Een Bijbels-theologische en dogmatische studie over de gemeenschap met Christus

Een Bijbels-theologische en dogmatische studie over de gemeenschap met Christus

Robert A. Peterson, hoogleraar dogmatiek aan het Covenant Theological Seminary te St. Louis schreef al weer meerdere jaren geleden een uitgebreide studie over de vereniging/gemeenschap (unio) met Christus. Hij geeft een uitgebreide analyse van de relevante nieuwtestamentische gegevens. Daarbij krijgt Paulus de meeste aandacht. In de brieven van Paulus heeft de uitdrukking ‘in Christus’ een [...]

De boeken van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI over de Heere Jezus Christus

De boeken van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI over de Heere Jezus Christus

Joseph Ratzinger die bij zijn verkiezing tot paus in 2005 de naam Benedictus XVI aannam, is op 31 december van het afgelopen jaar overleden. Op DV 5 januari vindt zijn begrafenis plaats. In 2013 trad hij om gezondheidsredenen terug. Iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. Hij werd vanaf die tijd als emeritus-paus aangeduid. Joseph [...]

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (1)

Een zeer mooi boek over het spreken van God, waarbij jammer genoeg een belangrijke kanttekening moet worden geplaatst (1)

Een bijbels-theologische en dogmatische studie over het spreken van God In Een stem uit de hemel Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd gaan dr. Mart-Jan Paul en dr. Jan Hoek in op de betekenis van Gods spreken. In het eerste deel, van de hand van Paul, komt aan de orde hoe in [...]

De gerechtigheid van God. Een lexicaal onderzoek

De gerechtigheid van God. Een lexicaal onderzoek

Tegenwoordig wordt meer dan eens gesteld dat we over Gods wet enkel en alleen in het kader van Gods verbond mogen spreken. Nu is onbetwijfelbaar dat de Wet van de Tien Geboden in het kader van het verbond bij de Sinaï aan het volk Israël is geschonken. Maar rechtvaardigt dit de conclusie dat de wet [...]

Nieuwsbrief juni 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Nieuwsbrief juni 2022  van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

De stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ organiseert ook het komende seizoen een aantal cursussen met dr. P. de Vries als docent. Er is een lint aan te wijzen door de aangeboden cursussen, maar dat neemt niet weg dat elk van de cursussen afzonderlijk met vrucht kan worden gevolgd. Het is mogelijk tentamen te doen, maar dit [...]

De boodschap van Paulus

De  boodschap van Paulus

Komend najaar hoop ik voor de stichting Godvrucht en wetenschap een cursus over de boodschap van Paulus te verzorgen in een achttal bijeenkomsten op donderdagavond. De bijeenkomsten beginnen om 19.45 en eindigen rond 22.00 uur. De locatie is gebouw Conventus, Peperstraat 19, 3417 JE Montfoort. De eerste cursusavond is DV donderdagavond 8 september. Het maximum [...]

Nieuwsbrief mei 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Nieuwsbrief mei 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Inleiding bijbelse theologie Afgezien van een persbericht met het oog op het komende seizoen, is dit de laatste nieuwsbrief die vóór de zomer uitkomt In de afgelopen maanden werd op een achttal donderdagmorgens de cursus ‘Inleiding bijbelse theologie’ gegeven. Er waren ongeveer twintig deelnemers. Deze hebben kennis gemaakt met bijbelse theologie als een discipline binnen [...]

Een zeer grondig en uitgebreid commentaar op het Evangelie naar Mattheüs

Een zeer grondig en uitgebreid commentaar op het Evangelie naar Mattheüs

In de serie Concordia Commentary verscheen de meest uitgebreide commentaar op het Evangelie naar Mattheüs dat ik ook onder ogen kreeg. Nu is uitgebreidheid op zich geen garantie voor kwaliteit, maar hier geldt dit wel. De auteur is Jeffrey A. Gibbs die als hoogleraar exegetische theologie van het Nieuwe Testament aan het Concordia Seminary te [...]

Zicht op de Bijbelse boodschap. Een viertal bijdragen over de boodschap van het Oude en Nieuwe Testament

Zicht op de Bijbelse boodschap. Een viertal bijdragen over de boodschap van het Oude en Nieuwe Testament

Aan het einde 2021 verscheen van mijn hand een bijbels-theologische studie waarin ik vier onder-werpen behandel. De titel luidt: Zicht op de Bijbelse boodschap. Een viertal bijdragen over de bood-schap van het Oude en Nieuwe Testament. Het woord vooraf geeft inzicht in wat de lezer kan verwachten * Woord vooraf Deze studie bestaat uit vier [...]

Een bijbelse theologie van het priesterschap

Een bijbelse theologie van het priesterschap

Andrew S. Malone is lector Bijbelse studies aan het Ridley College in Melbourne. In God’s Mediators. A Biblical Theology of Priesthood laat hij zien dat het hele volk Israël een priesterlijk volk is. Dat houdt niet in de laatste plaats in dat het de taak heeft aan de volkeren van de wereld te tonen wat [...]