Het Bijbelboek Prediker. Leven in een gevallen wereld

Het Bijbelboek Prediker. Leven in een gevallen wereld

Dat het boek Prediker een Bijbelboek is dat bij de uitleg vragen oproept, zal niemand ontkennen. Meerdere Bijbelwetenschappers beschouwen het als een soort indringer onder de boeken van het Oude Testament. Het wordt ook gezien als een boek dat geen werkelijke waarde heeft voor een gelovige onder de nieuwe bedeling. Er zijn ook voorbeelden van [...]

Hoe kunnen we 2 Samuël 21:19 en 1 Kronieken 20:5 met elkaar rijmen?

Hoe kunnen we 2 Samuël 21:19 en  1 Kronieken 20:5 met elkaar rijmen?

2 Samuël 21:19 וַתְּהִי־עֹ֧וד הַמִּלְחָמָ֛ה בְּגֹ֖וב עִם־פְּלִשְׁתִּ֑ים וַיַּ֡ךְ אֶלְחָנָן֩ בֶּן־יַעְרֵי֙ אֹרְגִ֜ים בֵּ֣ית הַלַּחְמִ֗י אֵ֚ת גָּלְיָ֣ת הַגִּתִּ֔י וְעֵ֣ץ חֲנִיתֹ֔ו כִּמְנֹ֖ור אֹרְגִֽים׃ ס Statenvertaling: 'Voorts was er nog een krijg te Gob tegen de Filistijnen; en Elhanan, de zoon van Jaare-Oregim, sloeg Beth-halachmi, dewelke was met Goliath, den Gethiet, wiens spiesenhout was als een weversboom.' In de uitdrukking אֵ֚ת [...]

Een waardevolle commentaar op het evangelie naar Lukas.

Een waardevolle commentaar op het evangelie naar Lukas.

In de serie Concordia Commentary schreef Arthur A. Just Jr. al weer ruim vijfentwintig jaar geleden in twee delen een uitleg op het evangelie naar Lukas. De auteur is hoogleraar exegetische theologie aan Concordia Theological Seminary, Fort Wayne en is daarnaast als zendeling werkzaam in Latijns Amerika en het Carïbische gebied. Een combinatie die laat [...]

Een commentaar op Spreuken dat grondige filologie en theologische diepgang met elkaar combineert

Een commentaar op Spreuken dat grondige filologie en theologische diepgang met elkaar combineert

Al meerdere jaren geleden verscheen in de serie Concordia Commentary een uitleg op het boek Spreuken van de hand van Andrew E. Steinmann. De auteur is al sinds 2000 hoogleraar theologie en Hebreeuws aan Concordia University Chicago. Evenals bij de andere delen uit deze serie gaat aan de eigenlijke uitleg een uitvoerige inleiding vooraf. Ook [...]

Een commentaar op de zo rijke brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen

Een commentaar op de zo rijke brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen

Al bijna twintig jaar geleden verscheen in de serie Concordia Commentary een uitleg van de brief van Paulus aan de Kolossenzen. De auteur Paul E. Deterding is predikant binnen de Lutheran Church Missouri Synod en heeft als gastdocent zowel aan Concordia Theological Seminary in Fort Wayne als St. Louis les gegeven. In het woord vooraf [...]

Een zeer grondig en uitgebreid commentaar op het Evangelie naar Mattheüs

Een zeer grondig en uitgebreid commentaar op het Evangelie naar Mattheüs

In de serie Concordia Commentary verscheen de meest uitgebreide commentaar op het Evangelie naar Mattheüs dat ik ook onder ogen kreeg. Nu is uitgebreidheid op zich geen garantie voor kwaliteit, maar hier geldt dit wel. De auteur is Jeffrey A. Gibbs die als hoogleraar exegetische theologie van het Nieuwe Testament aan het Concordia Seminary te [...]

Close reading van de Hebreeuwse tekst van Ezechiël

Close reading van de Hebreeuwse tekst van Ezechiël

Voor de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ hoop ik ook het komende seizoen door te gaan met het geven van de cursus Close reading van Ezechiël. Een aantal van de huidige deelnemers heeft komende seizoen geen gelegenheid. Anderen gaan wel door. Zonder enig bezwaar kunnen nieuwe deelnemers aanhaken. Temeer omdat een deel van de eerste cursusmorgen [...]

Hoe hecht is het beroep in het Nieuwe Testamant op Psalm 110 verankerd in Psalm 110 zelf?

Hoe hecht is het beroep in het Nieuwe Testamant op Psalm 110 verankerd in Psalm 110 zelf?

Inleiding Naar geen tekst uit het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament zo vaak verwezen dan wel op gezinspeeld als Psalm 110. In 2020 promoveerde C.P de Boer, predikant van de Christelijke Gerefor-meerde Kerk te Sliedrecht, op een dissertatie over deze Psalm. Eerst analyseert hij de Psalm zelf en de vertaling ervan in de [...]

Een commentaar van David A. deSilva op de brief aan de Galaten

Een commentaar van David A. deSilva op de brief aan de Galaten

De brief aan de Galaten is een brief die fundamentele vragen oproept. Wat wordt ermee bedoelt dat Christus ons heeft verlost van de vloek van de wet? In welke zin is de wet een pedagoog/tuchtmeester tot Christus? Hoe verhoudt zich de boodschap van Paulus over rechtvaardiging door het geloof tot het leven door de Geest [...]