Nieuwsbrief oktober 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Het tweede seizoen dat er vanuit de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ cursussen worden aangeboden is van start gegaan. De cursussen worden aange-boden op academisch-hbo niveau. Wie wat breder belezen is en mbo-niveau heeft, kan een groot deel van de cursussen met vrucht volgen. Temeer omdat er geen tentamen verplichting is.

De cursus over ‘De boodschap van Paulus’ loopt inmiddels en is helemaal vol. Bij leven en welzijn wordt deze cursus in het seizoen 2024-2025 opnieuw aangeboden en dan niet op een avond maar op een morgen. De cursus ‘Close reading van Ezechiël’ is ook weer van start gedaan. Deze wordt op een donderdagmorgen gegeven eens in de twee of drie weken. Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is het nog mogelijk aan te haken. Wie daarvoor belangstelling heeft, kan zich in verbinding stellen met dr. P. de Vries.

Vanaf eind januari tot begin maart worden door dr. P. de Vries op een achttal zaterdagmorgens een aantal kernthema’s van het christelijke geloof behandeld en op een achttal dinsdagmorgens van april tot juni wordt de cursus hermeneutiek weer aangeboden. Voor beide cursussen geldt dat het nog mogelijk is zich aan te melden. De cursus hermeneutiek wordt opnieuw gegeven als er minimaal twaalf deelnemers zijn.

In haar laatste vergadering heeft het bestuur een tweetal nieuwe lectoren benoemd en wel dr. B.J. Spruyt en dr. M. Klaassen. Zij zullen elk voor het eerst in het seizoen 2023-2024 cursussen verzorgen op een achttal zaterdagmorgens. De cursus die door dr. B.J. Spruyt wordt verzorgd is gepland in het najaar van 2023 en die van dr. Klaassen in het voorjaar van 2024.

Dr. B.J. Spruyt zal aandacht vragen voor het negentiende-eeuwse Reveil en van daaruit lijnen trekken naar het heden. De titel van zijn cursus is ‘Het Reveil, toen en nu.’ Het Reveil was een opwekkings-beweging in de Nederlandse Hervormde Kerk. Grote namen als Willem Bilderdijk, Isaäc da Costa, Abraham Capadose en Groen van Prinsterer waren de belangrijkste vertegenwoordigers van deze beweging.

Het Reveil vertelt het verhaal van christenen die te midden van de moeiten en uitdagingen van hun eigen tijd op zoek gingen naar wegen om het christelijk geloof te bewaren en aan komende generaties door te geven. Op alle terreinen van het leven: in de kerk, op school, in de politiek en de journalistiek, en in de zorg voor arme en behoeftige mensen.

In deze cursus gaan we met elkaar de geschiedenis van het Reveil na. Van de studeerkamer van Willem Bilderdijk, de doop van Da Costa en Capadose en de religieuze avonden in Amsterdam, tot het werk van Groen van Prinsterer in de geschiedschrijving, journalistiek en de Tweede Kamer, de armenzorg van Heldring in de Betuwe, de strijd voor kerkherstel (ds. J. W. Felix), en de relatie tussen het Reveil en dr. H. F. Kohlbrugge.

Ook zullen we met elkaar nadenken over de vraag wat we van het Reveil kunnen leren voor de situatie waarin wij ons nu bevinden. Tijdens de bijeenkomsten zullen deze verhalen worden verteld, en worden verdiept door met elkaar teksten te lezen uit deze fascinerende periode van de vaderlandse kerkgeschiedenis.

Dr. Klaassen zal een cursus geven met als titel ‘Christelijke ethiek na de Seksuele Revolutie’. Sinds de Seksuele Revolutie wordt het Westen overspoeld door een vrije seksuele moraal die veel vanzelf-sprekendheden weggenomen heeft en voor verwarring en ontwrichting gezorgd heeft. Kerken en christenen voelen zich vaak verlegen bij deze ontwikkelingen. Gods Woord laat ons echter niet in het ongewisse wat Gods bedoeling is met huwelijk en seksualiteit. Dat Woord en de traditie van de kerk der eeuwen bevatten lijnen die de weg wijzen door het oerwoud van vandaag.

In deze cursus wordt stilgestaan bij de cultuurhistorische ontwikkelingen die geleid hebben tot de Seksuele Revolutie, en wordt nagegaan wat de bijbelse boodschap is over huwelijk en seksualiteit, rol en roeping van man en vrouw. Er wordt ook ingegaan op de prangende vragen die de huidige LHBTI-beweging stellen aan kerk en christendom.

Het volledige cursusaanbod van dit seizoen en het volgende seizoen vindt u op de website: www.godsvruchtenwetenschap.nl. Daar kunt u ook zien hoe u zich kunt aanmelden voor een cursus.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s