Het boek Jozua en een korte bespreking van een aantal commentaren daarop

Het boek Jozua en een korte bespreking van een aantal commentaren daarop

Inleiding Het boek Jozua sluit nauw aan bij het voorafgaande boek Deuteronomium. Deuteronomium bestaat grotendeels uit een drietal redevoeringen die Mozes hield tegen het einde van de veer­tig­jarige woestijnreis. Voorafgaande aan de concrete verordeningen die wij in Deuteronomium 12-26 vinden, biedt Mozes in Deut. 1-11 niet alleen een terugblik en een vooruitblik, maar geeft hij [...]

Een slagersknecht die het Evangelie uitdroeg

Een slagersknecht die het Evangelie uitdroeg

Voordat hij hulpprediker werd, was de weleerw. heer L. van der Sluijs (1915-1995)) slagersknecht. Nadat hij eniger tijd in Dordrecht als slagersknecht had gewerkt, ging  hij in Schiedam en omge-ving slagers af voor een plek als knecht. In Schiedam waren namelijk zijn ouders gaan wonen. Van der Sluijs kwam bij Piet Zoutendijk terecht. Deze had een slagerij [...]

Op welke wijze geven we aandacht aan jongeren met homoseksuele gevoelens?

Op welke wijze geven we aandacht aan jongeren met homoseksuele gevoelens?

Een luisterend oor Hoe wordt aan jongeren die homoseksuele gevoelens hebben in het pastoraat aandacht gegeven? Wordt hen wel aandacht gegeven? Vanuit die insteek schreef Herman van Wijngaarden, stafmede-werker van de HGJB, het boekje Om het hart van homo’s. Al eerder schreef hij Oké, ik ben dus homo. De auteur die zelf homoseksueel gericht is, [...]

Moeten wij in de eredienst alleen Psalmen zingen?

Moeten wij in de eredienst alleen Psalmen zingen?

  Het zingen van alleen Psalmen in de eredienst komt steeds meer onder druk te staan. Van allerlei kanten horen we dat het niet juist is ons tot de deze door God Zelf aan de kerk der eeuwen geschon-ken liederenbundel te beperken. We zouden met de Psalmen het werk van Christus niet voluit kunnen bezingen. [...]

Reading Romans in Context. Paul and Second Temple Judaism 

Reading Romans in Context. Paul and Second Temple Judaism 

Through a nontechnical collection of short essays in Reading Romans in Context. Paul and Second Temple Judaism the message of Paul in his epistle to the Romans is set against the background to texts of the Second Temple period. Each of the authors is an expert in the field he or she treats. Each chapter pairs a [...]

Reformatie vandaag

Reformatie vandaag

In 2017 verscheen bij uitgeverij De Banier een lijvige uitgave van de hand van dr. Klaas van der Zwaag, kerknieuwsredacteur van het RD. Deze publicatie verscheen naar aanleiding van het feit dat in 2017 de herdenking van 500 jaar Reformatie heeft plaatsgevonden. De Reformatie keerde zich zowel tegen Rome als tegen het doperse en spiritualistische [...]

Is de evolutieleer verenigbaar met het klassiek christelijke geloof?

Is de evolutieleer verenigbaar met het klassiek christelijke geloof?

Inleiding In de jaren zestig werd de Evangelische Omroep opgericht en in de jaren zeventig de Evan­gelische Hogeschool. Een van de redenen was de steeds bredere aanvaarding van de evolutieleer in grote delen van de kerk. De Evangelische Omroep en de Evangelische Hoge­school wilde onder ander op dit terrein een tegengeluid geven en hebben dat [...]