Wijlen ds. H. Hofman over de vergeving van zonden

Wijlen ds. H. Hofman over de vergeving van zonden

Tot de weldaden die Christus Zijn kerk in dit leven schenkt behoort ook de vergeving der zonden. Nu wordt ons hier gevraagd wat wij daarvan geloven, want de vraag luidt: Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Niet: wat wij ervan denken, hoe wij de zaak bezien, of dat wij hoop hebben. Neen, de [...]

Nieuwsbrief mei 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Nieuwsbrief mei 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Inleiding bijbelse theologie Afgezien van een persbericht met het oog op het komende seizoen, is dit de laatste nieuwsbrief die vóór de zomer uitkomt In de afgelopen maanden werd op een achttal donderdagmorgens de cursus ‘Inleiding bijbelse theologie’ gegeven. Er waren ongeveer twintig deelnemers. Deze hebben kennis gemaakt met bijbelse theologie als een discipline binnen [...]

Uit een preek van ds. H. Hofman over 1 Korinthe 2:2

Uit een preek van ds. H. Hofman over 1 Korinthe 2:2

In elke prediking, elke bediening van het Heilig Avondmaal, alsook in de bediening van de Heilige Doop, komt Christus tot ons.  Zodanig een Persoon is Christus. Nooit zal ik vergeten hoe ik, toen Christus mij als Borg en Middelaar is ontdekt geworden, heb aanschouwd, dat Zijn hart was als een vuurgloed waar de vonken van [...]

De cursus ‘Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus’ wordt het komende seizoen opnieuw aangeboden

De cursus ‘Verantwoording van het geloof in het voetspoor van Augustinus’ wordt het komende seizoen opnieuw aangeboden

Augustinus: ‘Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U.’ * Pascal: ‘Er ligt in het hart van ieder mens een door God gevormd vacuüm, , dat door niets  of niemand kan worden vervuld dan door God Zelf.’ Afgelopen seizoen gaf ik de cursus voor de stichting Godsvrucht en wetenschap onder andere de cursus 'Verantwoording van het geloof in het [...]

Woorden uit de laatste preek van dr. H.F. Kohlbrugge

Woorden uit de laatste preek van dr. H.F. Kohlbrugge

Op zondag 29 november 1874 hield dr. H.F. Kohlbrugge zijn laatste preek. Het uitgangspunt van deze preek was Ps. 28:6 en 7: 'Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft de stem mijner smekingen gehoord. De HEERE is mijn  Sterkte en mijn Schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd, en ik ben geholpen; dies springt mijn [...]

Een buitengewoon teleurstellend boekje over de vrouw in het ambt

Een buitengewoon teleurstellend boekje over de vrouw in het ambt

Inleiding Vanaf de openstelling van de ambten voor de vrouw binnen de Hervormde Kerk hebben in de hervormd-gereformeerde kring tegenstemmen geklonken. Ds. W.L. Tukker, die later voorzitter werd van de Gereformeerde Bond, sprak over de zwartste dag van zijn leven toen de hervormde synode in 1958 met kleine meerderheid besloot de ambten van ouderling en [...]

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (slot)

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (slot)

Vrede met God door het bloed van het kruis Er is alleen vrede met God door het bloed van het kruis van onze Heere Jezus Christus. Zijn komst is onder de oude bedeling toegezegd. Dat begon met de moederbelofte. Op Golgotha is metterdaad de hitte van Gods gramschap geblust. De zonde van de wereld is [...]

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (1)

Wat is geestelijk leven en waarin bestaat opwas in de genade? (1)

Geraakt door de prediking van ds. H. Hofman Zelf ben ik opgegroeid in de Gereformeerde Samenkomst van Alblasserdam. Ds. A.P. Verloop (1909-1991) heeft mij gedoopt. Dat ben ik me toen uiteraard niet be­wust geweest. Wel heb ik later veel met hem mogen spreken over de be­tekenis en troost van het sacrament van de Heilige Doop [...]

Susie. Het leven en de erfenis van Susannah Spurgeon de vrouw van Charles H. Spurgeon

Susie. Het leven en de erfenis van Susannah Spurgeon de vrouw van Charles H. Spurgeon

Dat de vrouw van Spurgeon veel voor hem betekend heeft en hij veel aan haar te danken had, was mij bekend. Echter, hoeveel zij voor haar man heeft betekend, is mij pas echt duidelijk geworden uit de biografie die de Amerikaanse predikant Ray Rodes jr. over haar schreef. De auteur is gepromoveerd op de spiritualiteit [...]

De brieven van John Newton aan zijn nichtje en pleegdochter Betsy Catlett

De brieven van John Newton aan zijn nichtje en pleegdochter Betsy Catlett

Het huwelijk van John Newton (1725-1807) en Mary Catlett (1729-1790) werd niet met de kinder-zegen bekroond. Twee nichtjes zijn echter door hen als hun eigen kinderen verzorgden. Dat noem ik eerst Eliza Cunningham (1771-1785). Zij was een dochter van James Cunning­ham en Elisabeth Catlett, een jongere zus van Mary. Op twaalfjarige leeftijd nam zij samen [...]