Nieuwsbrief mei 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Inleiding bijbelse theologie

Afgezien van een persbericht met het oog op het komende seizoen, is dit de laatste nieuwsbrief die vóór de zomer uitkomt In de afgelopen maanden werd op een achttal donderdagmorgens de cursus ‘Inleiding bijbelse theologie’ gegeven. Er waren ongeveer twintig deelnemers. Deze hebben kennis gemaakt met bijbelse theologie als een discipline binnen het geheel van de theologie als wetenschap. Een aantal thema’s uit het Oude Testament is vervolgens behandeld: de namen waarmee de God van Israël Zich openbaart, de eerste en de tweede exodus en de roeping en boodschap van de profeten.

Daarna kwam het Nieuwe Testament aan de buurt. Na een inleiding, waarin duidelijk werd gemaakt op welke vragen een theologie van het Nieuwe Testament antwoord moet geven, werd aandacht gegeven aan de vier evangeliën. Het eigen accent van elk van de vier evangeliën werd belicht. Dieper is inge-gaan op de verhouding tussen de drie synoptische evangeliën en het evangelie naar Johannes.

*

De boodschap van Paulus

De cursus ‘De boodschap van Paulus’ die op DV donderdagavond 8, 15, en 29 september, 6, 13 en 27 oktober en 3 en 10 november wordt gegeven, sluit aan bij deze cursus. De locatie is gebouw Con-ventus, Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort. Met nadruk wordt erop gewezen dat men de cursus over de boodschap van Paulus zonder enig bezwaar kan volgen, ook als men niet heeft deelgenomen aan de cursus Inleiding bijbelse theologie.

*

Aanbevelingen cursus ‘Inleiding bijbelse theologie’

Ik heb deze cursus met vreugde gevolgd. Ik heb genoten. Bij dr. De Vries speelt kerkgenootschap of kerkelijke achtergrond geen rol. Onder uw leiding had de cursus een ongedwongen sfeer. Ik heb zijn leiding als deskundig en geordend ervaren. Met het idee ‘hier wil ik iets leren’ ben ik niet verkeerd uitgekomen. Theologische vraagstukken werden door u op de juiste wijze beantwoord. Dit was voor mij de eerste cursus op dit gebied. Ik had alleen maar een technische achtergrond. Wel heb ik inte-resse in dit soort cursussen. Bij gezondheid volgen er hopelijk meer.

Gijs Bons, Bleskensgraaf

*

Wat mij opvalt in de colleges van dr. De Vries, die ik gevolgd heb, is de nadruk die hij legt op de eenheid van het wetenschappelijke en belijdende karakter van de theologie. Steeds weet hij te laten zien waarom vragen, die op het eerste gehoor slechts van academisch lijken, voor de verkondiging of verdediging van het evangelie van beslissend belang zijn. De eenheid van godsvrucht en wetenschap blijkt ook steeds in de uitstapjes naar de pastorale praktijk, die hij tijdens zijn colleges maakt. Kortom: de inhoud van de colleges past uitstekend bij het doel van de stichting.”

Dr. B. van Egmond, Predikant, GKv Capelle a/d IJssel-Noord

*

‘Goede wijn behoeft geen krans’, maar als u de wijn nog niet kent wilt u de smaak misschien wel weten. Daarom een poging. Het was voor mij de eerste keer om deze cursus mee te maken en de spreek-woordelijke wijn proefde voor mij erg goed, omdat ds. de Vries op een eenvoudige, warme manier zijn vele kennis kan overdragen. De docent weet erg veel uit de Schrift, de grondtalen, verschillende oude en nieuwe Bijbelcommentaren, kerkgeschiedenis, oudvaders en puriteinen.

Ook de noodzaak om -ondanks alle verstandskennis- door Christus Geest ontdekt, geleerd en vertroost te worden heeft me verblijd. Illustratieve en passende voorbeelden uit het leven van Gods kinderen vond ik ook erg waardevol. De onderlinge sfeer was naar mijn indruk heel erg goed. Dit be-vorderde openheid en gaf gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen. Vervolgens reageerde ds. de Vries op een inhoudsvolle en fijne manier op wetenschappelijke of pastorale vragen.

