Gerijptheid. Over opwas en voortgang in de genade

Sinclair B. Ferguson is niet alleen een vruchtbare maar ook heel toegankelijke schrijver. Belangrijker nog is dat hij op heldere wijze de Bijbelse boodschap dichtbij brengt. Dit is een geheel nieuwe bewerking van zijn eerste boek Add to Your Faith dat in 1980 verscheen. Meer dan eens is de auteur gevraagd om een herdruk van dit boekje te laten verschijnen. Echter, heel begrijpelijk is dat Ferguson zelf na zoveel jaren liever een geheel nieuwe bewerking uitgaf.

Ferguson heeft inmiddels gemeenten zowel in Schotland als in de Verenigde Staten gediend en was hoogleraar zowel aan Westminster Theological Seminary als aan Reformed Theological Seminary. Daar heeft hij nog altijd de positie van Chancelor’s professor in de systematische theologie en ook is hij teaching fellow van Ligonier Ministries, een organisatie die is opgericht door de in 2017 overleden R.C. Sproul.

Maturity dat het best met gerijptheid kan worden vertaald, richt zich met name op hen die nog langer op de loopbaan van het geloof lopen. Hoewel dat bij mijzelf al zo’n vijftig jaar het geval is, heb ook ik het met vrucht gelezen. Ik kan iedereen die de Engelse taal machtig is, aanraden hierin mijn voorbeeld te volgen

Ferguson geeft de inhoud van de Bijbelse boodschap door – en dan met name die van het Nieuwe Testament als de uiteindelijke openbaring van God wil – als het gaat om opwas en voortgang in het leven van genade, het leven in, met en uit Christus. Ten volle val ik de auteur bij als hij stelt dat de beste manier om meer zicht te krijgen en meer verworteld te worden in het christelijke geloof – of het nu om de leer gaat of de praktijk van de godzaligheid – we niet zozeer individuele teksten moeten bestu-deren maar langere passages. Ik noem alleen maar in dit verband dat de nieuwtestamentische brieven geschreven zijn aan gelovigen van wie het de bedoeling was dat zij naast melk ook vaste spijs konden gaan verdragen.

Ik besluit met de wijze waarop Ferguson zelf het christelijke leven of genadeleven, zowel in haar oorsprong als voortgang, omschrijf, namelijk: ‘Gods Woord doet Gods werk in het hart van Gods volk door de kracht van Gods Geest’. Het Woord van God is de bron en norm en de Heilige Geest, die de Bewerken en Leermeester is. Ik hoop dat wij dat alle beamen. Dan beseffen we ook dat wij nooit uitgeleerd raken en dan blijft de verst gevorderde nog een leerling

Sinclair B. Ferguson, Maturity: Growing Up and Going on in the Christian Life (Edinburgh: The Banner of Truth, 2019), paperback 244 pp., £7,50 (ISBN 9781848718654)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s