Hoe behoort theologie te worden beoefend? (slot)

Hoe behoort theologie te worden beoefend? (slot)

Theologie betekent letterlijk Godgeleerdheid. In de theologie moet het om God en de eer van Zijn Naam gaan. De uitdrukking Godgeleerdheid maakt ook voor de gewone man duidelijk waar het bij theologie om gaat, of in ieder geval behoort te gaan. In het eerste artikel is het ontstaan en het doel van de theologie uiteengezet [...]

Een bijbels geluid over huwelijk en seksualiteit

Een bijbels geluid over huwelijk en seksualiteit

Met John Piper is Wayne Grudem één van de geestelijk vaders van Biblical Council on Manhood and Womanhood, een organisatie die bekend is door de Denver Statement over de verhouding van man en vrouw en de Nashville Statement over huwelijk en seksualiteit. Grudem is al jaren werkzaam als onderzoekhoogleraar theologie en Bijbelwetenschap aan Pnoenix Seminary [...]

Nog een paar open plaatsen voor de cursus Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus

Nog een paar open plaatsen voor de cursus Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus

Op DV zaterdagmorgen 27 november hoop ik voor de stichting Godsvrucht en wetenschap de eerste morgen van de cursus Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus te verzorgen. Het gaat om ook morgens in totaal. De laatste is 12 februari. De morgens beginnen om 9.30 uur en eindigen ±12.15 uur. De plaats van [...]

Hoe moet het Evangelie in deze veranderende samenleving worden doorgegeven? (slot)

Hoe moet het Evangelie in deze veranderende samenleving worden doorgegeven? (slot)

De gereformeerde belijdenis is een katholieke belijdenis In de eerste eeuwen na Chr. was nog geen kerkbrede consensus over het antwoord op de vraag welke ge­schriften canoniek en apostolisch waren. Die consensus kwam er pas in de vierde eeuw. Echter, vanaf het begin besefte men dat een apostolisch geschrift een door Gods Geest geïnspi­reerd geschrift [...]

Hoe moet het Evangelie in deze veranderende samenleving worden doorgegeven? (1)

Hoe moet het Evangelie in deze veranderende samenleving worden doorgegeven? (1)

Inleiding Niemand zal ontkennen dat zowel maatschappelijk als kerkelijk zich in Nederland allerlei verande-ringen hebben voltrokken en dat die veranderingen nog steeds doorgaan. Hoe moet te midden daarvan het Evangelie worden bewaard en doorgegeven? On­­ge­acht hoe mensen denken mag en moet aan hen worden verkondigd en doorgegeven dat een mens sinds de zondeval vervreemd is [...]

Dankdag

Dankdag

D.V. woensdag 3 november wordt de nationale dankdag weer gehouden. Het is een zeer goede gewoonte dat er elk jaar een dag wordt vrijge­houden om God te danken voor de zegeningen van het afgelopen jaar. Ik heb het over een nationale dankdag. Echter, het overgrote deel van ons volk weet niet eens wat de dankdag [...]

De betekenis van de Reformatie (slot)

De betekenis van de Reformatie (slot)

Luthers houvast Luther heeft telkens naar voren gebracht dat een waar geloof een beleefd geloof is. Een geloof dat vanuit de diepten wordt beoefend en in de diepten wordt geboren. In zijn preken heeft hij zich echter nooit uitgelaten over zijn eigen weg tot het licht. Hij plaatste zijn hoorders voor Gods rechterstoel en wees [...]

De betekenis van de Reformatie (1)

De betekenis van de Reformatie (1)

Inleiding Elk jaar herdenken we op 31 oktober de kerkhervorming. Aan de Reformatie is onlosmakelijk de naam van Luther verbonden. Onwetend van de gevolgen die zouden komen, maakt Luther op 31 oktober 1517 die dag 95 stellingen publiek naar aanleiding van zijn kritiek op de aflaathandel. Zo begon een proces waarop Luther ook zelf geen [...]

Persbericht oktober 2021: Cursussen stichting Godsvrucht en wetenschap

We willen u in dit persbericht nader informeren over de voortgang van de cursussen. Zoals u op onze website godsvruchtenweteschap.nl kunt lezen worden in dit cursusjaar 2021/2022 de volgende cursussen gegeven: Close reading van EzechiëlHermeneutiek Inleiding in de Bijbelse theologieThema’s uit de geloofsleer De cursussen Close reading van Ezechiël en Hermeneutiek worden nu gegeven. Er [...]

My dear wife Margret went home to be with the Lord

My dear wife Margret went home to be with the Lord

Dear friends, On the 16th of September my dear wife Margreet went home to be with the Lord, following years of illness. We were married for almost 40 years and have known each other almost 42 years. Margreet had a fragile health, and the past nine years were years of increasing suffering. Especially the last [...]