Een overdenking met het oog op de jaarwisseling

Psalm 90 wordt wel de oudejaarspsalm genoemd. In menig christelijk gezin wordt hij even voor twaalf uur op oudejaarsavond gelezen. In deze Psalm lezen we dat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. Wie het van dit leven verwacht, komt teleurgesteld uit, zo niet in dit leven reeds, dan zeker in het toekomende leven. In het licht van de eeuwigheid zijn we maar een moment hier op de aarde. Waar zullen wij de eeuwigheid doorbrengen? Nodig is dat wij hier leren dat God onze heimelijke zonden stelt in het licht van Zijn aanschijn. Dan wordt de belijdenis geboren: ‘Wie kent de sterkte Uws toorns?’

Gods eigen Zoon is in Gods gericht te gronde gegaan om helwaardigen van de rampzaligheid te ver-lossen. Waar God ons aan schuld ontdekt, lopen we vast in de wereld. Dan verliezen we ook het houvast in godsdienstige verrichtingen en worden we wat we zijn, namelijk een goddeloze. De bood-schap van het evangelie is nu dat God goddelozen rechtvaardigt. Hij rechtvaardigt niet ook, maar enkel goddelozen. Dat heeft de Heere in vorige generaties mensen geleerd. Zo doet Hij het nog. Zo blijft Hij het doen.

Laat onze bede dan zijn: ‘Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun kinderen. En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.’ (Psalm 90:16-17). Het is echter tot grote troost te weten dat Gods Woord nooit ledig weerkeert. God Zelf zorgt ervoor dat voor een doorn een dennenboom en voor een distel een mirteboom opgaat. Voor gelovigen is het belangrijkste dat zij door Christus toegang tot God hebben gekregen en zo een band aan Hem en een band met elkaar. Die band breekt nooit. Daarvan mag gelden: ‘Door tijd noch eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal Hij ons geleiden.’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s