An introduction to one of England’s greatest theologians

An introduction to one of England’s greatest theologians

John Owen (1613-1683) is rightly regarded as one of the greatest theologians Britain ever produced. A.F Mitchell said that he was a genius and learning only se­cond to Cal­vin. In him we see the not atypical combination of fervent puritan piety and reformed orthodoxy that uses scholastic termino-logy to clarify the message of the gospel. The last [...]

Het gezag en de uitleg van de Schrift (2)

Het gezag en de uitleg van de Schrift (2)

Een verblijdende publicatie In het licht van de ontwikkelingen geschetst in de vorige bijdrage vind ik het verblijdend dat vanuit de kring van de Gereformeerde Gemeenten in de serie Semper Reformanda twee delen zijn verschenen waarin vastgehouden wordt aan de klassieke visie op het gezag en de uitleg van de Schrift: Het onfeilbare Woord. Een [...]

Tussen Wittenberg en Genéve

Tussen Wittenberg en Genéve

Als in de zestiende eeuw de Reformatie plaatsvindt, blijft die helaas geen eenheid. Laten we de doopsgezinden buiten beschouwing dan zijn er twee hoofdstromen: het lutheranisme en het gerefor-meerde protestantisme. Bij de vorming van de PKN is een belangrijke factor voor het niet meegaan van hervormden in de PKN geweest dat de gereformeerde belijdenis niet [...]

Godsvrucht en wetenschap

Godsvrucht en wetenschap

Van verschillende kanten werd mij na de aankondiging van mijn vertrek van de VU en het Hersteld Hervormd Seminarie gevraagd door te gaan met opinievorming en theologische toerusting op academisch niveau. Als het gaat om het eerste, zal ik D.V. ook in de toekomst op mijn weblog http://www.drpdevries.com opinievormende bijdragen plaatsen, naast bijdragen zowel van [...]

De persoon van de Heere Jezus Christus en de betrouwbaarheid van het getuigenis van de evangeliën

De persoon van de Heere Jezus Christus en de betrouwbaarheid van het getuigenis van de evangeliën

Niet in de laatste plaats de boeken van Joseph Ratzinger, die als paus de naam Bene­dictus XVI aannam, bieden voor een groot publiek een tegenwicht tegen populaire publicaties met een semiwetenschappelijk karakter waarin óf wordt gesteld dat van de historische Jezus zo goed als niets kunnen weten óf dat de apocriefe evangeliën ons dichter bij [...]

Hoe God Zijn genade aan William Cowper (1731-1800) bewees

Hoe God Zijn genade aan William Cowper (1731-1800) bewees

God is in het leven van de Engelse christen Wiliam Cowper diepe en onbegrepen wegen gegaan. Hij kwam in een depressie tot bekering, maar telkens opnieuw sloegen ook daarna depressieve gedachten in zijn leven toe. God is, om de woorden van Cowper zelf te gebrui­ken, in zijn leven een ongekende gang vol duist’re majesteit gegaan. [...]

Een bruikbare en grondige uitleg van 1 Koningen

Een bruikbare en grondige uitleg van 1 Koningen

In de Concordia Commentary neemt Walter A. Maier III de boeken van de Koningen voor zijn rekening. Eigenlijk gaat het immers om één boek dat vanwege zijn lengte in twee delen is verdeeld. In 2018 kwam het eerste deel op 1 Koningen van de Concordia Commentary uit  en in 2019 het tweede deel. In het [...]

Not by Bread Alone. God’s Word on Present Issues

Not by Bread Alone. God’s Word on Present Issues

I would ask your attention for attention for a little book published already a couple of years ago, but still available and what is more important still very relevant. The author is David Broughton Knox, who was very many years Principal of Moore Theological College. After his retirement who served for several in the newly [...]