Cursus ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’

Aan het einde van januari start er weer een cursus van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ en wel ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’. In deze cursus worden, zoals de titel van de cursus aangeeft, belangrijke thema’s uit de geloofsleer behandeld. Dat gebeurt mede in het kader van de geschiedenis van de theologie.

Allereerst wordt aandacht geschonken aan de leer van de drie-eenheid en  aan de van de persoon van de Heere Jezus Christus. Vervolgens wordt ingegaan op Zijn werk en op de rechtvaardiging door het geloof. Een derde gebied is de leer van de Heilige Geest met als focus de wedergeboorte en toe-eigening van het heil. We eindigen met een behandeling van de leer van de kerk.

Het gaat om totaal acht zaterdagmorgens. Er is de mogelijkheid voor wie dat wil om een tentamen af te leggen, maar het is geen verplichting. Wie geen tentamen doet, kan ook zelf bepalen of en hoeveel hij wil lezen ter voorbereiding van een cursusmorgen.

In principe wordt op academisch/hbo-niveau lesgegeven maar wie dat niveau niet heeft maar wel een brede belangstelling, kan deze cursus nog altijd met vrucht volgen. Temeer omdat er geen tentamen-verpichting is. De cursisten hebben qua leeftijd, kerklidmaatschap en plaats in de maatschappij een verschillende achtergrond.

Cursisten die al eerder een cursus volgden, waardeerden naast de inhoud van de cursussen, de onder-linge ontmoetingen met medecursisten. De gemêleerde samenstelling van de groep werd als verrijkend ervaren,

Wat samenbindt is, is wat al tot uiting komt in de naam van de stichting. Wetenschap, en zeker theologische wetenschap, is nooit neutraal is. Echte theologie heeft de Bijbel, als de stem van de levende God, als bron en norm. Zij wil over Gods gedachten, geopenbaard in Zijn Woord, nadenken en doet dat in de overtuiging dat daarvoor een verstand nodig is dat zich onderwerpt aan het Woord van God en laat verlichten door de Heilige Geest.

De data van de cursusmorgens zijn DV zaterdagmorgen 21 en 28 januari, 4, 11, 18 en 25 februari, 11 en 18 maart van 9.30 tot 12.00 uur. Er zijn tussendoor twee pauzes.

De cursus wordt gegeven in een zaal van het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente van Waarder en Driebruggen, Keizersmantel 1, 3465 LC Driebruggen. Voor aanmelding en verdere infor-matie kunt u mailen naar dspdevries@solcon.nl. Voor wie slechthorend is en over luisterhulp beschikt, is er de mogelijkheid dat de cursusleider de daarvoor bestemde microfoon omdoet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s