Een krachtig appel vanuit het zuidelijk halfrond op de kerk van Europa

Heel verdrietig is hoezeer grote delen van de christelijke kerk op het noordelijke halfrond afwijkt van de waarheid van het evangelie. Deze ontwikkeling gaat ook de gereformeerde gezindte niet voorbij. Meer dan eens blijkt genade goedkope genade zijn. Genade zonder navolging van Christus. Genade zonder berouw, bekering en zelfverloochening. Dat is een genade die ons niet redt, maar ten verderve voert.

Al een aantal decennia zien we dat het zwaartepunt van de christelijke kerk steeds meer op het zuidelijke halfrond komt te liggen. Christenen op het noordelijke halfrond kunnen leren van christenen op het zuidelijke halfrond. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verklaring die de Anglicaanse aartsbisschop van Uganda deed uitgaan naar aanleiding van de beslissing van de Kerk van Engeland om de mogelijk-heid te bieden een zegen te geven over homoseksuele relaties. Ik geef deze boodschap door en hoop vurig dat die niet alleen Uganda maar ook in Europa ter harte wordt genomen. Deze boodschap gaat niet alleen de Kerk van Engeland (Anglicaanse Kerk) aan maar ook andere kerken.

*

Goedemorgen, onze media-evangelisten, en prijs God van wie alle zegeningen vloeien!

Ik heb u hier vandaag uitgenodigd om u en, via u, al onze christenen hier in Oeganda op de hoogte te houden van enkele recente beslissingen die de Kerk van Engeland heeft genomen. Ik wil ze heel goed uitleggen aan ons allemaal en ook het standpunt van de Kerk van Oeganda uitleggen.

*

Het besluit van de Kerk van Engeland

De generale synode van de Kerk van Engeland (hun hoogste bestuursorgaan, zoals onze provinciale vergadering) was gisteren in zitting bij een en nam verschillende resoluties aan die ons in Oeganda grote zorgen baren. Ze hebben besloten om geestelijken toe te staan om een zegen te geven aan seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht en hebben aanvullende gebeden en liturgieën voor dergelijke gelegenheden goedgekeurd. De Kerk Engeland is erg goed in het doen van tegen-strijdige verklaringen en verwacht dat iedereen gelooft dat beide tegelijkertijd waar kunnen zijn. Dat is wat ze met deze beslissing hebben gedaan.

Aan de ene kant zeggen ze dat de Kerk Engeland haar huwelijksleer niet heeft veranderd, namelijk dat het huwelijk een levenslange verbintenis is tussen één man en één vrouw. Aan de andere kant geven ze geestelijken toestemming om deel te nemen aan zegendiensten voor verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht, vooral voor homoparen die door de Britse regering al als ‘getrouwd’ worden beschouwd. Met andere woorden, een homostel dat samen een burgerlijk huwelijk heeft gesloten, kan dan naar de kerk gaan om gebeden van zegen te ontvangen. Het enige significante verschil tussen een huwelijksdienst en een ‘dienst van zegen’ is de gebruikte terminologie.

De Kerk van Engeland houdt vol dat ze haar huwelijksleer niet verandert. Maar in de praktijk doen ze precies dat nu juist wel. U kunt verschillende artikelen, meningen en commentaren op deze beslissing lezen die proberen deze beslissing te rechtvaardigen. Maar wat ik wil dat u weet, is dat als het op een huwelijksdienst lijkt en klinkt als een huwelijksdienst… het IS een huwelijksdienst.

*

De positie van de Kerk van Oeganda

1. Nu wil ik het hebben over de positie van de Kerk van Oeganda. Ten eerste, vanaf de eerste pagina van de Bijbel in het boek Genesis tot de laatste pagina van de Bijbel in het boek Openbaring, is het duidelijk dat Gods ontwerp voor menselijke welzijn is dat we deel uitmaken van een familie – een gezin dat wordt gedefinieerd als één man en één vrouw verenigd in een heilig huwelijk. voor het leven en, als God het wil, een vereniging die kinderen voortbrengt. Gods Woord heeft gezegd dat de enige context voor seksuele relaties ligt in de context van een huwelijk van één man en één vrouw.

