Hoe tekent ons het Nieuwe Testament de persoon van de Heere Jezus Christus?

Hoe tekent ons het Nieuwe Testament de persoon van de Heere Jezus Christus?

Voor wie het Nieuwe Testament leest zoals het zich aandient en de historische betrouw­baarheid van wat daarin wordt meegedeeld aanvaard, behoeft het geen betoog dat Jezus van Nazareth daarin wordt getekend als de Zoon van God Die mens werd, God geopen­baard in het vlees. In het bijzonder vanaf de negentiende eeuw werden bij het nieuw­testamentische [...]

De evangeliën als verslagen van ooggetuigen

De evangeliën als verslagen van ooggetuigen

Inleiding Sinds de Verlichting wordt de historische betrouwbaarheid van de evangeliën betwijfeld. De wonderen daarin beschreven zouden nooit echt gebeurd zijn. Op grond van kritische analyse wordt het een gereconstrueerd beeld van Jezus gegeven. Deze beelden blijken echter van onderzoeker tot onderzoeker te verschillen. Dat laat zien dat onderzoekers de claim dat zij door kritische [...]

De evangeliën als verslagen van ooggetuigen (Richard Bauckham)

De evangeliën als verslagen van ooggetuigen (Richard Bauckham)

Een zeer belangwekkend boek In 2006 verscheen een uitgebreid gedocumenteerde studie van de hand van de Schotse nieuwtestamenticus Richard Bauckham waarin hij uitgaande van het citaat van Papias de betekenis van de ooggetuigen voor het verstaan van de evangeliën aanwijst. Weinig nieuw­testamentische studies van wetenschappelijk niveau hebben ook buiten academische kring zoveel aandacht getrokken als [...]