Een herinnering aan een christen uit mijn geboortedorp

Een herinnering aan een christen uit mijn geboortedorp

Tot mijn veertiende jaar heb ik in het dorp Kinderdijk ge­woond. De eerste vier jaar aan Molenstraat 72 en daarna aan Molen­straat 39. Achter Molenstraat 39 lagen volksak­ker­tjes. De akker direct achter ons huis behoorde toe aan een zekere Leeuwenburg, ouderling van de Hervorm­de ge­meente ter plaatse. Ik kan me zijn gestalte nog goed herin­neren. [...]

De eenheid van de kerk

De eenheid van de kerk

Verdeeldheid en eenheid Kerkelijke verdeeldheid is een van de zaken die afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de kerk. Dat geldt naar de wereld toe en naar de aankomende generatie binnen de kerk. Nu moeten wij als wij naar wegen zoeken voor meer kerkelijke eenheid en als wij beseffen dat verootmoediging en bekering nodig is, [...]

De boeken van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI over de Heere Jezus Christus

De boeken van Joseph Ratzinger/Benedictus XVI over de Heere Jezus Christus

Joseph Ratzinger die bij zijn verkiezing tot paus in 2005 de naam Benedictus XVI aannam, is op 31 december van het afgelopen jaar overleden. Op DV 5 januari vindt zijn begrafenis plaats. In 2013 trad hij om gezondheidsredenen terug. Iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. Hij werd vanaf die tijd als emeritus-paus aangeduid. Joseph [...]

Niet alleen een gelukkig nieuwjaar maar bovenal een gelukkige eeuwigheid

Ik wens de lezers van deze weblog van harte Gods zegen toe in het nieuwe jaar. Ik denk in dit verband aan een uitspraak van de Schotse theoloog John Duncan. Die zei eens: 'Ik wens u niet zozeer een gelukkig nieuw jaar als wel een gelukkige eeuwigheid toe.' Duncan wist dat de eeuwigheid voor ons [...]

Lof uit de mond van jonge gelovigen

Lof uit de mond van jonge gelovigen

Octavius Winslow was een Engelse predikant uit de negentiende eeuw. Hij was een vruchtbaar schrijver. Onder andere redigeerde hij na de dood van zijn moeder Mary Winslow, een boek over haar dat grotendeels een autobiografisch karakter had. Hij gaf vooral dagboekaantekeningen en brieven van zijn moeder weer. Evenals zijn moeder was Octavius Winslow een vriend [...]

En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Mattheüs 1:21)

En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Mattheüs 1:21)

Wat alle ware Chris­tenen gemeenschappelijk hebben is dat zij geloven dat Jezus de Zaligmaker of Redder is. In het eerste boek van het Nieuwe Testament (het tweede deel van de Bijbel) staat: ‘Gij zult Zijn Naam heten Jezus.’ De naam Jezus is de Griekse vorm van de Joodse of Hebreeuwse naam Jozua. Die naam betekent [...]

Wat betekent kerstfeest?

Wat betekent kerstfeest?

Wat betekent kerstfeest? Vaak wordt het alleen verbonden met een heerlijke maaltijd, een paar dagen vrij en met de donkere dagen aan het einde van het jaar. Echter, het woord ‘kerst’ komt van Christus. Kerstfeest is het Christusfeest. Het feest waarop al vele eeuwen lang christenen wereldwijd de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van [...]

De kennis der zaligheid: De Kleine Catechismus van Westminster toegelicht in vragen en antwoorden

De kennis der zaligheid: De Kleine Catechismus van Westminster toegelicht in vragen en antwoorden

In 1971 verscheen voor het eerst een Nederlandse vertaling van de uitleg die de gebroeders Erskine en James Fisher aan de Korte Catechismus van Westminster hebben gegeven. Wijlen ds. P.H. van Harten, die later op de Erskines zou promoveren, schreef een woord vooraf. Hij voltooide en redigeerde de vertaling die door wijlen dhr. J.H. den [...]

Het lezen en onderzoeken van de Bijbel

Het lezen en onderzoeken van de Bijbel

De Bijbel de stem van de levende God en het gelaat van God Luther schreef twee dagen vóór zijn sterven dat wij vijf jaar met herders moeten verkeren om de herdersgedichten van Vergilius te verstaan. Wij moeten wel vijfentwintig jaar in de politiek hebben gezeten om de redevoeringen van Cicero op hun juiste waarde te [...]