Tom Kroos. Zijn weg tot God: Een moeder vertelt over het sterven van haar zoon

Tom Kroos. Zijn weg tot God: Een moeder vertelt over het sterven van haar zoon

Inleiding Het is de bedoeling dat er dit jaar weer een herdruk zal verschijnen van Tom Kroos. Zijn weg tot God (uitgave Groen, Heerenveen). Sinds de verschijning ervan hebben velen dit boekje met stichting gelezen. Dat geldt voor mensen van allerlei kerkelijke achtergronden. Zelf heb ik het meer dan eens aan mensen die geen kerkelijke achtergrond [...]

Een markant prediker die ook jeugdherinneringen vruchtbaar maakte

Een markant prediker die ook jeugdherinneringen vruchtbaar maakte

De weleerw. dhr. L. van der Sluys (1915-1995) diende als hulpprediker een drietal  Hervormde evan-gelisaties (Alphen aan de Rijn, Apeldoorn en Kollum). Evangelisaties waren soort noodgemeenten bin-nen de Hervormde Kerk daar waar in de plaatselijke gemeente de Bijbelse bediening van het Woord ontbrak. Voor de bediening van de sacramenten was men aangewezen op toestemming van [...]

James Waddell Alexander (1804-1859). Lessen uit het leven en de geschriften van een Amerikaanse prediker en theoloog

James Waddell Alexander (1804-1859). Lessen uit het leven en de geschriften van een Amerikaanse prediker en theoloog

Een paar feiten over zijn levensloop In het algemeen is naar mijn indruk ook onder hen die zich interesseren voor de kerkgeschiedenis, afgezien van de Pilgrim Fathers weinig bekend over het feit dat de Verenigde Staten van Amerika een rijke erfenis hebben als het gaat om Bijbels en gereformeerd kerkelijk en geestelijk leven. Met ere [...]

De eerste en de tweede Adam

De eerste en de tweede Adam

Het getuigenis van Blaise Pascal en G. Boer Blaise Pasal (1623-1662), de grote Franse natuurkundige en wiskundige, heeft gezegd dat het ware christelijke geloof bestaat in het kennen van Adam en onze verdorven en Christus en onze geluk-zaligheid. Hij wist zich daarin een geestelijke leerling van de grote kerkvader Augustinus, leerling ook van de Schrift [...]

Wat verbindt de gereformeerde gezindte aan elkaar en wat behoort haar aan elkaar te binden?

Wat verbindt de gereformeerde gezindte aan elkaar en wat behoort haar aan elkaar te binden?

Wat verbindt de gereformeerde gezindte aan elkaar en wat behoort haar aan elkaar te binden? De eerste vraag is een heel feitelijke vraag. Wat hebben degenen die tot de gereformeerde gezindte beho-ren nu feitelijk gemeenschappelijk? Dan gaat het zowel om geloofsinhoud als levenswandel. De tweede vraag is een normatieve vraag. Welke geloofsartikelen behoren degenen die [...]

De betekenis en invloed van Karl Barth (1886-1986)

De betekenis en invloed van Karl Barth (1886-1986)

Inleiding Karl Barth is ongetwijfeld in de twintigste eeuw de meest invloedrijke theoloog geweest. Zijn theo-logie riep echter niet alleen bijval maar ook tegenspraak op. Aan het einde van zijn leven begon zijn invloed te tanen. Men meende dat zijn theologie te weinig recht deed aan de eigen positie van de mens en aan de [...]

Een slagersknecht die het Evangelie uitdroeg

Een slagersknecht die het Evangelie uitdroeg

Voordat hij hulpprediker werd, was de weleerw. heer L. van der Sluijs (1915-1995)) slagersknecht. Nadat hij eniger tijd in Dordrecht als slagersknecht had gewerkt, ging  hij in Schiedam en omge-ving slagers af voor een plek als knecht. In Schiedam waren namelijk zijn ouders gaan wonen. Van der Sluijs kwam bij Piet Zoutendijk terecht. Deze had een slagerij [...]

Reformatie vandaag

Reformatie vandaag

In 2017 verscheen bij uitgeverij De Banier een lijvige uitgave van de hand van dr. Klaas van der Zwaag, kerknieuwsredacteur van het RD. Deze publicatie verscheen naar aanleiding van het feit dat in 2017 de herdenking van 500 jaar Reformatie heeft plaatsgevonden. De Reformatie keerde zich zowel tegen Rome als tegen het doperse en spiritualistische [...]

Heimwee naar een beter vaderland

Heimwee naar een beter vaderland

Vele jaren heeft weleerw. dhr. L. van der Sluys (1915-1995) als hulpprediker de Hervormde evangeli-satie van Kollum gediend. In de tijd dat hij in Kollum stond, kwam Van der Sluys ook in contact met de Gemeente van Gedoopte Christenen in Franeker. Qua ligging was dit een Philpot-achtige ge­meen­te. Onder andere diens preken werden daar gelezen. [...]