En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Mattheüs 1:21)

Wat alle ware Chris­tenen gemeenschappelijk hebben is dat zij geloven dat Jezus de Zaligmaker of Redder is. In het eerste boek van het Nieuwe Testament (het tweede deel van de Bijbel) staat: ‘Gij zult Zijn Naam heten Jezus.’ De naam Jezus is de Griekse vorm van de Joodse of Hebreeuwse naam Jozua. Die naam betekent ‘Zaligmaker’ of ‘Redder’. God zond Zijn Zoon als mens naar deze wereld om mensen die verloren zijn te redden.

De Bijbel, het Woord van God moet je zien als een gids die ons duidelijk maakt wie wij zijn, hoe je de wereld moet zien en vooral wie God Zelf is. God is de Schepper van deze wereld. De mens is het hoogtepunt van Gods scheppingswerk. Al helemaal in het begin van de Bijbel lezen we hoe de mens zich afkeert van God, Zijn Schepper. Het grote wonder waarover de Bijbel spreekt is dat God Zijn eigen Zoon mens liet worden om in plaats van anderen aan het kruis te sterven.

Als rechtvaardige Rechter kan God onze zonden niet ongestraft laten. Na ons sterven moeten wij aan God als Schepper en Rechter verantwoording afleggen. Als wij de Bijbel als maatstaf nemen, staan wij allemaal schuldig. De ontmoeting met onze Rechter en Schepper wordt een heerlijke ontmoeting als wij hier op aarde in geloof tot Christus zijn gekomen en hebben geleerd dat Hij ook voor onze zonden betaalde en ook voor ons de straf wegdroeg. Op zondagen en in allerlei doordeweekse samenkomsten wordt deze boodschap wereldwijd in de kerken gebracht.

Met Kerst herdenken wij de geboorte van Gods Zoon, de Redder van zondaren. Jezus leeft nog, want na Zijn kruisdood stond Hij op uit de doden. Dat het feit herdenken wij met Pasen. Hij voer op naar de hemel en is daar nu aan de rechterhand van Zijn Vader. Hoe moet je dat precies voorstellen? Het is genoeg als wij weten dat God zo heilig is, dat je alleen echt een band kunt hebben met Hem kunt hebben als je Jezus als Redder en Zaligmaker kent. De plaats waar God woont, bestaat echt, maar ligt wel buiten onze werkelijkheid. Wie echt een christen mag zijn, krijgt heimwee naar de woonplaats van God. Die mag er ook eenmaal komen.

De kerk verkondigt het Evangelie van Jezus de Zoon van God en de Zaligmaker met de bedoeling dat mensen die deze boodschap horen heimwee naar God krijgen. Als dat heimwee er komt, heb je dat tenslotte niet van jezelf maar van de Heilige Geest Die dat in je werkt. Daarom belijden we als christenen de Drie-enige God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij is de God van onze zaligheid. Een mens is pas echt gelukkig als hij deze God kent, dient en prijst. Dat geluk blijft ook als er in ons leven grote zorgen komen of zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s