Een mooi commentaar op de beide boeken van Samuël

Een mooi commentaar op de beide boeken van Samuël

In het algemeen ben ik zeer enthousiast over de Concordia Commentary. Deze reeks is bruikbaar zowel voor hen die nauwelijks Hebreeuws beheersen en biedt dan vooral in theologisch opzicht veel. Vanwege de zeer uitvoerige rubriek ‘Textual Notes’ die aan elke passage voorafgaat die wordt becommentarieerd, is ze ook zeer handzaam voor hen die meer over [...]

Hosea. De eerste van de Kleine Profeten

Hosea. De eerste van de Kleine Profeten

De Tyndale Old Testament Commentaries is een Bijbelcommentaar die niet alleen als doel heeft de lezer de tekst van de Bijbel beter te doen verstaan, maar ook een gids wil zijn om duidelijk te maken wat de betekenis ervan voor het heden is. Deze serie is zoveel voor predikanten heel geschikt bij het voorbereiden van [...]

Uitleg van de Galatenbrief (Douglas J. Moo)

Uitleg van de Galatenbrief (Douglas J. Moo)

In de serie Baker Exegetical Commentary on the New Testament verscheen een uitleg van de brief aan de Galaten van Douglas J. Moo. Moo heeft al meerdere commentaren op brieven van Paulus op zijn naam staan en schreef samen met Donald Carson een zeer instructieve inleiding op het Nieuwe Testament. Voor de uitleg van de [...]