We mogen niet zwijgen. De noodzaak van belijdend spreken over huwelijk en seksualiteit

We mogen niet zwijgen. De noodzaak van belijdend spreken over huwelijk en seksualiteit

Albert Mohler Jr. We Cannot Be Silent. Speaking truth to a culture redefining sex, marriage, & the very meaning of right and wrong (Nashville: Nelson Books, 2015) hardcover 213 pp., $8,99 (ISBN 978-0718032487) In deze studie laat Mohler zien dat aan de herdefinitie van het huwelijk door de over­heid waarbij het huwelijk niet uitsluitend een [...]

Grace Alone

Grace Alone

In The 5 Solas series: What the Reformers Taught… and Why It Still Matters published by Zondervan Carl R. Trueman wrote on grace alone. In Grace Alone – Salvation as a Gift of God. Trueman looks at the biblical and historical roots of the doctrine of salvation by grace alone; a salvation that is not merited by human works and [...]

De leer van de rooms-katholieke kerk over huwelijk en (homo)seksualiteit

De leer van de rooms-katholieke kerk over huwelijk en (homo)seksualiteit

In de pers en op de sociale media brak  als het ware een tsunami naar aanleiding van het onder de aandacht brengen van de Nashville Statement. Al aan het begin van het initiatief is mij de vraag gesteld: wat doen wij als ook rooms-katholieke geestelijken en opinieleiders willen ondertekenen? Mijn antwoord luidt dan, zij die [...]

Hoe tekent ons het Nieuwe Testament de persoon van de Heere Jezus Christus?

Hoe tekent ons het Nieuwe Testament de persoon van de Heere Jezus Christus?

Voor wie het Nieuwe Testament leest zoals het zich aandient en de historische betrouw­baarheid van wat daarin wordt meegedeeld aanvaard, behoeft het geen betoog dat Jezus van Nazareth daarin wordt getekend als de Zoon van God Die mens werd, God geopen­baard in het vlees. In het bijzonder vanaf de negentiende eeuw werden bij het nieuw­testamentische [...]

Uit de memoires van Thomas Halyburton (1664-1712)

Uit de memoires van Thomas Halyburton (1664-1712)

Thomas Halyburton was een Schotse godgeleerde die leefde van 1664 tot 1712. Hij heeft meerdere geschriften nagelaten; onder andere een autobiografie waarin hij vertelt hoe de Heere hem trok uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. Met het lezen van zogenaamde bekerings­geschiedenissen moeten wij naar mijn overtuiging een zekere voorzichtigheid betrachten. Als wij willen weten [...]

Rosaria Champagne Butterfield and the Nashville Statement

Rosaria Champagne  Butterfield and the Nashville Statement

In 2017 the Nashville Statement on the biblical teaching of sexuality was accepted by the Southern Baptist Convention and afterwards signed by theologians, pastors and laypeople who published on this theme of all shades of Protestantism. It's aim is that churches and Christian adhere to the biblical teaching on sexuality or repent when they drifted [...]

Gereformeerde hermeneutiek vandaag

Gereformeerde hermeneutiek vandaag

Inleiding Niet alleen in de theologie maar ook daarbuiten wordt over hermeneutiek gesproken. In de zeventiende eeuw verstond men onder hermeneutica regels voor de uitleg van teksten in het al­gemeen en bij hermeneutica sacra ging het om regels voor de uitleg van de Schrift. Daar­achter lag het uitgangspunt dat de Schrift Gods Woord is waarin [...]