Leven uit Christus en het werk dat Hij deed en doet

Leven uit Christus en het werk dat Hij deed en doet

Pas vroeg iemand of het waar is dat de heilsfeiten door Gods kinderen na elkaar worden beleefd. Dus eerst krijg je zicht op Christus’ geboorte, dan op Zijn kruisdood om te eindigen met Pinksteren. Het antwoord is dat deze zienswijze strijdig is met de Schrift en strijdig met de ware bevinding van Gods kinderen. Ongetwijfeld kunnen [...]

Geloof, waarheid en godzaligheid

Geloof, waarheid en godzaligheid

De waarheid van het christelijke geloof Niet alleen buiten maar ook binnen de kerk kunnen mensen last hebben van twijfel aan het be­staan van God. Reeds in de achttiende eeuw schreef Wilhelmus à Brakel in de Redelijke gods­dienst over de bestrijding van atheïsme. Hij blijkt ervan uit te gaan dat ook ware chris­te­nen over­­vallen kunnen worden door [...]

Literary Introductions to the Books of the Bible

Literary Introductions to the Books of the Bible

In  a scholarly research of the Bible during the last decennia a great deal of  attention has been given to the literary form of the Bible. Seeing the literary forms and structures of the Bible can help us not only to appreciate the Bible as a book of beauty but also to understand the Bible [...]

Paspoort van het koninkrijk. Over de betekenis van de Heilige Doop

Paspoort van het koninkrijk. Over de betekenis van de Heilige Doop

De Heilige Doop is het uiterlijk bewijs van lidmaatschap van de heilige, algemene (of katholieke), christelijke kerk. In onze tijd wordt er veel gediscussieerd over de vraag wie er mag worden gedoopt. Geldt dat alleen volwassenen die hun geloof belijden? Of ook hun kinderen? Deze vraag kan pas goed worden beantwoord als we weten wat [...]

De evangeliën als verslagen van ooggetuigen

De evangeliën als verslagen van ooggetuigen

Inleiding Sinds de Verlichting wordt de historische betrouwbaarheid van de evangeliën betwijfeld. De wonderen daarin beschreven zouden nooit echt gebeurd zijn. Op grond van kritische analyse wordt het een gereconstrueerd beeld van Jezus gegeven. Deze beelden blijken echter van onderzoeker tot onderzoeker te verschillen. Dat laat zien dat onderzoekers de claim dat zij door kritische [...]

In memory of my father Huibert de Vries (1923-2006)

In memory of my father Huibert de Vries (1923-2006)

Introduction It is now more then twelve years ago that my father passed away. He was taken to glory and before the throne together with numberless others he praises the Saviour Jesus Christ. In The Banner of Truth magazine a shortened version was published of a letter which I wrote to the editor. On my weblog I publish now the complete letter. [...]

Sir Marcus Loane (1911-2009). Een protestantse aartsbisschop en liefhebber van de puriteinen

Sir Marcus Loane (1911-2009). Een protestantse aartsbisschop en liefhebber van de puriteinen

Op 14 april 2009 overleed op de hoge leeftijd van 97 jaar sir Marcus Loane, voormalig Anglicaans aartsbisschop van Sydney en primaat van Australië. Er is alle reden om ook in Protestants Nederland hieraan aandacht te geven. Nog altijd heeft het aartsbisdom van Sydney een bijzondere plaats binnen de Anglicaanse gemeenschap. Al vanaf de vorming [...]