2. Omdat een levenslang, exclusief huwelijk tussen één man en één vrouw de enige context is voor seksuele relaties, noemt de Bijbel elke andere vorm van seksuele relatie een zonde. Of het nu gaat om overspel, of ontucht, of polygamie, of homoseksuele relaties. Ze zijn allemaal zonde en ze scheiden ons allemaal van God.

a. Dat betekent dat slapen met je vriendin of je vriend vóór het huwelijk een zonde is.

b. Dat betekent dat als je getrouwd bent en vreemd gaat, dat zonde is.

c. Dat betekent dat als je een tweede of derde vrouw neemt, dat een zonde is.

d. Dat betekent dat als je homoseksuele of homoseksuele seksuele relaties aangaat, dat een zonde is.

Ja, God kan je vergeven, maar het vereist dat je voor God komt, belijdt dat je verkeerd hebt gedaan en een toezegging doet om je manier van leven te veranderen – met andere woorden, om je te bekeren – en in Gods wegen te wandelen.

3. Ten derde. Toen Jezus werd ondervraagd over een vrouw die betrapt werd op overspel, zei hij tegen haar: ‘Ga heen en zondig niet meer.’

Er is veel seksuele zonde in Oeganda. Dat weet ik en dat weet u. Toch hebben we onze boodschap niet veranderd. Onze boodschap is de boodschap van de Bijbel, die luidt: ‘Ga heen en zondig niet meer.’ De Kerk van Engeland daarentegen is nu afgeweken van de Bijbel en hun nieuwe boodschap is de tegenovergestelde boodschap van de Bijbel. Ze zeggen nu: ‘Ga heen en zondig maar verder.” Ze biedt zelfs aan om die zonde te zegenen. Dat is verkeerd.

Als Kerk van Oeganda kunnen we dat niet accepteren. God kan niet zegenen wat Hij zonde noemt. We kennen allemaal het verhaal van de Oegandese martelaren, hoe ze weigerden homoseksuele seks te hebben met hun leiders.

(PdV: De aarsbisschop verwijst naar de Oegandese martelaren die in de jaren 1885 – 1887 werden vermoord op bevel van koning Mwanga II. Veel van deze martelaren waren pages aan het hof van de koning. Hierbij speelde ook een rol dat zij weigerden toe te geven aan de seksuele eisen van de koning. De martelaren werden onthoofd of levend verbrand.)

Ze hielden voet bij stuk in hun christelijk geloof en werden daarvoor gemarteld. We kunnen hen of onze Heer Jezus Christus niet verraden. We zullen het Woord van God of Zijn wegen niet verraden. De Bijbel vertelt ons dat Jezus alleen de weg, de waarheid en het leven is, en dat Hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd.

Jezus verandert niet van gedachten over wat zondig is. In plaats daarvan geeft Jezus ons een uitweg uit een slavernij aan de zonde door ons vertrouwen en geloof in Hem te stellen als onze Redder en Heer. Daarom is het voor ons mogelijk om ‘heen te gaan en niet meer te zondigen’.

*

Belangrijke achtergrond

Het suïcidale pad dat de Kerk van Engeland nu is ingeslagen, begon in de Anglicaanse Gemeenschap in 2003 toen de Episcopaalse Kerk in Amerika een homoseksuele man tot bisschop wijdde. Als Kerk van Oeganda hebben we in die tijd de gemeenschap met hen verbroken en we hebben volgehouden dat zij degenen zijn die het Anglicaanse geloof en dus de Anglicaanse Gemeenschap hebben verlaten.

In 2008, toen de aartsbisschop van Canterbury weigerde kerkelijke tucht uit te oefenen over de Amerikaanse episcopale kerk voor hun daad, organiseerden aartsbisschoppen van bijbelgetrouwe anglicaanse provincies over de hele wereld de eerste Gafcon-conferentie om ons samen te brengen onder de heerschappij van Christus en het gezag van de Bijbel. Gafcon heeft altijd gezegd: ‘We verlaten de Anglicaanse Gemeenschap niet; wij ZIJN de Anglicaanse Gemeenschap.’

Ook de Global South Fellowship of Anglicans heeft hetzelfde gezegd: ‘We verlaten de Anglicaanse Gemeenschap niet; wij ZIJN de Anglicaanse Gemeenschap.’

