We hebben niet alleen een lichaam maar ook een ziel

We hebben niet alleen een lichaam maar ook een ziel

Al bijna twee jaar is de wereld en ook onze Nederlandse samenleving in de greep van de coronacrisis. Wie alleen al het boek Openbaring leest, zal in deze pandemie een appel van God op de mensheid tot verootmoediging en bekering vernemen. Verdrietig is dat van die verootmoediging naar buiten toe weinig is te merken. De [...]

Boeken en brochures over de genderideologie en genderdysforie

Boeken en brochures over de genderideologie en genderdysforie

Sharon James, Gender Ideology: What Do Christians Need to Know? (Fearn: Christian Focus Publi-cations, 2018), paperback 132 pp., £7,99 (ISBN 9781527104815) Sharon James is de vrouw van Bill James, de principal (rector) van London Seminary. Zij heeft dit boek geschreven om christenen te wapenen tegen de gedachte dat het verschil tussen man en vrouw vloeiend [...]

Een overdenking met het oog op de jaarwisseling

Een overdenking met het oog op de jaarwisseling

Psalm 90 wordt wel de oudejaarspsalm genoemd. In menig christelijk gezin wordt hij even voor twaalf uur op oudejaarsavond gelezen. In deze Psalm lezen we dat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. Wie het van dit leven verwacht, komt teleurgesteld uit, zo niet in dit leven reeds, dan zeker in het toekomende [...]

Het wordt avond, de dag loop ten einde

Het wordt avond, de dag loop ten einde

Wie is Robert Sarah? In februari dit jaar konden we in de media lezen dat kardinaal Robert Sarah (1945-heden) was teruggetreden als prefect van de Congregatie van de goddelijke eredienst. Duidelijk is dat de huidige paus Franciscus deze conservatieve kardinaal op een zijspoor wilde hebben. Wie is deze Sarah en wat is zijn achtergrond? Hij [...]

En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot (Lukas 1:46)

En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot (Lukas 1:46)

In het huis van haar nicht Elizabeth vloeide de mond van Maria, de moeder van de Heere Jezus Christus, over van Gods lof. Zij kon niet bevatten waarom de Heere haar had uitgekozen om de Christus voort te brengen. Hoe veelzeggend is dan ook het begin van haar lofzang: "Mijn ziel maakt groot den Heere." [...]

Het gezag van de Schrift (slot)

Het gezag van de Schrift (slot)

De heilige kus en over slavernij Ter onderbouwing van de zienswijze dat ook het Nieuwe Testament niet direct relevant kan zijn, wordt bijvoorbeeld gewezen op de opdracht elkaar een heilige kus te geven. Iets wat in de kerken van de gereformeerde gezindte niet gebeurd. Nu kan daar een­voudig op worden geantwoord dat wij gehoor geven [...]

Het gezag van de Schrift (1)

Het gezag  van de Schrift (1)

Inleiding Op grond van het zelfgetuigenis van de Schrift en in overeenstemming met de gere­formeerde be­lijdenis behoren wij te belijden dat de Bijbel de uiteindelijke bron en norm van ons geloof is. In­zichten, overtuigingen uit welke bron zij ook komen, dienen ge­toetst te worden aan de Schrift. In onze tijd leeft breed de gedachte dat [...]

Een Bijbelse visie op gender en omgaan met transgender gevoelens

Een Bijbelse visie op gender en omgaan met transgender gevoelens

Een omslag in de cultuur die breekt met de eeuwen ervoor In minder dan twee generaties is binnen de Westerse samenleving een totaal nieuwe visie op huwelijk en seksualiteit ontstaan. Eeuwenlang was in de samenleving het merendeel ervan overtuigd dat seksualiteit alleen binnen het huwelijk tussen een biologische man en biologische vrouw plaats hoort en [...]

Hoe behoort theologie te worden beoefend? (slot)

Hoe behoort theologie te worden beoefend? (slot)

Theologie betekent letterlijk Godgeleerdheid. In de theologie moet het om God en de eer van Zijn Naam gaan. De uitdrukking Godgeleerdheid maakt ook voor de gewone man duidelijk waar het bij theologie om gaat, of in ieder geval behoort te gaan. In het eerste artikel is het ontstaan en het doel van de theologie uiteengezet [...]