Wijlen ds. Hofman over de toeleidende weg, de kennis van Christus en de uitverkiezing

Wijlen ds. Hofman over de toeleidende weg, de kennis van Christus en de uitverkiezing

Inleiding Wij moeten allereerst leren zien op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof de Heer Jezus. Ons overtuigend van onze nood en schuld stelt de Heilige Geest ons in het uur van de wedergeboorte daartoe in staat. We gaan het oog buiten onszelf slaan op de door God gegeven Middelaar Die ons in [...]

Een gedegen uitleg van een fundamenteel oudtestamentisch Bijbelboek

Een gedegen uitleg van een fundamenteel oudtestamentisch Bijbelboek

Adolph L. Harstad, professor exegetische theologie aan het Bethany Lutheran Theological Seminary, Mankato, Minnesota, verzorgde in de serie Concordia Commentary het deel op Deuteronomium. De kracht van de Concordia Commentary is dat de daarin geboden uitleg zonder reserve uitgaat van de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en daarbij zowel van hoog academisch niveau [...]

Het kennen van van de Zaligmaker van zondaren

Het kennen van van de Zaligmaker van zondaren

Kennis van zonde behoort bij de inhoud van de kennis van Christus als Zaligmaker Hoe verhouden zich kennis van zonde en kennis van Christus tot elkaar? Dat is niet alleen theo-logische, maar ook een pastorale vraag. Is er kennis van zonde nodig en zo ja hoe diep moet die kennis dan zijn? Het eerste wat [...]

Een mooie en handzame inleiding op het Oude Testament

Een mooie en handzame inleiding op het Oude Testament

De Bijbel is een boek waarin we in meer dan één opzicht niet uitgestudeerd raken. Om beter zicht te krijgen op de Bijbelse boodschap zijn er boeken die ons daarbij kunnen helpen. Boeken die zowel van academisch niveau zijn als van eerbied voor de Schrift getuigen, zijn in de Engelse taal veel breder voor handen [...]

Persbericht/nieuwsbrief van de stichting Godsvrucht en wetenschap

Persbericht/nieuwsbrief van de stichting Godsvrucht en wetenschap

De stichting Godsvrucht en wetenschap biedt de tweede helft van dit seizoen nog een drietal cursussen aan. Vanaf eind januari tot begin maart worden door dr. P. de Vries op een achttal zaterdagmorgens een aantal kernthema’s van het christelijke geloof behandeld. Deze cursus wordt gegeven in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente. Keizersmantel 1, [...]

Een groet die mijn overleden, geliefde vrouw in 2013 aan gemeenteleden gaf

Een groet die mijn overleden, geliefde vrouw in 2013 aan gemeenteleden gaf

In de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld die op 23 mei 2013 verscheen, werd een groet van mijn vrouw geplaatst. Toen was er bij haar en bij ons allemaal nog hoop op herstel. Gods wegen waren anders. Het is al weer meer dan een jaar gelden dat de Heere haar tot Zich [...]

Overwegingen en overdenkingen naar aanleiding van een bundel interviews met christenen die worstelen met homoseksuele gevoelens

Overwegingen en overdenkingen naar aanleiding van een bundel interviews met christenen die worstelen met homoseksuele gevoelens

Wat zegt de Bijbel over huwelijk en seksualiteit? Naast de uniciteit van het christelijk geloof roept het Bijbelse en klassiek christelijke getuigenis over huwelijk en seksualiteit breed in de samenleving niet alleen vragen, maar ook verzet op. Wij allen ademen de geest van de tijd in. Zo de Heere het niet verhoedt, wordt ons denken [...]

Een herinnering aan een christen uit mijn geboortedorp

Een herinnering aan een christen uit mijn geboortedorp

Tot mijn veertiende jaar heb ik in het dorp Kinderdijk ge­woond. De eerste vier jaar aan Molenstraat 72 en daarna aan Molen­straat 39. Achter Molenstraat 39 lagen volksak­ker­tjes. De akker direct achter ons huis behoorde toe aan een zekere Leeuwenburg, ouderling van de Hervorm­de ge­meente ter plaatse. Ik kan me zijn gestalte nog goed herin­neren. [...]