Achab, de zoon van Omri.

Acht koningen van het tweestammenrijk worden in beginsel positief beoordeeld. Feitelijk springen er maar twee uit. Dat zijn Hizkia en Josia. Gezien hun inspanningen de cultus tot Jeruzalem te beperken kunnen deze twee koningen met David worden vergeleken. Daarbij wordt alleen bij Josia geen enkele kritische kanttekening geplaatst.

Maier laat zien dat David de norm is. Ondanks dat hij een aantal malen faalde, was zijn inzet het dienen van JHWH alleen te bevorderen. Belangrijk is ook dat hij over zijn falen berouw had. Telkens blijkt hoe de cultische hoogten buiten Jeruzalem invalspoort zijn voor syncretisme. Maier vraagt zich af of ook de beelden van runderen die Salomo onder het koperen wasvat/de koperen zee liet maken, niet onbedoeld de stap naar syncretisme hebben bevorderd.

Als het gaat om de historische betrouwbaarheid van Koningen worden vooral de geschiedenissen van Elia en Elisa door menige bijbelwetenschapper niet hoog aangeslagen. De beschreven wonderen vallen hoe dan ook af. Meer dan eens wordt nog eens gewezen naar het hoge literaire karakter van de vertellingen van wonderen. Echter, Maier stelt terecht dat het feit dat de vertellingen van wonderen – net als meerdere andere trouwens – een hoog literair gehalte hebben, geen argument is tegen de historische betrouwbaarheid ervan.

Steekhoudend is ook zijn argument dat het feit dat iemand op vrijdag sterft en de zondag erop uit het graf verrijst een groter wonder is dan een bijl die op het water drijft. Voor wie de opstanding van Jezus als historisch feit erkent op grond van het Schriftgetuigenis , moet dan ook het drijven van een bijl geen enkel probleem op grond van datzelfde Schriftgetuigenis zijn.

De medewerkers van de Concordia Commentary pogen zowel de eigenheid van het Oude Testament recht te doen als vanuit het Oude Testament lijnen te trekken naar het Nieuwe Testament. In de inleiding stelt Maier de vraag of wij van een christologie van de boeken van Koningen kunnen spreken. Kern van zijn antwoord is dat het volk Israël een messiaans volk is. Daarbij valt in Koningen de nadruk op het falen van het volk en de koningen. Echter, in koningen als Hizkia en Josia licht iets op van Davids grote Zoon.

Het eerste boek van Koningen begint met de troonopvolging van David. Duidelijk is dat de auteur positief beziet dat Salomo zijn vader opvolgt. Zo realiseert JHWH, al gaat het langs de rand, Zijn bedoelingen. Maier gaat niet mee met uitleggers die via de methode van deconstructie hier niets meer zien dan ordinaire partijpolitiek. Maier biedt in zijn uitleg veel, zowel voor Bijbelwetenschappers als voor predikanten.

Walter A. Maier III, 1 Kings 1-11, Concordia Commentary (St. Louis: Concordia Publishing House, 2018) hardcover 1034 pp. $54,99 (ISBN 9780570063629) 1 King 12-22, Concordia Commentary (St. Louis: Concordia Publishing House, 2019), hardcover 731 pp., $59,99 (ISBN 9780758659224)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s