De betekenis van de brief van Jacobus

De betekenis van de brief van Jacobus

De verhouding tussen Jacobus en Paulus Een van de vragen waarvoor de lezer van het Nieuwe Testament zich ziet gesteld, is de ver­hou­ding tussen Paulus en Jacobus. Luther ging ervan uit dat Jacobus op Paulus reageerde en hem tegensprak. Voor hem was de brief van Jacobus een strooien brief. Hij ontzegde deze brief, zeker later [...]

De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Twee commentaren

De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Twee commentaren

Samen met de brief aan de Romeinen is de Efezebrief Paulus’ meest systematische brief. Zij bieden tal van bouwstenen voor de christelijke geloofsleer. Ik noem de rechtvaardiging door het geloof, de samenhang van rechtvaardiging en vernieuwing, de totale verlorenheid van de mens, de zaligheid uit genade, de verkiezing tot de zaligheid en de centrale betekenis [...]

Thomas Scott en zijn Bijbelverklaring

Thomas Scott en zijn Bijbelverklaring

Om de Bijbel te begrijpen hebben we uitleg nodig. Dan gaat het onder andere om toelichting met be-trekking tot historische gebeurtenissen en achtergronden en culturele gewoonten. De eerste hoor-ders en lezers waren dingen direct duidelijk die ons door de kloof in tijd en cultuur ontgaan. We moe-ten Bijbelpassages ook in hun context verstaan en tenslotte [...]

De essentie van het Oude Testament

De essentie van het Oude Testament

In The Essence of the Old Testament wordt na een viertal inleidende hoofdstukken een over­zicht geboden van de inhoud van alle boeken die tot het Oude Testament behoren. Heel na­drukkelijk richten de auteurs, die allen uit de kring van de Southern Baptist Convention af­kom­stig zijn, zich op een breed publiek. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aanbeve­ling [...]

Een mooi commentaar op de postexilische profeten

Een mooi commentaar op de postexilische profeten

In de serie Apollos Old Testament Commentary verzorgde de Australische oudtestamenticus Antony R. Petterson het deel over de drie postexilische profeten. Het format van deze reeks is als volgt. Na een introductie zijn er steeds per behandelde perikoop de volgende rubrieken: 1. een geannoteerde vertaling van de auteur; 2. ‘vorm en structuur’ waarin de context [...]

Een mooi commentaar op de beide boeken van Samuël

Een mooi commentaar op de beide boeken van Samuël

In het algemeen ben ik zeer enthousiast over de Concordia Commentary. Deze reeks is bruikbaar zowel voor hen die nauwelijks Hebreeuws beheersen en biedt dan vooral in theologisch opzicht veel. Vanwege de zeer uitvoerige rubriek ‘Textual Notes’ die aan elke passage voorafgaat die wordt becommentarieerd, is ze ook zeer handzaam voor hen die meer over [...]

Hosea. De eerste van de Kleine Profeten

Hosea. De eerste van de Kleine Profeten

De Tyndale Old Testament Commentaries is een Bijbelcommentaar die niet alleen als doel heeft de lezer de tekst van de Bijbel beter te doen verstaan, maar ook een gids wil zijn om duidelijk te maken wat de betekenis ervan voor het heden is. Deze serie is zoveel voor predikanten heel geschikt bij het voorbereiden van [...]

Uitleg van de Galatenbrief (Douglas J. Moo)

Uitleg van de Galatenbrief (Douglas J. Moo)

In de serie Baker Exegetical Commentary on the New Testament verscheen een uitleg van de brief aan de Galaten van Douglas J. Moo. Moo heeft al meerdere commentaren op brieven van Paulus op zijn naam staan en schreef samen met Donald Carson een zeer instructieve inleiding op het Nieuwe Testament. Voor de uitleg van de [...]