Cursus ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’

Cursus ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’

Aan het einde van januari start er weer een cursus van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ en wel ‘Belangrijke thema’s uit de geloofsleer’. In deze cursus worden, zoals de titel van de cursus aangeeft, belangrijke thema’s uit de geloofsleer behandeld. Dat gebeurt mede in het kader van de geschiedenis van de theologie. Allereerst wordt aandacht [...]

De Heidelbergse Catechismus en John Owen over de rechtvaardiging door het geloof op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus

De Heidelbergse Catechismus en John Owen over de rechtvaardiging door het geloof op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus

Of men de bijbelse boodschap van de rechtvaardiging door het geloof alleen echt heeft begrepen, blijkt niet in de laatste plaats daaruit dat men ook de zwakste gelovige durft te verzekeren dat hij of zij volkomen rechtvaardig voor God is. Als men daar ondanks het feit dat men mag weten tot Christus te zijn gevlucht [...]

De zaligheid van ongedoopte kinderen

De zaligheid van ongedoopte kinderen

Mij werd gevraagd waarom Augustinus meende dat ongedoopte kinderen niet delen in de zaligheid. Het antwoord is dat Augustinus meende dat de doop de erfzonde afwast. Alleen al de erfzonde maakt ons tot een kind des toorns. In zijn zicht op de erfzonde (een uitdrukking die teruggaat op Augustinus) kunnen we kerkvader bij-vallen. Sinds Adams [...]

De kerkvader Augustinus over de verkiezing van de heiligen

De kerkvader Augustinus over de verkiezing van de heiligen

Augustinus wordt terecht de kerkvader van het Westen genoemd. In omvang overtreft zijn oeuvre dat van alle andere kerkvaders. Wie de werken van Augustinus leest, wordt getroffen door zijn zeer grote veelzijdigheid. De grootste betekenis van Augustinus ligt ongetwijfeld in diepe verstaan van de bete-kenis van Gods genade. Juist om die reden is de Reformatie [...]

Een handzame inleiding tot het denken en de betekenis van de grootste kerkvader

Een handzame inleiding tot het  denken en de betekenis van de grootste kerkvader

Augustinus is de meest productieve kerkvader geweest en met recht wordt hij de kerkvader van het Westen genoemd. Zowel Rome als de Reformatie zijn aan hem schatplichtig. De westerse cultuur is op allerlei wijzen door Augustinus gestempeld. In de door Christian Focus uitgegeven serie Early Church Fathers verzorgde Bradley G. Green een deeltje over Augustinus. [...]

Nieuwsbrief oktober 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Het tweede seizoen dat er vanuit de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ cursussen worden aangeboden is van start gegaan. De cursussen worden aange-boden op academisch-hbo niveau. Wie wat breder belezen is en mbo-niveau heeft, kan een groot deel van de cursussen met vrucht volgen. Temeer omdat er geen tentamen verplichting is. De cursus over ‘De boodschap [...]

De klacht van een zondares

De klacht van een zondares

Catherine Parr was de laatste vrouw van koning Hendrik VIII. Toen zij met hem trouwde, was zij al tweemaal weduwe. Een half jaar na de dood van Hendrik VIII huwde zij Thomas Seymour, een oom van koning Edward VI, de stiefzoon van Catharine. Haar vierde huwelijk duurde slechts kort. Ze overleed aan de complicaties van [...]

Het verborgen leven. Gedenkteken voor het leven en de vroege dood van mijn zoon John Whitmore Winslow

Het verborgen leven. Gedenkteken voor het leven en de vroege dood van mijn zoon John Whitmore Winslow

Octavius Winslow (1808-1878) is een Engels predikant die vele boeken op zijn naam heeft staan. Al tijdens zijn leven werden er vijftien daarvan in het Nederlands vertaald. Zeer bekend is hij geworden door het boek dat hij samenstelde ter nagedachtenis van zijn moeder Mary Winslow met als titel Life in Jesus. In 1997 en 1999 [...]

Het belang van kennis van de kerkgeschiedenis

Het belang van kennis van de kerkgeschiedenis

De kerkgeschiedenis het hart van de wereldgeschiedenis Het belang van kennis van de kerkgeschiedenis Minder dan vroegere generaties weet de huidige generatie zich betrokken op de kerkgeschiedenis. Omdat de theologie als wetenschap een veelheid van aandachtsvelden heeft, zijn er ook theologen die wel heel weinig weten van de kerkgeschiedenis. Ik denk niet in de laatste [...]