Vaders. Inspirerende voorbeelden uit de (kerk)geschiedenis

B. Hoogwerff heeft inmiddels meerdere kerkhistorische publicaties op zijn naam staan. In zijn laatste pennenvrucht worden een aantal vaders voor het voetlicht gehaald die hun kinderen een geestelijke erfenis achterlieten. De auteur begint met Cors Stevensz., een diaken van een gemeente onder het kruis in Naaldwijk, die in de zestiende eeuw als martelaar stief.

Uit brieven aan zijn vrouw en kinderen wordt het een en ander doorgegeven. In hetzelfde hoofdstuk worden ook passages weergegeven uit het testament dat Claas Cornelisz. in gevangenis voor zijn vrouw en enige dochter opstelde. Evenals Cors Stevensz. behoorde hij bij de gemeente onder het kruis in Naaldwijk en stierf hij de marteldood.

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan Filips Lodewijk II, graaf van Hannau-Münzenberg. Hij was getrouwd met een dochter van Willem van Oranje uit diens huwelijk met Charlotte de Bourbon. Deze graaf is niet oud geworden. Op zijn sterfbed getuigde hij van zijn vaste vertrouwen op Jezus Christus.

In het derde hoofdstuk worden grote gedeelten weergegeven uit een preek van ds. Lodewijk van Renesse, een van de revisoren van de Statenvertaling, over het huwelijk van Izak en Rebekka en de voorbereiding daarop zoals dat beschreven is in Genesis 24. Vaders worden aangespoord ook in huwelijkskeuze het beste voor hun kinderen te zoeken.

Het boekje van Hoogwerff telt in totaal acht hoofdstukken. Het ene is aanmerkelijk omvangrijker dan het andere. Beginnend in de zestiende eeuw eindigt de auteur in de eerste helft van de twintigste eeuw. Van Abraham Capadose en C.B. van Woerden jr. wordt verteld hoe zij omgingen met het sterven van een kind. Een kind van wie zij mochten weten dat het opgenomen was in Gods heerlijkheid.

Mijzelf spraken in het bijzonder de passages aan die Hoogwerff weergeeft uit een tweetal oefeningen van Wulfert Floor over de woorden uit Jozua 24:15b: ‘Maar aangaande mij, en mijn huis., wij zullen den HEERE dienen.’ Opnieuw troffen mij de eenvoud en kracht van de oefeningen van Floor. Met de auteur wens ik dat vaders een voorbeeld nemen aan de beschreven personen en dat doen ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus.

  

B. Hoogwerff, Vaders. Inspirerende voorbeelden uit de (kerk)geschiedenis (Houten: Den Hertog, 2021), hardcover 139 pp., €14,90 (ISBN 9789033130977)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s