Aanvaardt God ons zoals we zijn of verzoent God vijanden met Zichzelf?

Aanvaardt God ons zoals we zijn of verzoent God vijanden met Zichzelf?

De enige Parel in Gods hand Als het gaat om de Bijbelse boodschap hoor ik tegenwoordig steeds meer mensen beweren dat de kern daarvan is dat ieder mens waardevol is in Gods ogen en God ieder mens aanvaardt zoals hij is. Echter, voor deze boodschap heb je de Bijbel in ieder geval niet nodig. Ook [...]

Een gedegen uitleg op Jesaja die geschikt is voor persoonlijke Bijbelstudie

Een gedegen uitleg op Jesaja die geschikt is voor persoonlijke Bijbelstudie

In de serie Tyndale Old Testament Commentary schreef Paul D. Wegner die als hoogleraar Oude Testament aan Gateway Theological Seminary in Ontario, Californië, is verbonden het deel op Jesaja. In deze reeks gaat men niet diep in op de woorden van de brontekst, maar wel wordt op zeer toe-gankelijke wijze uitleg gegeven over de inhoud [...]

Ds. H. Hofman (1902-1975) over het gelovig gebruik van het Heilig Avondmaal

Ds. H. Hofman (1902-1975) over het gelovig gebruik van het Heilig Avondmaal

Al meer dan een schreef ik op deze website over ds. H. Hofman (1902-1975) uit Schiedam. Nu wil ik iets over hem doorgeven met betrekking tot het Heilig Avondmal. Hofman droeg de kinderen, aan wie hij het sacrament van de Heilige Doop bediende, vurig aan de Heere op. Meer dan eens kreeg hij de zekerheid, [...]

Reading Romans in Context: Paul and Second Temple Judaism 

Reading Romans in Context: Paul and Second Temple Judaism 

Through a nontechnical collection of short essays in Reading Romans in Context: Paul and Second Temple Judaism the message of Paul in his epistle to the Romans is set against the background to texts of the Second Temple period. Each of the authors is an expert in the field he or she treats. Each chapter pairs a [...]

Rowland Hill (1744-1833). Een tweede Whitefield

Rowland Hill (1744-1833). Een tweede Whitefield

Aan het einde van zijn driedaagse bezoek aan de pastorie van James Spurgeon nam Richard Knill, een deputaat van de London Missionary Society diens toen tienjarige kleinzoon Charles Haddon op zijn knie en zei: ‘Dit kind zal eens het evangelie prediken en hij zal het prediken tot grote menigten. En ik ben ervan overtuigd dat [...]

Wat kunnen we als kerk leren van het verleden – en dan ook het verleden van vóór de Reformatie?

Wat kunnen we als kerk leren van het verleden – en dan ook het verleden van vóór de Reformatie?

Het wordt steeds gebruikelijker onder protestantse theologen zich te verontschuldigen voor het feit dat zij protestant zijn en een zekere verlegenheid uit spreken. Vooral denk ik dan aan de verdeeldheid van de kerk. Een verdeeldheid die overigens niet met de Reformatie is begonnen. Ik wijs op schisma tussen de Kerk van Westen en die van [...]

John Newton (1725-1807) spreekt nog door zijn gezangen en brieven

John Newton (1725-1807) spreekt nog door zijn gezangen en brieven

Inleiding John Newton (1725-1807) is de dichter van het meest gezongen gezang ter wereld Amazing grace (Genade Gods oneindig groot). Samen met zijn gemeentelid en vriend William Cowper dichtte hij de Olney-hymns waarvan Amazing grace er één was. Naast zijn gedichten heeft deze Angli­caanse predi-kant méér dan door zijn preken door zijn brieven betekenis gehad. [...]

Gemeenschap tussen de strijdende en de triomferende kerk

Gemeenschap tussen de strijdende en de triomferende kerk

Is er gemeenschap tussen de strijdende kerk hier op aarde en de triomferende kerk in de hemel? De Schrift geeft daarop in Hebreeën 12:23 een duidelijk antwoord. We lezen daar dat Gods kerk hier op aarde ook gekomen is tot ‘de geesten der volmaakte rechtvaardigen.’ Dat is een aanduiding voor de in Christus ontslapen heiligen [...]

“Too Much to Grasp”: Exodus 3:13–15 and the Reality of God

“Too Much to Grasp”: Exodus 3:13–15 and the Reality of God

Few phrases in Scripture have occasioned as much discussion as has the ‘I am who I am’ of Exod. 3:14. What does this phrase mean? How does it relate to the divine name, YHWH? Is it an answer to Moses? question (v. 13), or an evasion of an answer? In “Too Much to Grasp”: Exodus 3:13–15 [...]

Alles dat in God is. Het belang van de klassieke Godsleer

Alles dat in God is. Het belang van de klassieke Godsleer

De klassieke Godsleer staat onder zware kritiek. Ook theologen die bepaald niet als vrijzinnig of libe-raal kunnen worden getypeerd, blijken toch meer dan eens de klassieke Godsleer niet voor hun rekening te willen nemen. Dat zou teveel een filosofische constructie zijn. Te denken valt dan aan de onveranderlijkheid en eenvoudigheid van God en dat God [...]