Human Na­ture in its Fourfold State

Human Na­ture in its Fourfold State

If there is one book that stands out more than others as rep­re­sen­tati­ve of the best of the Scottish religious classics it is Human Na­ture in its Fourfold State. It met wide accept­ance not only in Scot­land, but also abroad. Already in the eighteenth cen­tury it was trans­lated into Dutch. In this work Thomas Boston (1676-1732) [...]

De Heidelbergse Catechismus en Thomas Charles over de plaats en betekenis van kennis van zonde in het geestelijke leven

De Heidelbergse Catechismus en Thomas Charles over de plaats en betekenis van kennis van zonde in het geestelijke leven

Kun je geloven zonder kennis van zonde te hebben? Mij werd onlangs gevraagd of het mogelijk is te geloven zonder kennis van zonden te hebben. Bij de beantwoording van deze vraag is het van belang te weten dat er meer vormen van geloof zijn. In zijn vragenboekje spreekt Abraham Hellenbroek, één van de mannen van [...]

Lichtdrager

Lichtdrager

Inleiding In Mat. 5:14-16 lezen we: ‘Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de [...]

Het Bijbelboek Prediker. Leven in een gevallen wereld

Het Bijbelboek Prediker. Leven in een gevallen wereld

Dat het boek Prediker een Bijbelboek is dat bij de uitleg vragen oproept, zal niemand ontkennen. Meerdere Bijbelwetenschappers beschouwen het als een soort indringer onder de boeken van het Oude Testament. Het wordt ook gezien als een boek dat geen werkelijke waarde heeft voor een gelovige onder de nieuwe bedeling. Er zijn ook voorbeelden van [...]

De prediking van het Evangelie en het gehoor geven daaraan

De prediking van het Evangelie en het gehoor geven daaraan

Niet vrijblijvend De verkondiging van het Evangelie is geen vrijblijvende mededeling van een stand van zaken. Zo wordt het wel eens voorgesteld, hoe verschillend de uitwerking dan ook is. Het komt voor dat de ver­­­kondi-ging van het Evangelie gezien wordt als de mededeling, dat, zo niet iedereen, dan toch zeker alle kerkgangers in de zaligheid [...]

De afscheidsbrief van mijn vrouw die ik namens haar heb voorgelezen in de afscheidsdienst van Boven-Hardinxveld op 16 september 2018

De afscheidsbrief van mijn vrouw die ik namens haar heb voorgelezen in de afscheidsdienst van Boven-Hardinxveld op 16 september 2018

Het is nu precies een jaar geleden dat mijn geliefde vrouw Margreet overleed. Vier jaar geleden namen we op dezelfde datum afscheid van de (Hersteld) Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld. In de afscheidsdienst heb ik namens mijn vrouw een brief voorgelezen. Ik geef deze brief hieronder weer. Gemeente, Kort wil ik mij op deze wijze tot [...]

Gebed voor het behoud van de kroningseed van het Verenigd Koninkrijk

Gebed  voor het behoud van de  kroningseed van het Verenigd Koninkrijk

Na het overlijden van Elisabeth II is haar zoon Charles koning van het Verenigd Koninkrijk geworden. Het zal nog enige tijd duren vóór de officiële kroning plaats vindt. Als vorst krijgt hij onder andere de titel ‘Defensor Fideï’ (Beschermer van het geloof). Als eerste droeg Hendrik VIII deze titel. Hij ontving hem op 11 oktober [...]

De HEERE blijft Dezelfde en houdt Zijn kerk in stand

De HEERE blijft Dezelfde en houdt Zijn kerk in stand

Een van de manieren waardoor wij kennen merken dat de Heere Zijn kerk in stand houdt zijn geloofs-getuigenissen die worden gepubliceerd. Nu valt van het ene geloofsgetuigenis meer te leren dan van het andere. Van groot belang is dat in de beschrijving van het leven van de betrokkene de Bijbel als norm wordt gehanteerd. Dat [...]

Uit een brief van dr. H.F. Kohlbrugge aan een jonge predikant

Uit een brief van dr. H.F. Kohlbrugge aan een jonge predikant

Gij vraagt mij, wat de beste methode van prediken is. Is de predikant goed, dan ook zijn pre­di­king. Dat is een goede predikant, die voor de Heere zijn zonde en ellende met een oprecht hart belijdt, die voor Gods Woord en gebod uit de weg gaat (dat wil zeggen: zichzelf eraan onderwerpt; PdV) , uit [...]