God zoekt verloren mensen. Nee tegen verbondsautomatisme en lijdelijkheid

God zoekt verloren mensen. Nee tegen verbondsautomatisme en lijdelijkheid

Wie was ds. Hofman? Hermanus Hofman werd op 5 juni 1902 te Sliedrecht geboren. Daar had ds. Boogaard, die aanvanke-lijk godsdienstonderwijzer was geweest in de Hervormde Kerk, rond 1905 een vrije gemeente om zich heen gevormd. Hij zag deze gemeente als nooddak in afwachting van het herstel van de Hervormde Kerk. Hofmans ouders voegden zich [...]

Een mooie en waardevolle inleiding op het Nieuwe Testament

Een mooie en waardevolle inleiding op het Nieuwe Testament

Hoogleraren en docenten verbonden aan de diverse campussen van Reformed Theo­logical Seminary (Jackson, Charlotte, Atlanta, Orlando) schreven een bijbels-theologische inleiding op zowel het Oude als het Nieuwe Testament. In deze bijdrage vraag ik aandacht voor het deel op het Nieuwe Testament. Dat staat onder redactie van Michael J. Kruger. Kruger heeft in de nieuwtestamentische wetenschap [...]

De Heere regeert. Wat heeft het coronavirus ons te zeggen?

De Heere regeert. Wat heeft het coronavirus ons te zeggen?

De HEERE regeert. De eeuwige Zoon van God Die mens, is de Overste van de koningen van de aarde. Hij Die aan het kruishout voor hen stierf, zal degene die Hij liefheeft en gewassen  heeft in Zijn bloed niet in de steek laten. Dat is voor elke werkelijke belijder van Christus in deze turbulente tijd [...]

Two Testaments, One Bible: The Theological Relationship Between the Old and New Testaments

Two Testaments, One Bible: The Theological Relationship Between the Old and New Testaments

The relevance and meaning of the Old Testament and its relation to the New Testament is the most important question in the field of hermeneutics. The answers we give to this question, deter-mines the character of our faith. Do we think that we can build our faith only on the New Testament or are we [...]

De eenheid van het geloof en van de kerk

De eenheid van het geloof en van de kerk

ij geloven en belijden een heilige, algemene of katholieke christelijke kerk. Een vraag hierbij voor ons kan zijn hoe dit geloofsartikel zich verhoudt tot de grote kerkelijke verscheidenheid. Hoe moeten we die kerkelijke verscheidenheid rijmen met de bede van de Heere Jezus in het hogepriesterlijke gebed dat zij alleen één zijn? (Joh. 17:21). Van belang [...]