De betekenis van de brief van Jacobus

De betekenis van de brief van Jacobus

De verhouding tussen Jacobus en Paulus Een van de vragen waarvoor de lezer van het Nieuwe Testament zich ziet gesteld, is de ver­hou­ding tussen Paulus en Jacobus. Luther ging ervan uit dat Jacobus op Paulus reageerde en hem tegensprak. Voor hem was de brief van Jacobus een strooien brief. Hij ontzegde deze brief, zeker later [...]

Gereformeerde katholiciteit

Gereformeerde katholiciteit

Wat betekende sola scriptura voor de Reformatoren? Het betekende niet dat zij de Bijbel wilden lezen los van de geschiedenis van de theologie en van de kerk. Dat zien we wel bij de doops­gezinden. Vanaf de negentiende eeuw hebben ook meer­dere protestanten uit de hoofd­stroom van de Reformatie dit adagium zo opgevat. In het ene [...]

De betekenis van de Reformatie

De betekenis van de Reformatie

Inleiding Elk jaar herdenken op 31 oktober de kerkhervorming. Aan de Reformatie is onlosmakelijk de naam van Luther verbonden. Onwetend van de gevolgen die er zouden komen, maakt Luther op 31 oktober 1517 95 stellingen publiek, naar aanleiding van zijn kritiek op de aflaathandel. Zo begon een proces waarop Luther ook zelf geen grip had. [...]

How to Read and Understand the Biblical Prophets

How to Read and Understand the Biblical Prophets

Peter J. Gentry, professor of Old Testament interpretation at the Southern Baptist Theological Seminary in Louisville, wrote a very accessible guide for a first orientation in the prophetic literature of the Old Testament that helps us to understand its message. Its title is How to Read and Understand the Biblical Prophets. He divided his book [...]

The Life and Times of Arthur Hildersham. Prince among Puritans 

The Life and Times of Arthur Hildersham. Prince among Puritans 

Puritanism was a mighty movement of spiritual renewal in the Church of England. It arose among the Protestants who were critical of the Elizabethan Settle­ment of Religion. For con-science sake they could not confirm to certain ecclesiastically prescribed ceremonies as wearing the surplice, receiving the Lord’s Supper kneeling and making the sign of the cross at [...]

Een glimp van de hemel. Het geheim van Rembrandts geloof

Een glimp van de hemel. Het geheim van Rembrandts geloof

Wie het blad Ecclesia leest, kwam daarin al gedurende meerdere jaren met een zekere regel­maat bijdragen van Jan Riemersma tegenover etsen en schilderijen van Rembrandt. Riemers­ma is niet alleen predikant en theoloog, maar ook een echte Rembrandtkenner. Bij uitgeverij Kok verscheen in 2016 een prachtig full colour kunstboek waarin Riemersma Rembrandt plaatst in de literaire [...]