Een introductie op het leven, de theologie en de brieven van Paulus

Een introductie op het leven, de theologie en de brieven van Paulus

Bruce W. Longenecker en Todd D. Still, die beiden verbonden zijn aan Baylor University, schreven een buitengewoon aantrekkelijke introductie op het leven, de brieven en de theologie van Paulus. De uitgave is voorzien van kaarten, overzichten en foto’s. Elk hoofdstuk heeft een lijst van belang­rijke personen, plaatsen en uitdrukkingen, discussievragen, hedendaagse theologische reflec­tie en een bibliografie [...]

De gemeenten door Paulus gesticht en Joden in de diaspora

Pauline Churches and Diaspora Jews is een bundel met artikelen van John M.G. Barclay, hoogleraar godgeleerdheid aan Durham University. Sommigen zijn al eerder gepubliceerd, ter­wijl anderen voor het eerst in deze bundel verschijnen. Barclay gaat in op de sociaal-maat­schap­pelijke context van de gemeenten die door middel van de zendingsarbeid van Paulus ont­ston­den. Tussen deze gemeenten [...]

De gerechtigheid van God. Een lexicaal onderzoek

De gerechtigheid van God. Een lexicaal onderzoek

Tegenwoordig wordt meer dan eens gesteld dat we over Gods wet enkel en alleen in het kader van Gods verbond mogen spreken. Nu is onbetwijfelbaar dat de Wet van de Tien Geboden in het kader van het verbond bij de Sinaï aan het volk Israël is geschonken. Maar rechtvaardigt dit de conclusie dat de wet [...]

Nieuwsbrief juni 2022 van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

Nieuwsbrief juni 2022  van de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’

De stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ organiseert ook het komende seizoen een aantal cursussen met dr. P. de Vries als docent. Er is een lint aan te wijzen door de aangeboden cursussen, maar dat neemt niet weg dat elk van de cursussen afzonderlijk met vrucht kan worden gevolgd. Het is mogelijk tentamen te doen, maar dit [...]

De boodschap van Paulus

De  boodschap van Paulus

Komend najaar hoop ik voor de stichting Godvrucht en wetenschap een cursus over de boodschap van Paulus te verzorgen in een achttal bijeenkomsten op donderdagavond. De bijeenkomsten beginnen om 19.45 en eindigen rond 22.00 uur. De locatie is gebouw Conventus, Peperstraat 19, 3417 JE Montfoort. De eerste cursusavond is DV donderdagavond 8 september. Het maximum [...]

Een commentaar van David A. deSilva op de brief aan de Galaten

Een commentaar van David A. deSilva op de brief aan de Galaten

De brief aan de Galaten is een brief die fundamentele vragen oproept. Wat wordt ermee bedoelt dat Christus ons heeft verlost van de vloek van de wet? In welke zin is de wet een pedagoog/tuchtmeester tot Christus? Hoe verhoudt zich de boodschap van Paulus over rechtvaardiging door het geloof tot het leven door de Geest [...]