Sola Scriptura. Wat betekent dit?

Sola Scriptura. Wat betekent dit?

Inleiding De zo bekende uitdrukking ‘sola scriptura’ werd ten tijde van de Reformatie zelf niet gebruikt. Het is een negentiende-eeuwse typering van de plaats van de Schrift in de Reformatie. Het is overigens wel een juiste typering. Wie de geschriften van de Reformatoren leest, kan constateren dat zij de Schrift als de bron, norm en [...]

Christ Alone

Christ Alone

In The 5 Solas series: What the Reformers Taught… and Why It Still Matters published by Zondervan Stephen Wellum wrote on Christ alone. Wellum focuses on the exclusive identity of Christ and the sufficiency of his work. He shows that without the first we can never maintain the latter. The exclusive identity of Christ was [...]

Waarom komen we als christenen op de eerste dag van de week samen?

Waarom komen we als christenen op de eerste dag van de week samen?

Al een aantal malen bereikte mij de laatste tijd de vraag hoe het ligt met de eerste dag van de week als rustdag. De eeuwen door heeft de christelijke kerk haar samenkomsten op de eerste dag van de week gehouden. Echter, hoe verhoudt zich dat met het oudtestamentische gebod om na zes dagen van arbeid [...]

Een eerlijk en indringend appel tot kerkelijke eenheid

Een eerlijk en indringend appel tot kerkelijke eenheid

Reeds eerder verscheen onderstaande recensie in het Kerkblad (uitgave Hersteld Hervormde Kerk) In 2019 verscheen van de hand van ds. G. Hoogerland een klein boekje in de vorm van een brief. Hij doet daarin een appel op allen die van hartelijke de gereformeerde belijdenis onderschrijven uit te zien naar kerkelijke eenheid en de verdeeldheid als [...]

First Theology: God, Scripture & Hermeneutics

First Theology: God, Scripture & Hermeneutics

When doing theology must we start with God, the Bible or hermeneutics? For postmodernism we must start with hermeneutics. God and the Bible as his Word are not seen as objective realities but only as realities with can only be discussed in the context of faith- and reading-communities. Already some years ago Kevin VanHoozer in [...]

Archibald Alexander. Een getuige van Christus en een vriend en metgezel van allen die Gods Naam ootmoedig vrezen

Archibald Alexander. Een getuige van Christus en een vriend en metgezel van allen die Gods Naam ootmoedig vrezen

Een getuige van Christus Archibald Alexander (1772-1851)) was de eerste hoog­leraar van het in 1812 gestichte Princeton Theological Seminary. Charles Hodge was één van de drie eerste studenten van Alexander uit 1812. Hij was ongetwijfeld zijn bekendste student. In een toespraak die Hodge in 1874 hield bij de her-opening van de kapel van Princeton Theological [...]

Een Bijbels, eenvoudig en toegankelijk boekje over het vieren van het Heilig Avondmaal

Een Bijbels, eenvoudig en toegankelijk boekje over het vieren van het Heilig Avondmaal

In 2019 gaf de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente van Nieuwe Tonge een boekje uit van ds. S. J. de Hoest (1803-1875) over de zekerheid van de schuldvergeving. Voor dit boekje met een heel Bijbelse inhoud bleek grote belangstelling. Het is dan een zeer goede zaak dat de kerkenraad van Hersteld Hervormde Gemeente van [...]

Geruisloze revolutie. Een analyse van ds. J.H. Velema uit 1961

Geruisloze revolutie. Een analyse van ds. J.H. Velema uit 1961

In 1961 schreef de christelijke gereformeerde predikant ds. J.H. Velema in De Wekker een artikel waarin  hij de vinger legde bij ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Een kerk-verband dat in 2004 opging in de PKN. De ontwikkelingen waarover Velema toen zijn verontrusting uitte, voltrekken zich nu in andere delen van de gereformeerde gezindte waaronder [...]

Uit leven van ds. D.Th. Keck (1878-1945)

Uit leven van ds. D.Th. Keck (1878-1945)

Inleiding Een christen heeft in ieder geval liefde voor de Bijbelse geschiedenis. Liefde tot de kerk­ge­schie­­­denis ligt in het verlengde ervan. Het is waar: wij mogen de kerkgeschiedenis niet op één lijn stellen met de geschiedenis verhaald in de Bijbel. Alleen op de laatste staat het stem­pel van de Heilige Geest. De Bijbel is de [...]

De oudtestamentische wetgeving. Een tweetal studies

De oudtestamentische wetgeving. Een tweetal studies

William S. Morrow, hoogleraar Hebreeuws en Oude Testament aan Queen’s University in Kingston, Ontario schreef een studie over de wetgeving in het Oude Testament. Hij geeft zelf aan dat zijn behandeling niet uitputtend is, maar illustratief. Morrow verdeelt de mozaïsche wetgeving in vier categorieën die hij successievelijk behandelt. Allereerst zijn dat de Tien Geboden, vervolgens [...]