De Heere Jezus en het Laatste Avondmaal

De Heere Jezus en het Laatste Avondmaal

Een zeer belangrijke historische studie Voor iedereen die de Bijbel als het Woord van God mag erkennen, leidt het geen twijfel dat de evangeliën ons een betrouwbaar portret bieden van de Heere Jezus Christus. Nu wordt in de Bijbelwetenschap dat standpunt bepaald niet breed gedeeld. Op neutrale wijze - of beter gezegd schijnbare neutrale wijze [...]

De Belijdenissen van Augustinus

De Belijdenissen van Augustinus

Als we de Bijbelschrijvers buiten beschouwing is er geen navolgeling van de Heere Jezus die zo’n groot stempel op de christelijke kerk heeft gezet als de kerkvader Augustinus (354-430). Augustinus wordt terecht de kerkvader van het Westen genoemd. Geen andere kerkvader heeft zoveel geschriften nagelaten als hij. Bekende uitdrukking in de geloofsleer zijn van hem afkomstig. Dan [...]

Tekst en geschiedenis

Tekst en geschiedenis

Onder oudtestamentici wordt verschillend gedacht over de historische betrouwbaarheid van de oudtestamentische geschiedenis. Toonaangevende oudtestamentici als J. Bright en W.F. Albright kenden grote waarde toe aan de historische informatie die het Oude Testament bevat. Albright placht in archeologische gegevens een ondersteuning van informatie gegeven in het Oude Testament te zien. De laatste decennia is op [...]

Wandelen naar Gods geboden

Wandelen naar Gods geboden

Wie God liefheeft, wandelt naar Gods geboden. Het wandelen naar Gods geboden heeft niet in de laatste plaats te maken met een drietal zaken die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, en wel het huwe­lijk, het gezin en de roeping van het moe­der­schap. Het gezin is de klein­ste cel van de samen­leving. Het ge­zin be­hoort een [...]

Paulus. Apostel van de vrijheid

Paulus. Apostel van de vrijheid

In 1964 deed Richard N. Longenecker (1930-heden) Paul, Apostle of Liberty het licht zien. Op deze eerste publicatie volgden vele anderen. Zijn leven lang heeft Longen­ecker zich als nieuwtestamenticus vooral met Paulus bezig gehouden. Zijn laatste publi­catie is een zeer uitvoerig commentaar op de brief aan de Romeinen in de serie International Commentary on the [...]

Nashville: verleden en toekomst van een Bijbels pleidooi

Nashville: verleden en toekomst van een Bijbels pleidooi

Zaterdag 5 januari 2019 werd de Nederlandse tekst van de zogenoemde Nashville-verklaring met een naschrift gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. De vervolgens ontstane ophef rondom deze verklaring was enorm. Op sociale media spraken duizenden Nederlanders zich afkeurend uit over de verklaring. Twee weken lang kreeg het thema in de media, inclusief de publieke omroepen, volop [...]

Een Bijbelse geschiedenis van Israël

Een Bijbelse geschiedenis van Israël

Sinds de negentiende eeuw slaat menig bijbelwetenschapper de historische betrouwbaarheid van de bijbelse gegevens over de geschiedenis van Israël niet hoog aan. Sommige eigentijdse wetenschappers gaan zelfs zover dat zij menen dat het bijbelse Israël nooit heeft bestaan, maar een fictie is uit de tijd na de Babylonische ballingschap. In A Biblical History of Israel [...]