*

De weg vooruit

We willen nu de Kerk van Engeland vragen: ‘Heb je de integriteit om uit de Anglicaanse Gemeenschap te stappen, omdat je bent afgeweken van het Anglicaanse geloof.’ God riep u om een Evangelie van bekering en geloof te prediken. In plaats daarvan ben u als Jona. U bent ongehoorzaam en rent in de tegenovergestelde richting. God riep de kerk om naar Ninevé te gaan en bekering te prediken, maar de Kerk van Engeland rent naar Tarsis en predikt de aanvaarding van zonde. Het is niet mogelijk dat wij zo samen blijven lopen.

De Kerk van Engeland, samen met de Episcopaalse Kerk in Amerika, de Anglicaanse Kerk van Canada, de Kerk in Wales, de Schotse Episcopaalse Kerk, de Episcopaalse Anglicaanse Kerk van Brazilië en anderen – dit zijn de provincies die zijn weggelopen, maar we bidden dat ze zich bekeren. En als ze weigeren zich te bekeren, dan roepen we hen op om de integriteit te hebben om hun eigen Gemeenschap van Canterbury vormen, want wat zij geloven is geen anglicanisme en het is niet het geloof dat ooit aan de heiligen is overgeleverd.

Als ze hun hele kerk in de buik van een walvis willen brengen, zijn ze vrij om dat te doen; we zijn immers autonome Anglicaanse Provincies. We vinden het een slecht idee, maar ze zijn vrij om het te doen.

Maar ze zijn NIET vrij om de hele Anglicaanse Gemeenschap met zich mee te slepen. De Anglicaanse Gemeenschap is GEEN verlengstuk van de Kerk van Engeland.

De Kerk van Engeland is afgeweken van het Anglicaanse geloof en zijn zij nu een valse leraars. We vrezen dat Jezus’ woorden op hen van toepassing zijn: ‘Als u zich niet bekeert, zal ik naar u toe komen en uw kandelaar van zijn plaats verwijderen.’ (Openbaring 2.5b) Zo ernstig is het.

De Kerk van Oeganda heeft meer dan 200 leden die in april naar Kigali reizen voor de vierde Global Gafcon-bijeenkomst. We zullen er zijn met veel bijbelgetrouwe aartsbisschoppen, bisschoppen en anglicanen uit heel Afrika en de wereld. Dit zijn degenen die hun knie niet hebben gebogen voor Baäl. (1 Koningen 19:18)

We zullen bidden, en samenzitten, en de gezindheid van Christus onderscheiden voor de weg vooruit. Ik vraag jullie gebeden om wijsheid, want we hebben inderdaad de wijsheid van Salomo nodig om te weten hoe we getrouw kunnen reageren op de crisis die voor ons ligt.

Tot slot, nu onze kinderen weer naar school gaan, pas op voor de goed gefinancierde homo-organisaties die onze kinderen rekruteren voor homoseksualiteit. Niet alleen in Kampala, maar in het hele land. Ze richten zich op onze armoede en beloven onze jeugd geld.

Aan onze jeugd – als iemand je uitnodigt voor een functie en je een grote vervoersvergoeding aanbiedt, zijn dat waarschijnlijk slechte mensen. Zeg er ‘Nee’ tegen. En als je al door zulke groepen bent uitgebuit of misbruikt, ga dan alsjeblieft naar je bisschop voor gebed, steun en leiding. Je zult met liefde en mededogen ontvangen worden. Aan onze hoofddocenten – als een organisatie geld en middelen naar uw school brengt of uw studenten uitnodigt voor een functie, doe dan uw onderzoek. Zorg ervoor dat je weet wie ze echt zijn.

Mijn mede-Oegandezen – we kunnen niet God en de mammon beide dienen. We kunnen God en geld niet beide dienen. Verlies je ziel niet, omdat je denkt dat je de hele wereld zult winnen door het geld dat ze je aanbieden. Denk niet dat je het geld kunt nemen, maar niet in hun val lopen. Het is een leugen; je wordt uitgebuit met dat geld. De Bijbel zegt: ‘Weersta de duivel en hij zal voor u vluchten.’ Dus zeg gewoon: ‘Nee.’

Ik ben hier vandaag om te verklaren: ‘Wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen!’

Het Huis van Bisschoppen is hierover eensgezind. De Provinciale Vergadering is hierover eensgezind: ‘Wat mij en de Kerk van Oeganda betreft, we zullen de Heere dienen.’

Aan God zij de glorie.

The Most Rev. Dr. Stephen Samuel Kaziimba Mugalu

AARTSBISSCHOP VAN DE KERK VAN OEGANDA.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s