Verder denk ik denk dat het een nuttige cursus is voor ieder die meer wil weten over Bijbelse Theo-logie in het algemeen, de achtergronden van Gods Woord en verschillende Oud- en Nieuwtesta-mentische thema’s. De cursus is in het bijzonder verrijkend voor ieder die Gods Woord uit mag dragen op de plaats door Hem gegeven. Het is mijn wens dat Hijzelf de cursus wil zegenen, zodat vele zondaren tot de Christus der Schriften worden gebracht en zeggen: ‘Wij geloven niet meer om uws zeggens wil; want wij zelven hebben Hem gehoord, en weten dat Deze waarlijk is de Christus, de Zaligmaker der wereld.’ (Joh. 4:42).

Ds. G.J. Roukens, Alblasserdam

*

Actuele thema’s uit de geloofsleer (1)

De cursus ‘Actuele thema’s uit de geloofsleer (1)’ is nadrukkelijk een cursus die geen academisch karakter heeft, maar gericht is op elke geïnteresseerde kerkganger. Dat geldt ook voor de cursus ‘Lessen uit de kerkgeschiedenis’ die het komende seizoen wordt gegeven. In de cursus ‘Actuele thema’s uit de geloofsleer (1)’ werd in vier avonden aandacht gegeven aan het Schriftgezag, de wijze van beroep op de Schrift, het kruis van Christus en de betekenis van bevinding. Er waren ongeveer 35 deelnemers die actief ingingen op datgene wat werd geboden.

Evenals bij de cursus ‘Inleiding bijbelse theologie’ was er zowel kerkelijk als maatschappelijk sprake van een gemêleerd publiek. Dat deed aan de sfeer van de avonden niets af maar voegde er eerder iets aan toe. Wat de deelnemers verbond was de begeerte te luisteren naar wat God ons zegt in Zijn Woord vanuit de overtuiging dat de Bijbel de stem is van de levende God.

*

Aanbevelingen cursus ‘Actuele thema’s uit de geloofsleer’

Ik heb met veel genoegen de vier cursusavonden gevolgd. Schriftgezag, verhouding Oude en Nieuwe Testament. Ook andere onderwerpen kwamen aan de orde, zoals de opvatting over bevinding van Alexander. Ds. De Vries is zowel pastor als wetenschapper. Juist die combinatie maakte de cursus zo waardevol. Drie keer een p: pastoraal, praktisch en professioneel. Aanbevolen!

Een cursist

*

Bij de cursussen Hermeneutiek en Actuele thema’s uit de geloofsleer is er geen les hetzelfde. Per avond wordt er een onderwerp behandeld vanuit verschillende oogpunten. Aan de hand van anek-dotes uit zijn eigen leven, weet ds. De Vries het studiemateriaal goed te illustreren. Ik zou deze cursussen iedereen aan kunnen raden die soms moeilijke onderwerpen op eenvoudige wijze uitgelegd wil hebben!

Ruben Bolier, Elspeet

*

Wij hebben de cursus ‘Actuele thema’s uit de geloofsleer’ met meer dan gewone belangstelling gevolgd. Het is verrijkend als niet eenvoudige onderwerpen zo geduid worden als in de cursus gebeurde. Een grote meerwaarde is het als onderwerpen vanuit de kerkgeschiedenis en/of vanuit de grondtalen of andere literatuur belicht worden. Daarbij zijn er ook de lijnen naar het menselijk hart en de bevinding. Dat alles maakt dat wij de cursus zeer verrijkend vonden.

Maarten en Annette den Hartog, Leerbroek

*

We hebben de cursus met vreugde gevolgd. Naast de avonden noemen we ook de bijdragen die dr. De Vries op zijn weblog plaatst. Onze kleindochter (14 jaar) moest voor school een opdracht maken over schepping en evolutie. We hadden een stukje uit een blog van dr. De Vries dat daarover ging naar haar gestuurd. Dit heeft ze gebruikt in haar opdracht. Haar leraar begon de laatste tijd te twijfelen en had zelf vragen rond dit thema. Nu kreeg zij haar cijfer. Het was een 9! De leraar scheef erbij, dat hij erg getriggerd was door haar tekst en dat hij zelfs aan het nadenken was gezet door de tekst van ds. G. Boer die dr. De Vries in zijn weblog citeerde.

Dick en Tinie van Maanen, Terschuur

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s