Wat betekent kerstfeest?

Wat betekent kerstfeest? Vaak wordt het alleen verbonden met een heerlijke maaltijd, een paar dagen vrij en met de donkere dagen aan het einde van het jaar. Echter, het woord ‘kerst’ komt van Christus. Kerstfeest is het Christusfeest. Het feest waarop al vele eeuwen lang christenen wereldwijd de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God, herdenken. Gods Zoon, Die Zelf God is, werd mens om zondaren te redden. Dat is het wonder van kerstfeest.

Waarom draagt de Zoon van God deze twee namen: Jezus en Christus? De tweede naam is zijn ambts-naam. Bij een ambt kun je denken aan een burgemeester of een koning. Voor die woorden kun je het woordje ‘de’ zetten. Dat is ook zo met het woord ‘Christus’. Daar kun je ‘de’ voor zet­ten. In de Bijbel, het Woord van God, kom je meerdere teksten tegen waarin dat het geval is. Nu zijn er meer burge-meesters en ook meer koningen. In een koninkrijk volgt de ene koning of koningin de andere op. Er kan echter maar van één Persoon worden gezegd dat Hij de Christus.

Het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, is het boek van de verwachting dat de Christus, de door God beloofde Gezalfde zal komen. Met brandend verlangen zag men in het geloof uit naar de vervulling van die beloften. Het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, vertelt ons van de geboorte en het werk van de lang verwachte Verlosser. Dan wordt duidelijk dat de persoon van de Christus de eigennaam Jezus zal dragen. Jezus is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Joshua. Die naam betekent ‘de HEERE verlost’ of ‘Verlosser.’

Die naam kreeg de Zoon van God als eigennaam. En wel omdat Hij naar deze wereld kwam om zon­daren te verlossen, te redden, zalig te maken. Het kerstfeest is het eerste feest in het christelijke kerkelijke jaar. In het voorjaar volgen dan Goede Vrijdag (de kruisdood van Jezus Christus), Pasen (Zijn opstanding), Hemelvaart (veertig dagen na Zijn opstanding ging Jezus Christus naar de hemel als de woonplaats van God), Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest (vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Zijn hemelvaart stortte Jezus Christus Zijn Geest uit op Zijn volgelingen).

We mogen de feiten die wij met de christelijke feesten herdenken niet uit elkaar halen. Jezus Christus Die eenmaal, terwijl Hij al God was, als mens in de stal van Bethlehem is geboren, moeten wij sinds Zijn hemelvaart zoeken aan de rechterhand van Zijn Vader. Hoe zoek je Hem daar? Wij kunnen vanuit de aarde toch de hemel als woonplaats van God niet bereiken? Het grote wonder is dat dit wel kan. Zolang Jezus Christus niet is teruggekomen, kan het niet lichamelijk, maar wel geestelijk.

Eigenlijk kan je hier ‘geestelijk’ beter met een hoofdletter schrijven. Een echte christen wordt je als je door de Heilige Geest, Die je dat leert, in gebed tot God nadert en dan een beroep doet, niet op eigen kwaliteiten en prestaties, maar op wat Jezus Christus plaatsvervangend deed. Hij droeg de toorn van God over de zonden weg. Daar mag je in delen als je tot Hem in geloof vlucht.

Zo’n geloof is nooit zonder gebed. Je zucht om Jezus Christus en je vlucht tot Jezus Christus. Wie Jezus Christus is, lees je in de Bijbel. Het biddend lezen en onderzoeken van de Bijbel is de weg om Hem te leren kennen. Het belangrijkste doel van kerkdiensten is uitleg en toepassing van de bijbelse boodschap. Het grote doel ervan is dat mensen deze Zaligmaker leren kennen en dat ze, als ze Hem al kennen, Hem nog beter leren kennen.

Als dat het geval is, zie je uit naar Zijn wederkomst. Dan is het einde van dit leven, het begin van het volle leven. Ik besluit met een tweetal coupletten uit een lied, gedicht door Jon Newton. Niet zijn meest bekende lied Amazing Grace maar een ander.

O Jezus, hoe vertrouwd en zoet

klinkt mij Uw Naam in ’t oor,

Uw Naam die mij geloven doet:

Gij gaat mij reddend voor.

*

Uw Naam die onze wonden heelt

en ons met manna spijst

die onze dood en zonde deelt

en onze vrees verdrijft.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s