Andrew Fuller: A Model for Faithfully Presenting Christ and for Love to World Mission

Andrew Fuller: A Model for Faithfully Presenting Christ and for Love to World Mission

Andrew Fuller (6 February 1754 - 7 May 1815) was an English Particular Baptist minister and theologian. In his funeral sermon John Ryland jr. described him as the perhaps the most judicious and able theological writer that ever belonged to our (Calvinistic Baptist; PdV) denomination. Charles Haddon Spurgeon acknowledged that he was greatly helped by [...]

De Bijbel: het venster op Gods heerlijkheid

De Bijbel: het venster op Gods heerlijkheid

In A Peculiar Glory geeft John Piper meer dan alleen een theologische en exe­ge­tische onder­bouwing van het gezag van de Schrift. Hij laat ook zien hoe wij in de omgang met God door Schriftonderzoek en gebed van dit gezag worden overtuigd. Zonder enige reserve belijdt hij de on­feil­baarheid en de verbale inspiratie van de Schrift. [...]

 First Theology: God, Scripture & Hermeneutics

 First Theology: God, Scripture & Hermeneutics

When doing theology must we start with God, the Bible or hermeneutics? For postmodernism we must start with hermeneutics. God and the Bible as his Word are not seen as objective realities but only as realities with can only be discussed in the context of faith- and reading-communities. Already some years ago Kevin VanHoozer in [...]

Een bijbels-theologische inleiding op het Oude Testament

Een bijbels-theologische inleiding op het Oude Testament

In onze taal zijn er bij mijn weten de laatste tientallen jaren maar twee inleidingen op het Oude Testament gepubliceerd. Het bekendst is Literatuur van Oud-Israël van Th.C. Vriezen en A.S. van der Woude. Daarnaast is er Inleiding in het Oude Testament onder redactie van H. Jagersma en M. Vervenne. Geen van deze beide inleiding gaat uit van de [...]

Kunnen wij van John Wesley iets leren?

Kunnen wij van John Wesley iets leren?

Inleiding John Wesley (1703-1791) was evenals zijn jongere broer Charles (1707-1788) één van de vertegen-woordigers van de herleving van de prediking van het Evangelie van Gods genade in de achttiende eeuw. Een gebeu­ren dat bekend staat als de ‘Great Awaking’ of de ‘Evangelical Revival’. Wanneer de naam Wesley zonder enige toevoeging wordt gebruikt, gaat het [...]

Herder in de noodkerk. De betekenis van ds. L. Boone

Herder in de noodkerk. De betekenis van ds. L. Boone

Inleiding Dhr. Vermeulen heeft aan meerdere oud-gereformeerde predikanten een biografie gewijd. Naar hij zelf aangaf, is zijn jongste biografie over ds. L. Boone de laatste. Dat is een waardige afsluiting van een reeks die begon met ds. P. van Dijke, een ledeboeriaans predikant die al lang overleden was, voordat het overgrote deel van de ledeboerianen [...]