Persbericht/nieuwsbrief van de stichting Godsvrucht en wetenschap

De stichting Godsvrucht en wetenschap biedt de tweede helft van dit seizoen nog een drietal cursussen aan. Vanaf eind januari tot begin maart worden door dr. P. de Vries op een achttal zaterdagmorgens een aantal kernthema’s van het christelijke geloof behandeld. Deze cursus wordt gegeven in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente. Keizersmantel 1, 3465 LC Driebruggen. De eerste morgen is DV 21 januari.

Op een achttal woensdagmorgens van april tot juni wordt de cursus hermeneutiek weer aangeboden. Bij deze cursus is de locatie het Hoornbeeckcollege, Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE Gouda. De eerste morgen is DV 29 maart.

Op allerlei manieren worden we in het kerkelijk leven met de nieuwe hermeneutiek geconfronteerd. De essentie ervan is dat wij ons niet gebonden behoeven te weten aan wat de Schrift ons zegt, omdat wij in een andere tijd leven als de Bijbelschrijvers.

Dr. De Vries weerlegt deze zienswijze vanuit de klassieke visie op de Schrift en haar uitleg. In deze cursus komt ook de geschiedenis van de exegese naar voren en wordt benadrukt dat wij de Schrift leren met de kerk van alle eeuwen. De cursus hermeneutiek wordt opnieuw gegeven als er minimaal twaalf deelnemers zijn. Hoewel anderen ook welkom zijn, behoren predikanten en leraren in het middelbare onderwijs hier bij de eerste doelgroep.

Nadrukkelijk voor elke geïnteresseerde kerkganger is de cursus ‘Lessen uit de kerkgeschiedenis’ bedoeld. In deze cursus wordt de betekenis van Augustinus, Luther, Owen en Newton wordt belicht. Aan elke persoon is een avond gewijd. Van de kerkvader uit de vierde/vijfde eeuw gaan we via de reformator uit de zestiende eeuw naar één van de grootste puriteinen uit de zeventiende eeuw en de dichter van het lied ‘Amazing Grace’ in de achttiende eeuw.

De data van deze cursus zijn DV woensdagavond 26 april, 10 en 31 mei, 14 juni van 19.45 tot 20.00 uur. Er is een pauze van 20.45 tot 21.00 uur. Deze cursus wordt gegeven in gebouw De Rank, Prins Bernhardstraat 17, 8271 LW Nunspeet.

Het volledige cursusaanbod van dit seizoen en het volgende seizoen vindt u op de website: www.godsvruchtenwetenschap.nl. Voor aanmelding en verdere informatie kunt u mailen naar: dspdevries@solcon.nl.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s